CAEN, is de hoofdstad van het departement Calvados. Caen dankte in de 11de eeuw zijn ontwikkeling als stad aan Willem de Veroveraar, hertog van Normandië en sedert 1066 koning van Engeland. Hij was, ondanks het verzet van de paus, gehuwd met zijn achternicht Mathilde, gravin van Vlaanderen. De daaropvolgende excommunicatie van de hertog werd in 1059 op voorspraak van de invloedrijke Lanfranc, prior van Le Bec-Hellouin, ongedaan gemaakt. Naar regio Normandië. Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Om boete te doen stichtten Willem en zijn gemalin in hun geliefkoosde verblijfplaats Caen twee benedictijnenkloosters, een voor mannen en een voor vrouwen, de tot op heden befaamde Abbaye aux Hommes, waarvan Lanfranc in 1063 de eerste abt werd, en Abbaye aux Dames. De tussen de beide kloostercomplexen in het hart van de stad gelegen burcht stamt in oorsprong eveneens van Willem de Veroveraar.
De stad Caen heeft een bewogen geschiedenis. Zij werd herhaaldelijk door de Engelsen verwoest en kende een bloeiperiode in de 16de eeuwen vervolgens één in de 19de eeuw na de aanleg van het zeekanaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1944, werd de stad voor driekwart verwoest.

Burcht en musea 

De op een heuvel gelegen burcht, die de stad domineert, werd in 1060 door Willem de Veroveraar aangelegd, in de 12de eeuw voorzien van een machtige donjon en in de 13de-15de eeuw uitgebreid en versterkt. De ommuring, met twee poorten, herbergt een heterogeen ensemble van gebouwen: het moderne Musée des Beaux Arts, de 12de-eeuwse Chapelle Saint-Georges, thans gedachteniskapel voor de gevallenen tijdens de Slag om Caen, 1944, het Musée de Normandie, in een gebouw dat vroeger o.a, als residentie voor de gouverneur van Caen dienst deed, en de Salle de I'Échiquier, eertijds zetel van het hooggerechtshof der Normandische her­togen en gebouwd - evenals de donjon - onder Hendrik I Beauclerc, de zoon van Willem de Veroveraar.

Musée des Beaux Arts 

Herbergt een zeer rijke verzameling schilderijen uit de 15de tot de 20ste eeuw. Het bevat o.a. werk van Italiaanse en Vlaamse meesters uit de 15de eeuw, Van der Weyden, Perugino, van Venetiaanse en Vlaamse 16de-eeuwse schilders, Veronese, Tintoretto, Hollandse, Vlaamse en Franse schilderkunst uit de 17de eeuw, Rubens, Van Dyck, Ruisdael, Van Goyen, Poussin, Fran­se schilderkunst van de 18de tot de 20ste eeuwen een grote collectie kunstnijverheid en prenten.

Musée de Normandië 

Is gewijd aan tradities en kunst in Normandië.

Le Mémorial de CaenLe Mémorial de Caen
 

Sinds 6 juni 1988 geopend, het Mémorial de Caen is een onontkoombare bestemming en heeft al bijna 6,5 miljoen bezoekers verwelkomd. Het legt de oorzaken, de gebeurtenissen en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog uit, vervolgt zijn reis door geschiedenis met het bestuderen van de wereld tijdens de Koude Oorlog en bereikt het toppunt in een vredesobservatorium. Zo nodigt het Mémorial de Caen elke bezoeker uit, om een "wereldreiziger" te zijn, om over vrede na te denken en om een actieve rol in zijn of haar eeuw te spelen. Het is een modern museum dat volledig gebruik maakt van het aanbod van nieuwe technieken op het gebied van museumvormgeving (bioscoop, interactieve terminals, audiopresentaties, activiteiten, enz.).

De Tweede Wereldoorlog
 

Dit eerste deel plaatst de D-Day landing van 1944 in het algemene context van de Tweede Wereldoorlog en herinnert de oorzaken van het conflict en de vele gevolgen.
* Het Falen van de Vrede (1918-1939) - * Frankrijk in sombere tijden (1940-1944) - * Wereldoorlog, totale oorlog (1940-1945) - * Woorden van D-Day - Tentoonstelling - * D-Day en de slag om Normandië - films - * De galerij van verwoeste steden - * Het internationale park van de Bevrijding van Europa

De wereld ten tijde van de Koude Oorlog
 

De oorlog is over. Terwijl een langzame heropbouw begint, glijdt de planeet beetje bij beetje in een nieuw conflict dat bijna 40 jaar gaat duren: de Koude Oorlog. - * De confrontatie van twee machtsblokken - * Periodes, plaatsen en personen van de Koude Oorlog - * De wapens van de Koude Oorlog - * Alternatieve wegen - * Het einde van de Koude Oorlog…

Werelden voor Vrede
 

De reis door de geschiedenis brengt de bezoeker aan het begin van de jaren '90. De muur van Berlijn is gevallen, symbolisch het einde van de tweepolige wereld. Hier is het bezoek niet meer chronologisch, maar neemt een meer algemene beschouwing van de vrede onder handen, tijdens verschillende eeuwen. De gevaren van een nieuwe wereldoorlog lijken verdwenen te zijn, maar de geweldsfactor wekt nog steeds onveiligheid, regionale conflicten, terrorisme en het schenden van mensenrechten op. Welvarendheid en technieken hebben zich nog nooit zo snel ontwikkelt als in het begin van de 2lste eeuw en tot nu toe hebben alleen een klein aantal landen van vrede en democratie kunnen profiteren. Het is noodzakelijk de vredesmechanismen uit te leggen en iedereen aan te moedigen. om na te denken over de wereld waarin we leven en in waar we actief deelnemen.
* De vredesgalerij - * Leven in vrede - * Breuken - * Speciale tijdelijke tentoonstelling over olie - * Hoop (Jacques Perrin) – film - * De galerij van de nobelprijswinnaars van de vrede - * Balken van het World Trade Center

Op aanvraag ontvangt u in het Nederlands documentatie over:  

* Scholierengroepen:  – activiteiten – rondleidingen en cateringmogelijkheden – landingsstranden à la carte
* Volwassengroepen  - rondleidingen – dagtoer “De landingsstranden” – dagtoer “Caen, 100 jaar geschiedenis” .
* Er is een restaurant en een boekhandel. - * En ook nog: vrij toegankelijke mediatheek, gratis kinderopvang tot 10 jaar en EHBO

Openingstijden
 

1 januari t/m 15 januari 2006  - Gesloten ; 16 januari t/m 3 februari 2006 - 9.00 uur - 18.00 uur ; 4 februari t/m 13 juli 2006 en 21 augustus t/m 5 november 2006 -  9.00 uur - 19.00 uur ; 14 juli t/m 20 augustus 2006 - 9.00 uur - 20.00 uur ; 6 november t/m 31 december 2006 - 9.00 uur - 18.00 uur ; 26 mei 2006 - Gesloten voor groepen ; 25 december 2006 - Gesloten ; De kassa sluit 1.15 uur voor de museumsluiting
Informatie en reserveringsservice

Uw contact: Laurence of Isabelle - Tel.: (00 33) 2 31 06 06 45 - Fax: (00 33) 2 31 06 01 66 - E-mail: resa@memorial-caen.fr

Saint-Pierre, parochiekerk 

Is gebouwd van de 13de tot in de 16de eeuw, vertoont een mengeling van gotische en renaissance-elementen, Opvallend is de rijke renaissanceornamentiek van de koorpartij: balustraden, pinakels, pilasters, enz.. De kerk werd in 1944 zwaar beschadigd, maar is geheel gereconstrueerd, ook de machtige, 78 m hoge klokkentoren uit het begin van de 14de eeuw.
In het interieur bestaat een duidelijk contrast tussen gotiek, eerste gedeelte van het schip, en renaissance, het gedeelte voor het koor, met hangende, rijk bewerkte gewelfsleutels. Interessant zijn een aantal gebeeldhouwde kapitelen, de uitvoerig gebeeldhouwde koorafsluiting in flamboyant gotische stijl en de vijf kapellen in de kooromgang niet gewelven in renaissanceornamentiek.

 

Caen, Vieux-Saint-EtienneAbbaye aux Hommes en Saint-Étienne
De kloostergebouwen dateren in hun huidige vorm uit het begin van de 18de eeuwen werden ontworpen door de monnikarchitect Guillaume de la Tremblaye. Zij herbergen thans het stadhuis. Verscheidene zalen, met 17de-eeuwse schilderijen, o.a. van Mignard en Lebrun, hebben hun fraaie houten betimmeringen bewaard. De voormalige abdijkerk Saint-Etienne, met de bouw waarvan in ca. 1066 werd begonnen, onder het toeziend oog van de eerste abt Lanfranc, werd in 1077 gewijd in aanwezigheid van Willem de Veroveraar en zijn vrouw Mathilde.

De kerk werd in de 13de eeuw in gotische stijl voltooid  

en - na beschadigingen tijdens de godsdienstoorlogen - in de 17de eeuw gerestaureerd. Evenals de Trinité werd zij in de Tweede Wereldoorlog. gespaard. De kerk heeft een indrukwekkend sobere façade. De twee smalle, hoge torens die haar bekronen, hebben een achthoekige spits, 13de eeuw, omringd door hoektorentjes en dakvensters. De 11de-eeuwse kruisingstoren is begin 17de eeuw verbouwd. Het immense romaanse schip is zeer spaarzaam gedecoreerd, het koor, begin 13de eeuw, met kooromgang en straalkapellen, is het oudste gotische koor in Normandië. Het koorgestoelte is 17de eeuws. Voor het altaar geeft een steen de plaats aan waar tot de Revolutie de graftombe van Willem de Veroveraar stond.

Abbaye aux Dames en Église de la Trinité
 

Het voormalige kloostercomplex, in de 17de eeuw verbouwd, herbergt thans een ziekenhuis. De abdijkerk, 11de eeuw, is vrijwel geheel Romaans. Het grote schip is met zijn arcaden met ronde bogen en triforium met blinde nissen een fraai voorbeeld van romaanse bouwkunst. Het is in de 12de eeuw overwelfd. In het koor de graftombe van koningin Mathilde. In de bijzonder goed bewaarde crypte o.a. interessante gebeeldhouwde kapitelen.

Andere bezienswaardigheden 

Saint-Nicolas,

eind 11de eeuw door de monniken aan de Abbaye aux Hommes gebouwde kerk, thans niet meer in gebruik, is in de oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Zij staat op een oud romantisch kerkhof.
Eglise Saint-Jean,
begonnen in de 14de eeuw, verbouwd in flamboyant gotische stijl in de 15de eeuw, in 1944 zwaar beschadigd, daarna gerestaureerd, is enigszins verzwakt doordat zij op moerassig terrein staat.
Eglise Saint-Sauveur,
merkwaardige kerk met twee schepen, één uit de 14de, rechts, en één uit de .15de eeuw, links.
Hôtel d'Escoville,
fraai, na de bombardementen van 1944 gerestaureerd huis, tussen 1533 en 1538 gebouwd door een rijke koopman. Verrassend is vooral de binnenplaats, een voorbeeld van vroege renaissancekunst in dit gebied, met schitterend door Italië geïnspireerd beeldhouwwerk.
Eglise Notre­Dame de la Gloriette,
voormalige jezuïetenkerk, 17de eeuw.Ideally located  

at two hours from Paris, 10 minutes from the sea. Caen is very proud of its glorious past thanks to William the Conqueror, a "souvenir-city" thanks to its Memorial dedicated to the peace a city where pleasure and leisure are always present thanks to its harbour located within the city centre which opens the city onto the sea and thanks to its various and multiple international Brands such as Galeries Lafayette, Printemps...
Office de Tourisme:

Place Saint-Pierre  -  14000   CAEN  -  Tel: 33 (0) 2 31 27 14 11   -  Fax: 33 (0) 2 31 27 14 13
Internet: http://www.caen.fr/tourisme   -  E-mail: tourisminfo@ville-caen.fr

Departement Calvados, voor ligging zie kaartje, naar overzicht regio Normandië 
Calvados, stranden voor plezier, actie en herdenken
De kuststrook van Calvados is een aaneenschakeling van uitersten. Schilderachtig Honfleur heeft een mooi haventje met kleurrijke boten. De mondaine plaatsen Deauville en zijn het trefpunt van de Parijse elite. Daarna volgen leuke badplaatsen zoals Cabourg. Genieten van het strand, actief worden in zee met zeilboot, surfplank of waterski's, heerlijk winkelen en uitgaan: alles is er. Verder naar het westen liggen de legendarische invasiestranden. Talloze monumenten herinneren aan de dramatische nacht van 5 op 6 juni 1944.

Caen  

is na de bombardementen op aantrekkelijke wijze herbouwd. Indrukwekkend is een bezoek aan het Mémorial, het museum voor de vrede. In het vruchtbare rivierenlandschap is het goed fietsen en wandelen. Een tocht krijgt extra kleur en geur als de talloze fruitboomgaarden in bloei staan. Hier wordt de beroemde cider en calvados gemaakt. Ga ook eens naar het majestueuze woud de Cerisy of het 'ballonvaartkasteel' Balleroy. Onderweg passeert u dorpen met vesting muren en talrijke watermolens.

Comite departemental du Tourisme Calvados 
8, rue Renoir  -  F-14054 - Caen Cedex 04  - 
Tel: 0033 231 279030 Fax: 0033 231 279035 cdt@cg14.fr  -  www.calvados-tourisme.com
** Voor uw accommodatie zijn er 166 hotels in Region.Calvados online boekbaar Laagste prijsgarantie.
Hotels in de populairste steden:
Honfleur  -  Caen  -  Bayeux  -  Deauville  -  Lisieux

Steden:  

A la découverte du Calvados  |  Arromanches  |   Cabourg  |  Cambremer  |  CCI du Pays d'Auge  |  Clécy  |  Falaise  |  Grandcamp  |  Honfleur (Site officiel)  |  Orbec  |  Pierrefitte en Auge   |  Port-en-Bessin  |  Pressagny-l'Orgueilleux   |  Trouville 

** Uw accommodatie
in Caen kunt U goed boeken via City.Caen. Er zijn 19 hotels online boekbaar. Op basis van de beoordelingen van gasten zijn de populairste hotels  per thema gerangschikt. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!
** Uw accommodatie in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!


** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets