MEISSEN,de porselein en wijnstad. Albrechtsburcht bonenop de Burgberg, Porzellan-Manufaktur, aan monding van Elb; deelstaat Saksen. Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland.

    

De bakermat van de geschiedenis van Saksen ligt in Meissen en in de historische binnenstad wordt men regelmatig geconfronteerd met vele getuigen uit de meer dan 1000 jarige traditie. Trots en duidelijk aanwezig troont de Albrechtsburcht bovenop de Burgberg en om de Gotische Dom en het voormalige bisschoppelijke Slot kan men niet heen.
Showhal in porseleinmanufactuur MeissenDe stad Meissen is wereldberoemd geworden door het gelijknamige porselein, dat hier vervaardigd wordt.
De stad ligt aan de monding van de Triebisch in de Elbe. In 929 werd door koning Heinrich I op de burchtberg de burcht Misni gesticht als centrum van de Duitse heerschappij over het middelste Elbegebied. Sinds 1046 was de burcht de zetel van een markgraaf en sinds 1068 van de burcht graaf van Meissen. In 968 stichtte keizer Otto I het bisdom Meissen, dat tot 1581 bestond. Doel van de stichting waren oostelijke expansie en onderwerping van de Slaven. Meissen en het markgraafschap Meissen vielen in 1089 aan de Wettiner. De stad ontstond tussen burchtberg en Elbe, ongeveer daar waar zich tegenwoordig de Theaterplatz bevindt. In 1543 werd in het voormalige augustijnenklooster, dat in 1205 was gesticht, de Landes- en Fürstenschule St. Afra ingericht. Tot haar leerlingen behoorden Gellert en Lessing. In 1637 verwoestten de Zweden een groot deel van Meissen; de plaats zonk terug op het niveau van een onbetekenende kleine stad. Een economische opbloei kwam pas met de industrialisering in het begin van de 19de eeuwen met de aansluiting op de spoorlijn Dresden-Leipzig in 1860.
Meissen heeft
echter meer te bieden dan porselein. Het was, totdat Dresden deze rol overnam, de hoofdstad van de Saksische vorsten. Het historische Meissen bestaat uit een wirwar van oude straatjes vol winkeltjes, wijnlokalen en restaurants. Deze kronkelen vanaf het centrale marktplein de heuvel op, waarvan de top wordt gedomineerd door het grote Albrechtsburg paleis en de imposante Dom van Meissen. Eén van de mooiste gebouwen aan het marktplein is de in Renaissancestijl gebouwde "Marktapotheke". Een bezoek aan Meissen is als een tijdreis.

Ligging en bereikbaarheid
Meissen ligt in het dal van de Elb, 25 km ten noordwestelijk van Dresden
Per auto: autosnelweg A4, uitrit Wilsdruff, A14, uitrit Nossen en A13, uitrit Radeburg
Per trein: S-Bahnverbindingen met Dresden
Luchthaven: Dresden (22 km)
Bezienswaardigheden
Burgberg,
zie plattegrond
Op de burchtberg, die ongeveer de vorm van een driehoek heeft, bevinden zich de dom, in het midden, en aan de rand de Albrechtsburcht, het bisschopsslot, de kanunnikenhuizen en het graanpakhuis. De Domplatz is te bereiken vanaf het westen door de buitenste burchtpoort uit de 16de eeuw via de slotbrug, die waarschijnlijk rond 1228 werd gebouwd, en de Mitteltor (gotisch, 1875 totaal veranderd).
Dom, zie plattegrond
Met de bouw van de driebeukige gotische hallenkerk met transept werd rond 1265 begonnen. Zij verving een romaanse voorganger. Het langgerekte voeggotische koor wordt door een omgang van twee verdiepingen omgeven. Aan deze omgang sluit aan de zuidkant een kleine kruisgang aan en aan de oostzijde daarvan de Maria­Magdalenakapel uit de late 13de eeuw. Ten noordoosten van het koor ligt de sacristie uit de 16de eeuw. Koor en schip (hooggotisch) worden door een voeggotisch koorhek gescheiden. De voltooiing van het schip en de kelderverdiepingen van de westtorens vond plaats in de vroege 15de eeuw. De bovenverdiepingen van de westtorens werden in 1471-1481 door Arnold v. Westfalen gebouwd, de bovenstukken en helmen (1904-1909) zijn een schepping van Karl Schäfer. Na 1423 werd voor het westportaal de Fürstenkapelle (Driekoningenkapel) gebouwd. De Georgskapelle zuidelijk van de Fürstenkapelle dateert uit de tijd rond 1530. Tussen de zuidelijke zijbeuk en de westelijke transeptwand ligt de twee verdiepingen hoge Johanniskapelle uit de tweede helft van de 13de eeuw. De belangrijkste stukken van de inrichting zijn enige monumentale stenen sculpturen uit ca. 1270, die afkomstig zijn uit de werkplaats van de Naumburgse Meester. In het koor bevinden zich de stichters van de dom (noordzijde), keizer Otto I en zijn echtgenote keizerin Adelheid, en (zuidzijde) Johannes de Evangelist en de H. Donatus. Van de oorspronkelijk 50 altaren in de dom zijn er, sinds hij in 1581 evangelisch werd, maar drie overgebleven: het beschilderde laatgotische vleugelaltaar in het hoogkoor, dat vermoedelijk door een Nederlandse meester werd vervaardigd (rond 1500), het altaar voor het koorhek, een werk uit het Cranachatelier (1526), en een vleugelaltaar in de Georgskapelle van Lucas Cranach de Oudere uit het jaar 1534. Interessant zijn ook de grafmonumenten: de bronzen grafplaten voor hertogin Barbara (†1534) en hertog Georg (†1539) in de Georgskapelle en de tombe van Friedrich der Streitbare (†1428), die wordt omgeven door bronzen platen uit de Vischerwerkplaats in Neurenberg, in de Fürstenkapelle.
Meissen, Albrechtsburcht met Gotische DomAlbrechtsburg
Met het drie verdiepingen hoge bouwwerk met uitspringend dak werd in 1471 door Arnold v. Westfalen begonnen en het werd pas na zijn dood (1481) in het jaar 1489 voltooid. Van 1710 tot 1864 bevond zich hier de productieplaats van de porseleinmanufactuur. Bezienswaardig zijn de Wendelstein aan de hofzijde, de Grote Zaal en de Grote en Kleine Banketzaal op de eerste verdieping met ribgewelven, de celgewelven in de huiskapel aan de oostzijde van de Grote Zaal en het gecompliceerde gewelf van de Wapenzaal op de tweede verdieping. Thans is in het gebouw een kunsthistorische verzameling ondergebracht, waar Saksische sacrale kunst uit de 15de en 16de eeuw (w.o. werken van Hans Witten en Peter Breuer) en vroeg Meissner porselein tentoongesteld zijn.
Bischofsschloss, Domplatz
 Het drie verdiepingen hoge laatgotische bouwwerk waarmee in 1476 werd begonnen, was na 1518 voltooid. Aan de hofzijde bevindt zich een traptoren, op de zuidoosthoek een machtige ronde toren, de Liebenstein.Domherrenstift
De laatgotische Domdechantei (woning van een deken) (Domplatz 5) werd in 1526 gebouwd. Boven het zitnisportaal is een beeld van Johannes de Evangelist te zien. Het Domherrenhaus (Domplatz 6) is een twee verdiepingen hoog barokgebouw uit 1726-1728. De Domproosdij (Domplatz 7), eveneens 1aatgotisch, werd in 1497-1503 gebouwd. Het drievleugelige complex heeft op de hof een rondom lopende galerij, Op Domplatz 8 bevindt zich het voormalige huis van Johann Joachim Kändler. de beroemdste modelleur van de 'Königliche Porcellain Manufactur'. De barokke traparm heeft de vorm van een staande vaas en werd vermoedelijk door Kändler ontworpen.
 Graanpakhuis
 Het gebouw kwam gelijktijdig met de Albrechtsburg tot stand als vorstelijke stal. gasten- en voorraadhuis. Sinds 1897 is het in gebruik als woonhuis.
Meissen, Frauenkirche raadhuis en domFrauenkirche, Markt
Met de bouw van de laatgotische driebeukige hallenkerk werd omstreeks 1455 begonnen. Rond 1500 werd de kerk overwelfd (netgewelven). De westtoren bezit een barokke helm en een lantaarn. Hier is ook het eerste porseleinen klokkenspel ter wereld, 1929, opgehangen. Het middenpaneel van het,vleugelaltaar, Kroning van Maria, dateert uit omstreeks 1500, laatgotisch. In het voormalige Zunfthaus der Tuchmacher uit 1520 bevindt' zich tegenwoordig het Weinlokal Vincenz Richter.
Kerk van het voormalige augustijnerklooster St. Afra, Afrafreiheit
De driebeukige gotische basilica werd in de 13de eeuw gebouwd en hoofdzakelijk in de late 14de eeuw overwelfd. De Schleinitzkapelle aan de zuidzijde van het schip werd in 1408 gebouwd. de voorhal einde 15de eeuw. Aan, de noordzijde van het koor bevinden zich I de sacristie met de bibliotheek (erboven) uit 1504 en de Taubenheimsche Kapelle uit 1454. De lage toren dateert uit 1766. Tot de inrichting behoren o.m. een kansel uit 1657 en een altaar uit 1660, die beide door Valentin Otte en de schilder Johann Richter werden vervaardigd. De kloostergebouwen uit de 15de en 16de eeuw zijn deels bewaard gebleven. Bezienswaardige gebouwen aan de Afrafreiheit zijn verder de Jahnaische Freihof uit 1610, het burchtleen uit de 16de eeuw, het Domherrenhaus, dat teruggaat tot de 14de eeuw, de Afranische Pfarre (14de eeuw, in de 16de­18de eeuw uitgebreid), de Superintendentur, het Domherrenhaus met een mooi laatgotisch portaal (1485) en het Diakonat. eveneens met een laatgotisch portaal.
Martinskirche, Plossen
De eenbeukige romaanse kerk werd vermoedelijk rond 1200 gebouwd en later veranderd. Interessant is de kansel uit 1516.
Nikoaikirche, in het Triebischtal
 De van oorsprong romaanse kerk, die in de tweede helft van de 13de eeuw werd uitgebreid, werd 1928 omgebouwd tot een monument voor de gevallenen. De inrichting met porseleinen graftekens van Paul Börner is uniek. De zandstenen figuur van de H. Nicolaas v. Myra dateert uit de 14de eeuw.
Trinitatiskirche, wijk Zscheila
Vroeggotische bouw uit het midden van de 13de eeuw. De gewelven in het schip werden in 1667-1669 aangebracht. Het altaar (1655) is waarschijnlijk van Valentin Otte.
Urbanskirche, wijk Cölln
De eenbeukige barokkerk werd in 1691-1701 gebouwd. Tot de inrichting behoren een altaar uit 1701 en een kansel van Valentin Otte uit 1655.
Wolfgangskirche, wijk Obenneisa
 De laatgotische kerk werd in de late 15de en vroege 16de eeuw gebouwd. De inrichting omvat o.m. een altaar uit ca. 1660 en een laat-gotisch crucifix.
Ruïne van het benedictinessenklooster zum Hl. Kreuz, wijk Klosterhäuser
Van het klooster uit de 13de eeuw (laatromaans) zijn alleen nog o.m. delen van de hoofd- en de zuidelijke nevenapsis en de noordwanden van het koor en de hoofdbeuk bewaard gebleven.
Station, Bahnhofstr.
Het stationsgebouw uit 1928 op de rechteroever van de Elbe is een schepping van Wilhelm Kreis.
Raadhuis, Markt
Aan de bouw van het laatgotische raadhuis (1472-1478) nam waarschijnlijk Arnold v. Westfalen deel.
Stadtmuseum, Rathenauplatz 3
Het museum is in de driebeukige laatgotische hallenkerk (gebouwd 1447-1457) van een rond 1258 gesticht voormalig franciscanenklooster ondergebracht. Te zien zijn cultuur- en stadshistorische collecties, o.m. 3000 stuks Meissner stadsgezichten, keramiek, klokken en Kachelöfen (betegelde kachels).
Meissen, compositie van Meissener porceleinStaatliche Porzellan-Manufaktur, Leninstr. 9
Hier bezit de porseleinmanufactuur een toonzaal en een demontratie­werkplaats. Bij een bezoek aan de Staatliche Porzellan-Manufaktur wordt u ingewijd in de kunst van het vervaardigen van dit witte goud.
Ontdekking van porseleinfabricage
De spilzieke koning August de Sterke liet in 1701 de vermeende "goudmaker" Johann Friedrich Böttger
, een alchemist, naar Dresden halen. Böttger ging aan de slag, maar het lukte niet om goud te maken. Wel slaagde hij erin om in 11007 een receptuur te ontwikkelen voor de productie van bruin porselein. Een jaar later gevolgd door een receptuur voor wit porselein. Daarmee werd 1708 het officiële geboortejaar van het "witte goud" in Europa.
Toen kwam Meissen in beeld, want in de stad stond het voormalige paleis "Albrechtsburg" leeg. De locatie bleek interessant voor het vervaardigen van porselein en in 1710 ving de productie aan. Hoewel de formule niet lang geheim te houden bleek, geldt porselein uit Meissen nog steeds als de standaard in Europa. Om het unieke karakter te onderstrepen kwam men al in 1722 op het idee om het porselein te merken met het familiewapen van de Saksische vorst. Zo werden de blauwe gekruiste zwaarden het wereldberoemde logo op porselein uit Meissen.
Nog steeds is de "Staatliche PorzellanManufaktur Meissen"'' een topleverancier. De fabriek is al 150 jaar niet meer gevestigd in het paleis, maar in het dal. De locatie trekt jaarlijks vele toeristen uit alle windstreken voor een blik in de keuken, workshops en tentoonstellingen. Overigens wist de fabriek veel meer toepassingen voor porselein te bedenken dan alleen serviesgoed. Een opvallend voorbeeld is te vinden in de Frauenkirche in het centrum van Meissen. Deze heeft een porseleinen klokkenspel, dat sinds 1929 zijn unieke klanken uitstrooit over de stad. Wie nog meer porselein wil zien, kan terecht in het Zwinger paleis in Dresden. Het huisvest één van de grootse porseleincollecties ter wereld.

Bijzondere tips
Van mei t/m september is de Nikolaikerk, de oudste kerk van Meissen uit de 12e eeuw geopend. Hier kan men de 2,5 meter hoge figuren bewonderen uit de wereld van het Meissener porselein. Zij verbeelden rouwende personen die treuren om de gevallenen uit de 1e  wereldoorlog.
Evenementen
*
Meissen nodigt u uit om een van de grootste wijnfeesten van Duitsland bij te wonen. Tijdens het Meissener Wijnfeest, dat in het laatste weekeinde van september wordt gevierd, zult u zeker genieten van een glaasje heerlijke regionale droge wijn.
* De beroemde schilder uit de Romantische Periode, Ludwig Richter, heeft een lange periode als tekenleraar in de Porselein Manufactuur gewerkt.
Excursiemogelijkheden
* Vaar eens met de stoomradarboot over de Elb en geniet van het uitzicht op de Saksische wijndorpjes langs de oever.
* Ook het Barokslot Moritzburg, dat niet ver van Meissen ligt, zal u zeker bevallen.
* Van de landschappelijke schoonheid rondom Messen kunt u via een fietstocht over de 'Elbradweg' volop genieten.
Service voor de gasten
Verzending van uitgebreid informatiemateriaal, ook in andere talen naar het buitenland. Bemiddeling rondleidingen door de stad. Dagelijks om 13.00 uur organiseert de Tourist-information Meissen GmbH een rondleiding door de stad, waarbij de bijzondere kenmerken van Meissen, de landschappelijke schoonheid en de bezienswaardigheden de revue passeren.
Tourist-information Meissen GmbH,
Markt 3 01662 Meissen  - Tel.: +49(0)3521/4194-0, Fax: +49(0)3521/419419 - E-mail: service@touristinfo-meissen.de - Internet:  www.touristinfo-meissen.de
Omgeving

Diesbar-Seusslitz, 9 km NW
 Het slot, een barok drievleugelig complex, werd in 1726 door Georg Bähr aansluitend op de resten van een in 1271 gesticht clarissenklooster gebouwd. De oorspronkelijk gotische kerk van het klooster werd in 1726 door Bähr verbouwd.
Gauernitz, 8 km ZO
In de dorpskerk in de wijk Constappel, een voormalige Wallfahrtskirche, 11de eeuw, 1882-1884 verbouwd, bevindt zich een opmerkelijke inrichting, waaronder een zandstenen doopvont, tweede helft 16de eeuw, met reliëfs met figuren, en twee levensgrote afbeeldingen van Luther en Melanchthon, vermoedelijk kopieën uit de 17de eeuw naar Lucas Cranach de Oudere. Het grote slot kreeg zijn neorenaissancevormen voornamelijk in de 19de eeuw.
Klipphausen, 14 km ZO
De enige behouden watermolen in het district Meissen. Lommatzsch (12 km NW). De plaats, middelpunt van de vruchtbare Lommatzscher
Pflege, werd al in het neolithicum bevolkt. In 1286 werd zij als stad aan belangrijke handelswegen genoemd. De eenbeukige laatgotische parochiekerk werd in 1504­1514 door Peter Ulrich v. Pirna gebouwd. De westtoren is laatromaans. Tot de inrichting behoren o.m. een monumentaal altaar uit 1714 van Paul Heennann en een kansel uit 1619 van Paul Steudtke, waarvan het klankbord een opstandingsfiguur draagt. Op de in 1528 aangelegde begraafplaats bevindt zich het opmerkelijke mausoleum van Meldorf. koorhek in de evangelische kerk de apotheker Bernhard, een classicistisch achthoekig bouwwerk uit de tijd na 1827, dat wordt bekroond door een koepel.
Accommodatie
in Klipphausen: Landhotel gut Wildberg Geniet van de sfeer binnen de muren van dit unieke oude landgoed.  Het hotel ligt aan de Elbtal (vallei van de Elbe), tussen Dresden en Meissen, slechts 1,6km van het openbaar vervoer station van Dresden. Sinds 1 november 2006 biedt het hotel een wellnesscentrum van 450m²! Hotelkamers: 42.
Niederau
, 5 km 0
Op het Bayerische Bahnhof in Leipzig na staat hier het oudste, behouden gebleven stationsgebouw in Duitsland. Het verrees in 1842 aan de spoorlijn Leipzig-Dresden.

** Uw accommodatie in geheel Duitsland kunt U goed boeken via
> Hotels.Appartementen./Duitsland.
** Voor Meissen is dat goed mogelijk via:
> Hotels/Appartementen/Meissen
Als goed tot zeer goed beoordeeld zijn:
Hotel Siebeneichen Het hotel ligt dichtbij het kasteel Siebeneichen. Het is in 1996 gebouwd bij de historische herber "Plossenschänke" die Napoleon bezocht in 1813.
Goldenes Fass Meißen Het appartementenhotel Goldenes Fass Meißen heeft 3 sterren en biedt comfortabele accommodatie in de stad Meißen.
Hotel Burgkeller Het 19e-eeuwse Hotel Burgkeller ligt naast het kasteel de Albrechtsburg in het centrum van Meissen. Het biedt vredige kamers met gratis parkeergelegenheid en uitzicht op de rivier de Elbe.
Hotel Goldener Löwe This 4-star hotel is just a 1-minute walk from Meißen's historic market square. It offers free internet and a traditional restaurant with fireplace.
An der Porzellan-Manufaktur Pension Steps away from the world-famous porcelain manufacturing works, this recently opened guest house is located a 5-minute walk from the historic centre of the Saxon town of Meißen, Pension Manu offers
** Kaart met de mooiste vakantieregio's
** Uw accommodatie in geheel Duitsland kunt U goed boeken via Hotels.Appartementen.Duitsland.
  ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 190 landen. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, boeken in uw taal is mogelijk!
  ** Hoe maak ik een printversie van de pagina"?
  ** Door tekengrootte  te wijzigen kunt u de leesbaarheid van de tekst sterk verbeteren. 
  ** Voor algemene info over Duitsland, zie aldaar.
>