STRALSUND, de uit een Slavisch vissersdorp voortgekomen stad (sinds 1234) aan het Strelasund voor het eiland Rügen trad in 1293 toe tot de Hanze en kwam na beëindiging van de oorlog tegen Denemarken bij de Vrede van Stralsund in 1370 op het hoogtepunt van haar macht.
Naar deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie!

    

Van 1648 tot 1815 hoorde Stralsund met Voorpommeren tot het koninkrijk Zweden. De door de Knieperteich, Frankenteich en parken omzoomde oude stad vormt met het prachtige raadhuis aan de Oude Markt, de gotische bakstenen basilica's en talrijke historische woonhuizen een mooi gesloten stedenbouwkundig ensemble.

Oude Markt
 
De twee door een binnenhof gescheiden lange voeggotische zijvleugels van het middeleeuwse raadhuis werden rond 1290 door een zuidelijke dwarsarm en in de 14de eeuw door de noordelijke dwarsarm met spitsbooggalerij op de begane grond en prachtig gedecoreerde hoge pronkfaçade met elkaar verbonden. Latere toevoegingen zijn de renaissance/rap (1579), de barokke galerijen op de binnenhof en de met laatbarok stucwerk versierde Löwensche Saai (18de eeuw) op de hoofdetage. Tegen de westelijke middenrisaliet prijkt boven het prachtig versierde barokportaal (l8de eeuw) het Zweedse wapen.

Nikolaikirche
, zie de plattegrond
 
Dicht bij het raadhuis staat de Nikolaikirche die in 1270-1350 werd gebouwd als een driebeukige gotische bakstenen basilica met geïntegreerde steunberen en kooromga
ngskapellen. Na de instorting (1366) van de voormalige middentoren werd de westbouw als tweetorenfaçade in laatgotische stijl vernieuwd. Anders dan de, met een vlak piramidedak gedekte, noordtoren wordt de zuidtoren afgesloten door een barokke bekroning (1667), samengesteld uit klokkendak, lantaarn en spitse uivormige helm.
Belangrijke inrichtingsstukken in het weidse interieur zijn een voeggotische sculptuur van Annatedrieën
 
(rond 1290), het figuratief vorm gegeven restant van de hooggotische Ruslandgangers
bank (14de eeuw), het figurenrijke viervleugelig altaar (Kruisiging, rond 1490), andere kruisigingsaltaren, de zgn. Jonge Madonna (rond 1430). de koorafscheiding, een groot crucifix. het laatgotische Krämergestoelte (1574). en de renaissancekansel (1611), de vroegbarokke raadsbanken (1652) en hel naar een ontwerp van A. Schlüter uitgevoerde retabel (1708) van het barokke hoogaltaar.

Marienkirche in StralsundMarienkirche
 
 
De in 1382-1420 vernieuwde bakstenen basilica komt in opbouw met de Nikolaikirche overeen
, bezit echter een octogonaal verhoogde middentoren (14161473: 104 m hoog) en een driebeukig transept. De inrichting werd in de 19de eeuw. afgezien van een dertigarmige messing kroonluchter (1649) en het door F. StelIwagen in 1647 en 1659 ingebouwde orgel (gerestaureerd). van de barokke opsmuk gezuiverd. Aandacht verdienen vooral drie uit hout gesneden laatgotische heiligenfiguren (rond 1430). De Apollonienkapel/e is een in 1416 gebouwde octogonale centraalbouw met spitse helm.

Andere bezienswaardigheden
 
In het voormalige Ca
tharinaklooster (13de-15de eeuw) van de dominicanen zetelt tegenwoordig het Kulturhistorische Museum met pre- en protohistorische goudvondsten. laatgotische altaarsculpturen (15de-16de eeuw) en heemkundige en numismatische verzamelingen. Het Johannesklooster (13de en 17de eeuw: tegenwoordig archief) heeft laatgotische frescoresten. J.H. Tischbein maakte het schilderij van het rococohoogaltaar (1788) in de Jakobikirche (14de--15de eeuw). Naast talrijke patriciërshuizen uit de laatgotiek, de renaissance en de barok zijn ook het noordelijke en westelijke deel van de middeleeuwse stadsmuur met muurhuizen. de noordelijke Kniepertor (rond 1310: tegenwoordig jeugdherberg) en de westelijke Kiitertor (1446) bewaard gebleven.Omgeving
 
Gross Mohrdorf (15 km NW)
De dorpskerk is een homogeen baksteengebouw ui
t het tweede kwart van de 13de eeuw, het inspringende koor is polygonaal gesloten. Belangrijke inrichtingsstukken zijn: de altaaropbouw (rond 1700) van Johannes Wendt uit Stralsund. de kansel (1702). ook van Wendt. met een Mozesfiuur als atlant, een crucifix (rond 1500): de epitaaf van der Osten ( 1613) met een marmerreliëf van de Opstanding en de figuren van de overledenen.

Prohn (8 km NW)
 
De bouw van de statige dorpskerk begon in de tweede helft van de 13de eeuw met het inspringende vierka
pellen koor en de noordelijke sacristie in laatromaanse vormen. Begin 14de eeuw werd het gotische schip toegevoegd. In het koorgewelf bevinden zich schilderingen uit het einde van dc 15de eeuw. waaronder een deësis (zie onder). Tot de inrichting behoort een voormalige triomfkruisgroep (15de eeuw). De resterende inventaris is overwegend afkomstig uit Stralsundse werkplaatsen uit de 18de eeuw: kansel ( 1723-172-l). doopengel en lezenaar (beide 1727-1728) van Elias Kessler, van de voormalige altaaropbouw (1756-1757) van Jakob Freese zijn verscheidene figuren bewaard gebleven.

Deësis
 
Van het Griekse woord voor ‘smeekbede’. De voorstelling van Christus tronend tussen de Maagd Maria en Johannes de Doper, vaak voorkomend op Byzantijnse mozaïeken en afbeeldingen van het Laatste Oordeel (15-2: ‘Laatste Oordeel’ Hubert en Jan van Eyck). Dit heeft betrekking op de rol van Maria en Johannes de Doper als middelaars voor het mensdom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php


Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
 
Alter Markt 9, 18439 Stralsund, Tel. 24690 - http://www.stralsundtourismus.de/
Onder Service ziet u de mogelijkheden om brochures te bestellen!

** Uw accommodatie in geheel Duitsland  kunt U goed boeken via Hotels.Appartementen.Duitsland.
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” óf kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets