CEVENNEN, de Cévennes is een  landschap  in de departementen Gard, Lozère en Ardèche. Het  vormt de zuidoostelijke afsluiting van het Massif Central. De Cevennen omvatten een reeks massieven met meestal vrij afgevlakte topzones. Ze worden van elkaar gescheiden door diepe valleien, waarin bergrivieren als de Ardèche en de Gard stromen. Naar overzicht regio Rhone-Alpes. Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Het noordelijk deel bestaat uit de bergen van de Vivarais en  Ardèche. Het zuidwestelijk deel bestaat uit de Cévennes languedociennes met de granietkoepel van de Mont Lozère en de Mont Aìgoual. Tussen beide in ligt het  grote Nationale Park van de Cevennen. Aan de zijde van het Rhônedal zijn de hellingen steil, naar de zijde van het Massif Central flauwer. In het zuiden gaan ze over in kalksteenhoogvlakten: de Causses.

Algemene informatie Cevennen 

Kernzone
Is 91 279 hectares (Lozère 80%, Gard 20%), verdeeld over 52 gemeentes (117 gehuchtjes of boerderijen, 591 inwoners). 3 % is eigendom van het park, 7 % afdelingsbezit, 30 % staatseigendom en 60 % privé-bezit. Ter bescherming van deze kernzone gelden speciale voorschriften.

Randzone
 

Is 229 726 hectares (Lozère 50 %, Gard 40 %, Ardèche 10 %), verdeeld over 117 gemeentes (ongeveer 4000 dorpjes en 41 000 inwoners). De voor het park geldende voorschriften zijn hier niet van toepassing; hier geldt een specifiek bestemmingsplan, gericht op het stimuleren van de plaatselijke economie en het ondersteunen van de bechermingsmaatregelen in de kernzone.

Relief
 

Hoogste berg (Mont Lozère): 1 699 m; laagste punt: 378 m (Ste-Croix-Vallée-Française); gemiddelde hoogte kernzone 1 200 m; gemiddelde hoogte randzone 650 m.

Geografische indeling
 

Causse Méjean, kalkplateau
; behoort tot de grote causses (Sauveterre, Méjean, causse Noir en Larzac); gemiddelde hoogte: 1 000 m; schapenteelt.
Mont Lozère, granietmassief; hoogste punt: 1 699 m: runderteelt, seizoentrek van schapen.
Montagne du Bougès, graniet- en leisteenmassief met beboste noordhellingen; hoogste punt: 1 421 m; runder- en schapenteelt, bosbouw.
Dalen van de Gardons, diep in de leisteen ingesneden: Vallée longue (Gardon d'Alès), Vallée Française (Gardon de Sainte-Croix) en Vallée Borgne (Gardon de Saint-Jean); geiten-en schapenteelt, bijenteelt en kastanjebossen.
Mont Aigoual en Lingas, leisteen en graniet; hoogste punt: 1 565 m; bebost met beuken en verschillende soorten dennen en sparren; sezoentrek van schapen en runderen, bosbouw. 

Rivieren
 

Richting Atlantische Oceaan: Lot, Tarn, Mimente, Tarnon, Dourbie, Trévezel, Jonte; richting Middellandse Zee: Gardons, Cèze, Hérault.

Klimaat 

Variërend van zeer warm met uitgesproken droge zomers (dalen van de Gardons), tot zeer koud en vochtig (meer dan 90 vorstdagen per jaar): Mont Lozère.

Fauna 

Tot de 19e eeuw ging de groei van de bevolking samen met een afname van het aantal soorten groot wild. Maar omdat het Nationaal Park Cevennen verschoond bleef van intensieve landbouwmethodes en het gebruik van chemische producten, werd het een toevluchtsoord voor veel soorten kleinere dieren (voornamelijk insecten). In de loop van de tijd werd het milieu, door afname van het aantal gecultiveerde gebieden en toename van heide en bos, weer gunstiger voor grotere diersoorten zoals wilde zwijnen, roofvogels. Er zijn ook talrijke kleinere vleeseters. Het Nationaal Park heeft hert, ree, bever en vale gier weer uitgezet en probeert hetzelfde met de Auerhaan. Er leven nu 89 soorten zoogdieren, 208 vogelsoorten, 35 soorten reptielen en amfibieën en 24 soorten vissen.

Flora 

De vegetatie is zeer gevarieerd: van plantengemeenschappen die met de steeneik verbonden zijn (droog en warm klimaat), tot het natuurlijke beuken- en dennenbos op de noordhellingen van de Mont Lozère (koud en vochtig klimaat). In bepaalde rotsachtige milieus zijn inheemse soorten te vinden (die alleen daar voorkomen): een tiental soorten in kern- en randzone. In de talrijke veengebieden groeien de daar specifieke planten (veenmos, ronde zonnedauw   Van de 400 in Frankrijk beschermde plantensoorten groeien er twintig in het

Nationaal Park Cevennen,  

Turkse lelie, lente Adonisroosje, orchideeën…; in totaal kan men er zo'n 2 250 soorten vinden. Van de kern- en randzone is meer dan 150 000 hectare met bos bedekt. In het kernzone is 58 047 hectare bebost, half loof-, half naaldbos. 2/3 van de boomsoorten groeit er van nature, 1/3 van de soorten naaldbomen is later geïntroduceerd. Het uitgestrekte staatsbos op de

Mont Aigoual 

is het werk van bosbouwers aan het eind van de 19e eeuw. De kastanjebossen, die al meer dan 1 000 jaar in de Cevennen voorkomen, 40 000 hectare, waarvan 1/10 in de kernzone van het park, bieden een karakteristiek landschapsbeeld.

Beheer 

Het Nationaal Park Cevennen
is een openbare instelling die valt onder het ministerie van milieuzaken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Florac, Lozère. Het park wordt beheerd door een raad van bestuur die bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking en van het landelijk bestuur. Tussen de raadsvergaderingen neemt een permanente commissie, bestaande uit 11 gekozen leden, de gewone beslissingen. De raad van bestuur wordt bijgestaan door een wetenschappelijke commissie en gespecialiseerde commissies: voor landbouw, architectuur en landschap, jacht, visvangst en voor toerisme en culturele activiteiten.

De directeur van het park 

leidt, geholpen door een adjunct-directeur, een team van ongeveer zestig medewerkers: mensen voor buitendienst, terreinbewakers, afdelingschefs, en gespecialiseerde diensten, biologie, sociologie, architectuur, communicatie, administratie. Een twintigtal seizoenwerkers maken het geheel compleet. De financiële middelen komen hoofdzakelijk van de staat: jaarlijks ongeveer 1/10 Euro per Franse staatsburger.

Voor de randzone 

geldt een beheersplan dat onder verantwoording staat van een inter-departementale commissie (uit Lozère, Gard, Ardèche). De nodige kredieten komen van verschillende ministeries en zijn bestemd voor handelingen, die als doel hebben het in stand houden van de permanente bevolking, het stimuleren van de ontvangstmogelijkheden voor toeristen, het respecteren van het landschap en het verbeteren van leefklimaat.

Voorschriften:  

In de randzone zijn deze voor het centrale deel geldende voorschriften niet van toepassing; hier gelden landelijke, departementale en gemeentelijke bepalingen. 

Internationale dimensie van het Nationaal Park Cevennen
 

In 1971 startte U.N.E.S.C.O. een wereldwijd programma voor wetenschappelijke samenwerking: het M.A.B. (Man and biosfeer, Mens en biosfeer), dat de wederzijdse relatie tussen mens en biosfeer beoogt. Het doel is een beheer van de natuurlijke hulpbronnen, terwijl rekening wordt gehouden met de noodzaak deze te behouden maar tegelijkertijd ook verder te ontwikkelen. Dit programma wordt toegepast in het kader van een netwerk van reservaten voor de biosfeer, waarvan het Nationaal Park Cevennen deel uitmaakt sinds 1985.

Samenwerking:  

sinds 1984 is het Nationaal Park Cevennen gekoppeld aan het Nationaal Park Saguenay in Québec (Canada). Hiermee worden jaarlijks ervaringen, rijk aan informatie, uitgewisseld. Sinds 1987 is het reservaat voor de biosfeer Cevennen gekoppeld aan het Reservaat voor de biosfeer Montseny in Cataloni (Spanje)

 

Wat heeft het park te bieden 
Ecologische musea: er zijn drie ecologische musea gepland die inzicht zullen geven in het erfgoed van in het park: "Mont Lozère", "Cévennes", "Causse Méjean". Het ecologisch museum van Mont Lozère biedt de bezoeker een permanente expositie in het Maison du Mont Lozère, Le Pont-de-Montvert, tel. -33- 04 66 45 80 73. Hier wordt de geschiedenis geschilderd van de mens en de natuur in deze bergen. Van hieruit is bezichtiging mogelijk van boerderijen, Maison de Troubat, gehuchtjes, L'Hôpital, La Fage, en observatiepaden, Mas Camargues, Mas de la Barque, en vele andere monumenten in dit gebied.

Wandelen en de natuur ontdekken:  

het Nationaal Park Cevennen is bij uitstek geschikt voor wandel- en trektochten. Het gebied wordt doorkruist door een groot aantal lange-afstandspaden: de G.R. 7, Vogezen-Pyreneen, G.R. 6 en 60, Rhône-Cevennen, G.R. 66 tour de l'Aigoual, G.R. 67 tour des Cévennes, G.R. 68 tour du Mont Lozère.

In het park zelf zijn nog 22  

gemarkeerde wandelroutes uitgezet, beschrijvingen zijn in de informatiecentra verkrijgbaar. In de zomer worden wandelingen met gids georganiseerd, tijdens welke de verschillende aspecten van het gebied worden belicht: flora, fauna, geologie, archeologie, geschiedenis  Zij die willen kunnen de natuur op veel verschillende manieren Ieren kennen, onder begeleiding van gidsen of via speciale verenigingen: wandelen, kano-kayak, rotsklimmem, speleologie enz.

Er is een groot aantal ruiterpaden  

waar tochten worden georganiseerd door paardensportcentra, die eveneens mogelijkheden bieden voor onderdak. Ook beoefenaars van andere sporten komen hier aan hun trekken, langlauf, mountainbike, toerfietsen.

Activiteiten, ontvangst, informatie:  

het centrale informatiecentrum in het kasteel van Florac is het gehele jaar open, (buiten het seizoen in het weekend gesloten. In de zomer is nog een aantal informatiecentra buiten Florac geopend: de top van de Mont Aigoual, Barre des Cévennes, Le CoIlet de Dèze, Génolhac, La Malène, Mas Camargues, Le Mazel du Bleymard, Meyrueis, Le Pont de Montvert, Pont­ Ravagers, Saint Germain de Calberte, Saint Jean du Gard, Saint Laurent de Trèves, Le Vigan, Villefort, Mende.

Zowel zomer als winter 

organiseert het Nationaal Park avondvoorstellingen, dia- en filmavonden, lezingen, exposities, concerten en theateravonden om het plaatselijk amusement te bevorderen.

De uitgaven van de revue "Cèvennes"

de gidsen, kaarten en speciale brochures kunnen verkregen worden bij plaatselijke winkels of informatiecentra, via schriftelijke bestelling of per abonnement.

Bepaalde boerderijen 

bieden mogelijkheid tot overnachten. Deze "gites ruraux" worden door het park financieel ondersteund en bieden een heel bijzondere overnachtingsmogelijkheid vanwege de contacten met de permanente bewoners. In de centrale zone zijn er drie van dergelijke boerderijen: Cabrillac, L'Hospitalet en Les Bastides. In de randzone zijn er talrijke campings en hotels: Florac, Sainte-Enimie, Meyrueis, Saint-Jean-du-Gard, Génolhac, Villefort, Bagnols-les-Bains, Le Vigan, etc. 
Zie ook het artikel
De Cévennes en de Mont-Lozère

Inlichtingen
Parc national des Cévennes  -  6 bis place du Palais, Le Château,  -  F. 48400 Florac  -  Tel. : -33- (0)4 66 49 53 01  -  Fax : -33- (0)4 66 49 53 02
E mail : accueil@cevennes-parcnational.fr  Att. Rémi NOEL  -  Chef du service "découverte et communication"  -   PARC NATIONAL DES CEVENNES  -  6 bis place du Palais, F 48400 FLORAC  -  Tél. ++ 33 (0)4 66 49 53 04   -   Fax ++ 33 (0)4 66 49 53 02
Mail professionnel : sdc@cevennes-parcnational.fr  -  Mail personnel : remi.noel@espaces-naturels.fr
Consultez aussi notre site Internet  et aussi celui des Parcs nationaux de France www.parcsnationaux-fr.com

Internet:    http://causses-cevennes.com/defaultUK.htm  Ook in het Ned..
The Cevennes 
It is a country of granite and schist located in southernmost edge of the Central Solid mass and on the Mediterranean slope, between the sources of Ardeche and Hérault. Nature beautiful and rebel, savage and generous all at the same time whose shaven landscape was entirely redrawn by the hand of the man  who created there bancels, faysses, terraces arranged for the culture of the vine, the mulberry trees and cereals. And this with a granite, schist habitat sometimes sometimes, cover of roofing stones, which merges in the environment.

What is a National Park?
 

It is an exceptional landscape where it is considered in the national interest to protect and manage its ecological quality, its cultural richness and its historical characteristics.The public enquiry that precedes the creation of a National Park, involves the local population, local administration, specially elected persons and other professional groups.  The enquiry delimits two zones.  One is a strongly protected zone, called "zone centrale" (core zone), which was protected by ministerial decree, while the other is a peripheral zone which includes the communes that rely on the advantages brought about by the Park for their long term developmenThis plan of strict protection distinguishes the National Park from a Regional Park which is only governed by. a "code of good conduct". This law is maintained by elected administrators and cannot be questioned by members of the public or other third parties. In a National Park, a public body, specific to each National Park and answerable to the Ministry of the Environment, puts to work the principles of protection and management established for this natural and cultural entity.  It is managed by a director and an administrative council made up of representatives of the local population, State administrators and other qualified personnel

** Uw accommodatie in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets