De Limousin bestaat uit de departementen: Corrèze - Creuse - Haute-Vienne. Klikt u op een van de hier voor genoemde departementen dan ziet u een kaartje met de belangrijkste plaatsen. Van daar kunt verdere informatie, fr, vinden. Bron: Site Tourisme en France)  

Het hoogst gelegen plateau van Limousin
heeft een bergachtig karakter, dat echter meer bewerkstelligd wordt door het vrij barre klimaat dan door de aanwezigheid van hoge toppen en diepe ravijnen. Het kan hier behoorlijk waaien, overvloedig regenen, langdurig sneeuwen - een sneeuwkleed van vier maanden is geen uitzondering - en hard vriezen, zelfs wel tot -20°C.
Het reliëf van de Montagne vertoont
vage, afgeplatte vormen met brede inzinkingen, waarin zich regen- en sneeuwwater verzamelt tot rivieren, die als van een soort afdak tenslotte uitstromen in de Loire en de Dordogne. Hier en daar verheffen zich logge heuvels, die met name in de Monts des Monédières een hoogte van 920 m en op het Plateau de Millevaches 977 m bereiken. Deze heuvels zijn zgn. monadnocks, restvormen van een oude erosievlakte die door de hardheid van hun gesteente weliswaar aangetast we;den door het erosieproces, doch niet verdwenen.
De begroeiing van het plateau bestaat
voornamelijk uit heidevelden, die zich in de nazomer vooral op het Plateau de MiIlevaches in al hun glorie manifesteren. Daarnaast is het aan mensenhanden te danken dat ook veeteelt en bosbouw een steeds belangrijker plaats gaan innemen. De heide wordt vanaf de vorige eeuw ontgonnen om Limousin ruimte te maken voor weilanden en naaldbossen. Toch is de Montagne nog altijd geen welvarende streek, ook al vanwege het gebrek aan snelle weg- en spoorverbindingen.

** Terug naar regio Limousin

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”!