FREIBURG im Breisgau, met als toppers: De  munster van Freiburg en de Münsterplatz - Het Augustinermuseum - Het Jazzhuis - poort tot het Zwarte Woud.
Naar deelstaat Baden-Württemberg.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie!

    

Zo ontvangt Freiburg, de 'hoofdstad' van het Zwarte Woud, zijn gasten. Oude stadswijken met kronkelige steegjes, idyllische binnenhofjes en de 'Bächle' genaamde kleine beekjes midden in de stad lokken evenals de gezellige restaurants en originele cafés talloze bezoekers aan. Alles overheersend en het symbool van de stad is de munsterkerk met haar unieke toren. Ook onder wijnkenners en liefhebbers van culinaire specialiteiten heeft Freiburg een voortreffelijke naam.

Bezienswaardigheden
 
Toppers:
De  munster van Freiburg en de Münsterplatz - Het Augustinermuseum - Het Jazzhuis - Freiburg is de poort tot het Zwarte Woud

Het beroemdste gebouw en tevens het symbool van de stad is de munsterkerk met haar toren die als meesterwerk van de gotische bouwkunst wordt beschouwd.

De Münsterplatz
 
behoort tot de mooiste pleinen van Duitsland - het is het middelpunt, het hart van de stad. Hier wordt de grote kleurrijke weekmarkt gehouden. Rondom de Münsterplatz liggen de huizen van de aantrekkelijke oude stadskern gegroepeerd.

De kleine beekjes ('Bächle')
die open door de straten en steegjes stromen, verrijken het stadsbeeld op onnavolgbare wijze.

Münster Unserer Lieben Frau, Münsterplatz, zie plattegrond  
 
Van het laatromaanse begin zijn nog het dwarsschip en de twee daaraan aansluitende torens 'Hahnentürme' uit 1200 met latere bovengeledingen en open gotische spitsen, bewaard gebleven. In de tweede bouwperiode (1220-1260) kwam het schip tot stand, in de derde werd de hooggotische westtoren opgericht (1260­1350). Vervolgens werd het te klein geworden romaanse koor afgebroken en door een langer gotisch koor vervangen. Dit werk, direct na de bouw van de toren begonnen, was pas in 1513 voltooid. De toren (1260­1350) Vormt met zijn drie geledingen een fraaie eenheid: op de vierkante onderbouw volgt de octogonale tweede geleding, die overgaat in de steile piramidevormige spits.

Voorhal en westportaal (onder de Münstertoren)
 
behoren tot de hoogtepunten van de Duitse gotiek. De voorhal is gedecoreerd met een indrukwekkende stoet sculpturen. Links van de ingang Satan, het  gepersonifieerde kwaad, hier voorgesteld als 'vorst van deze wereld' daarnaast 'Frau Welt', zijn slachtoffer, gekleed in een bokkenvel, voorts Bijbelse figuren en de vijf wijze maagden. Aan de andere kant, dus rechts van de ingang, wordt de stoet voortgezet met de vijf dwaze maagden (met de lampen ondersteboven), allegorische voorstellingen van de Artes Liberales (de vrije kunsten), ten slotte de heiligen Margaretha en Catharina als behoedsters van christelijke wijsheid en deugd. Het portaal zelf wordt geflankeerd door beelden voorstellend de Ecclesia (de kerk), links, en de Synagoge (geblinddoekt), rechts. Op de middenpijler Maria met Kind (ca. 1280). Het timpaan is geheel gewijd aan de heilsgeschiedenis vanaf de Geboorte van Christus en culminerend in het Laatste Oordeel. De sculpturencyclus in de voorhal stamt uit eind 13de, begin 14de eeuw.

Interieur
 
Vooral het lichte hooggotische koor, met kooromgang en kapellenkrans, bergt tal van kunstschatten. Het hoogaltaar is een werk van Hans Baldung Grien (de toevoeging Grien vanwege zijn voorkeur voor groen). Het stamt uit 1512-1516 en werd voor deze kerk gemaakt. Op het middenpaneel de Kroning van Maria, op de zijvleugels de 12 apostelen in verering voor Maria, de patrones van de kerk. Rechts van de kooringang de sacristie, met op de bovenverdieping de schatkamer. Van de kapellen van de kooromgang (zij dienden als geestelijke representatieruimten van Freiburgs clerus en patriciaat) zijn vooral opmerkelijk - rechts beginnend - de Stürzelkapelle (naar de stichter), met o.a. een rococodoopvont, ontworpen door Chr. Wenzinger, de Universitätskapelle (gebouwd als grafkapel voor de professoren), met als pronkstuk twee altaarvleugels van Hans Holbein de J. (1521), later samengevoegd tot een nieuw altaar (middenpaneel verdwenen), de twee Kaiserkapellen, met o.a. het Schnewlinaltaar (ca. 1515, met in hout gesneden middenschrijn van Hans Wydyz, schilderingen uit de werkplaats van Baldung Grien) en voorts de achterzijde van het hoogaltaar van Baldung Grien, de Villinger-Böcklin-Kapelle, met o.a. een romaans crucifix (ca. 1200, gedreven zilver), en de Lochererkapelle, met een in hout gesneden altaarretabel (1521-1524) van Hans Sixt von Staufen met voorstelling van een mantelmadonna.

Tot de vele bezienswaardigheden in het schip
 
behoren nog de rijk met sculpturen gedecoreerde H. Grafkapel (1330-1340), waarin centraal Christus met de drie treurende Maria's en twee engelen, daarnaast het grafmonument voor de laatste hertog van Zähringen, Berthold V (†1218; in de 17de eeuw vernieuwd), de gebrandschilderde ramen, waarvan de oudst bewaarde (13de eeuw) het zuidelijke dwarsschip sieren, zie Aartsvader Jacob, het Driekoningenaltaar, een werk van Hans Wydyz uit 1505 (aan de noordoostelijke vieringspijler) en de laatgotische kansel (1559-1561), een werk van Jörg Kempf (die zichzelf in de voet onder de trap vereeuwigde).

Voormalige franciscanenkloosterkerk St. Martin, Rathausplatz
 
De kerk werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest en daarna tot 1953, ontdaan van alle latere veranderingen, in de oorspronkelijke vorm van gotische bedelordekerk hersteld. Het schip wordt beheerst door wijde arcadenbogen met onversierde zuilen. Alleen het koor van de verder ascetischsobere kerk heeft enige versiering.

Voormalige kerk en klooster van augustijner kluizenaars, Salzstr. 32
 
Het belangrijkste deel van de uit 1278 daterende kerk is het zaalachtige schip, dat later in barokstijl is verbouwd. Het klooster werd in de 14de eeuw aan de zuidzijde van de kerk aangebouwd. Het gehele complex biedt thans onderdak aan het Städt. Augustinermuseum (zie onder Musea).

Universiteitskerk/Jezuïetenkerk, Bertholdstrasse
 
De van 1685-1690 gebouwde kerk brandde in de Tweede Wereldoorlog af. Daarbij ging ook de kostbare barokke inrichting verloren. De kerk is in sobere stijl herbouwd.

Adelhauser Kirche, Adelhauser Platz
 
Het in 1234 buiten de stad gestichte dominicanenklooster werd eind 17 de eeuw hierheen verplaatst. De kerk is vermoedelijk door een Franse architect gebouwd (vanaf 1687). Interessant zijn het zandstenen beeld van de H. Catharina en het beroemde Adelhauser kruisbeeld (beide 14de­eeuws), voorts een pietà uit de 14de eeuw en een Moeder Gods van H. Wydyz (omstreeks 1500).

Evangelische Ludwigskirche, Stadtstrasse
 
De moderne Ludwigskerk is gebouwd in de plaats van de op 27 november 1944 verwoeste Tennenbacher kloosterkerk. Het gebouw is ontworpen door architect Horst Linde en gebouwd tussen 1951 en 1954.

Kaufhaus, Münsterplatz
 
Op de plek van de oude begraafplaats rondom de Münster ontstond in het begin van de 16de eeuw de Münsterplatz en aan de zuidzijde daarvan, omstreeks 1520, het Kaufhaus. Het is een laatgotisch gebouw met hoektorentjes en bonte pannendaken, ossenbloedrood beschilderd en met goud versierd. De gelijkvloerse galerij was de markthal, de bovenverdieping was de feestzaal van de stad. De keizerlijke beschermheren van Freiburg zijn geëerd door standbeelden aan de façade, werken van S. von Staufen (1530).Stadsversterkingen
 
In de Kaiser-Josephstrasse en in de stratenreeks Oberlinden zijn de Martins- en de Schwabentor de poorten die als resten van de 13de-eeuwse stadsversterkingen bewaard gebleven zijn. De Martinstor was omstreeks 1230 voltooid, doch verkreeg zijn huidige uiterlijk pas omstreeks 1900, toen hij 21 m verhoogd werd.

Basler Hof, Kaiser-Josephstr.
 
Waar tegenwoordig de regeringspresident zijn domicilie heeft, zetelden vroeger de representanten van het Basler domklooster, de Oostenrijkse regering en het streekbestuur. Het huis is van 1500-1510 gebouwd naar een ontwerp van de keizerlijke kanselier Stürze!.

Fonteinen
 
Fraaie fonteinen verlevendigen het stadsbeeld van Freiburg. De Bertholdsbrunnen bevindt zich op de kruising van de Kaiser -Joseph -Strasse/Bertholdstrasse/Salzstrasse, de Georgsbrunnen op de Münsterplatz evenals de Fisehbrunnen.

Musea
 
De belangrijkste musea van Freiburg liggen niet ver van elkaar in de binnenstad, bij de Augustinerplatz en de Gerberau. Kern van deze 'Museumsinsel' is het Augustinermuseum, opgericht in 1923. Kunstwerken uit middeleeuwen en barok vormen het zwaartepunt van de verzameling, vooral uit het gebied van de Boven­Rijn. De collectie omvat werk van o.a. Hans Baldung Grien en Matthias Grünewald, voorts glasschilderkunst, wandtapijten, liturgische handschriften, meubels, enz. In 1986 werd de 20ste-eeuwse kunst van het Augustinermuseum ondergebracht in de voormalige Mädchen-Bürgerschule Adelhausen, die daartoe ingrijpend werd aangepast en gemoderniseerd. Dit Museum für Neue Kunst heeft als specialisatie kunst uit Zuidwest-Duitsland en beginnend bij het expressionisme.
Tot de stedelijke collecties behoren voorts die van het Museum für Naturkunde (geologie, mineralogie, plant­en dierkunde) en die van het Museum für Völkerkunde (verzameling met betrekking tot de oude culturen van Afrika, Azië, Amerika, Australië en de Stille Zuidzee). In de Schwabentor bevindt zich de zgn. Zinnfigurenklause met een collectie tinnen 'figuren, die in zorgvuldig gereconstrueerd decor historische gebeurtenissen (zoals de boerenoorlog) in beeld brengen.

Andere bezienswaardigheden
 
Aan de Münsterplatz liggen, behalve de Münster zelf en het Kaufuaus (zie hiervoor), het Erzbischöfliche palais (aan de zuidzijde van het plein), gebouwd in 1756 door J.J. Fechter, en het Wenzingerhaus (thans Musikhochschule), gebouwd in 1761 als woonhuis voor de Freiburgse beeldhouwer Christian Wenzinger, met fraai barok trappenhuis. Aan de Rathausplatz liggen, behalve de voormalige franciscanenkerk St. Martin (zie hiervoor), het Alte Rathaus, gebouwd in 1556-1559, met opmerkelijke façade, en daarnaast het Neue Rathaus, in deze vorm ontstaan in de jaren 1896-1900 door samenvoeging van twee 16de-eeuwse woonhuizen, met behulp van een tussenbouwsel, tot één gebouw. Fraaie renaissance erker met reliëf uit 1545. Aan de Franziskanergasse staat het mooiste laatgotische huis van Freiburg: het Haus zum Wallfiseh, gebouwd in 1516, met gedecoreerde erker.

Kunst en cultuur
 
Freiburg is het culturele draaipunt van Zuidwest-Duitsland en een universiteitsstad met een lange traditie. Het muziekaanbod is bijzonder uitgebreid: concerten in het concertgebouw, het munster, het conservatorium, het omroepgebouw van de SWR en in het slot Ebnet. Met zijn Jazzhuis is Freiburg ook een centrum van de jazzmuziek. Wegens het gunstige klimaat vinden hier talrijke openluchtevenementen plaats. Niet minder afwisselend presenteert zich het theatergebeuren met de stadsschouwburg, kinder- en jeugdtheater, particuliere theaters, cabaret- en comedy-podia.

Parken en plantsoenen
 
Als een eiland ligt het stadsgebied van Freiburg tussen de Kaiserstuhl en de Rijnvlakte in het westen, de bergen en dalen van het Zwarte Woud in het oosten. Freiburg zelf biedt ruimschoots groene oasen - aantrekkelijke parken en tuinen, de Schlossberg met een prachtig uitzicht evenals het goed onderhouden stadspark, de Botanische Tuin en het Mooswald met het minerale thermaalbad.

Shopping
 
De historische stadskern is tegelijkertijd het bruisende centrum van het huidige Freiburg. De uitgebreide voetgangerszone met warenhuizen, speciaalzaken, boetieks, passages en markten maakt het rondkijken en winkelen tot een waar genoegen.

Eten en drinken
 
Typische specialiteiten in Freiburg zijn onder andere ossenvlees met mierikswortelsaus, rode bieten en aardappels, lever met 'Brägele' (gebakken aardappels), 'Schäufele' (gerookte varkensschouder) met zuurkool, 'Schupfnudeln (aardappelnoedels) met zuurkool en spekjes. Eind april begint het culinaire hoogseizoen - de restaurants brengen twee maanden lang de 'koninklijke groente' op tafel: asperges van de Tuniberg. Bij de asperges wordt de perfecte begeleider geserveerd: witte wijn die vlak in de buurt van de aspergevelden groeit.

Exursietips
 
Een uitstapje waard is het Europa-Park in Rust bij Freiburg, het grootste pretpark van Duitsland. Freiburg is de toegangspoort tot het hoge Zwarte Woud - de berg Schaumsland is de 'huisberg' van Freiburg. De rit met de kabelbaan naar boven en de hele top zelf met uitkijktoren, rondwegen, natuur- en cultuurleerpaden, skiliften en bergrestaurants behoren in Freiburg tot de mooiste recreatiegenoegens. Quasi voor de huisdeur van Freiburg liggen Zwitserland en de Elzas met de steden Basel, Straatsburg, Colmar en Mulhouse.

Tips voor jongeren
 
Freiburg heeft ook voor jongeren veel interessants te bieden, bv. het planetarium, een gevarieerde theater- en cabaretscene, livemuziek in het Jazzhuis en in de zomer een grote openluchtbioscoop evenals het tentfestival dat tot ver buiten de stadsgrenzen bekend is.

Hoe komen we er?
 
Per trein: ICE-/IC- en EC-aansluitingen
Autosnelweg: A5, B3, B31
Luchthaven: EuroAirport Basel-Minhouse-Freiburg
Tourist Information Freiburg

Rotteckring 14, 79098 Freiburg  - Tel.: +49 (0) 7 61 / 3881880   -  Fax: +49 (0) 7 61 / 37003 - E-mail en internet:
tourisfik@fwt-online.de   -  www.freiburg.de 

** Uw accommodatie in geheel Duitsland  kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Duitsland.
** Voor Freiburg kan dat goed via> Hotels/Appartementen/Freiburg-im-Breisgau In en om Freiburg zijn 41 mogelijkheden.

Hotel zum Kreuz ligt in een rustige omgeving aan de voet van de berg Schauinsland in Freiburg, en is de ideale bestemming voor sportievelingen en cultuurliefhebbers.
Park Hotel Post: Is een ideale uitvalsbasis voor het verkennen van het omliggende Zwarte Woud en de Kaiserstuhl-heuvels. Jongere gasten kunnen genieten van het pretpark Europa dat op slechts 25 minuten rijden van het hotel ligt.

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets