ROSTOCK, de 1000 jaar oude Hanzestad. Toppers: baksteengebouwen in de historische stadskern - cultuurhistorische museum - historische raadhuis - IGA-Park - zeebadplaats Warnemünde.
Naar deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland.  Naar uw accommodatie!

    

Rostock heeft veel van zijn oorspronkelijke charme weten te behouden. Tegenwoordig biedt de universiteitsstad met de typische baksteengebouwen in de historische binnenstad een gevarieerd cultuurgebeuren. Ook de stadshaven en de zeehaven drukken hun stempel op de levendige en internationaal ingestelde stad. Rostocks 'schone dochter' is de zeebadplaats Warnemünde met z'n jachthaven, de strandpromenade met het brede zandstrand en de markante vuurtoren. Een highlight in Rostock is de Hanse Sail in augustus, waarvoor traditionele zeilschepen uit alle delen van de wereld bijeenkomen.
Rostock, MarienkircheNa de verovering van de Slavische vesting Roztock (1161) door de Deense koning Waldemar I, vestigden zich rond 1200 Rheinische, Westfaalse en Nedersaksische kooplui in het gebied van de Oude Markt. De stad (sinds 1218) kreeg nog in de 13de eeuw een sterke stadsmuur met twintig poorten en beleefde in de 14de-15de eeuw een bloeiperiode als belangrijke Hanzestad en zetel van de eerste Noord-Europese universiteit (1419). Van de neergang herstelde de, in de Dertigjarige Oorlog zwaar verwoeste, stad zich pas in de 20ste eeuw doordat ze zich uitbreidde tot een intercontinentale haven (1960).

Bezienswaardigheden
 
Toppers: De baksteengebouwen in de historische stadskern - Het cultuurhistorische museum - Het historische raadhuis - Het IGA-Park - De zeebadplaats Warnemünde

Marienkirche, zie plattegrond
 
In de belangrijkste van de Rostockse kerken (raadsparochiekerk), naast de St. Nikolai in Stralsund, bevindt zich de rijkste volledig bewaard gebleven inrichting in het Oostzeekustgebied. Na de instorting (1398) van het oude langhuis kreeg de uit een bakstenen hallenkerk (rond 1230-1270) voortgekomen driebeukige gotische basilica van baksteen (13de-14de eeuw) een nieuw schip (rond 1452 voltooid) met een machtig transept. Het rechthoekige westwerk wordt aan de buitenzijde door talrijke spitsboogvensters en schermnissen verlevendigd en overdekt door een zijdelings uitstekend puntdak met lantaarns. Van de omvangrijke inrichting zijn de belangrijkste stukken: het hoofdaltaar (1720-1721), naar een ontwerp van bouwmeester Stoldt uit Berlijn, een rijke barokke architectonische constructie; de kansel met portaal en opgang (1574), vermoedelijk van Rudolf Stockmann; het klankbord (1723, van Friedrich Möller en Dittrich Hartig uit Rostock), aangepast aan de oudere kuip, de afbeeldingen dragen een protestants stempel. De doopvont (1290), de belangrijkste en grootste doopvont langs de Oostzeekust, is waarschijnlijk door Nedersaksische kunstenaars in Rostock gegoten; een schitterend orgelfront (1766-1769) van Rostockse kunstenaars, in de westelijke travee, reikt tot het gewelf en vormt stilistisch een geheel met de oudere vorstenloge (1749-1751).

Nikolaikirche
 
Als parochiekerk in het midden van de l3de eeuw gesticht en als voeggotische hal zonder koor met vier traveeën in baksteen gebouwd. Bij een uitbreiding na 1400 werden het twee traveeën grote koor, de Looierskapel aan de noordzijde, de westelijkste travee en de vierkante westtoren toegevoegd. De in 1893 ingrijpend gerestaureerde kerk werd in 1942 zwaar beschadigd: schip en toren brandden uit, het koor bleef behouden. De restauratie van de kerk is nog niet voltooid. De inrichting ging in de laatste wereldoorlog verloren; het hoogaltaar is tijdelijk in de St. Marien geplaatst. Voor de kerktoren werd de Altstädter Bom herbouwd, een twaalfhoekige constructie met gebogen kap uit 1755 die oorspronkelijk de watervoorziening regelde.

Petrikirche
 
Als parochiekerk van de oude stad wordt de kerk in 1252 genoemd. Door haar prominente locatie is de kerk voor het Rostockse stadsbeeld van bijzondere betekenis. De bestaande baksteenbouw werd in het tweede kwart van de 14de eeuw als basilica zonder transept, met vier traveeën, begonnen en in de vroege 15de eeuw met de bouw van de machtige westtoren voltooid. Het exterieur wordt bepaald door slanke proporties; deze indruk wordt vooral onderstreept door de 126 m hoge spitshelm uit de late 16de eeuw. In 1942 werd de torenhelm verwoest, en brandden de midden­en zuidelijke zijbeuk uit.

Voormalig cisterciënzerinnenklooster Zum Hl. Kreuz/Kulturhistorisches Museum
 
Het klooster werd in 1270 aan de zuidrand van de Neustadt gesticht, en was vanaf de Reformatie een evangelisch vrouwenklooster (tot 1920). Middelpunt van het complex is de kloosterkerk (universiteitskerk), een in de stijl van de bedelordenkerken opgericht bakstenen gebouw uit de eerste helft van de 14de eeuw met een polygonaal gesloten koor van twee traveeën over de breedte van het middenschip en een schip in de vorm van een getrapte hal van vijf traveeën. Het exterieur is eenvoudig; de dakruiter en de westelijke muur zijn gerestaureerd in 1898-1899 onder Gotthilf Ludwig Möckel.

Voormalig fraterhuis van de broeders des gemenen levens/Michaeliskirche, Altbettelmönch-/Schwaansche Str.
 
Voor de vanaf 1462 in Rostock gevestigde congregatie van lekenbroeders en haar drukkerij werd tussen 14100 en 1502 dit baksteengebouw opgericht.

Raadhuis in RostockRaadhuis, Neuer Markt 
 
De kern vormen twee rond 1230 als raadhuis ingerichte topgevel huizen met overwelfde kelders, die na het midden van de l3de eeuw met meer verdiepingen uitgebreid en van een gemeenschappelijke façade voorzien werden, waarvan de vroeggotische portalen onder de arcaden aan de marktzijde bewaard gebleven zijn. Tegen 1300 volgde een uitbreiding door de bouw van een derde huis. Aansluitend ontstond de gotische pronkgevel, die tot op het bovenste deel met de zeven pinakeltorentjes naar plannen van Zacharias Voigt en Joseph Petrini in 1729 met een barokke voorgevel werd bedekt.

Universiteit
 
In 1419 gesticht, maar de hoofdgebouwen aan de Universitätsplatz kwamen in 1867-1870 tot stand naar een ontwerp van hofbouwmeester Hermann Willebrand uit Schwerin in de stijl van de 16de-eeuwse Mecklenburgse renaissance­architectuur. Het gepleisterde bouwwerk heeft een rijk terracottadecor en een figurendecoratie waarvan de voorstellingen betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit, vooral tegen de door drie lunettengevels bekroonde middenrisaliet.

Verdedigingswerken
 
In het oosten en zuiden van de oude stad zijn grotere delen van de middeleeuwse stadsmuur bewaard gebleven, zodat men van de (0) gotische Petrikirche (l4de eeuw) met haar hoge baksteentoren, via de (ZO) vroeggotische Nikolaikirche , de Kuhtor  en de (Z) Steintor , naar de (W) Kröpeliner Tor  kan lopen. In de laatste is een museum met voorwerpen betreffende de stadsgeschiedenis en de Mecklenburgse baksteen gotiek (l3de-16de eeuw) gevestigd.Musea
 
Het Kulturhistorisches Museum, Kloster zum Hl. Kreuz, Klosterhof,  is voortgekomen uit de collecties van de 'Kunst- und Altertumsverein' en de 'Verein für Altertümer'. Zwaartepunten zijn de Nederlandse schilderkunst uit de 17 de-19de eeuw, grafiek uit de 19de-20ste eeuw, stadsgezichten van Rostock, middeleeuws beeldhouwwerk, kunstnijverheid (tin, faience) en stads geschiedenis. De Kunsthalle, Am Schwanenteich, werd in 1969 als eerste museumnieuwbouw in de DDR geopend. De nadruk valt op de contemporaine kunst van de voormalige DDR en de landen rond de Oostzeekust.

Kunst en cultuur
 
Het Volkstheater Rostock biedt toneel, muziek, danstheater en de Noord-Duitse Philharmonie. De programma's met de jonge generatie kunstenaars van de hogeschool voor muziek en theater vormen een verrijking van het culturele leven in de Hanzestad. De Kunsthalle presenteert contemporaine kunst.

Parken en plantsoenen
 
Het terrein van de internationale tuinbouwmanifestatie die in het jaar 2003 in Rostock heeft plaatsgevonden, is thans als IGA-Park te bezichtigen. Speciale attracties zijn de 'tuinen der naties' en het scheepvaartmuseum.

