WEIMAR, beleef deze stad vol cultuur. Toppers: UNESCO-Werelderfgoed 'Klassiek Weimar & Bauhaus monumenten' - Goethe's woonhuis en Goethe Nationaal Museum - Woonhuis van Schiller - Wittumspalais - Stadskerk St. Peter en Paul - Stadsslot met Slotmuseum.
Naar deelstaat Thüringen .
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie

    

Niet alleen Goethe was verrukt over de bijzondere charme van Weimar, miljoenen toeristen
ervaren dit heden ten dage eveneens. Er zijn veel redenen aan de voeren om deze kleine stad in het hart van Duits- land, culturele stad van Europa in 1999, te gaan bezoeken en in het spoor van Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Johann Sebastian Bach , de Weimarer Schilderschool en veel andere beroemde persoonlijkheden, de stad te gaan ontdekken.
In 1372 kwam de stad (sinds 1254 stadsrecht)
 
in het bezit van de Wettins, die Weimar tot hun residentie verhieven. Na de Schmalkaldische Oorlog bleef de stad ook onder de Ernestins residentiestad en was
tot 1918 hoofdstad van het hertogdom SaksenWeimar.

Weimar, Goethe-Schiller-monumentTijdens de jaren dat Johann Sebastian Bach als hoforganist (1708-1717) in Weimar
 
werkzaam was, werden zijn zoons Friedemann en Emanuel (1710 en 1717) geboren. In de 18de eeuw begon de culturele bloei. Onder het regentschap van de hertoginweduwe Anna Amalia (1739-11007) en de heerschappij van hertog Carl August (1757-1828) beleefde Weimar in de tweede helft van de 18de eeuw een hoogtepunt in de hoofse cultuur, een periode waarin kunsten en wetenschappen werden bevorderd en die als de epoche van de Weimarer Klassik de geschiedenis is ingegaan. In 1772 kwam Christoph Martin Wieland als opvoeder van prins Carl August naar Weimar en bleef hier tot aan zijn dood.
Op zijn uitnodiging bracht Goethe in 1775 een bezoek aan Weimar
 
en ontstond een levenslange binding met het hof. In 1776 werd Herder tot hofpredikant benoemd, en in 1779 vestigde Schiller zich definitief in de hoofdstad. Deze corona van de Duitse klassieke periode oefende een enorme aantrekkingskracht uit op belangwekkende tijdgenoten, die op hun beurt door hun aanwezigheid, de stad die unieke intellectuele glans verleenden. Ook na Goethes dood in 1832 konden de troonopvolgers van Carl August de traditie van het mecenaat voortzetten.
Franz Liszt werd in 1842 in Weimar uitgenodigd.
 
In 1860 vond de stichting van de Kunsthochschule plaats, waar o.a. Böcklin, Lenbach en Liebennann doceerden. Uit de samensmelting met de in 1902 door Henry van de Velde gestichte Kunstgewerbeschule ontstond in 1919 het befaamde Bauhaus, waaraan belangrijke schilders als L. Feininger, P. Klee en W. Kandinsky als docent verbonden waren. In 1919 werd in het Deutsch Nationaltheater, het voo
rmalige hoftheater, door de Duitse Nationale Vergadering met de grondwet van Weimar de Weimarer Republik (1919-1933) in het leven geroepen.

Weimar met omgevingBezienswaardigheden 
  
* UNESCO-Werelderfgoed 'Klassiek Weimar & Bauhaus monumenten'. * Goethe's woonhuis en Goethe Nationaal Museum. * Woonhuis van Schiller. * Wittumspalais.  * Stadskerk St. Peter en Paul. * Stadsslot met Slotmuseum. * Hertogin Anna Amalia Bibliotheek. * Park aan de Ilm met tuinhuis van Goethe. * Historisch kerkhof met de vorstelijke groeve. * Slotpark Belvedere met Slot Belvedère. * Huis "Am Horn'. * Stedelijk Museum Weimar.

Slot
 
Het op de plaats van een middeleeuwse waterburcht, onder leiding van N. Grohmann, N.F. Thouret, C.W. Coudray e.a. gebouwde en mee
rmaals uitgebreide complex met vier vleugels (l5de-20ste eeuw) bezit een classicistische, naar de Ilm gekeerde zuilenhal. Binnen werden het trappenhuis, de valkengalerij en de Grote Feestzaal door H. Gentz in 11001-1893 classicistisch vormgegeven en door F. Tieck gedecoreerd. Naar de plannen van Thouret ontstond de Louise-kamer, naar het ontwerp van Karl Friedrich Schinkel de GoetheGalerij in de westvleugel.

Tegenwoordig zijn in de slotvertrekken de Staatliche Kunstsammlungen
 
ondergebracht, die naast het prentenkabinet (15 000 tekeningen en 50 000 prenten) en een muntencollectie vooral een omvangrijke schilderijengalerij omvatten: geëxposeerd worden o.m. laatgotische Thüringse vleugelaltaren, werken van Hans Baldung Grien, Barthel
Bruyn de Oudere en Lucas Cranach de Oudere, Nederlandse en Italiaanse werken uit de I7de en 18de eeuw van Adriaen Brouwer, Adriaen van Ostade, Peter Paul Rubens, Tintoretto en Paolo Veronese, schilderijen uit de Goethe-periode van Johann Heinrich Füssli, Anton GrafL Philipp Hakkert, Angelika Kauffmann en Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, werken uit de romantiek van Caspar David Friedrich en Philipp 0110 Runge en talrijke werken uit de 19de-20ste eeuw uit de Weimar-schilderschool en de moderne tijd,
Voor de zuidwesthoek
 
van het slot staan de in 1732 barok bekroonde
slottoren en de in 1545 door N. Grohmann vernieuwde zgn. Bastille. In het zuiden strekt zich de in overleg met Goethe aangelegde landschapsruin aande Ilm uit met Goerhes tuinhuis (17de eeuw; origineelgetrouw ingericht), waar hij in 1776-1782 woonde. In het Borkellhäuschen daartegenover amuseerde groothertog Carl August zich, voor wie Goethe verder naar het zuiden het classicistische Römische Haus (1791-1797) ontwierp, dat mei muur- en plafondschilderingen is gedecoreerd. Op de westoever van de Ilm staat het Shakespeare-monument (1904) van O. Lessing. In het als Gedenkstätte ingerichte Liszt-huis (voorm. huis van de hof tuinman) woonde de componist Franz Liszt gedurende de jaren 1869-1886.Herderkirche
, zie plattegrond
 
In het lichte interieur van de
in 1735-1745 in barokstijl verbouwde laatgotische stadskerk St. Peter und Paul, waarvan het door een dakruiter bekroonde grote zadeldak alle drie beuken bedekt, bevindt zich onder de orgelgalerij de tombe van herder Herder († 11003), die als evangelisch superintendent en predikant aan de kerk was verbonden. In het eenbeukige koor staat het beroemde, in 1555 door Lucas Cranach de Jongere voltooide, Kruisigingsaltaar, waarvan het middenpaneel de Gekruisigde uitbeeldt met aan de rechterzijde Luther en Cranach de Oudere. De met reliëfs gedecoreerde renaissance-epitaaf voor Lucas Cranach de Oudere († 1555) tegen de noordelijke koorwand werd gebeeldhouwd door N. Grohmann. L. Schalier vervaardigde het Herder-standbeeld (1850) voor de zuidelijke zijbeuk. Bij de tuin van het nabijgelegen Krim-Krakow-huis (NO, Jakobstr. 10) met barokfaçade en classicistische woonvertrek.ken (o.m. Herder-gedenkkamer) behoort ook een bewaard gebleven theepaviljoen.

Goethehaus
 
In d
e periode 1782-1832 bewoonde Goethe dit twee verdicpingen hoge barokgebouw met door een mansardedak gedekt middenrisaliet (1709 gerestaureerd). Goethe liet het intericur geheel naar zijn ideeën en smaak verbouwen. De historisch getrouwe ingerichte vertrekken zoals de werkkamer en de bibliotheek (5400 banden) maken deel uit van het Goethe-Nationalmuseum, dat leven en werken van Goethe documenteerd. Een vergelijkbaar monument is het nabijgelegen Sclhillerhaus met de mansardewoning, waar de dichter sinds zijn verheffing in de adelstand (11002) tot aan zijn dood woonde.

Goethe- und S
chiller-Archiv
 
In h
et ten noorden van het slot in 1896 gcbouwde pand is het grootste archief van de nieuwere Duitse literatuur met de complete nalatenschap van circa 60 dichters/schrijvers en manuscripten van ongeveer 450 auteurs samengebracht. Tot de ca. 600 000 handschriften behoren afgezien van die der naamgevers o.m. de nalatenschappen van Herder, Wieland, Mörike, Hebbel en Nictzsche.

Gebouwen aan de Platz der Demokratie
 
Aan de zuidkant van het plein werd in 1770-
1774 het voormaligc Fürstenhaus als een barokgebouw van drie verdiepingen opgetrokken. De zuilenrij voor de huidige Hochschule für Musik 'Franz Liszt' dateert uit 1889. Het Het ruiterstanbeeld van groothertog Carl August ervoor is een schepping van A. Donndorf (1875). Aan de oostkant staat het Grüne of Französische Schloss. dat in 1563- I 569 waarschijnlijk door Grohmann als woonhuis met romaanse tuin werd gebouwd. Tegenwoordig herbergt het de Zentralbibliotheek der Nationaen Forschungs- und Gedenkstätten.
Bij de verbouwing van het door arcaden omgeven rechthoekige bouwwerk tot vorstelijke bibliotheek
 
in 1761-1766 ontstond de mooie ovale rococozaal met rondom lopende galerij. ingericht m
et portret busten van Trippel. Dannecker, Schadow e.a. I n 1821- 1 825 werd de oude verdedigingstoren erbij getrokken door cen verbindingsgebouw. De bibliotheek bezit het indrukwekkende totaal bestand van ca. 1000 000 banden. waarvan 11000 alleen al met betrekking tot het Faust-thema. De barokke kleurstelling van het gebouw is een reconstructie uit 1975. Tegenovce de bibliotheek ligt aan de westkant het Rote Schloss, een langgerekt renaissancegebouw uit 1574-1576. dat door de afbraak van de erkers in de 19dc eeuw sterk is veranderd. Het slot bezit een rijk renaissanceportaal. In de directe omgeving ligt het barokke Gelbe Schloss uit 1702 met door Ionische zuilen omlijste vensters.

Wittumspalais (Am Palais 3)
 
In h
et voormalige woonhuis van de hertogin-weduwe Anna Amalia (vanaf 1775) zijn verschillende in de stijl van de Goetheperiode ingerichte vertrekken bewaard gebleven. Het barokgebouw van twee verdiepingen uit 1767 bevat in de Grüne Salon een plafondschildering van F.A. Oeser. In de andere zalen herinneren kostbare schildcrijen van Anton Graff en de schildersfamilie Tischbein en ook portretsculpturen aan de hoogstaande persoonlijkheden van de kring rond de hertogin. In de oostvleugel van het paleis werd in 1963 een Wieland-Museum met voorwerpen met betrekking tot leven en werk van deze belangrijke klassicke schrijver ingericht.

Jakobskirche
 
In he
t noorden van de stad staal de eenbeukige barokkerk. die in 1712-1713 naar ontwerpen van J. Mützel en J.A. Richter werd gebouwd. De westloren draagt een uivormige kap. Op de begraafplaats bevinden zich het eerste graf van Schiller, en graven die herinneren aan personen als Lucas Cranach de Oudere. Christiane von Goelhe en Carl August Musäus.

Bauhaus-UniversitätBauhaus in Weimar 
    
De huidige Hochschule f
ür Architektur und Bauwesen ontstond in 1904-1905 en 1911 in twee bouwfasen naar het ontwerp van Henry van de Velde als toonaangevend bouwwerk van een nieuwe architectuur. Het in drie delen opgesplitste lange gedeelte met korte dwarsvleugels heeft in het centrale deel een hoofdportaal. dat toegang geeft tot de beroemde elliptische hoofdtrap.
De straatgevel is met zijn afwijzing van elk historiserend element
slechts door zijn krachtige pij
lers en grote raamvlakken geleed en volgt alleen het principe van de functionaliteit. In het hoofdgebouwen in het in stijl overeenkomende Van-de-Velde-huis ertegenover bevinden zich muurschilderingen van H. Bayer en reliëfs van O. Schlemmerer en J. Schmidt. Bezienswaardig is bovendien het in 1923. in samenhang met het plan voor een Bauhaus-wijk, naar een ontwerp van G. Muehe gebouwde Munsterhaus am Horn. In dit als seriematig geprojecteerde bouwwerk werd geprobeerd alle werkplaatsdisciplines van het Bauhaus door construclie en inrichting tot een nieuwe oplossing te verenigen. Eveneens opmerkelijk is het Haus Belvedere-Allee 58 (1907-1908) naar plannen van H. van de Velde.

Ligging en bereikbaarheid
 
Gelegen in het centrum van Thüringen, Erfurt 20 km Jena 20 km verwijderd.
Per auto/bus: via de A4 Dresden-Frankfurt en Ag uitrit Hermsdorfer Kreuz, B7, B85.
Per trein: met de ICE en IR Luchthavens: Erfurt, 25 km, Leipzig, 120 km, Frankfurt, 300 km.

Bijzondere tips:
 
WeimarCard - het complete voordeelpakket, thematische stadsrondleidingen; Duits Nationaal Theater Weimar, Orgelconcerten in de St. Peter en Paulkerk, Fietsroute Ilmtal,- Park- grotten Weimar.

Evenementen
 
* Juli, Weimarer Garteniust – Tuinfestival. * Augustus, Festiviteiten t.g.v. de geboortedag van Goethe en Wijnfeest van Weimar. * November, Weimarer Zwiebelmarkt - grootste volksfeest van Thüringen. * December, Kerstmarkt van Weimar.

Tips voor jonge bezoekers
 
* Weimar-Haus, het eerste multimediale actieve museum van Duitsland. * Museum voor Oer- en Pré-historie.  * Groot aanbod van studentenclubs, galeries en sfeervolle kroegjes.

Excursiemogelijkheden
 
Een bezoek aan de regionale hoofdstad Erfurt en de Zeiss- en universiteitsstad Jena met het oudste Planetarium ter wereld.
Naar de Wartburg in Eisenach en de Dornburger Kastelen.

Shopping
 
De boekhandels in de stad hebben een keur aan klassiek Duitse- en Weimarer literatuur in huis; in de porseleinwinkels zult u zeker een prachtig souvenir uit Weimar vinden; juweliers en antiekzaken in de binnenstad zijn een eldorado voor de bezoeker.

Service voor de gasten
 
Stadsrondleidingen, kamerreservering, WeimarCard, entreekaarten, tickets voor evenementen, verblijfsarrangementen, souvenirs uit Weimar.

Hoogtepunten in de omgeving
 
* Slot en Park Tiefurt. * Wielandgut Ossmannstedt. * Porselein ateliers Weimar. * Liquid Sound - baden in licht en muziek in de Toskana-Therme Bad Sulza.

Belvedere
(4 km ZO).
 
Voor het rococos
lor Belvedere (1732) en de twee symmetrische cavaliershuizen strekt zich het slorpark (1756-1853) uit. Op voorstel van O.a. Goethe werd de baroktuin in een Engelse tuin gewijzigd. Orangerie, grollen, openluchttheater (1823) en een nagebouwde romantische ruïne (1818).

Buchenwald (4 km NW).
 
Ter nagedachtenis aan de 56 000 omgekomen kampbewoners zijn in het voormalige concen
trartiekamp Buchenwald (1937-1945) verscheidene herdenkingsplaatsen ingericht en is een monumentale bronzen groep (1958) van F. Cremer voor de hoge klokkentoren op de Grosse Ettersberg opgericht.

Ettersberg (7 km NW).
 
Het barokke
jachtslot (1706-1722; thans bejaardentehuis) met middenrisaliet en bordestrap voor de naar de landschapstuin (1776-1852) gekeerde zuid façade kreeg in 1863-1865 een neogotische slotkapel, die naast de epitaaf (rond 1300-1310) voor Ludwig v. Blankenhain en zijn echtgenote o.m. een laatgotisch vleugelaltaar (Kroning van Maria, rond 1490) herbergt.

Tourist-information Weimar,
 
Markt 10 99421 Weimar -  Tel.: +49(0)3643/24000, Fax: +49(0)3643/240040  -  E-mail: tourist-info@weimar.de   -  Internet: www.weimar.de

** Uw accommodatie: kunt U goed via Booking.Weimar boeken. Er zijn 28 hotels online boekbaar.
Aanbevolen wordt Hotel Amalienhof-und-Apartment   Goede ligging in de stad, eigen parkeerterrein, gratis internet op de kamer, ruime kamer, vriendelijk personeel, uitgebreid ontbijt.

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” óf kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets