FAUNA GRIEKENLAND,  naar overzicht Mediterrane Flora en Fauna

    

Zoogdieren  
De soortenrijkdom van de Griekse dierenwereld is veel kleiner dan die van de planten. De grote dieren die wij aantreffen zijn koeien, ezels, schapen en geiten. Verborgen vindt men nog beren, wolven, wilde katten, gemzen en wilde zwijnen. Niet zo zeldzaam in de daarvoor geschikte gebieden zijn de jakhalzen en de otters. Ook de bezoargeit, die op een steenbok lijkt, is een zeldzaamheid. Egels en vleermuizen krijgt men wel te zien.

Vogels
 
Ondanks dat men er veel op jaagt zijn er nog  honderden soorten vogels waargenomen. In de lagunes komen veel watervogels voor. Ook roofvogels zijn niet zeldzaam. Zwermen bonte kraaien  en talrijke eksters neemt iedereen waar. Mooi gekleurde vogels als bijeneter, ijsvogel, wielewaal en hop zijn ook zeer verbreid. Griekenland heeft een verscheidenheid aan roofvogels. Dat komt omdat het ligt op het kruispunt van Europa, Afrika en AziŽ en omdat het een grote verscheidenheid aan landschappen heeft. Hoeveelheid dieren neemt echter snel af. Intensieve landbouw, droogleggen van vochtige gebieden, rooien van bossen en de ongecontroleerde jacht zijn hier debet aan.

AmfibieŽn 
Griekenland is een droog land en daar kunnen amfibieŽn niet goed leven. Men kent slechts dertien soorten. De Griekse kikker benut werkelijk elk klein water als zijn leefgebied.

Reptielen
 
Het is echter een paradijs voor reptielen. Griekse landschildpad heeft een voorkeur voor open landschappen. Zuidelijk treffen we in waterrijke gebieden de klokschilpad aan. Aangestoken branden bedreigen de reptielen. Legsel en jongen worden bedreigd door roofdieren. Roofvogels kraken schildpadden door ze van grote hoogte te laten vallen. In stilstaande wateren leven Europese en Moorse moerasschildpad. Ze zoeken daar insecten, weekdieren en amfibieŽn. Of er uit de eieren mannetjes (26-28 įC) of wijfjes (32-34 įC) komen hangt af van de broedtemperatuur. Groen smaragd- en reuzensmaragdhagedis (60cm) zijn opvallen. Op muurtjes en ruÔnes zien we de Peloponnesos muurhagedis. Ook diverse soorten slangen komen nog voor.

Insecten
  
Ondanks de grote hoeveelheid toegepaste pesticiden treffen we naast de lastige muggen en vliegen nog veel mooie vlinders aan als ridderkapellen en pagevlinders zoals de koninginnepage, aardbeiboomvlinder, rouwmantel en zwaluwstaart. Verder zien we sprinkhanen, libellen, borstelige roofvliegen, zand- en gewone wespen. Ook kevers als de bonte prachtkever, boktor en de pillendraaier laten zich niet onbetuigd. Andere voorkomende ongewervelde dieren zijn: kreeften, spinnen, schorpioenen  en duizendpoten.

Uw accommodatie in Nederland
kunt u goed vinden via Hotels/Appartementen/NL. Er zijn 6527  Hotels/Appartementen online boekbaar.
 Uw accommodatie in BelgiŽ
 kunt U goed boeken via Hotels/Appart./BelgiŽ. Er zijn 4966  Hotels/Appartementen online boekbaar.