Aanrijroute
 
Per trein: Rostock Hauptbahnhof (CS), IC-aansluitingen  -  Autosnelwegen: A19, A20   -  Vliegveld: Rostock-Laage

Tourismuszentrale Rostock Et Warnemünde,
 
Neuer Markt 3, 110055 Rostock - Tel.: +49 (0) 3 81 / 3 81-22 22  - Fax: +49 (0) 3 81 / 3 81 26 01 - E-mail: touristinfo@rostock.de  - Internet: www.rostock.de 

Omgeving
Kessin, 5 km ZO 
Het oudste deel van de dorpskerk is het vierkante veldstenen koor met noordelijke sacristie uit het midden van de 13de eeuw. Uit de 14de eeuw dateren het bredere schip van baksteen en de zuidelijke voorhal, de neogotische westtoren is uit 1886. In het koor zijn muur- en gewelfschilderingen te zien uit de 13de en 14de eeuw. Van de inrichting zijn interessant: de triomfkruisgroep (rond 1500, op het altaar); een zittende madonna (eind 13de eeuw); de zittende figuur van de H. Godehard (eerste helft 15de eeuw).

Lichtenhagen, 12 km NW 
De bouw van de dorpskerk begon in de eerste helft van de 14de eeuw met de aanleg van het veldstenen koor. Gotthilf Ludwig Möckel restaureerde in 1887-1893 het geheel. In de kerk zijn kruisribgewelven, die in het schip (getrapte hal) op octogonale pijlers rusten. In 1894 werden gewelfschilderingen blootgelegd en ingrijpend gerestaureerd. Tot de omvangrijke inrichting behoren o.m.: triomfcrucifix (begin 15de eeuw, op het altaar); kansel (1619) met een beeld (antieke kleding) als steun; doopvont (13de eeuw), het granieten bekken is versierd met een schubbenpatroon, de zandstenen voet met archaïserende maskers; zes uit hout gesneden figuren: H. Olaf (rond 1300), piëta, Anna-te-drieën, kruisdragende Christus, Maria en Johannes (alle uit de 15de eeuw);

Petschow, 15 km ZO  
De veldstenen dorpskerk heeft een schip van twee traveeën en een ingetrokken koor met een noordelijke sacristie uit het midden van de 13de eeuw. De vakwerkbovenbouw van de toren werd in de 18de eeuw toegevoegd. De wand- en gewelfschilderingen (ca. 1340-1350) in het schip, rijk aan figuren en scènes, werden in 1896-1898 blootgelegd en ingrijpend gerestaureerd, de Genesisvoorstellingen tegen beide zijmuren zijn toevoegingen uit de 19de eeuw. Tot de inrichting behoren o.m.: een architectonisch altaarstuk (1707) met schilderijen; een kansel (1610); een orgelfront (1783); een triomfkruisgroep (tweede helft 15de eeuw); in de oostwand van het koor bevindt zich een deur van een sacramentshuis (begin 14de eeuw) met een reliëf van de Gekruisigde, tegen de noordwand een sacramentshuis (eind 14de eeuw) met een torenachtige maaswerkbekroning.

Warnemünde, 15 km NW  
De huidige kleine stad komt voort uit een vissersdorp uit de 13de eeuw dat in 1323 in het bezit van Rostock kwam, zodat dit de controle over de Warnowmonding kon uitoefenen. Sinds het begin van de 19de eeuw strandbad en sinds 1903 veerboot naar Gedser (Denemarken). De parochiekerk is een kruisvormig neogotisch bakstenen gebouw uit 1866-1871 van Wilhelm Wachenhusen uit Rostock. Tot de inrichting behoren een uit hout gesneden altaar (1475) met heiligen in het schrijn, een monumentale uit hout gesneden figuur van de H. Christophorus (begin 16de eeuw) en een kansel (1591). De voormalige voogdij (kantoor, Am Strom 59) is een gepleisterd gebouw uit ca. 11000 met oudere bouwresten. Voor uw accommodatie zie: Hotels/Warnemunde

** Uw accommodatie in Rostock kan goed via: Hotels/Bookig/Appartementen/Rostock.
Voorbeelden van goede hotels zijn:
Steigenberger Hotel Sonne
Dit historische viersterrenhotel op de marktplaats van Rostock heeft een traditie van 200 jaar.

Pentahotel Rostock  
biedt stijlvolle en unieke accommodatie in het historische hart van Rostock, op slechts een kort stukje lopen van de historische haven en het marktplein Neuer Markt.
Hotel Die kleine Sonne
is centrally located in the Hanseatic city of Rostock, less than a 10-minute walk away from the harbour. After a busy day, enjoy relaxing in the spa area.

Hotel Garni Am Hopfenmarkt  
zeer centraal gelegen in de Hanzestad Rostock. Het biedt u gezellige accommodatie, niet ver van de winkelstraat Kröpeliner Straße en de historische Marienkirche.


** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” óf kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets