DIJON, is de hoofdstad van het departement Côte-d’Or en tevens hoofdstad. Ligt op 245 m hoogte aan de samenvloeiing van de Suzon en de Ouche en het kanaal van Bourgondië. Dijon is ontstaan uit het Romeinse Castellum Divio, gelegen aan de heerbaan Lyon-Mainz. In de 5de eeuw werd in de nabijheid een klooster, Saint-Bénigne, gesticht, dat was gewijd aan een martelaar van die naam uit de derde eeuw, die Bourgogne kerstende. In 1015 maakte Dijon deel uit van het hertogdom Bourgondië, dat veroverd werd door Robert. II de Vrome, die zijn tweede zoon, Robert, als erfelijk hertog aan het hoofd stelde. Naar overzicht regio Bourgondië.  Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

In 1137 werd het plaatsje door brand verwoest.
Bij de herbouw werd de vestiging rondom de abdij bij de handelsnederzetting getrokken en het geheel werd omgeven door een muur met elf poorten.
Toen in 1363 Jan II de Goede 

zijn vierde zoon, Filips de Stoute, met het hertogdom beleende, begon de gouden eeuw voor Dijon. Filips was de eerste telg uit het Huis Valois, dat de vier om hun rijkdom en macht befaamde 'Grands Ducs d'Occident' leverde: na Filips de Stoute: Jan zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute. Zij waren het die de stad haar grootste monumenten schonken, kunstenaars naar hun hof haalden en Dijon tot een centrum van cultuur maakten.
In 1477, na de dood van Karel de Stoute,
kwam het hertogdom weer aan de Franse kroon. Dijon werd provinciehoofdplaats. De stad behield echter een belangrijke positie als zetel van de 'États de Bourgogne', een regionaal college bestaande uit afgevaardigden van de clerus, de adel en de derde stand dat iedere drie jaar in Dijon in plechtige zitting bijeenkwam.
Na de Franse Revolutie 

verloor de stad haar betekenis als cultureel centrum, maar in het midden van de 19de eeuw bloeide zij weer op, als gevolg van de aanleg van de spoorwegen. Dijon werd een belangrijk verkeersknooppunt en het stationsemplacement behoort tot de grootste van Frankrijk. Het is een centrum van handel, o.m. van wijn uit de omgeving, en industrie, Uit Dijon komen befaamde culinaire producten zoals mosterd, koek, cassis en slakken, escargots.

Dijon, Bourgondische dakbedekkingIn het historische centrum
 

getuigen, behalve kerken en monumentale openbare gebouwen, vele woonhuizen, hôtels, uit de 15de-18de eeuw van Dijons vroegere betekenis.
In de omgeving van het hertogelijk paleis zijn te noemen:
de Rue des Forges, waaraan o.m. liggen het Hôtel Chambellan, 15de eeuw, met fraaie trap, het Maison Milsand, 16de eeuw, met renaissancefaçade, het Ancien Hôtel Aubriot, in de 13de eeuw gebouwd door een der eerste bankiers in Dijon en in de 18de eeuw van een classicistische hoofdingang voorzien, het Hôtel Morel-Sauvegrain met 15de-eeuwse façade en het Hôtel de Jean Maillard, 17 de eeuw; de Rue de la Chouette met het 17de-eeuwse Hôtel de Vogüé; de Rue Verrerie, waarin huizen met van snijwerk voorziene balken staan; de iets noordwestelijker gelegen Rue Chaûdronnerie, met het Maison des Cariatides, 1603, en de Rue Vannerie met 18de-eeuwse huizen. Verder naar het noorden ligt het Hôtel Bouhier de Lantenay uit de 18de eeuw.

Ook in de omgeving van het
 

Palais de Justice liggen bezienswaardige huizen, zoals het Hôtel Liégeard in de gelijknamige straat, met renaissancefaçade en classicistisch binnenhof, en het Hôtel Fyot-de-Mimeure, Rue de l'Amiral­ Roussin, waarvan de gevel is ontworpen door de architect en beeldhouwer Hugues Sambin, tweede helft van de 16de eeuw.

Palais des Ducs et des États de Bourgogne
.  

Het oude paleis van de hertogen van Bourgogne, dat sinds Karel de Stoute niet meer in gebruik was, werd in de 17de, 18de en 19de eeuw aanzienlijk uitgebreid. Tussen 1669 en 1701 werd tegenover de Cour d'Honneur, het voorplein, de halfronde, door arcaden omsloten Place Royale, thans Place de la Libération, aangelegd, naar plannen van Jules Hardouin-Mansart.
Het complex groepeert  

zich rondom drie binnenhoven. Het centrale voorplein staat in verbinding met de Cour de Flore, links. Daaraan liggen de Chapelle des Elus, met Louis XV decoratie, de Salle de Flore en de Salle des Etats, bereikbaar via een fraaie in 1736 door Jacques Gabriel ontworpen trap. Aan de rechterzijde staat het voorplein in verbinding met de Cour de Bar, gedomineerd door de Tour de Bar, 14de eeuw, voor Filips de Stoute gebouwd. Aan de noordzijde wordt het voorplein deels afgesloten door de Salle de Garde, 15de eeuw, gerestaureerd in de 16de eeuw, met daarnaast de Tour Philippele-Bon, 46 m hoog, voltooid in de 15de eeuw.

Musée des Beaux Arts
.  

Dit zeer rijke museum is ondergebracht in het oude hertogelijke paleis en in de oostelijke vleugel die voor de États de Bourgogne werd aangebouwd. Van het oude paleis zijn hier nog de keukens, midden 15de eeuw, met zes enorme schoorstenen te zien. De trots van het museum is de
Salle de Garde.  

Hier zijn de kunstwerken, afkomstig uit het klooster van Champmol, opgesteld: het praalgraf van Filips de Stoute, 1385-1410, waaraan Jean de Marville, Claus Sluter en Klaas van de Werve hebben gewerkt en dat omgeven is door 41 beeldjes, pleurants, die rouwenden voorstellen; het praalgraf van Jan zonder Vrees en Margaretha van Beieren, 1443-1470;
twee retabels,
voor Filips de Stoute gemaakt door de beeldhouwer Jacques de Baerze en beschilderd door Melchior Broederlam, alleen diens schilderingen op het retabel, de Calvarieberg voorstellend, zijn bewaard gebleven; een portretje, 1445, van Filips de Goede door Rogier van der Weyden en 15de- en 16de-eeuwse wandtapijten.
Verder bezit het museum  

een prachtige collectie schilderijen, Rubens, Hals, Konrad Witz, en vele anderen, een verzameling moderne impressionisten en hedendaagse kunst, Nicolas de Staël, Vier a da Silva, e.a., beeldhouwwerk van Sluter, 14de eeuw, tot François Pompon, 20ste eeuw, aardewerk, wapens en een historische collectie betreffende het hertogdom.

Dijon: Chartreuse de Champmol, MozesputChartreuse de Champmol

Filips de Stoute stichtte dit klooster, dat in het westen van de stad, nabij de fraaie Jardin de l'Arquebuse is gelegen, als mausoleum voor zijn geslacht. Het werd in 1793 verwoest; later werd op deze plaats een psychiatrische inrichting gebouwd. Het portaal van de kloosterkerk, met beeldhouwwerk van Sluter, is nog ter plekke te zien. Op een overdekte binnenplaats bevindt zich zijn Mozesput, in feite de sokkel van een monumentale kruisigingsgroep, vervaardigd tussen 1395 en 1405.
Grote figuren,
voorstellend Mozes, David, Jeremias, Zacharias, Daniël en Jesaja, omgeven het zeshoekige voetstuk. Dit meesterwerk van Sluter was oorspronkelijk gepolychromeerd, de beschilderde repliek die zich in het museum in Dijon bevindt, geeft een idee van de oorspronkelijke kleuren.

Kerk Saint-Michel
. Zie de afbeeldingen Saint-Michel-Dijon  

Met de bouw, in flamboyant gotische stijl, werd begonnen in de 15de eeuw. De voorgevel is in renaissancestijl. De beide torens werden in de 17de eeuw voltooid. Het interieur is gotisch. Het belangrijkst is de façade met drie portalen, waarvan het rechter het oudst, 1537, is.
Over de gehele breedte
boven de portalen loopt een met lofwerk en grotesken versierde fries. In de medaillons eronder zijn portretbusten van profeten aangebracht: David, Baruch, Jesaja en Ezechiël, alsmede van koning David, met de harp, en Mozes, met de tafelen der wet. Op het timpaan van het middenportaal is het laatste oordeel afgebeeld, een Zuidnederlands werk uit de 16de eeuw.

Kathedraal Saint-Bénigne
. Zie afbeeldingen Saint-Benigne-Dijon  

Het graf van Bénigne, 3de eeuw, trok al spoedig vele pelgrims, nog altijd wordt er op 20 november een bedevaart heen gehouden. De invloedrijke abt van het bij dit graf gestichte klooster, Willem van Volpiano, liet in de 10de eeuw een pelgrimskerk bouwen, die als crypte van de huidige kerk bewaard bleef.
Het centrale, ronde deel
van de crypte wordt omgeven door een dubbele zuilenrij; de oorspronkelijke kapitelen zijn hier deels bewaard gebleven. Aan de oostzijde van de crypte bevindt zich de toegang tot een kapel uit de 6de eeuw. De kerk zelf is in haar huidige gedaante puur gotisch, maar onder het overdekte voorportaal is nog het romaanse, 12de-eeuwse portaal te zien. De 93 m hoge torenspits op de kruising is neogotisch, flamboyant, en dateert uit 1896.

Kerk Notre-Dame. Zie afbeeldingen Notre-Dame-Dijon  
Deze 13de-eeuwse kerk is een fraai voorbeeld van de gotische bouwkunst in Bourgogne. Boven de monumentale driedelige hoofdingang lopen twee bogengalerijen en drie rijen imitatiegargouilles, waterspuwers. Het speeluurwerk op de rechtertoren, een zgn. jaquemart, mannetje met hamer dat de uren slaat, werd in 1383 door Filips de Stoute op de stad Kortrijk veroverd. In 1610 werd een vrouwtjesfiguur aan het uurwerk toegevoegd, in 1714, resp. 1881 gevolgd door een 'jongetje', genaamd Jacquelinet, dat op een kleiner klokje slaat, en een 'meisje', Jacquelinette, dat de kwartieren slaat. In het interieur 13de-eeuwse ramen, een 15de-eeuws fresco en een uit de 11de eeuw daterend beeld van een zwarte madonna, voorwerp van grote verering in Dijon.

Overige musea
.  

In de voormalige kerk Saint-Étienne is het
Musée Rude

ondergebracht, gewijd aan de in Dijon geboren beeldhouwer François Rude, 1784-1855. Het
Musée Magnin

in een elegant gebouwd en gemeubileerd woonhuis uit de 17de eeuw, herbergt een interessante collectie Franse en buitenlandse schilderijen uit de 16de tot de 19de eeuw. Het
Archeologisch museum,
gevestigd in de voormalige abdij Saint-Bénigne, bewaart prehistorische voorwerpen en Gallo-Romeins beeldhouwwerk in de 11de eeuwse kelders, en waardevolle middeleeuwse sculpturen in de 13de­eeuwse slaapzaal. Het
Musée de l'Hôpital
,  

in een l5de-eeuwse kapel gehuisvest, toont kunstvoorwerpen, beeldhouwwerk en l5de-eeuwse handschriften, verlucht met miniaturen. Dijon heeft verder een natuurhistorisch museum en het
Musée de la vie bourguignonne,

collectie uit het voormalige museum Perrin de Puycousin.

Overige bezienswaardigheden
 

Het Palais de Justice
,
dat uit de l6de eeuw dateert, was vroeger de zetel van het parlement van Bourgogne. Het gebouw heeft een fraaie voorgevel in renaissancestijl en een bezienswaardig interieur, betimmerde gewelven in de wachtruimte, de Salle des Pas-Perdus, prachtig l7de-eeuws plafond in de zittingzaal, koorhek in de Heilige-Geestkapel.
De kerk Saint-Philibert,  

in de nabijheid van de Saint-Bénigne, is in oorsprong Romaans, 12de eeuw, en werd in de l5de eeuw in gotische stijl verbouwd en van een toren voorzien. Het gebouw wordt benut voor tentoonstellingen.
Niet ver hiervandaan ligt de
kerk Saint-Jean
,  

die nog slechts interessant is omdat hier in 1627 de later beroemd geworden bisschop en boeteprediker Bossuet werd gedoopt. De voormalige kapel van een in de l6de eeuw door de rijke familie Godrans gesticht college dient thans als leeszaal van de gemeentelijke bibliotheek. Op de eerste verdieping, in de l8de eeuw luxueus ingericht, wordt het rijke boekenbezit bewaard, dat o.m. waardevolle met miniaturen verluchte handschriften uit de l2de eeuw omvat, vervaardigd in de cisterciënzerabdij van Citeaux.

Office de Tourisme:
 

34, rue des Forges  -  21022   DIJON  -  Tel: 00 33 892 700 558    - Fax: 33 (0) 3 80 30 90 02   -  E-mail : info@dijon-tourism.com  -  Website : www.dijon-tourism.com  -  http://www.crt-bourgogne.fr/   Internet: http://www.ot-dijon.fr
Links

http://www.ot-gevreychambertin.fr  Gevrey Chambertin Tourist Office  -  CDT Côte d'Or - E-mail: promotion@cdt-cotedor.fr  -  http://www.burgundy-tourism.com   en  http://www.burgund-tourismus.com   Burgundy regional tourist board  -  http://www.europeancitiestourism.com European Cities Tourism  -  www.bourgogne-tourisme.com Comité Regional du Tourisme de Bourgogne - E-mail: documentaire@crt-bourgogne.fr  |  www.maille.com 

Informatie
 

*  Een goede brochure, tevens plattegrond is DIJON, hoofdstad van Bourgondië, NLVraag ook Dijon Plans&Acces.
Guide des Hôtels & Restaurants, 56 pag. Eng. Hierin vindt u een keur aan accommodaties.
The Museum of Fine Arts, Dijon Eng. informeert over het Musée des Beaux Arts, gelegen vlak bij het Palais des Ducs de Bourgogne, Notre-Dame en Place des Ducs de Bourgogne.
*  Het kleine gidsje met er in een uitgezette wandeling door Dijon is een echte aanrader. Is in het Ned. en heet De route van het uiltje en is verkrijgbaar voor 2 euro op verkeersbureau Place Darcy of rue des ForgesBegint op Place Darcy bij het toeristen paviljoen.
U ziet achtereenvolgens:  

Jardin Darcy; The Façade of the la Cloche Hotel; Port Guillaume; The Place Grangier Post Office; Les halles; dan van de middeleeuwen Place François Rude; Notre-Dame; The Owl; Maison Millière; L'hôtel de Vogüé; Place du Théâtre; Echauguette Berbis; Tour de Bar; Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne; Tour Philippe le Bon; Place de la Libération; The Law Courts; The hôtels particuliers; St. John's Church and Place Bossuet; St. Philbert's Church en St.Beigne's Cathedral.

Arriving by
 

the road from Troyes, François 1er exclaimed at the sight of Dijon : "What a fair town of a hundred belfries". Since then, its noble bearing has remained intact.
Tour Philippe le Bon
Qui veut embrasser d’un seul regard le centre historique de Dijon monte sur la . Elle doit son existence au troisième des quatre « Grands Ducs d’Occident » qui régnèrent sur les Etats bourguignons pendant plus d'un siècle, de 1364 à 1477 : Philippe le hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire
L’ancien palais des ducs 

Et des Etats de Bourgogne est véritablement le cœur de la capitale ducale devenue celle d’une région contemporaine. Il abrite, avec l’Hôtel de Ville, le Musée des Beaux-Arts, l’un des grands musées d’Europe. La renommée de celui-ci ne se fonde pas uniquement sur la richesse incontestée de ses collections, mais surtout sur la possession de chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture du Moyen Age, notamment les tombeaux des ducs de Bourgogne.

Departement Côte d'Or  
Met de steden:
Arnay-le-Duc, Beaune, Dijon, Fontenay Abbaye de , Saulieu, Semur-en Auxois.
Kern van deze heuvelachtige streek
in het noordoosten van Bourgondië, is de Cóte d'Or, een heuvelrug met op de oostelijke hellingen wijngaarden die de wereldberoemde bourgognewijn opleveren. Via de
'Route des Grands Crus',
die bijna parallel aan de RN74 loopt, kunt u charmante wijnbouwdorpjes als Vosne-Romanée en Puligny-Montrachet bezoeken.
Voor liefhebbers van kunst
zijn de steden Dijon en Beaune, aan de uiteinden van de wijngordel, bijzonder aantrekkelijk. Zij zijn het bewijs van de grandeur die het hertogdom Bourgondië tijdens een korte periode in de Middeleeuwen heeft uitgestraald.
In de Auxois 

worden weidegronden en groene dalen afgewisseld door rotspunten waarop pittoreske, verstilde dorpjes als Flavigny-sur­Ozerain en het wat grotere stadje Semur-en-Auxois liggen. Het geheel gerestaureerde klooster van Fontenay (bij Montbard) is een juweel van kloosterarchitectuur.

The Charm of Diversity The Côte-d'Or
 

like its subtly changing countryside, is an endless source of delight to the visitor.It is a land of prestige and great traditions but also of offbeat encounters and homely charm, with many a surprise in store for all and sundry.And what better way to whet your appetite than to start with a mention of the vineyards and grands crus of la Côte. Not for nothing is this narrow strip of land stretching from Dijon to Beaune known as the Champs-Elysées of Burgundy and indeed its many little villages of character constitute an irresistible invitation to sample their illustrious vintages.

Côte-d'Or Tourisme
:  

1 rue de Soissons – BP 1601 – 21035 DIJON CEDEX. Tel. 03 80 63 69 49 – Fax 03 80 49 90 97  -  E-mail: documentation@cdt-cotedor.fr  /  www.cotedor-tourisme.com


Informatie

* Een goede gids van 225 pag. is Côte-d'Or en poche, le guide touristique. Geeft  elke denkbare informatie, fr.
* Wegenkaart, Côte-d'Or in Bourgondië, met veel gegevens in het Nl.
*  Brochure met thematisch gerangschikte uitstapjes is
Get away from it all in the Yonne region.
 
** Uw accommodatie in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets