STADSWANDELING, prov. naar overzicht  Antwerpen. De wandeling door Antwerpen kan beginnen bij het Centraal Station. Parkeren in Antwerpen is moeilijk. Voor de meeste straten heeft u een parkeerschijf nodig. In de stille straatjes achter de kaaien aan de Schelde heeft u wel een kans. U bent dan tevens dichter bij het hart van Antwerpen met de voornaamste bezienswaardigheden; van het Centraal Station naar het centrum is nogal een lange wandeling.
Naar stedenlijst BelgiŽ / Luxemburrg. Naar kaart met de provincies.
 Naar uw accommodatie.

 

    

Centraal station,
gebouwd in 1905, met 75 m hoge koepel. Inlichtingenbureau bij het
station.

2
 Dierentuin, achter het station, ingang Koningin Astridplein.
Op een oppervlakte van 10 ha is een voor Europa werkelijk unieke verzameling van 6000 zoogdieren. vogels en vissen bijeengebracht. Daarnaast is er een prachtig aquarium, een reptielenhuis, een bijzonder interessant nocturama (met diersoorten uit de wereld van de schemering), een planetarium, een wintertuin en een kinderzoo. In de grote demonstratiehal van het dolfinarium kunnen 900 personen de capriolen van de flippers gadeslaan, niet alleen boven, maar via patrijspoorten ook onder water. Verder
Natuurhistorisch Museum en Museum Alfred Ost.
Over de brede, gezellige De Keyser
lei met zijn grote hotels, koffiehuizen, bioscopen en de 27 verdiepingen tellende Antwerp Tower, de Frankrijklei oversteken, rechtdoor over de Teniersplaats en door de Leysstraat naar de Meir. Dit is de voornaamste winkelbuurt van de stad.

3
 Osterrieth Huis, op no. 85, een 18e eeuwse herenwoning.
Links is het bankgebouw. rechts het prachtig ingerichte huis met zijn bijzondere (particuliere) schilderijencollectie. Een hostess is na afspraak gaarne bereid u rond te leiden. Let op de bijzondere belichting van de schilderijen. De Meir oversteken en linksaf de Wapper in.

Plattegrond van AntwerpenRubenshuis, op no. 9
Magnetofonische rondleiding tegen betaling. Dit huis werd door de grote vertegenwoordiger van de Vlaamse barok tot
 zijn dood in 1640 bewoond. In 1946 kwam de restauratie klaar en werd het weer gemeubileerd. Van het oorspronkelijke huis zijn nog over hel portiek en achter in de tuin een magnifiek schilderspaviljoen (renaissance). Het tuinportiek, klassieke triomfboog, die u bij de entree onmiddellijk gewaar wordt, liet Rubens naar eigen ontwerp maken. In het interieur: woongedeelte met meubels uit die tijd en herinneringen aan de schilder en het atelier met zijn schilderijen. In het winterseizoen worden in het Rubenshuis concerten van oude muziek gegeven.
Door de Wapper teruglopen naar de Meir, linksaf.

5
 Koninklijk paleis,
werd in 1745 gebouwd voor de Antwerpse patriciŽr Van Susteren Roose. Het werd door Napoleon aangekocht als woonhuis, na diens val kwam het aan de Kroon. Het is nu het ICC
, Internationaal Cultureel Centrum, geworden, waar niet alleen tentoonstellingen plaatsvinden, maar ook concerten en lezingen gehouden worden.
De Meir oversteken en rechtsaf de Twaalfmaandenstraat in.

6
 Handelsbeurs, een neogotisch gebouw van 1872.
Terug naar de Meir, deze rechtsaf verder volgen, over de Meirbrug. Recht voor u staat het

7 T
orengebouw of 'Boerentoren',
een 87 m hoge wolkenkrabber
, 1928, de eerste van Europa, van 24 verdiepingen. Links van het Torengebouw door de Schoenmarkt.

8
 Kapel van de Schoenmarkt,
een gotische kapel op no. 4. Doorlopend ziet u er mensen naar binnen gaan om even tijdens de drukke dag gebeden te prevelen. Op no. 2 staat het voormalig Bisschoppelijk Paleis.

9
 Postkantoor
Linksaf Nationalestraat in en vervolgens rechtsaf de Steenhouwersvest in. Aan u
w rechterhand ziet u de kleine sfeervolle Vrijdagmarkt. Op woensdag- en vrijdagochtenden worden hier alle mogelijke voorwerpen bij opbod verkocht. Links aan het plein staat het

10
 Plantin-Moretus museum, Vrijdagmarkt 22
Magnetofonische rondleidingen tegen betaling. Beroemd museum ondergebracht in de woning en werkplaats van de vermaarde drukker Christoffel Plantin, opgevolgd door zijn schoonzoon Moretus. U vindt er een ongeŽvenaarde verzameling koper- en houtsneeplaten
, tekeningen van oude meesters, kostbare handschriften, drukwerk en de oude werkplaats met persen uit de 16e eeuw. De binnenplaats is zeer schilderachtig. Plantin stichtte bovendien vele filialen in Europa. Zijn meesterwerk is zijn 'Biblia regia', een bijbel gedrukt in vijf talen: Latijn, Grieks, Hebreeuws, Chaldees, zoals toen het Aramees heette, en Syriak. Verder nog een reeks portretten en schilderijen, 18, van Rubens.
In het Prentenkabinet,
Vrijdagmarkt 23, is de meest waardevolle collectie in BelgiŽ van tekeningen en prenten van oude en moderne meesters. Alleen toegankelijk voor naspeuringen en studiedoeleinden. 
Links om het Museum de smalle Heiliggeeststraat in naar de Hoogstraat.
Recht voor u aan de overkant op de hoek
, no. 62, het Gildehuis van de schrijnwerkers.
De Hoogstraat rechtsaf volgen, rechtsaf de Reynderstraat in en via de Groenkerkhofstraat naar de Groenplaats, linksaf. Op de plaats staat een standbeeld van Rubens. Verder langs de Groenplaats naar de ingang van de kathedraal
, Groenplaats 21.
 
I I
 O.L. VR. Kathedraal
De kathedraal is de grootste gotische kerk van BelgiŽ. De sierlijke, 123 m 12 hoge toren bevat een klokkenspel, volledig gerestaureerd in 1972 te Asten
, Nederland. Beiaardconcerten in de zomermaanden. De andere toren is onvoltooid gebleven. Het interieur van de vijfbeukige kruisbasiliek, waarvan het koor het oudste gedeelte is, is zeer indrukwekkend. Noemenswaard is de Sacramentskapel, de prachtige Madonna met Kind, circa 1350, afkomstig uit het Maasland, en de 17e eeuwse communiebanken. U moet vooral ook letten op de fraaie gebrandschilderde ramen; ze zijn gedeeltelijk van de beroemde glazenier Claes Rombouts, begin 16e eeuw. De pronkstukken van de O.L. Vr. Kathedraal zijn de vier doeken van Rubens: de Kruisoprichting, de Verrijzenis, de Kruisafneming en de Maria Tenhemelopneming.
Als we de kathedraal weer uitkomen rechtsaf via de Jan Blomstraat naar het pleintje voor de toren, de Handschoenmarkt
, zaterdag antiekmarkt. Vlak tegen de kathedraal een gedenkteken voor Appelmans, een van de bouwmeesters van de kathedraal. Vůůrdat u echter naar de Handschoenmarkt gaat, is het wel aanbevelenswaardig linksaf te slaan naar de Oude Koommarkt en op no. 16 even binnen te lopen in de 'Vlaaikensgang', 1591, een zeer goed voorbeeld van restauratie van een 16e eeuwse 'gang', nu ingericht met tentoonstellingszalen, restaurants enz. Ook een ideale plaats om te luisteren naar de beiaardconcerten van de O.L. Vr.toren. Nu naar de Handschoenmarkt. Op dit pleintje bevindt zich de

12 P
ut van Quinten Matsijs,
een monumentale put met prachtig smeedijzeren bovenstel, zonder goede gronden toegeschreven aan de schilder Quinten Matsijs
, voordat hij schilderde smid van ambacht. Meer waarschijnlijk is dit werk van zijn vader, de Leuvense kunstsmid Jan Matsijs. Van de Handschoenmarkt door de korte en smalle Maalderijstraat naar de Grote Markt.13 B
rabofontein, 1887,
in het midden van het plein. Volgens de legende was Antwerpen in de Romeinse tijd in de macht van de reus Oruon Antigoon, die van de schippers die geen tolgeld konden betalen, de hand afhakte en deze in de Schelde wierp
, handwerpen!. De reus werd overwonnen door de Romeinse landvoogd Silvius Brabo, de neef van Julius Caesar, die op zijn beurt dezelfde handeling op de reus toepaste.

14 S
tadhuis
Het stadhuis dateert uit 1564 en
is een magnifiek voorbeeld van Vlaamse renaissance. Het is gebouwd naar plannen van bouwmeester Corn. de Vriendt. Opvallende middennsaliet, vooruitspringend middengedeelte, met beelden in nissen en dubbelzuilen. Zeer bezienswaardig in het interieur is het trappenhuis, waar op de wanden vijf taferelen zijn aangebracht, te weten de scheepvaart, de handel, de letterkunde, de beeldende kunst  en de toonkunst. Voorts zijn te vermelden de Grote en Kleine Leyszaal, het kabinet van de burgemeester met een prachtige renaissance schouw, de Raadzaal en de Trouwzaal.
 
15 G
ildehuizen, rechts van het stadhuis
Links om het Stadhuis heen de Suikerrui op. Hier staat de Buildrager van C. Meunier. Rechtsaf, dus achter het Stadhuis, de Gildekamersstraat in. waar zich op nr. 9 de Dienst voor Toerisme bevindt.

16 V
olkskundemuseum, museum voor Vlaamse folklore
Bevat een mooie verzameling op het gebied der etnologie en de Vlaamse volkskunst. Het museum is ondergebracht in de Gildekamersstraat 2-6. Dit zijn oude gildehuizen: o.a. die van de Visverkopers. de Schippers en de Kolveniers. Weer terug naar de Suikerrui
, rechtsaf de Suikerrui uitlopen, de Emest van Dyckkaai oversteken en rechtsaf over het Steen plein.
 
17 H
et Stee of Nationaal Scheepvaartmuseum "Steen".
Voor het Steen staat het beeld van de waterduivel Lange Wapper. Het gebouw heeft romaanse muren met ronde weertorens. daterend uit circa 1200. Het bovendeel van het Steen is eind 14e eeuws. In het Steen is het Nationaal Scheepvaartmuseum ondergebracht. Een prachtige verzameling scheepsmodellen en kaarten geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de scheepvaart door de eeuwen heen. Vanaf het ponton voor het Steen vertrekken de Flandriaboten voor rondvaarten door de havens. Inlichtingen bij vertrekpunt.
Links van het Steen kunt u het terras op voor een mooi uitzicht over de Schelde. Als u door de poort van het Steen loopt komt u ook op een terras dat mooi uitzicht biedt. Van het Steen plein de E
rnest van Dyckkaai weer oversteken. Linksaf de kaai volgen en spoedig rechtsaf de Vleeshuisstraat in. Links en rechts ziet u resten van de oude burchtmuur. die deel uitmaakten van het Steen. Rechts van het Vleeshuis het trapje op van de Repenstraat.

18 P
oesje,
de laatst overgebleven 'poesjenellenkelder'
, van het Frans polichinelle, van Antwerpen. Deze kelders of marionettentheaters speelden in de vorige eeuw een belangrijke rol in het volksleven. Opvoeringen van de Leeuw van Vlaanderen, Romeo en Julia, Cursson en Valentijn waren zeer geliefd. Thans hoort u er in onvervalst Sinjoors de Schele, de Neus en de Bult hun fratsen uitkramen. Inlichtingen en aanvragen voor voorstellingen bij het Volkskundemuseum, Gildekamersstraat 2-6.
Aan het eind van het Repenstraatje linksaf.

19 V
leeshuis.
Het gebouw is opgetrokken in de Brabantse baksteengotiek en was het gildehuis van de Vleeshouwers. In het interieur een museum voor kunstnijverheid, beeldhouwwerk, oudheidkunde en muziekinstrumenten
, Ruckers klavecimbels. Bovendien is er een permanente tentoonstelling van stenen schatten. De collectie bestaat uit twee afzonderlijke secties: een religieuze en een profane.
Het religieuze bestaat uit oude grafstenen, gevelstenen van godshuizen en ook de kruisweg, die vroeger aan het Vleeshuis stond opgesteld. De archeologisch interessante stukken treft u aan in de profane afdeling. Het geheel geeft een beeld van de oude stadskern van Antwerpen.
Van het Vleeshuis schuin rechts oversteken en de Oude Beurs oplopen. Op nr. 16 het 17e eeuwse Huis de Spiegel. Linksaf de Hofstraat een eindje inlopen.

20 O
ude Beurs, Hofstraat 15,
heeft een fraaie laatgotische zuilengalerij, binnenhof en achthoekig torentje. De Waghemakere, beroemd Vlaams bouwmeester uit die tijd, ontwierp dit gebouw in 1515.
Terug lopen naar de Oude Beurs en deze linksaf helemaal volgen
, op nr. 27 Huis 't Ramshoofd, belangrijk in de tijd van de wolhandel, tot de Korte Koepoortstraat. Rechtsaf deze volgen en linksaf de Wijngaardstraat in. Aan het eind van 'de Wijngaardstraat het ingesloten H. Conscienceplein op.

21 S
t. Carolus Borromeus-Kerk,
heeft in zijn interieur mooi 18e eeuws houtsnijwerk en prachtig hoofdaltaar van Rubens. Een brand in 1718 vernietigde o.a. de plafondschilderingen van Rubens. De toren van de St. Carolus is de mooiste barok toren van Vlaanderen. Hij werd in 1620 gebouwd en valt op door zijn buitengewoon gracieuze compositie, ondanks de veelheid aan bouwkundige details.
Op het pleintje
, rechts, beeld van Hendrik Conscience, de beroemde auteur van de 'Leeuw van Vlaanderen'.
Voor het beeld van Conscience langs, rechtsaf bij de Stadsbibliotheek, door de poort naar de Korte Nieuwstraat en deze linksaf volgen. De St. Katelijnevest kruisen en de Lange Nieuwstraat in.

22 S
t. Niklaaskapel, Lange Nieuwstraat 3,
met poppenschouwburg van de Van Campens.
Naast de kapel de St. Niklaasplaats, een rustig middeleeuws binnenhofje.
Verderop in de Lange
Nieuwstraat, rechts, de achterkant van de Beurs, u kunt door de Beurs terug naar de Meir.

23 B
ourgondische kapel, op nr. 31.
U wandelt onder de poort door en als u de portier te pakken kunt krijgen, zal hij u de originele, middeleeuwse fresco's in de kapel laten zien.
 
24 S
t. Jacobskerk, ingang Lange Nieuwstraat 73.
De kerk is in laatgotische stijl opgetrokken. In het interieur de Rubenskapel met het graf van de beroemde Vlaamse schilder. Boven zijn graf hangt een van zijn beroemdste stukken, namelijk de 'Heilige Maagd en de Heiligen', De Heilige Sacramentskapel bevat een marmeren communiebank, een meesterstuk van Vlaamse barokkunst uit het eind van de l7e eeuw.
U kunt nu terug lopen naar het oude centrum met de Grot
e Markt, of door de Beurs naar de Meir, om een restaurant of een koffiehuis op te zoeken. Om de wandeling, terug naar Centraal Station af te maken. loopt u de Lange Nieuwstraat verder af. Aan het eind nog even rechtsaf de Jezusstraat in.

 ** Uw accommodatie  in BelgiŽ
 kunt U goed boeken via Hotels/Booking/BelgiŽ. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
 ** Uw accommodatie in Luxemburg
  kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
 ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ ůf kies direct:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets