De Atlantische Loirestreek omvat de departementen Loire-Atlantique - Maine-et-Loire - Mayenne - Sarthe - Vendée  Als u op een van de hier voorgenoemde departementen klikt verschijnt er een kaartje met plaatsen en een lijst van VVV adressen. Bron: Site Tourisme en France.
Naar stedenlijst Frankrijk.
Het westelijke Loiregebied
Het bestuur over de regio zetelt in Nantes, hoewel deze stad vanuit historisch oogpunt nauwe banden met Bretagne heeft. Nantes is behalve een grote havenstad ook een stad vol kunstschatten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er helaas veel schade aangericht. Het kasteel, waar de hertogen van Bretagne woonden, is een schitterend bouwwerk in deels renaissance-, deels gotische stijl en wordt rondom door vestingwallen omringd. De bouw van de kathedraal, sober en ingetogen van opzet, duurde van de 15de tot aan de 19de eeuw. Uit de vele statige herenhuizen uit de 18de eeuwen het belangwekkende Musée Oobrée blijkt de vroegere' pracht en praal van de zevende stad van Frankrijk.
Naar stedenlijst Frankrijk.