BAMBERG, met Dom, Domplatz, fascinerend wereldcultureel erfgoed,  stad van de Bamberger Symphoniker, stad van kerstkribben en als bierstad.
Naar deelstaat
Beieren.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie.

    

Bamberg, Bamberg Reiter in de domDe gehele oude binnenstad, met een meer dan 1000 jarige historie en in uitstekende staat behouden is gebleven, werd in 1993door de UNESCO uitgeroepen als stedenbouwkundig ensemble met wereldwijd, grote culturele waarde. De stad Bamberg is bekend als stad van kunst, cultuur en antiquiteiten, maar ook als stad van de Bamberger Symphoniker, stad van kerstkribben en niet in de laatste plaats als bierstad.

Geschiedenis 

De oude stad, die net als Rome gebouwd is op zeven heuvels, geldt als een der mooiste steden van Europa. De stad wordt in 902 voor het eerst vermeld. In die periode was hier de residentie van het grafelijk geslacht der Babenbergers. Een mijlpaal in de geschiedenis van Bamberg wordt de regering van keizer Hendrik II de Heilige, 1002-1024. Hij en zijn gemalin Kunigunde stichten het bisdom Bamberg, laten er een dom bouwen en begunstigen het rijkelijk met grondbezit. Al in hun tijd verrijzen er op de heuvels van Bamberg kerken en kloosters en geraakt de stad tot bloei. Bamberg bleef in de loop der eeuwen gespaard voor oorlogsverwoestingen en belegeringen, zodat veel van het oude stadsbeeld bewaard is gebleven. Eind 17de. begin 18de eeuw, vooral in de tijd dat de bouwlustige bisschoppen uit het geslacht Schönborn er de scepter zwaaien, wordt de stad verrijkt met een groot aantal barokke gebouwen, kunstwerken en interieurs, die thans mede haar karakter bepalen.

De geschiedenis van Bamberg heeft haar stempel gedrukt op het stadsbeeld:  

beneden, aan weerszijden van de rivier de Regnitz, strekt zich de burgerstad uit, met van oudsher de Grüner  Markt als druk en levendig centrum; de hoger gelegen delen worden alle bekroond door kerken of kloosters, met als centrum de bisschopsstad op de Domberg.

Ligging en bereikbaarheid  

Gelegen in Noordbeieren, Franken, in de stedendriehoek Würzburg-Neurenberg-Bamberg. Uitstekend bereikbaar uit alle windrichtingen door de directe aansluiting op de autosnelwegen A70 en A73, evenals meerdere provinciale wegen.
Treinsstation voor IC-, ICE- en EC treinen.
Luchthaven: Neurenberg (60 km)

Bijzondere tip
BambergCard: 48 geldig op alle stadsbussen, stadsrondleiding en musea.

Bezienswaardigheden 

* Dom, Domplatz
Een bijzonder mooi voorbeeld van laatromaanse en vroeggotische architectuur en in het bijzonder ook van de harmonieuze overgang van Romaans naar gotiek. Hij werd in de 13de eeuw gebouwd op het grondplan van de dom die begin 11de eeuw onder Hendrik II was gebouwd en die later door brand werd verwoest. Het is een driebeukige basilica met een oost- en een westkoor, elk geflankeerd door twee rijzige torens. De twee koren stempelen de kerk tot een keizersdom: het rijke oostkoor, in laatromaanse bouwtrant, symboliseert de wereldlijke macht, het strengere westkoor, in vroeggotische vormentaal, de geestelijke macht. Onder het oostkoor bevindt zich een driebeukige crypte. Van bijzondere betekenis zijn ook de drie hoofdportalen van de kerk: de Adamspforte. de Gnadenpforte en de Fürstenpforte. Opmerkelijk is vooral de sculpturale versiering van de Fürstenpforte: een voorstelling van het Laatste Oordeel in het timpaan, profetenfiguren met op hun schouders de apostelen ter weerszijden van de ingang.

Interieur 

De kerk herbergt een aantal meesterwerken van middeleeuwse beeldhouwkunst. Tegen een pijler links van het oostkoor bevindt zich de Bamberger Reiter, een beroemd ruiterstandbeeld - het vroegst bewaarde sedert de klassieke oudheid - dat de vorstelijke waardigheid symboliseert en gemaakt is door een anonieme meester in de eerste helft van de 13de eeuw. Een ander topstuk is de graftombe van Hendrik II en Kunigunde, de stichters van de kerk, een werk van Tilman Riemenschneider, ontstaan tussen 1499 en 1513. De voorstellingen rondom hebben betrekking op het leven van en de legenden rond het keizerspaar. Men ziet de keizer die in zijn slaap door de H. Benedictus van zijn nierstenen wordt bevrijd, de dood van de keizer en het wegen van zijn ziel. Andere taferelen zijn gewijd aan Kunigunde, zoals het godsgericht, waarbij de van overspel beschuldigden,. keizerin behoedzaam over gloeiende ploegscharen schrijdt om haar onschuld te bewijzen, Boven op de tombe de ligbeelden van het heilige keizerspaar. 

In het zuidelijke dwarschip bevindt zich een vleugelaltaar van  Veit Stoss,  

een meester die met Riemenschneider de Duitse beeldhouwkunst in de periode rond 1500 tot grote hoogte voerde. Het uit hout gesneden altaar stamt uit 1523 en stelt de Geboorte van Christus voor. Bij het oostkoor bevinden zich voorts nog een beroemde Visitatiegroep, Elisabeth en Maria, van dezelfde meester als die van de Reiter, de eveneens 13de-eeuwse beelden van de geblinddoekte synagoge en de ecclesia (kerk), van de Lachende Engel en de figuren van apostelen en profeten. Zeer opmerkelijk zijn ook de 14de-eeuwse uit hout gesneden koorgestoelten, met o.a. de aandoenlijke figuur van de koningin van Seba. Vermeldenswaard zijn ten slotte het grafbeeld van bisschop Friedrich von Hohenlohe (14de eeuw), de graftombe van paus Clemens II en de barokke kruisiginggroep van J. Glesker.
Het Diözesanmuseum, gevestigd in het door Neumann gebouwde kapittelhuis naast de dom, herbergt de domschat.

* Alte Hofhaltung, Domplatz 8 

Het indrukwekkende Domplein wordt aan noord- en oostzijde begrensd door de Neue Residenz, aan de westzijde door de zgn. Alte Hofhaltung, waar eerst de keizers, later de bisschoppen resideerden. Zeer verrassend is de binnenhof van de Alte Hofhaltung, omzoomd door vakwerkhuizen in laatgotische stijl met houten veranda's, decoratief getooid met kleurige geraniums. De Ratsstube (1571-1576) is een fraai voorbeeld van profane bouwkunst uit de renaissanceperiode, evenals de rijk gedecoreerde toegangspoort.

* Neue Residenz 

Daartegenover ligt de Neue Residenz, een imposant bouwwerk dat in zijn huidige vorm hoofdzakelijk dateert uit de periode dat vorst-bisschop Lothar Franz von Schönborn het bisdom Bamberg bestuurde. Direct na zijn aantreden belastte deze, machtige kerkvorst, tevens keurvorst van Mainz, de architect J.L. Dientzenhofer met de verbouwing en uitbreiding van het bestaande (vroeg-17de-eeuwse) complex. De Neue Residenz, die in 1703 gereedkwam, staat aan het begin van de reeks schitterende barokpaleizen en -kerken waarmee Schönborn zijn territorium liet tooien. In de voormalige bisschopstuinen is thans een rosarium aangelegd. De staatsievertrekken van de Residenz, waaronder vooral de met fresco's versierde Kaisersaal met o.a. de beeltenissen van 16 Duitse keizers, zijn te bezichtigen. De Residenz herbergt voorts de Staatsbibliotheek en de Staatsgalerie Bamberg, een schilderijencollectie.

* St. Michael, Michaelsberg 

De hoogst gelegen kerk van Bamberg, behorend tot het benedictijnenklooster St. Michael (gesticht 1015, geseculariseerd 1803, thans bejaardentehuis). De kerk is van oorsprong een Romaanse pijlerbasilica, maar alleen het dwarsschip en de eerste travee van het schip zijn nog Romaans. De rest is in barokstijl verbouwd, uitgezonderd het laatgotische koor. Voor de twee vroeggotische torens plaatste G. Dientzenhofer de barokke façade, de monumentale trap is van zijn broer Johann. In 1608 lieten de monniken het gewelf in het interieur beschilderen met afbeeldingen van geneeskrachtige kruiden, rond 6oo in getal. Sierlijke rococokansel. Onder het koor het graf van de H. Otto, bisschop van Bamberg, 1101-1139.

* Obere Pfarrkirche, Unterer Kaulberg 

De enige belangrijke gotische kerk van de stad (14de eeuw). Aan de noordzijde bevindt zich de zgn. Brautpforte, een portaal met sculpturen van o.a. de Wijze en Dwaze Maagden (met lette op de dwaze maagd geheel rechts: de kanten sluier die zij draagt, was ca. 1350 juist in de mode). Het interieur herbergt een aantal fraaie gotische sculpturen, o.a. een sacramentshuis en een doopbekken met reliëfs.

* St. Martin, Grüner Markt
De kerk stamt uit het eind van de 17de eeuw en is een werk van Georg en Johann Leonbard Dientzenhofer. Model voor deze barokke jezuïetenkerk stond de Il Gesù in Rome. Het interieur is eveneens hoog barok, illusionistische gewelfschildering met schijnkoepel. Pietá (ca. 1350).

Bamberg, oude raadhuis, Altes Rathaus* Altes Rathaus 
Op een kunstmatig eilandje in de Regnitz, die hier door twee bruggen (de Obere en de Untere Brücke) overspannen wordt, ligt het merkwaardige, maar zeer markante raadhuis van de stad. Het is middeleeuws (gotisch) van oorsprong, maar kreeg midden 18de eeuw een rococofaçade (bouwmeester Michael Küchel). Het bestaat uit het eigenlijke raadhuis met perspectivische gevelbeschildering, een monumentale rococopoort en een vakwerkhuisje. Vanaf de Untere Brücke, waarop een beeld van keizerin Kunigunde, de patroonheilige van de stad, heeft men uitzicht op de pittoreske vissershuizen langs de Regnitz: de Fischerei of ook Klein-Venedig genoemd.

* Andere barokgebouwen 

Het Böttingerhaus, Judengasse, gebouwd voor Geheimrat Böttinger, een hoge functionaris in dienst van de keurvorst, geldt als het mooiste van de stad, voltooid 1713. Voor dezelfde Böttinger bouwde J. Dientzenhofer van 1716-1722 het Palais Concordia, Concordiastrasse. Voorts de Neue Ebracherhof (1750, Unterer Kaulberg) en het statige Raulinohaus, 1711, Grüner Markt.

 E.T.A. Hoffmannhaus, Schillerplatz 26
Herbergt herinneringen aan de schrijver van de wereldberoemde fantastische vertellingen, die hier van 1808 tot 1813 twee kamertjes bewoonde, uitkijkend op het later naar hem genoemde theater, waar hij kapelmeester was. Elders in de stad, in de Eisgrube, bevindt zich nog een merkwaardige deurknop – bekend als das Apfelweib - die Hoffmann tot zijn verhaal Der goldene Topf zou hebben geïnspireerd.Musea
 

* Neue Residenz
De hierin gevestigde Staatsgalerie Bamberg omvat Oudduitse schilderkunst en schilderijen uit de barokperiode, Hollandse, Vlaamse en Duitse meesters.
* Historisches Museum,  Domplatz 7
Stadsgeschiedenis, schilderkunst.
* Karl-May-Museum
Herinneringen aan de schrijver, werkkamer, bibliotheek, en zijn indianenwereld.
* Natuurkundig Museum met de z.g.'Vogelzaal', die tot de mooiste vroegclassicistische museum gebouwen van Europa behoort
* Diözesanmuseum, naast de Dom
Herbergt sculpturen uit de Dom, o.a. van de Adamspforte, alsmede de zeer rijke domschat, die o.m. een belangrijke collectie middeleeuwse gewaden omvat, mantels van Hendrik en Kunigunde, o.a. de beroemde Sternenmantel en het Byzantijnse Gunthertuch, beide 11de eeuw.

Evenementen  

* Juli, 'Bamberg betovert", internationaal klein-kunst-straatfeest in het centrum van de stad met prijsuitreiking van het "Bamberger Handje'
* Juli/augustus, "Ville Bamberger Antiquiteitenweken": met veel bijzondere evenementen rondom de talrijke antiekzaken in Bamberg
* December, "Bamberger Kerstkribbenroute', met exposities in kerken, musea en op pleinen

Shopping 

Confitures, bierspecialiteiten, kerstkribben, antiekzaken van hoog Europees niveau

Hoogtepunten in de omgeving 

De Bedevaartsbasiliek Vierzehnheiligen in de “Gottesgarten am Obermain”, is een heel bijzonder kleinood van barokke bouwkunst,ca. 30 km.

Excursiemogelijkheden 

Direct voor de poorten van Bamberg lokt de Frankische Schweiz met ongekende mogelijkheden om te wandelen, te fietsen en de klimmen.

Service voor de gasten 

Audio-rondleiding in het Duits en Engels - Bamberg met de CD-speler gaan ontdekken. Een fantastisch, aanbod voor bezoekers, die geen gelegenheid hebben om aan een reguliere rondleiding met gids deel te nemen of gewoon op eigen gelegenheid door de stad willen slenteren. Verkrijgbaar bij de Tourist-Information.

Bamberg Tourismus
& Kongress Service  

Geyerswörthstrasse 3, 96047 Bamberg  - Tel.: +49(0)9511871161, Fax: +49(0)9511871960  - E-mail:
touristinfo@bamberg.de  - Internet: www.tourismus.bamberg.de

** Uw accommodatie in geheel Duitsland kunt U goed boeken via Hotels.Appart./Duitsland.
** Voor Bamberg kan dat via
Hotels/Bamberg. Op basis van de beoordelingen van gasten zijn de populairste hotels in Bamberg per thema gerangschikt!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” bijv.:
 
Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets   

** Naar Toeristenbureaus Duitsland
**
Kaart met de mooiste vakantieregio's