BORDEAUX, de hoofdstad van het departement Gironde, is gelegen aan de Garonne, waar deze zich verbreedt tot Gironde. De stad is het handelscentrum van de beroemde bordeauxwijnen en heeft een belangrijke haven. Bordeaux was onder de naam Burdigala de hoofdstad van de Gallische stam der Biturges Vivisci, daarna hoofdstad van de Romeinse provincie Aquitania Secunda. Later werd het de hoofdstad van het hertogdom Aquitanië. Naar overzicht regio Aquitaine. Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Bordeaux, la Grosse clocheIn 1152 huwde Eleonora,
erfgename van Aquitanië, met Hendrik Plantagenet, hertog van Normandië en graaf van Anjou. Toen deze in 1154 koning van Engeland werd, werd het lot van Aquitanië en zijn hoofdstad verbonden aan dat van Engeland. Daarmee begon, behalve de verwikkeling van de stad in de eeuwen durende strijd tussen Frankrijk en Engeland, de ontplooiing van de overzeese handel. Pas in 1452 kwam Bordeaux voorgoed bij Frankrijk. Nog lang bleef de stad wat mentaliteit betreft erg onafhankelijk. Tijdens de Franse Revolutie uitte het protest tegen de geest van centralisatie zich in de Opstand der Girondijnen, 1793-1794. Intussen was de stad in de loop van de 18de eeuw uitgegroeid tot een waar handelscentrum met vele overzeese betrekkingen. Ook het aanzien van de stad veranderde in die periode drastisch: uit die tijd dateren de ruime aanleg, de brede avenues, de Place de la Bourse en gebouwen zoals het Hôtel de Ville, het Grand Théâtre en het Hôtel de la Bourse.

Na de Tweede Wereldoorlog 
is Bordeaux verder gemoderniseerd: aan de rand van de stad verrezen moderne wijken en complexen zoals de Domaine Universitaire de Pessac-Talence en de tentoonstellingsgebouwen in het Parc des Expositions. Bordeaux heeft ook bekendheid door de internationale handelsbeurs en door zijn Mai Musical, een internationaal muziekfestival, jaarlijks in de maand mei.

Place de la Bourse 
Is
een fraai architectonisch geheel, schepping van de architecten vader en zoon  Gabriel en gebouwd tussen 1730 en 1755. Aan het plein het Hôtel des Douanes en het Hotel de la Bourse, eertijds het hart van het za­kenleven in Bordeaux.

Grand Théâtre 
Het theater ligt op de Place de la Comédie, op de plaats waar vroeger een Gallo-Romeinse tempel heeft gestaan. Het werd tussen 1773 en 1780 gebouwd door Victor Louis en geldt als een der mooiste van Frankrijk. Het stond gedeeltelijk model voor de Opéra in Parijs. Het gebouw heeft voor de voorgevel een indrukwekkende colonnade met Korintische zuilen, bekroond door twaalf grote beelden van muzen en godinnen. De elegante en sobere theaterzaal is bedekt met een koepel waarin schilderingen naar oorspronkelijk ontwerp van Robin zijn aangebracht. De zaal heeft een voortreffelijke akoestiek.

Kathedraal Saint-André 
De kerk is wat grootte betreft welhaast vergelijkbaar met de Notre-Dame in Parijs. Zij is van oorsprong Romaans, maar werd in de 13de-15de eeuw verbouwd. Koor en dwarsschip stammen uit de 14de en 15de eeuwen zijn gotisch. Plannen om ook het schip in gotische stijl te herbouwen konden wegens gebrek aan financiële middelen geen doorgang vinden, vandaar dat het elementen uit de romaanse periode heeft behouden. Later, toen het gewelf van het schip dreigde in te storten, heeft men luchtbogen en steunberen toegevoegd.

Het mooiste portaal is de Porte Royal, 13de eeuw
met zeer opmerkelijke sculpturen. In het timpaan een voorstelling van het Laatste Oordeel, daaronder, op de bovendrempel, een uitbeelding van de Opstanding. De boogsculpturen boven het timpaan stellen de hemelse hofhouding voor. De deuren worden geflankeerd door tien apostelen. Geheel boven de ingangspartij een galerij met acht beelden: zes bisschoppen en - rechts - een koning en een koningin. Ook het noordportaal, dat uit de 14de eeuw stamt, heeft fraaie sculpturen. In het drieledig timpaan: het Laatste Avondmaal, de Hemelvaart en Christus als triomfator. De boogsculpturen beelden engelen, apostelen, patriarchen en profeten uit. Aan weerszijden van de deuren: beelden van prelaten. Op de middenpijler: Saint-Martial.

Het romaanse schip is bedekt met een gotisch gewelf.  
Het koor en het zeer smalle dwarsschip zijn gotisch. De kansel is 18de-eeuws, het koorgestoelte komt uit de 17de eeuw. Uit de renaissanceperiode stamt de orgeltribune, waaronder zich twee vlakreliëfs bevinden die van een typisch renaissancistische visie op de religieuze kunst blijk geven. De kerk bezit verder nog enkele 14de-eeuwse albasten beelden en - tegen een pilaar rechts van het koor - een sculptuur met een voorstelling van de heilige Anna en Maria, 16de eeuw. De Tour Pey-Berland, die los van de kerk staat, is genoemd naar de aartsbisschop die hem in de 15de eeuw liet bouwen en wordt bekroond door een kolossaal Mariabeeld in verguld koper.

Musea

Het park achter het Hôtel de Ville wordt aan twee zijden afgesloten door een museumvleugel: aan de noordkant door het Musée des Beaux Arts en aan de zuidzijde door het Musée d'Aquitaine.

Het Musée des Beaux Arts  
heeft een rijke verzameling schilderijen, 15de­20ste eeuw, met accent op de modernen. Tot het bezit behoren werken van Titiaan, Van Dyck, de Utrechtse caravaggist Terbrugghen, Perugino, Veronese, Murillo, Rubens, Hals, Delacroix, Corot, Odilon Redon, Matisse, Bissière, De Vlaminck en de in Bordeaux geboren schilder Albert Marquet. Ook heeft het museum beeldhouwwerken van o.a. Houdon, Carpeaux, Rodin en Zadkine.

Het Musée d'Aquitaine  
is een historisch museum, waarvan de verzameling reikt van de prehistorie tot heden. Het is gewijd aan geschiedenis, kunst en folkloristische tradities van deze streek. De verzameling prehistorische objecten, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, kunstwerken, enz.,  behoort tot de belangrijkste van Frankrijk.
Het nabijgelegen

Musée des Arts Décoratifs,  
gehuisvest in het 18de-eeuwse Hôtel de Lalande,  heeft een aanzienlijke collectie kunstnijverheid van de middeleeuwen tot de 18de eeuw: Europese keramiek, meubelen, glas, zilver, email, edelsmeedwerk. Ook de lokale geschiedenis is er vertegenwoordigd met o.a. de salon van een rijke koopman uit Bordeaux. Het kleine

Musée de la Marine,  
Place de la Bourse, documenteert de geschiedenis van de havenstad Bordeaux: scheepsmodellen.

Het Musée d'Histoire Naturelle, 
aan de rand van de Jardin Public, is een natuurhistorisch museum, vooral vogels, voorts een mineralogische verzameling.

Musée Bonnal-Renaulac, 
gevestigd in een moderne fabriek in het zuiden van de stad, is een automuseum.
Het Centre Jean Moulin, bij de kathedraal, is gewijd aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het Franse verzet en is tevens documentatiecentrum over de periode 1939-1945.

Andere bezienswaardigheden 
De kerk Sainte-Croix

stamt uit de 12de-13de eeuw, maar is in de 19de eeuw grondig gerestaureerd. Opmerkelijke romaanse façade.

De basiliek Saint-Michel, 14de-16de eeuw,  
werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd, maar is gerestaureerd. Zij wordt gedomineerd door een losstaande klokkentoren, de Tour Saint-Michel, 114 m hoog. In het interieur een orgeltribune en een kansel, bekroond door een beeld van Michaël en de draak,  uit de 18de eeuw.

Langs de Cours Victor Hugo bereikt men de Grosse Cloche, 
een 15de-eeuwse stadspoort met klok en uurwerk uit 1795, afb. linksboven .

Bij de Pont de Pierre, 1822, de Porte des Salinières of Porte de Bourgogne;  
gebouwd door Jacques-Ange Gabriel, 18de eeuw en iets verder naar het noorden de Porte Cailhau, 16de eeuw, in de 19de eeuw gerestaureerd.

Op de immense Esplanade des Quinconces,  
aangelegd in de 19de eeuw, een monument ter herinnering aan de Girondijnen.
 
De kerk Saint-Seurin,  
aan de andere kant van het centrum, heeft een crypte en een westportaal met romaanse kapitelen uit de 11de eeuw. De kerk werd in de 12de, 13de en 14de eeuw verbouwd. In de kerk o.a. een stenen bisschopszetel en twee retabels met vlakreliëfs in albast met het leven van Saint­Seurin en dat van Maria. In de crypte Gallo-Romeinse kapitelen en sarcofagen uit de 6de eeuw.

Tot de schaarse resten uit de Gallo-Romeinse periode 
behoort het Palais Gallien: overblijfselen van een groot amfitheater uit de 3de eeuw.

Office de Tourisme:
 
12, Cours du 30 juillet  -  33080   BORDEAUX Cedex  -  Tel: 33 (0) 5 56 00 66 00   -  Fax: 33 (0) 5 56 00 66 01   E-mail: otb@bordeaux-tourisme.com  - Internet: http://www.bordeaux-tourisme.com   

Bordeaux wijnen 
Zijn afkomstig uit de wijnstreken in de omgeving van Bordeaux, Bordelais. De eenvoudige wijnen uit deze gebieden komen in de handel als bordeaux rouge of bordeaux blanc. Betere kwaliteiten vermelden hun ‘région’: Médoc, Graves, Sauternes, Côtes de Bordeaux, Entre-deux-Mers, Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, Côte de Bourg, Côte de Blaye.  De beste wijnen van een région hebben recht op de vermelding van hun gemeente, bijv. Pauillac, Saint-Estèphe, Pessac en daarvan weer de beste vermelden de naam van het wijngoed, Château, Clos, Domaine.
 
Er is orde geschapen
 
in de benamingen door classificaties, zoals de officiële Médoc-classificatie van 1855, waarin 61 châteaux waarvan er één in Graves ligt zijn onderverdeeld in een ranglijst van 1ste tot en met 5de cru, gewas. Ook Sauternes heeft een officiële classificatie, andere régions, zoals Saint-Émilion en Pomerol, een officieuze.

Bordeauxwijnen zijn goede tafelwijnen. 
 
In karakter lopen zij nogal uiteen, afhankelijk van de samenstelling van grond en ondergrond waarop de druiven gekweekt zijn. Kwaliteit van bouquet en  allure behoren tot de typische kenmerken van een goede bordeaux. Rode bordeauxwijnen vragen vier tot vijf jaar ontwikkeling.

Bouquet   
Betekent letterlijk boeket. Is bij wijn de zeer vluchtige stof die zich bij de gisting in uiterst geringe hoeveelheid vormt en waarvan de juiste samenstelling niet bekend is. De eigenaardige, bloemige geur van het bouquet is, behalve door de reuk, ook door de smaak waar te nemen. Het komt alleen in de most van de fijnste druiven tot ontwikkeling.

Druiven  
 

Druiven zijn de vruchten van de wijnstok, Vitis vinifera. Deze gedijt goed in een subtropisch klimaat. De wijnstok wordt in subtropische gebieden of op de zuidwaarts gelegen hellingen van sommige dalen in noordelijker streken, Rijn-, Moezel-, Ahrdal, vnl. geteeld voor de bereiding van wijn of van krenten en rozijnen, Griekenland, Klein-Azië en  Californië.
 


De teelt van druiven 
onder glas of tegen een op het zuiden gelegen muur heeft veel opgang gemaakt. Onder glas worden geteeld o.a.: Black Alicante, uit Spanje afkomstig. Het heeft fraaie blauwe bessen met stevige schil en mooie waslaag. Frankenthaler is een  vroegrijpend ras, vooral geschikt voor gestookte kassen, met matig grote blauwe bes. Gros Maroc, minder goed van smaak, grote diepblauwe bessen met mooie waslaag, geschikt voor koude kas.  Golden Champion, de beste witte druif, bij voldoende rijpheid doorschijnend, vooral geschikt voor stookkassen. Slecht bewaarbaar. Muscaat van Alexandrië, sterk naar muskus smakende witte druif, geschikt voor koude en warme kas.

Voor buitenteelt 
worden aanbevolen: Rembrandt, blauw, grote productie, vaak matige smaak en Witte van der Laan, wit, goed van smaak.

** Uw accommodatie
in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!
Uw accommodatie
 
in Bordeaux kunt U goed boeken via City.Bordeaux. Er zijn 48 hotels online boekbaar. Op basis van de beoordelingen van gasten zijn de populairste hotels  per thema gerangschikt. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
    Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets