BRAUNSCHWEIG, bekend om de Burgplatz en Dom St. Blasius. Heeft een oude en bewogen geschiedenis.
Naar deelstaat
Nedersaksen
. Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie

    

Braunschweig ( Ned.: Brunswijk) Iigt in een welvarend agrarisch gebied - de moestuin van Nedersaksen - aan de Oker. De stad heeft een oude en veelbewogen geschiedenis. Haar naam is verbonden met die van Heinrich der Löwe (Hendrik de Leeuw), hertog van Beieren en Saksen, uit het geslacht der Welfen. Heinrich gaf Braunschweig in de 12de eeuw stadsrechten en koos de stad in 1166 als zijn residentie. Hij voerde het Welfengeslacht naar het hoogtepunt van zijn politieke macht in Duitsland, maar raakte ten slotte in conflict met keizer Frederik Barbarossa. die hem al zijn bezit ontnam, uitgezonderd de eigen gebieden van de hertog in Saksen. waartoe Braunschweig behoorde. Na Heinrich leefde het geslacht der Welfen voort in de huizen Braunschweig, Wolfenbüttel en enkele andere.

In de I3de eeuw werd de stad Braunschweig lid van de Hanze.  

Zij wist zich
te ontworstelen aan het Welfengezag en groeide uit tot een onafhankelijke handelsstad met een ondernemende, zelfbewuste burgerij. Met hel verval van de Hanze aan het eind van de 15de eeuw begon ook Braunschweigs welvaart te kwijnen, een neergang die tot een dieptepunt kwam in de Dertigjarige Oorlog. Van de situatie wisten de hertogen van Braunschweig-Wolfenbüttel gebruik te maken: in 1671'-vestigden zij hun gezag in de stad, die daarmee haar stedelijke onafhankelijkheid verloor. Vanaf die tijd kreeg Braunschweig sterk het karakter van hertogelijke residentie, waar vooral kunst en cultuur werden bevorderd en tot bloei konden komen. Tot de herlogen die door hun culturele belangstelling ~ en door hun mecenaat een stempel op de stad drukten behoorde Anton Ulrich (1633/1714), actief als musicus en acteur. maar vooral als kunstverzamelaar: de door hem bijeengebrachte collectie vormt de basis van het bezit van het naar hem genoemde museum. 0p instigatie van een van zijn opvolgers, hertog Karel II, vond in 1828 in Braunschweig de première plaats van Goethes 'Faust'.

Ten
slotte is de stad nog verbonden met de legendarische figuur van Tijl Uilenspiegel.  

die in de omgeving zou zijn geboren. Volgens het verhaal bakte de schavuit zijn uilen en meerkallen in een Braunschweigse bakkerij. De koddige baksels worden er nog steeds als plaatselijke lekkernij verkocht. In het nabijgelegen plaatsje Sch
öppenstadt is een klein Tijl-Uilenspiegelmuseum.

Burgplatz
 

Het historisch centrum van de stad bewaart monumentale herinneringen aan de legendarische stichter Heinrich der L
öwe: de Dom S
t. BIasius, gebouwd onder het bewind van de hertog. de neoromaanse Burg Dankwarderode, een reconstructie van de romaanse burcht der Welfen en het trotse Löwendenkmal, een bronzen (vroeger verguld) beeld op een hoge stenen sokkel, hier in 1166 door Heinrich geplaatst. Het is een meesterwerk van romaanse sculptuur en het cerste vrijstaande beeld uit de middeleeuwen in Duitsland. Op de Burgplatz verder statige, 16de-eeuwse vakwerkhuizen, met karakteristiek houtsnijwerk gedecoreerd (o.a. het zgn. Huneborstelsche Halls, met een bewerkt houten fries van beeldhouwer S. Stappen). en het vroeg-classicistische Haus Vieweg (1805
).

Braunschweig, dom, grafplaat voor Heinrich der Löw en hertogin MathildeDom St. Blasius
 
Begonnen in
1173. in 1195 voor het grootste deel voltooid. Tussen de twee achthoekige torens van het west werk werd in 127S- een gotisch klokkenhuis geplaatst. In de 14de eeuw ontstond het zuidelijke zijschip. Het noordelijke zijschip in laat-gotische stijl stamt uit het eind van de 15de eeuw.

Interieur en inrichting 

Verrassend. en voor die tijd en voor de streek nieuw, is de overwelving van het middenschip (door Lombardische meesters?). Onder het oostelijke deel bevindt zich een crypte, die sedert de 18de eeuw als vorstelijke grafkelder diende. Van de 13de-eeuwse fresco's. waarmee de dom eens geheel gedecoreerd was, resteren vooral in het koor en in het zuidelijke dwarsschip fraaie specimina. Uit de kloosterkerk, die aan Heinrichs dom voorafging, is nog het archaïsch strenge kruisbeeld (ca. 1160) met het inschrift op de gordel 'Imervard me fecit' (Imervard heeft mij gemaakt) afkomstig. De zevenarmige kandelaar in het koor werd geschonken door Heinrich der Löwe. De hertog zelf is met zijn vrouw, hertogin Mathilde, meer dan levensgroot afgebeeld op de grafzerk in het middenschip (zie afb.). Interessant is de domminiatuur in de hand van de hertog.

Andere kerken
 

De kerken van Braun
schweig, voor zover ontstaan in de
Romaanse periode, zijn alle in meer of minder sterke mate op de dom geïnspireerd. Vooral de

S
t. Martin (Altstadtmarkt), met de bouw waarvan in 1180 werd begonnen,  

was in haar oorspronkelijke vo
rm bijna een kopie ervan. In de 14de eeuw werd zij tot gotische hallenkerk omgebouwd. Van de inrichting verdient vooral een gotische doopvont in brons vermelding. Rond 1200 ontstonden de

S
t. Kalharina (Hagenmarkt) en de St. Andreas (Wollmarkt).
Beide werden gebouwd naar het voorbeeld van de dom en de St. Martin en beide werden in de 13de eeuw omgebouwd tot gotische hallenkerken.

De S
t. Magni (Am Magnitor) werd in de 1252 meteen als drieschepige hallenkerk gebouwd in wat toen nog het dorp Altewiek was.  

Zij verving de dorpskerk uit 1031. Op het Magnikerkhof ligt de grote 18de-eeuwse dichter en denker G.E. Lessing begraven, vooral beroemd door zijn idee
ëndrama 'Nathan der Weise'.

De voorm
alige benedictijnenkerk St. Aegidien (Aegidienmarkt) werd na verwoesting door brand van de vroegere kloosterkerk, 

in 1278, opnieuw gebouwd. De bouw van de nieuwe hallenkerk nam bijna twee eeuwen in beslag (wijding 1478). De Aegidien is. vooral door haar interieur de fraaiste hallenkerk van Braunsehweig en een goed spe
cimen van Duitse gotiek.
Van de overige kerken moel de voormalige cistercië
nzers kloosterkerk Braunschweig-Riddagshausen (13de eeuw) nog vermeld te worden: sober en streng van vorm, zoals typerend is voor de kerken van deze orde.

Altstadtrathaus (Alts
tadlmarkt) 

Als een 'historisch eiland' heeft men na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog de Altstadtmarkt weer opgebouwd. De s
tenen gevelspitsen van het raadhuis (alleen de façade bleef bewaard) boven de open gaanderijen (14de-15de eeuw) bepalen hel gezicht van het plein. Tussen de openingen van de galerij staan tegen de steunberen, onder baldakijnen, de beelden van vorsten uit het
geslacht der Welfen.

Braunschweig, de lakenhalGewandhaus (Alts
tadlmarkt)  
De lakenhal, die al in 1303 vermeld wordt
, werd legen het eind van de 16de eeuw voorzien van prachtige nieuwe gevels. De pronkfaçade (aan de zijde van de Kohlmarkt) is ontworpen door de hoofdbouwmeesler van de stad H. Lampe (1590-1591). De onderverdeling in acht verdiepingen heeft niets uitslaande met de verdiepingen van het gebouw zelf, maar zijn louter façadedecoratie. De kerfbogen van de galerij zijn een motief dal bij de naar boven tot kleiner wordende midden vensters steeds herhaald wordt, tot aan de gevelspits die bekroond wordlt door een Justitia. In de kelder van het gebouw, dat als pakhuis en verkoophal van lakenhandelaars dienst deed, is tegenwoordig een wijn- en eetruimte ingericht.

Slot Richmond (Wolf
enbütteler Strasse) 

Gebouwd in de jaren 1768-1769 voor her
togin Augusta door K.C.W. Fleischer op een terras boven het Okerdal, in strenge, naar hel classicisme neigende laatbarok (Lodewijk XVI). Het slot heeft een ongebruikelijk grondplan: het is opgetrokken op een vierkant. waarbij de ingangspartijen, trappen en bordessen, in de ronde hoeken geplaatst zijn. De plattegrond is een origineel geheel van ronde, ovale en onregelmatig gevormde ruimten.Musea
 

Herzog-Anton-Ulrich-Musea (Museumstrasse 1)
H
et museum is ontstaan uit het hertogelijk Kunst- und Naluralienkabinett. waarvan de waardevolste stukken verworven werden door hertog Anton Ulrich (1633-1714). De collectie werd in 1754 voor het publiek toegankelijk en is daarmee de oudste openbare museumcollectie van Duitsland. Het museum is beroemd om zijn schilderijen van Noord- en Zuidnederlandse meesters. o.a. Rubens. Van Dyck. Rembrandt (topstuk: het ·familieportret'). Jan Steen en Vermeer, maar bezit ook Italiaanse meesters als Giorgione en Veronese. De verzameling Italiaanse majolica is de oudste en grootste van Duitsland. Tot het verdere bezit behoren grafiek van Dürer tot Picasso, sculpturen in brons. hout en ivoor, een collcctie Franse emailkunsl uit de 16de eeuw, porselein, meubels, kant en klokken. De verzameling middeleeuwse kunst is ondergebracht in de burcht Dankwarderode (o.a. het evangeliarium van St. Aegidius uit de 12de eeuw: een arm-reliquiarium van dc H. Blasius, vervaardigd uit een plaat goud, versierd met edelstenen en parels, ca. 1040, de keizersmantel van Ono IV, zoon van Heinrich der Löwe, rond 1200).

S
taatliches Naturhistorisches Museum (Pockelstrasse 10a) 

Ook deze verzameling gaat terug op het Kunst- und Naturalienkabin
ett van de hertogen. Het is daarmee het oudste natuurhistorisch museum van Duitsland. De collectie omvat vogels, reptielen, zoogdieren. insecten, aquaria met zoet- en zoutwatervissen uit de hele wereld. Moderne presentatie.

Städtisches Museum (Am Löwenwall)
 

Gewijd aan kunst- en cultuurgeschiedenis van de stad. Tot dit museum behoren de Formsamm
lung der Stadt Braunschweig (Broitzemerstrasse 230, o.a. historisch vaatwerk en industriële vormgeving) en de Wilhelm-Raabe-Gedächtnisstätte (Leonhardstrasse 29a, met herinneringen aan de dichler Wilh. Raabe die hier in 1910 stierf). Braunschweigisches Landesmuseum für Geschichte und Volkstum (Mönchstrasse 1). Historische gebruiksvoorwerpen uit de streek, kostuums, uniformen, wapens. documenten enz.

Theaters
 

Crosses Ha
us (Am Theater). De theatertraditie van Braunschweig dankt haar bestaan aan hel optreden van Engelse komedianten in de 17de eeuw. Het voormalige Grosses Haus werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest, de wederopbouw was in december 1948 voltooid. Opera-. operette- en toneelvoorstellingen vinden hier plaats (1186 zitplaatsen). Kammerspieltheater Kleines Haus
(Grünewaldstrasse). Hier vinden uitsluitend toneelvoorstellingen plaats (350 zitplaatsen).

Touristinfo - Braunschweig Stadtmarketing GmbH,   
Vor der Burg 1  - 38100 Braunschweig
Telefoon: (05 31) 4 70-20 40  -  Fax: (05 31) 4 70-20 44 

** Uw accommodatie in geheel Duitsland kunt U goed boeken via Hotels.Appart./Duitsland.

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” bijv.:
 
Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  

** Bij plaatselijke
Toeristenbureaus vindt u internet adressen van dorpen en steden!