NEURENBERG/ NÜRNBERG, bruisende metropool met de flair van de Middeleeuwen.
Naar deelstaat Beieren.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland.  Naar uw accommodatie!

    

Neurenberg, komt u waar u gaat of staat de getuigenissen van de ruime 950-jarige geschiedenis tegen. U beleeft een stad waarvan het verleden en heden van Duitsland valt af te lezen, waar de monumenten van de vindingrijkheid en het culturele zelfbewustzijn van vele eeuwen hun plaats hebben gevonden midden in het bonte leven van een hedendaagse dynamische metropool. Neurenberg is tegenwoordig een moderne en springlevende stad, een city vol sfeer en gezelligheid - en boordevol verrassingen.

Neurenberg, middeleeuwse stadsbeeld nog herkenbaar.Tot aan de Tweede Wereldoorlog, toen de oude stad vrijwel totaal werd verwoest,
 
behoorde Neurenberg tot de mooiste middeleeuwse steden van Duitsland. De stad ontwikkelde zich uit een nederzetting aan de voet van een vroeg-11de-eeuwse burcht, die in de 12de eeuw in bezit kwam van de burggraven van Hohenzollern. Rond 1200 kreeg zij stadsrechten en eind 13de eeuw verwierf zij - na langdurige strijd met de burggraven - de status van Vrije Rijksstad. Dank zij een bloeiende handel en een hoog welvaartspeil werd Neurenberg in de 15de en 16de eeuw een centrum van cultuur en wetenschappen. In die periode werkten er de Meistersinger Hans Sachs, meester-schoenmaker en leidend volksdichter (door Wagner later in zijn opera 'Die Meistersinger von Nürnberg' vereeuwigd), de beeldhouwer Adam Krafft, de houtsnijder Veit Stoss, de brons gieter Peter Vischer en zijn zonen, de schilders Hans Pleydenwurff, Michael Wolgemut en vooral Albrecht Dürer en zijn school, de geograaf en zeevaarder Martin Behaim die hier in 1492 zijn befaamde globe vervaardigde en de constructeur van het eerste horloge, Peter Henlein.

Bezienswaardigheden
 
Toppers: de alles overheersende Keizerburcht - Het middeleeuwse stadsbeeld - Het Germaans Nationaal Museum - De wereldberoemde 'Christkindlesmarkt' - De gotische kerken.

Dikke muren met in totaal 100 torens omringen de historische oude binnenstad.
 
Een enorme reeks bezienswaardigheden in de oude stadskern wekt de geschiedenis weer tot leven - in de eerste plaats de middeleeuwse Keizerburcht die hoog boven de oude stadskern troont. Het museum op de burcht maakt aanschouwelijk hoe belangrijk Neurenberg was in het Europa van de Middeleeuwen. De indrukwekkende kunstwerken in de gotische kerken getuigen van de bloeiperiode van Neurenberg. Traditioneel kunstambacht valt te bewonderen in het ambachtshofje 'Handwerkerhof'. In het Albrecht-Dürer-Haus toont een permanente tentoonstelling alle facetten van de kunstenaar.

Evangelische-gemeentekerk St. Sebaldus, Winklerstr. 26, zie de plattegrond
 
De kerk met de twee koren is gewijd aan de twee heiligen Petrus en Sebaldus. Met de bouw van het oudere westdeel, dat gekenmerkt wordt door de vaste ronde vormen van de laatromaanse stijl, is men, naar het voorbeeld van de dom in Bamberg, omstreeks 1230/1240 begonnen. Pas later, bij een uitbreiding, werden er de gotische vensters ingezet en de zijschepen in gotische stijl veranderd. Het oostkoor (1361-1379), met het machtige dak, is 13 m hoger dan het westdeel. De torens aan de westkant kregen pas in de 15de eeuw hun huidige hoogte. Ook in het interieur onderscheiden de bouwperioden zich duidelijk: het smalle westdeel met zware zuilen en halfzuilen tegenover het lichtere oostkoor. Het beroemdste stuk van de inrichting is het Sebaldusgraf: voor het gotische reliekschrijn van gedreven zilver (eind 14de eeuw) vervaardigde P. Vischer tussen 1508 en 1519, samen met zijn zonen, een schitterend versierd bronzen omhulsel: een baldakijn, in laatgotische vormgeving, rustend op een plateau dat gedragen wordt door slakken en dolfijnen.

Evangelische-gemeentekerk St. Lorenz, Königstrasse, zie de plattegrond
 
Doordat zij beide twee torens hebben, lijken de twee hoofdkerken van Neurenberg, Sebaldus en Lorenz, op elkaar. Met de bouw van de huidige St. Lorenz werd aan het eind van de 13de eeuw begonnen. Uit de 14de eeuw dateert het pronkstuk, de westfaçade met beeldenportaal, timpaan, maaswerkroosvenster en opengewerkte gevel. Omstreeks 1400 warren ook de twee, zes geledingen hoge, torens voltooid. Tijdens verdere werkzaamheden werden tussen de steunberen van het schip kapellen gebouwd om de te klein geworden kerkruimte te vergroten. Het gebrek aan ruimte werd pas opgeheven door de afbraak van het oude oostkoor en de bouw van een nieuw hallenkoor met kapellenkrans. Ook hier gaat - als in de St. Sebal dus - vanuit een smal middenschip, met gescheiden zijschepen, de wijde ruimte van het koor met een stergewelf open.

Neurenberg, Frauenkirche in kerstsfeerFrauenkirche/katholieke stadsparochiekerk, Hauptmarkt
 
De kerk staat op de plaats van een oude synagoge die in de l4de eeuw met de joden wijk werd verwoest. Keizer Karel IV liet het godshuis in 1349 bouwen en benoemde het daarna tot hofkerk (1355). Op het balkon aan de marktzijde toonde de keizer bij zijn bezoeken aan Neurenberg het volk de rijkskleinodiën. Het Michaëlskoor (op het balkon) en de gevel, ontworpen door Adam Krafft, met vijf nissenrijen en een hoekige toren, dateren uit 1506-1508. Ook het beroemde uurwerk met klokkenspel (Männleinlaufen), werd pas in 1506 ingebouwd. De figuren van de zeven keurvorsten die iedere middag klokslag twaalf driemaal om de tronende keizer heen draaien, zijn vervaardigd als herinnering aan de verlening van de 'Gouden Bul' door Karel IV. Het sobere interieur van de kerk bevat twee stenen epitafen met vele figuren van A. Krafft (voor Peringsdorffer en H. Rebek, 1500).St. Egidien
, Egidienplatz
 
De kerk is het enige barokbouwwerk in de stad. Zij is na een brand in 1696 opgebouwd met gebruikmaking van delen van de vroegere kerk (romaans, l2de eeuw), waarvan de romaanse Wolfgangskapel (met een graflegginggroep uit omstreeks 1446) en de Euchariuskapel (omstreeks 1140) bewaard zijn gebleven. De Euchariuskapel werd bij de stichting van een Schots klooster door Konrad mals koningskapel gebouwd en kreeg honderd jaar later haar huidige tweeschepige vorm.

Keizerburcht in NeurenbergBurcht, Auf der Burg
 
Hoog boven de stad verheft zich op de zandstenen rots het grote burchtcomplex. Te onderscheiden zijn drie burchtdelen: de Kaiserburg, de Burggrafenburg en de Kaiserstallung. De Kaiserburg, ontstaan vanaf het midden van de 12de eeuw, heeft als kern een romaanse dubbelkapel, opgericht door keizer Barbarossa naar het voorbeeld van de dubbelkapel van de Staufen. In de hoge bovenste ruimte volgde de keizer de mis, de onderste ruimte, met korte gedrongen zuilen, was bestemd voor zijn gevolg. In de burcht hebben 32 keizers en koningen geresideerd. De Burggrafenburg kwam in 1427 in het bezit van de rijksstad. Behalve de reeds genoemde dubbelkapel zijn de ridder- en de keizerzaal, de Heidenturm en de fontein de belangrijkste bezienswaardigheden van het prachtig gelegen complex.

Raadhuis, Rathausplatz
 
Het raadhuis bestaat uit een laatgotisch gedeelte en een uit kunsthistorisch oogpunt belangrijk renaissancecomplex. Na de oorlogsverwoestingen is zowel de laatgotische façade in de Rathausgasse (omstreeks 1515) als het renaissancedeel met drie opgezette torenverdiepingen en drie prachtige portalen weer opgebouwd.

Albrecht-Dürerhuis, Albrecht-Dürer-Str. 39
 
Het diverse verdiepingen hoge hoekhuis beneden de burcht, in 1509 door Dürer verworven, is tegenwoordig Dürermuseum met onder andere een drukpers uit Dürers tijd, grafiek van Dürer en kopieën van enige van zijn schilderijen. De inrichting is niet meer de originele, doch wel, zoals het hele vakwerkgebouw, karakteristiek voor een woonhuis uit het begin van de 16de eeuw. Dürer heeft hier tot 1528 gewoond.

Mauthalle, Hallplatz 2
 
Het machtige gebouw met een grondoppervlak van 20 x 100 m is van 1489-1502 als graanpakhuis gebouwd door de Neurenbergse stads bouwmeester H. Beheim. Na 1572 diende het als douanekantoor, in 1898 werd het voor handelsdoeleinden omgebouwd. Na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog van 1951­1953 weer opgebouwd.

Neurenberg, Heilige Geest HospitaalHeilig-Geist-Spital, bij de museumbrug
 
De Sude, een vleugel van het in 1331 gestichte Hospitaal van de Heilige Geest, overspant de noordelijke arm van de Pegnitz. Van 1511-1527 werd het gebouw door H. Beheim de Oudere volledig herbouwd. In de in 1945 volledig verwoeste Hl. Geist­Kirche werden van 1424-1796 de rijkskleinodiën bewaard. Het hospitaal is na de oorlog geheel zoals het vroeger was, herbouwd. Tegenwoordig is het een restaurant.

Stadsmuur
 
Deze derde stadsmuur werd in de 14de-15de eeuw gebouwd en ligt om de middeleeuwse stadskern. De muur is 5 km lang en 7-8 m hoog en heeft circa 100 torens en 5 hoofdpoorten. De schade, aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog, is hersteld.

Fonteinen
 
Neurenberg, de stad van de brons gieters (Vischer, Labenwolf, Wurzelbauer, Jamnitzer, Flötner, Kern e.a.), heeft veel fonteinen. De oudste en beroemdste is de Schöner Brunnen op de Hauptmarkt, vervaardigd in opdracht van keizer Karel IV door een Praagse steenhouwer (1389­1396). Uit het achthoekige waterbassin rijst een 19 m hoge, opengewerkte zandstenen toren op, die getooid is met 40 beelden, voorstellend de 7 keurvorsten en 3 joodse, 3 christelijke en 3 heidense helden, voorts ­ helemaal boven - Mozes en 7 profeten en ­ op de bekkenrand - kerkvaders en evangelisten. De huidige beelden zijn kopieën, fragmenten van de originele zijn in het Germanisches Nationalmuseum te zien. Andere opmerkelijke fonteinen zijn de Gänsemännchen-Brunnen in de Rathausgasse, omstreeks 1550, de Apollo­Brunnen in de hof van het weer opgebouwde Pellerhaus (P. Flötner, 1532) en de Puttenbrunnen in de Rathaushof (P. Labenwolf, 1557).

Germanisches Nationalmuseum, Kornmarkt
 
De zeer omvangrijke en gevarieerde collectie omvat archeologische vondsten (prehistorie en vroege geschiedenis), schilder- en beeldhouwkunst, kunstnijverheid, speelgoed, munten, muziekinstrumenten, wetenschappelijke apparatuur, wapens en jachtgerei, volkskunde. De verzameling schilderijen en sculpturen geeft een representatief beeld van de ontwikkeling van de Duitse kunst tot 11000 (Dürer, Burgkmair, Altdorfer, Cranach, H. Baldung, K. Witz, H. v. Aachen en Sandrart; sculpturen van T. Riemenschneider, V. Stoss, H. Leinberger, P. Vischer en A. Krafft). Sinds enkele jaren wordt ook 19de- en 20ste-eeuwse kunst verzameld. Veel beelden uit Neurenbergse kerken en gebouwen, die ter plaatse door kopieën zijn vervangen, zijn hier ondergebracht.

Neurenberg, VerkeersmuseumHet Verkeersmuseum,  Lessingstr. 6,
   
geeft een overzicht van de geschiedenis van trein- en postverkeer en van de ontwikkeling van de locomotief, het telefoon- en telegraafverkeer en de communicatietechniek. Het belangrijkste deel van de collectie vormen de talrijke historische locomotieven en spoorwegwagons (o.a. de eerste Duitse trein die in 1835 tussen Neurenberg en Fürth reed).

Kunst en cultuur
 
De bewoners van Neurenberg zijn muziekliefhebbers of je nu beide jaarlijkse klassieke openluchtconcerten neemt of het rockfestival 'Rock im Park' dat ieder jaar tienduizenden fans aanlokt, het gratis Bardenfestival in de historische stadskern of de Internationale Orgelweek waarbij Neurenberg in het middelpunt van de wereldbelangstelling staat - altijd heerst er een sfeer vol enthousiasme. Ook in de Frankenhal en in de nieuwe Nürnberg-Arena vinden regelmatig topconcerten plaats.

Parken en plantsoenen
 
Een bezoek aan de Neurenbergse dierentuin is de moeite waard: hij is gesitueerd op verregaand ongerept terrein en heeft het enige dolfinarium van Zuid-Duitsland. De Hesperidentuinen zijn in de 17e en 18e eeuw ontstaan uit de boerentuinen van de late Middeleeuwen en de dierentuin is met een oppervlakte van 63 ha een van de grootste van Europa.

Aanrijroute:
 
Nürnberg Hauptbahnhof (CS): ICE-/IC-/EC-aansluitingen, intern. Spoorwegknooppunt  -  Autosnelwegen: A3, A6, A9, A73   -  Luchthaven: Neurenberg (ca. 5 km)

Tourist Information am Hauptmarkt

 Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg  -  Tel.: +49 (0) 911 / 23 36-135  -  Fax: +49 (0) 911 / 23 36-166   -  E-mail: tourismus@nuernberg.de   -  Internet:  www.tourismus.nuernberg.de 

 Omgeving
 
 Fürth,
6 km W
 Evangelische stadsgemeentekerk St. Michael (14de eeuw) met een rijkversierd portaal en een gotisch sacramentshuis (1500) van A. Krafft. Oude binnenstad met vakwerkhuizen (17de-18de eeuw), ten dele bekleed met leisteen.

** Uw accommodatie in Neurenberg kunt u goed boeken via: BookingHotels/Appartementen/Nurnberg

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” òf kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets