VegetatiegordelsOpeenvolgende vegetatiegordels van laag naar hoog en van evenaar naar pool.
De een reist van de evenaar naar de pool, de ander vanuit het dal naar een top in het hooggebergte. Beiden komen door dezelfde vegetatiegordels. Leg dat uit

Terug naar Relaties en Gedrag

Temperatuurverloop in ondiep water

Afb. 7.7 Temperatuurverloop in ondiep water gedurende het jaar.

Najaar
Als in de herfst het water meer en meer afkoelt en aan de oppervlakte een temperatuur van 4 °C wordt bereikt, zakt dit soortelijk zwaardere water. Het daaronder aanwezige soortelijk lichtere water stijgt naar de oppervlakte. Dit gaat door tot de hele watervoorraad een temperatuur van 4 °
C heeft bereikt .

Winter

Daarna daalt de temperatuur aan de oppervlakte verder. Bij vorst kan ijs ontstaan. In zeer diep water komt vlak bij de bodem de temperatuur gedurende de hele winter niet beneden 4 °C. In ondiep water (sloten, plassen) kan bij langdurige vorst de temperatuur vlak bij de bodem w
čl beneden 4 °c dalen. Dan be­staat zelfs het gevaar dat het water tot op de bodem bevriest, wat voor de daar over­winterende organismen zeer nadelig is.

Voorjaar

In het voorjaar smelt het ijs en wordt het water aan de oppervlakte geleidelijk warmer. Als dat water een temperatuur van 4 °C heeft bereikt, zakt het en al het water dat kouder is dan 4 °C (en dat dus soortelijk lichter is dan water van 4 °C) komt naar boven. Dit is de voorjaarscirculatie. Na enige tijd zal al het water een temperatuur hebben van 4 °C.

Zomer

Het hele water wordt nu steeds warmer, waarbij het water aan de oppervlakte de hoogste temperatuur heeft en dieper gelegen waterlagen een steeds lagere temperatuur. In zeer diep water zal de temperatuur van de onderste laag altijd 4 °C zijn, waardoor totale circulatie niet optreedt. In ondiep water kan de temperatuur vlak bij de bodem w
čl hoger zijn dan 4 °C.
Terug naar Relaties en Gedrag

 **Terug naar Relaties en Gedrag, naar overzicht Mediterrane Flora en Fauna
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, boeken in uw taal is mogelijk!