München, St. PeterkerkMünchen, St. Peter

1  westelijke façade 
2  toegang tot de toren
3, 4, 8, 9 ingangsportalen 17de eeuw 
5  ingang van de sacristie-aanbouw  
6  oostelijke zijde  
7  hoofdportaal  
10 kleine westelijke voorbouw  11 basis van de toren
12 gedenksteen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
13 Catharinakapel, 1284  
14 epitaaf met figuren van E. Grasser, 1482 
15 zijkapellen 
16 Mattheus- en Matthiasaltaar, 1676  
17 schilderij en medaillon van J. v. Sandrart, 1647 
18 Sigismundaltaar 
19 kruisiging met Mater Dolorosa van J. Prötzner de Oudere, ca. 1753  
20 voorstelling van het martelaarschap van de H. Erasmus van K. Loth, 1670  
21 Schrenkaltaar, ca. 1407  
22 ontmoeting van Christus met zijn moeder 
23 Corpus­Chrlsti-altaar van I. Günther, 1755-1758  
24 epitaaf voor deken Hertl (†1768) van J.B. Straub 
25 de apostel Andreas van A. Faistenberger 1729-1733 
26 de apostel Paulus van J.G. Greiff  
27 epitaaf voor deken Unertl († 1759) van I. Günther  
28 gereconstrueerd Maria-Hilf-altaar 
29 zetel voor drie personen 
30 zesdelig koorgestoelte van J. Dietrich, 1750 
31 hoogaltaar, samengesteld uit de resten van het door N.G. Stuber en E.O. Asam in 1730 opgerichte hoogaltaar   32 Christusfiguur van J. Prötzner de Oudere  
33 Mariabeeld van J. Prötzner de Oudere  
34 N, naar oud voorbeeld herbouwde sacristie 
35 Z, moderne sacristie  
36 annunciatiegroep van J.G. Greiff,   18de eeuw  
37 kruisaltaar van M. Schinnagl, 1645  
38 altaar van M. Schinnagl  
39 preekstoel van J. Prötzner, 1750  
40 Florianaltaar van I. Günther, 1758  
41 resten van het driekoningenaltaar van J.H. Straub, 1745  
42 Sebastiaanaltaar, 1650  
43 Arme- Seelen-kapel met halfaltaar, afbeelding van F.X. Glink en pestvoorstelling van J. Polack, ca. 1517  
44 epitaaf voor ridder B. Bötschner, 1505 
45 epitaaf van I. Günther, 1755  
46 doopkapel in de onderbouw van de oude zuidtoren

 ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”
 **
Kunsthistorische schets geeft een eenvoudig totaal overzicht.