CLERMONT-FERRAND, hoofdstad van het departement Puy-de-Dôme, tevens van de regio Auvergne. De dubbelstad Clermont-Ferrand is ontstaan door de samenvoeging van twee plaatsen: Clermont en Montferrand. Clermont, de oude hoofdstad der Gallische Averni, heette oorspronkelijk Nemessos. De Romeinen gaven de stad, ter ere van keizer Augustus, de naam Augustonemetum. Naar overzicht regio Auvergne. Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Ten tijde van de Pax Romana
beleefde de stad een periode van grote bloei. Zij was al vroeg een bisschopszetel en gedurende de hele middeleeuwen was de bovenstad, gebouwd op een vulkanische heuvel, een ommuurde bisschopsstad. In de 5de eeuw was de Latijnse schrijver en dichter Sidonius Apollinaris hier bisschop. De Frankische kerkvorst Gregorius van Tours, auteur van de Historia Francorum, de Geschiedenis der Franken, en eerste kroniekschrijver van de middeleeuwen, werd omstreeks 538 in deze stad geboren. In de middeleeuwen ging de stad Clarus Mons of Clair-Mont heten. Zij werd verscheidene malen verwoest, maar genoot alweer veel aanzien toen zij in 1095 de conciliegangers binnen haar muren ontving die zich, onder leiding van paus Urbanus II, opmaakten voor de eerste kruistocht.

In de 12de eeuw  

bouwden de graven van Auvergne in de onmiddellijke nabijheid van Clermont een versterkt kasteel in een poging de macht van de bisschoppen van Clermont te breken. De daar gegroeide stad Montferrand werd in de 15de en de 16de eeuw een geduchte concurrent van Clermont. In 1731 werden de beide steden samengevoegd.

Clermont was de geboorteplaats 

van een van Frankrijks grootste geleerden: Blaise Pascal, 1623-1662, wis- en natuurkundige, wijsgeer en schrijver van o.a. de beroemde Pensées.
In de 19de en 20ste eeuw groeide Clermont-Ferrand uit tot een belangrijke industriestad, vooral dank zij de vestiging van de Michelinfabrieken, weldra gevolgd door andere rubberfabrieken.

Montferrand, "vestingdorp"Het oude Clermont 
 

De oude straten in het hart van Clermont hebben veel van hun vroeger aanzien bewaard. Opmerkelijk zijn vooral de binnenplaatsen die achter de vaak strenge façaden schuilgaan. In de Rue du Port op nr. 17 het

Hôtel Vachier-Fontfreyde,  

met mooie smeedijzeren balkons, 18de eeuw, en op de binnenplaats een gotische deur met het wapen van de Vachiers. Door een overdekte passage bereikt met een tweede binnenplaats, die van het

Hôtel Ribeyre, nr. 19,  

gebouwd onder Lodewijk XV, met een deur bekroond door een fijngebeeldhouwde korfboog in lavasteen. Het

Hôtel de la Vilatelle op nr. 38 heeft een schitterende poort.  

Ook in de Rue Pascal verbergen de strenge façaden rijk gedecoreerde binnenplaatsen en tuinen, op nr. 21 het Hotel de Champflour met renaissancetrap. De binnen­plaats van het

Hôtel Savaron in de Rue des Chaussetiers dateert uit de 16de eeuw, maar is nog gotisch van stijl. De traptoren heeft een mooi gebeeldhouwde deur, die de deur 'des hommes sauvages' genoemd wordt.

Fontaine d'Amboise op de Place de la Poterne is een fraaie renaissancefontein uit lavasteen, opgericht in 1515 door Jacques d'Amboise, bisschop van Clermont.

Basiliek Notre-Dame-du-Port  

Is gebouwd in de 11de en 12de eeuw. De koorpartij is een prachtig specimen van romaanse bouwkunst uit de School van Auvergne. Aan de zuidzijde van de kerk een Romaans portaal met geschonden beeldhouwwerk: in de bovendrempel links de Aanbidding der Koningen, in het midden de Opdracht in de Tempel, rechts de Doop van Christus. In het timpaan Christus als Majestas tussen twee engelen. De sculpturen stammen uit het eind van de 12de eeuwen kondigen al de gotiek aan.

Gedeelte van het koor in de Notre-Dame-du-PortDe narthex,  

met lage gewelfbedekking, stamt voor een deel uit voor. romaanse tijd. De kerk heeft eer kruisvormige plattegrond, met zijbeuken, kooromgang en daarop aansluitende halfronde straalkapellen Het schip wordt gedekt door een ton gewelf. De zeer hoge, elk door een hal tongewelf overkluisde zijbeuken heb ben een schorende functie ten aanzien van het schip en zijn gewelf. De pijlers in het schip zijn bekroond door gebeeldhouwde korfkapitelen.

Boven de kruising 

een koepel op trompen, die uitwendig het aspect krijgt van een achtkantige toren. Het koor is van de kooromgang gescheiden door acht rijzige zuilen, die bekroond zijn met de oudste en fraaiste kapitelen van de kerk, 1150-1160. Vier ervan zijn wellicht het werk van de beeldhouwer Robertus die één der kapitelen gesigneerd heeft. De thema's van de decoratie zijn ontleend aan de klassieke oudheid, centauren, sirenen, enz., en aan de lokale geschiedenis van de kerk, geharnaste ridders die de eerste kruistocht in herinnering roepen.

Ook zijn er religieuze thema's,  

zoals de strijd tussen de deugden en ondeugden, de annunciatie, de erfzonde en de tenhemelopneming van Maria.

Clermontferrand, Zwarte Madonna in crypte van Basiliek Notre-Dame-du-PortIn de 11 de-eeuwse crypte  

onder het koor bevindt zich o.a. een zwarte madonna, nabootsing van een verdwenen Byzantijnse Mariavoorstelling, die al sedert de 13de eeuw talrijke pelgrims hierheen voert.

Kathedraal Notre-Dame-de-l'Assomption
 

Wie deze kerk bezoekt na de Notre-Dame-du-Port zal worden getroffen door het verschil, zowel in de bouw als in de materialen. De gotische kerk is gebouwd in zwarte lavasteen, die haar opvallende en strenge voorkomen bepaalt. De gebroeders Goncourt noemden haar de 'kolenbranderskathedraal'. Op de plaats van de huidige kathedraal hebben ook een 5de-eeuwse en een l0de-eeuwse kerk gestaan. De eerste steen voor de kathedraal werd gelegd in 1248. In de 19de eeuw legde

Viollet-le-Duc  

de laatste hand aan haar huidige voorkomen met de bouw van de twee façadetorens en het portaal. Het noordelijk portaal wordt gedomineerd door de Tour de la Bayette met daaraan het achtkantige wachttorentje.

Door het gebruik 

van de zeer sterke lavasteen heeft men de steunelementen van de kerk minder zwaar behoeven te maken dan gewoonlijk. De slanke pijlers en bogen en de vele ramen geven de kathedraal een sierlijk, licht karakter.

Aan beide zijden  

van het semitransept een fraai roosvenster uit de 14de eeuw, in de straalkapellen van het koor 13de-eeuwse gebrandschilderde ramen, waarvan gedeelten worden toegeschreven aan de ateliers van de Sainte-Chapelle in Parijs. Uitgebeeld zijn de levens van Christus, van Maria en van heiligen aan wie de kapellen vroeger waren toegewijd. In de kooromgang geeft een fraaie 14de-eeuwse deur, omzoomd door wijnranken, toegang tot de sacristie. Boven de deur twee fresco's, 13de en 15de eeuw.

Ook in verscheidene van de kapellen 

zijn fresco's te zien. In het koor een verguld koperen paaskandelaar uit de 18de eeuw. In de crypte, die uit de 10de eeuw stamt en tot een vroegere kerk behoorde, een vroegchristelijke sarcofaag in wit marmer, met voorstellin­gen uit het leven van Christus.Andere kerken en kapellen
.  

Chapelle de Beaurepaire,
gebouwd door de franciscanen, stamt uit de overgangsperiode van romaans naar gotiek: ronde bogen, gotische ornamentiek.

Chapelle de la Visitation,
gotisch, 13de eeuw, heeft graftomben uit de 11de en 14de eeuw.

Eglise des Cordeliers,
franciscanen, 13de eeuw, herbergt thans de archieven van het departement.

De kerk Saint-Genès-les-Carmes,
14de-15de eeuw, de enige flamboyant gotische kerk in Clermont, heeft één groot schip en een mooie apsis.

In de Chapelle des Carmes-Déchaux,
18de eeuw, dient een 4de-eeuwse gebeeldhouwde sarcofaag als altaar.

Musea
 

Musée Lecoq
,
gelegen bij het park Lecoq, is een natuurhistorisch museum, mineralogie, plant- en dier­kunde, speciaal gewijd aan Auvergne.

Het Musée du Ranquet,
gevestigd in een mooi renaissancepand, het voormalige Hôtel Fontfreyde of Maison des Architects, heeft collecties sculpturen en kunstvoorwerpen uit middeleeuwen en renaissance, meubelen, email, ivoor en faience. In de Salle Pascal bevindt zich de rekenmachine die Pascal uitvond om zijn vader te helpen.

Musée du Bargouin
is gewijd aan de archeologie van prehistorie en Gallo-Romeinse tijd. Voorts herbergt het museum schilderkunst van de 14de eeuw tot heden.

Het oude Montferrand   

De oude stad, eens de rivale van Clermont, is gebouwd op een lichte verhoging van de bodem en heeft veel van haar middeleeuwse karakter bewaard. In recente tijd zijn tal van gotische en renaissancehuizen in de stad gerestaureerd. Montferrand werd aan het eind van de 12de eeuw gebouwd volgens het grondplan van de bastide: twee loodrecht op elkaar staande straten, die de stad in vieren delen. Vanaf de l5de eeuw verrezen er statige woonhuizen van de adel en de bourgeoisie. Van de reeks fraaie huizen is het
Hôtel Font­freyde
opmerkelijk om zijn binnenplaats: traptoren met gotische deur, madonna met kind in renaissancestijl, op de balustrade, in de galerij drie medaillons met een voorstelling van de Romeinse Lucretia die zich het leven beneemt, met aan weerszijden haar echtgenoot en haar verleider.

Verdere bezienswaardigheden in Montferrand zijn
 

Het Hôtel de Lignat
,
16de eeuw, ook Maison du Notaire genoemd, met een fraaie deur in Italiaanse renaissancestijl;

Het Maison de l'Apothécaire,
15de eeuw, met vakwerkgevel en boven aan het huis twee beeldjes aan consoles, voorstellend de apotheker gewapend met de klisteer­spuit, en zijn patiënt;

Het Hôtel d'Albiat of Maison des Centaures,  

zo genoemd naar het timpaan boven de deur op de binnenplaats;

De kerk Notre-Dame­de-la-Prospérité,
gebouwd in het begin van de 13de eeuwen vergroot in de 15de en de 16de eeuw, heeft in de westfaçade een rijk portaal in flam­boyant gotische stijl, waarboven een fraai roosvenster. In de Rue Kléber bevindt zich nog een Romaans huis uit het eind van de 12de eeuw, met in de centrale nis op de eerste verdieping resten van een fresco, een olifant voorstellend, waaraan het huis zijn naam Maison de l'éléphant ontleent.

Office de Tourisme
 
Puy-de-Dôme (63) - Auvergne  -  Place de la Victoire, 63000 CLERMONT-FERRAND   -  tél. 04.73.98.65.00  -  télécopie : 04.73.90.04.11 / 04.73.98.64.98  -  Courriel : tourisme@clermont-fd.com  -  Site internet : http://www.clermont-fd.com et http://www.ot-clermont-ferrand.fr

Departement Puy-de-Dôme      
Hoofdstad is  Clermont-Ferrand.
De kern van het departement wordt gevormd door twee grote vulkanische massieven: het Massif du Mont-Dore, met de hoogste top, Puy de Sancy, 1886 m, van het Massif Central, en de Chaîne des Puys met de Puy de Dôme. Het toerisme wordt steeds belangrijker. Vroeger werd de streek vooral bezocht om de warme bronnen, Le Mont-Dore, Royat, La Bourboule, Saint-Nectaire, Châtel-Guyon.

Puy de Dôme
 

is een oude vulkaan met de hoogste top van de Chaîne des Puys, 1465 m hoog. Meteorologisch station. Ruïne van een tempel toegewijd aan Mercurius. In 1648 bevestigde Périer door barometeraflezingen op de top en aan de voet van de Puy de Dôme de theorie van Blaise Pascal over de luchtdruk.

Office de Tourisme

Place de la Bourse  -  63038 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 - France  -  Tél. 04 73 42 22 50 - Fax 04 73 42 22 65  -  Service de réservation des gîtes:  22, rue Saint-Genès  -  63038 Clermont-Ferrand Cedex 1  -  Tél. 04 73 90 00 15 - Fax 04 73 92 83 75  E-mail :
tourisme.63@wanadoo.fr

Comité Régional du Tourisme d'Auvergne     
Office de Tourisme:  44 Av. des Etats-Unis  -  63057 CLERMONT-FERRAND Cedex 1  -  Tel. : 04 73 29 49 49 - Fax : 04 73 34 11 11  -  E-mail : documentation@crt-auvergne.fr  -  Zie ook zeker: nuttige links

The Auvergne region  

with its spectacular volcanic terrain possesses a soaring beauty on a vast scale. It's four departments, Allier, Cantal, Haute-Loire and Puy-de-Dôme, lie in the heart of France only on hour from Lyon or three from Paris.


Issoire      (
Ligt in het departement Puy-de-Dôme. De voormalige benedictijnenabdijkerk St-Austremoine  is een fraai voorbeeld van de Romaanse Bouwschool van Auvergne.  In de crypte heeft een reliekhouder van Limoges-email.

De stad
 

ontstond rond de voormalige Gallo-Romeinse vesting Iciodurum; ze had ernstig te lijden van de geloofsoorlogen en werd in 1557 verwoest.

Het centrum
 

van de stad kunt U het beste al lopende ontdekken. Een folder met de geschiedenis van het historisch centrum is bij de plaatselijke VVV verkrijgbaar. U kunt uw auto parkeren op een van de parkeerplaatsen rondom het centrum. Ook 's avonds is een wandeling zeer de moeite waard, wanneer vele architecturale details door speciale belichting de aandacht trekken.

Enige bezienswaardigheden:   

de herenhuizen uit de 15e eeuw, de Romaanse abdij St. Austremoine en de 'Tour de l'Horloge' (klokkentoren) met een schouwspel museum over de Renaissance en een geweldig uitzicht vanuit de klokkentoren.
Marktdag: zaterdagochtend.

VVV Pays d'Issoire

Place Charles de Gaulle  -  63500 Issoire  -  Tel : ++ 33 (0)4 73 89 15 90  -  Fax : ++ 33 (0)4 73 89 96 13  -  E-mail : ot.issoire.pays@wanadoo.fr  -  Internet: http://www.issoire.fr/

Inlichtingen verkrijgbaar over :
 

- Bezienswaardigheden, de kalender van festiviteiten en de adressen voor logies en restauratie in de 'landen van Issoire';
- Informatie over de departementen Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire en de regionale natuurparken 'des Volcans' en 'Livradois-Forez'.

Thiers    
Ligt  in het departement Puy-deDôme.
De stad heeft haar beroemdheid te danken aan de staalindustrie, die hier sinds de 14de eeuw gevestigd is. Er zijn talrijke oude vakwerk- en uitkragende huizen, zoals het

Maison Le Pirou, 15de eeuw, of het
 


Maison des sept péchés capitaux,
het Huis van de zeven doodzonden, met zeven versierde balken. In de Rues du Bourg. Grenette en Durolle staan mooie voorbeelden van middeleeuwse profane bouwkunst. De kerk

Saint-Genès
uit de 11de eeuw heeft een grote koepel op de kruising. Op de gevel van de zuidelijke transeptarm een interessante decoratie. In het

Musée Fontenille-Mondière
 

is de geschiedenis te zien van de staalindustrie; er wordt ook regionale volkskunst tentoon­gesteld.

Office de Tourisme:
 

Puy-de-Dôme (63) - Auvergne  -  Maison du Pirou, 63300 THIERS   -  tél. 04.73.80.65.65  -  télécopie : 04.73.80.01.32  -  Courriel : office.tourisme.thiers@wanadoo.fr

Ambert    
Ligt  in het departement Puy-deDôme.
Dit rustige plaatsje aan de oever van de Dore stond sedert de 15de eeuw bekend als de 'papiermakersstad', In de kronkelige straten bevinden zich een paar huizen uit de 15de en de 16de eeuw. Merkwaardig is het Hótel de Ville, een rond gebouw uit de 19de eeuw.

Saint-Jean
 

De kerk, eind 15de-begin 16de eeuw, is uit graniet gebouwd in flamboyant gotische stijl, met uitzondering van een kapel en het bovenste deel van de toren, die in renaissancestijl zijn opgetrokken. De zuidzijde van de kerk heeft een zeer fraai portaal. In het middenschip bevinden zich voor de late gotiek karakteristieke pijlers zonder kapitelen. In de eerste kapel links een 16de-eeuwse piëta, die door de bewoners van het plaatsje wordt vereerd als 'Notre­Dame-de-Layre'.

Omgeving
 

Moulin Richard-de-Bas, 5,5 km: ten oosten van Ambert.
De kunst van het papier maken wordt hier nog beoefend op de manier zoals dat in de 14de eeuw ging. In de enige van de eertijds 300 molens die thans nog in bedrijf is wordt het papier met de hand geschept. Op de eerste verdieping bevindt zich een historisch papiermuseum, waar de bezoeker een inzicht wordt gegeven in de geschiedenis en in de vervaardiging van papier. Het museum bevat ook meubelen en gebruiksvoorwerpen.

Office de Tourisme:
 4 Place de Hôtel de Ville , tél. 04.73.82.61.90, télécopie : 04.73.82.48.36, - Email : ambert.tourisme@wanadoo.fr
 
** Uw accommodatie in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets