POITIERS, het Limonum uit de tijd van de Romeinse overheersing, kreeg later de naam naar de Keltisch-Gallische stichters, de Pictones of Pictavi. Poitiers is de hoofdstad van het departement Vienne.  Ligt  op een schiereiland tussen de samenvloeiing van de Clain en de Boivre.
Naar regio Poitou-Charentes.
 Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

De oude wijken en de gebouwen van deze stad
    

voegen zich naar het omringende gebergte. Haar talrijke kerkelijke en profane gebouwen vertegenwoordigen alle grote historische en kunsthistorische perioden.
Geschiedenis
Als Gallo-Romeinse nederzetting, Limonum, kwam de hoofdstad van de Galliërs tot voorspoed en werd in de 4de eeuw, dank zij de heilige Hilarius, bisschop van de stad, een belangrijk religieus centrum. Nadat Karel Martel de Arabieren verslagen had, Slag bij Poitiers, 732, was de stad een geliefde verblijfplaats van de Karolingen.

Hoofdstad van het hertogdom Aquitanië  

geworden en door de stimulerende invloed van Jean de Berry tot welvaart gekomen, ontving zij herhaaldelijk het hof van Karel VII, de stichter van het gerechtshof en, in 1432, van een snel beroemd geworden universiteit.
De stad was een geestelijk centrum
tijdens de renaissance, werd toen echter door bloedige godsdienstoorlogen geteisterd. Poitiers werd in 1654 bestuurszetel van de Poitou, is tegenwoordig hoofdstad van de streek Poitou-Charente en heeft nog steeds een levendige universiteit.

Poitiers, Notre-Dame-la-GrandeNotre-Dame-la-Grande 

Het gebouw, 11de en 12de eeuw, dat slechts weinig boven de huizen uitsteekt, werd 'La Grande' genoemd als tegenstelling tot een andere kerk van dezelfde naam met de toevoeging 'La Petite', die daar dichtbij stond. De prachtig versierde façade weerspiegelt op schitterende wijze de rijke fantasie van de middeleeuwen.
Dit grote 'plaatjesboek' is een typisch voorbeeld
van de Romaanse kunst van de Poitou. De door twee torens geflankeerde façade heeft een portaal met aan weerszijden blinde arcaden. Daarboven een boogvenster tussen twee rijen arcaden. De gevel toont een iconografische reeks van buitengewone rijkdom.

De reliëfs boven de bogen laten voorstellingen 

zien uit het Oude en het Nieuwe Testament. Van links naar rechts: Adam en Eva; Nebukadnezar; de vier profeten Mozes, Jeremia, Jesaja en Daniël; de annunciatie, de boom van Jesse, de visitatie, de geboorte. In de twee rijen bogen: apostelen en heiligen, in de topgevel de tronende Christus.
Het interieur van de in de 19de eeuw
helaas gepleisterde kerk is karakteristiek voor de Romaanse stijl van de Poitou, het schip geflankeerd door hoge zijbeuken. Het koor staat op een met wandschilderingen (eind 11de eeuw) versierde crypte. De gedrongen kooromgang en de noordelijke zijbeuk kregen in de 15de en de 16de eeuw kapellen. De gotische kapel aan de zuidzijde van het koor bevat een Graf legging, 1555.

Poitiers, portalen van de Saint-PierreKathedraal Saint-Pierre 

De in 1166 begonnen kathedraal verheft zich als een compacte, door zware steunberen gelede massa. De westelijke gevel, l3de eeuw, laat twee verschillende torens zien met de voor het Anjou-gebied karakteristieke arcaden en heeft drie portalen: het middelste stelt het laatste oordeel voor, het linker de dood en de kroning van Maria, het rechter het leven van de heilige Thomas. In de bogen heiligen, profeten en apostelen.
Het driebeukige interieur in de Plantagenêtstijl
wordt door sterk gewelfde gotische bogen overspannen. De arcaden tegen de muren herinneren aan die in het Paleis van Justitie. Het mooie venster met een Kruisiging, eind 12de eeuw, verlicht de rechte koorafsluiting. De zeer oude koorbanken, l3de eeuw, zijn versierd met ambachtsscènes, dieren en een glimlachende moeder Gods met Kind.

Sainte-Radegonde 

De kerk ligt op een pleintje met bomen en staat boven het graf van de heilige Radegundis, deze werd daar in de 6de eeuw begraven. De mooie octogonale klokkentoren rust op een vierkante onderbouw met een laatgotisch portaal. Het schip is gotisch, is vier traveeën lang en vertoont de karakteristieken van de Plantagenêtstijl. Het koor is Romaans, heeft een omgang en dateert uit de 11de eeuw. De zuilen en straalkapellen staan gegroepeerd om de crypte, graf van de heilige Radegundis.

Baptisterium Saint-Jean 

De in de 4de eeuw gestichte doopkapel is een van de oudste kerkelijke gebouwen in Frankrijk. De rechthoekige ruimte beschikt over een rechthoekige apsis, 6de, 7de eeuw,, twee halfcirkelvormige absidiolen, in deze vorm daterend uit de 19de eeuw, en een polygonaal verband - waarbij de stukken steen in het metselwerk veelhoekig op elkaar gestapeld zijn -  de narthex of voorhal, ook het portaal van de kerk uit de l0de eeuw.
Voor deze laatste moest een vroegchristelijk atrium
met twee sacristieën wijken. Het achthoekige doop bekken werd door een Romeins aquaduct van water voorzien. Antieke marmeren zuilen, kapitelen en bogen. Romaanse fresco's op de wanden. In het baptisterium is een archeologisch museum ondergebracht.

Saint-Porchaire 

Aan de gotische kerk gaat een robuust Romaans klokkenportaal vooraf. De 11de-eeuwse toren is geleed door middel van drie rijen arcaden.

Saint-Hilaire-le-Grand
De complexe aanleg, 11 de en l2de eeuw, omvat .een schip, overwelfd met koepels op trompen en geplaatst binnen het 11de­eeuwse bredere schip. Ter weerszijden van het schip zijn de oorspronkelijke zijbeuken in tweeën gedeeld door een extra rij zuilen in het midden, 12de eeuw.
Het verhoogde koor staat boven een crypte
met het graf van de heilige Hilarius. Zijn dood is op een kapiteel van het noordelijke transept uitgebeeld. Op de pijlers zijn nog sporen van fresco's te herkennen, 12de eeuw.

Saint-Jean-de-Montierneuf
 

De gelijktijdig met de Notre-Dame-la-Grande gebouwde kerk werd in de gotiek, de renaissance en het classicisme verbouwd. Het onderste gedeelte van het koor is Romaans.

Hypogées des Dunes
 

Deze ondergrondse kapel uit de 7de eeuw staat in het centrum van een vroegere heidense, later christelijke necropool. Zij bevat enkele Merovingische sculpturen.
Saint-Hilaire-de-la-Celle
Van dit gebouw uit de l2de eeuw resteren slechts het koor en de kruising, overwelfd door een mooie koepel met ribben.

Paleis van de graven van Poitou
 

Dit paleis, dat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van het Paleis van Justitie, is de opvolger van een Merovingische residentie. Het werd door de graven van Poitou gesticht en door Jean de Berry verbouwd. De Tour Maubergeon, begin l2de eeuw, heeft een zaal met gotische gewelven.
De Salle des pas perdus werd gebouwd
aan het einde van de l2de eeuw. Drie wanden zijn verlevendigd met arcaden; de zuidelijke wand kreeg in de l4de eeuw drie immense schouwen. Helemaal bovenaan vier beelden door Guy de Dammartin, voorstellende Jean de Berry, zijn echtgenote en twee familieleden.Andere bezienswaardigheden
 

Hôtel Berthelot, Rue de la Chaîne:

het mooie renaissancepaleis, voormalige zetel van de burgemeester van Poitiers, is boven de deur van de trap versierd met loofwerk en portretbusten.
Hôtel Fumé, Rue Descartes:
in dit laatgotische gebouw is tegenwoordig de letterenfaculteit ondergebracht. Wachttorentjes en machicoulis boven de ingang; het binnenhof is versierd met getordeerde houten zuiltjes en vakwerkgalerijen, eind l5de, begin 16de eeuw.

Hôtel Jean-Beaucé: 16de eeuw;  

renaissancegebouw met gotische traptoren.
Musée Sainte-Croix, Rue Jean-Jaurès:
de archeologische afdeling omvat Gallo-Romeinse collecties, waaronder de beroemde in Poitiers gevonden Minerva van wit marmer, 1 ste of 2de eeuw en Romaanse en renaissanceplastieken. De afdeling Schone ,Kunsten toont mooi email uit Limoges, bevat echter ook een rijke schilderijenverzameling, met werken van de 15de tot de 20ste eeuw.

Omgeving
 

Voormalige abdij van Liguré, Saint-Martin,
8 km ten zuiden van Poitiers
Voor het portaal van de parochiekerk en onder het schip zijn preromaanse overblijfselen van gebouwen gevonden: resten van een Gallo-Romeinse villa, een martyrium, 4de eeuw, de apsis van een door de heilige Martinus gebouwde basilica, 4de eeuw, en Merovingische sarcofagen. De kerk Saint-Martin, 16de eeuw, heeft een elegante façade en een laatgotische toren.

Nouaillé-Maupertuis,
10,5 km ten zuidoosten van Poitiers 

De middeleeuwse benedictijnenabdij, opvolger van een klooster uit de 7de eeuw, is verscheidene keren verwoest. Bewaard zijn o.a. een versterkte ommuring met gracht en een elegant abdijgebouw, 15de eeuw, met een aardig traptorentje. Het portaal, 12de eeuw, van de abdijkerk is afgedekt met een octogonale koepel. Het onderste gedeelte van de noordelijke muur van het schip stamt uit de 11de eeuw. Het koor werd in de 17de eeuw verbouwd. Koorbanken, doksaal en preekstoel dateren uit de 17de eeuw.

Futuroscope
 

Twaalf kilometer ten noorden van de stad ligt het park le Futuroscope. Zie hieronder.
Office de Tourisme: 

45, place Charles de Gaulle  -  B.P. 377  -  86009   POITIERS Cedex  -  Tel: 33 (0) 5 49 41 21 24   -  Fax: 33 (0) 5 49 88 65 84   - 
Vienne (86) - Poitou - Charentes   -  E-mail: accueil-tourisme@interpc.fr

Kaartje regio Poitou CharantesComité Régional du Tourisme de Poitou-Charentes     
Poitou-Charentes ligt in het westen van het land, aan de Atlantische Oceaan. De hoofdstad is Poitiers.

Poitou-Charentes
invites you to discover 

all that it has to offer, to take a stroll in the sunshine on the shores of the Atlantic Ocean, in towns or beside fortresses and ramparts, to rendez-vous with History, to enjoy the peaceful tranquillity of the marshland known
as the Marais Poitevin or to experience the thrills and excitement of image technology at the Futuroscope.
Admire the golden glow of the vineyards around Cognac,
the meanders of the River Charente, the light suffusing the castles, house fronts or Romanesque churches. Tickle your taste buds with the gourmet cuisine that has developed thanks to the fertile farmland.


This website provides an introduction
 

to the main sightseeing venues in Poitou-Charentes : the Futuroscope, the Marais Poitevin, the Atlantic coastline and the Charente Valley. It includes the towns, historic buildings and museums in and around these destinations and gives a glimpse of country holidays and regional food.

Office de Tourisme:
60, rue Jean Jaurès  -  BP 56  -  86002   POITIERS Cedex  -  Tel: 33 (0) 5 49 50 10 50   -  Fax: 33 (0) 5 49 41 37 28  -  E-mail: crt@poitou-charentes-vacances.com  -  Internet: http://www.poitou-charentes-vacances.com   

Département Vienne  (86)
Vienne ligt  in het westelijk voorland van het Massif Central. De hoofdstad is Poitiers. Wordt doorstroomd door de rivier de Vienne, een zijrivier van de Loire. Het gebied is landelijk. Fruit- en groententeelt, tabak en voedergewassen.   -  Internet:  http://www.vienne.org/

FUTUROSCOOP   
Een gigantische bol op een schuin glazen vlak; een doorschijnende kubus die uit de grond schiet, licht weerkaatsende zullen, kristallen die met hun spiegels de lucht in stukken snijden: Futuroscope baadt als een sciencefiction landschap in een futuristisch universum.
De architectuur van het park,
op nauwelijks zeven kilometer ten noorden van Poitiers, wordt gekenmerkt door glas, licht en staal. De bezoeker mag deze wereld van de toekomst, gewijd aan nieuwe technologieën en aan de verering van het beeld, voor geen goud missen. Een hele dag volstaat niet om kennis te maken met alle attracties.

De paviljoens beschikken
 

 over de allernieuwste projectiesystemen waarvan enkele uniek ter wereld zijn
.
Attracties
Imax 30 Dynamique:
een uniek schouwspel waaraan allerlei technieken te pas komen: reliëf, koepelvormig scherm en simulator.
Images studio:
een paviljoen van glas en metaal met 1 600 m2 aan filmdecors, om te zien boe trucages in hun werk gaan.
Cyber avenue: 
een ruimte van 800 M2 gewijd aan de cybercultuur in al haar vormen.

Le Théâtre et son lac:
 

wanneer de avond valt, ontwaakt het meer en verandert in een toneel van 7 000 m2.

Nieuwe programma's
in de Cinéma Dynamique, le Solido, le Cinéma 360° en  le Kinémax,  zullen de bezoekers van de Futuroscope nog meer verrassingen, emoties en plezier verschaffen.
Le Cinéma Dynamique:
de architectuur doet denken aan een afwikkelend filmrolletje.
Le Solido:
een metalen bol met een doorsnede van 23 m, een koepelvormig beeld in reliëf op een scherm van 900 M2.

Le Cinéma 360°:
 

de vorm verraadt de inhoud, helemaal in het rond voor een projectie die u volledig omsluit.
Le Kinémax:
dit futuristische kristal, van 35 m hoogte met 300 weerspiegelende ruiten, vormt het omhulsel van Imax projecties.
L'Omnimax: 
deze doorschijnende kubus nodigt u uit voor een kijk op een hemisferisch scherm van 900 m2.
Le monde des enfants: 
de kinderwereld, een educatieve speeltuin van maar liefst 2 hectaren. Le pavillon de la Vienne: de grootste beeldenwand die tot op heden is gemaakt en een simulator die noodt tot een zeer veelbewogen toeristisch uitstapje.
 
Le ciné jeu:
 

een groot interactief videospel waaraan de hele zaal deelneemt.
Le Pavilion du Futuroscope:
deze bol met een doorsnede van 17 m, die uit een glazen vlak van 1 200 M2 te voorschijn komt, is het symbool van het park.
Imagic:
hier begint de wereld van magie en illusie...
Imax 3D:
een 3-dimensionaal reuzenbeeld op een scherm van 600 M2.
Le Tapis Magique:
u ziet de beelden niet alleen voor uw ogen, maar ook onder uw voeten voorbij gaan; als een magisch tapijt!

Le Girotour:
 

een ronde gondel die langzaam omhoog stijgt naar het mooiste uitzichtpunt.
Le Cinéma Haute Résolution:
wanneer een film niet uit 24 maar 48 beelden per seconden bestaat, versnelt ook uw hartritme.
Astratour:
deze dynamische projectie sleurt u mee op een bliksemsnelle interstellaire reis.
Les Paysages d'Europe:
laat u met de stroom mee voeren door de mooiste landschappen van Europa.

Bereikbaarheid
 

Met eigen vervoer., Autosnelweg A 10, afrit nr. 28 (Futuroscope) die rechtstreeks naar het park voert, of RN 10. Gratis parkeren.
Met de trein: De TGV Atlantique vanuit Parijs, Rijssel- Lille of Bordeaux stopt in Poitiers. Vandaar uit : taxip naar het park. Vanaf 2000 ligt het park op 80 minuten van Parijs met het nieuwe Futuroscope TGV-station.


Openingstijden 
 

Deze verschillen naargelang de twee seizoenen. Hoogseizoen., elke dag van 9 uur tot het einde van de avondvoorstelling. Laagseizoen. elke dag van 9 tot 18 uur.

Tarieven
 

Het toegangsbewijs geeft recht op het gratis bijwonen van alle voorstellingen. Om van alle voorstellingen te kunnen genieten, verdient het aanbeveling twee dagen in het park door te brengen.
Tweedaagse toegangsbewijzen zijn geldig voor twee opeenvolgende dagen. Het kindertarief is geldig van 5 t/m 12 jaar. De toegang is gratis voor kinderen onder de 5 jaar.
Op groepen van 20 personen (vanaf 5 jaar) is een groepstarief van toepassing. Om gebruik te kunnen maken van de voorwaarden en voordelen voor groepen en schoolklassen dient 30 dagen van tevoren te worden gereserveerd. De toegangsbewijzen, arrangementen en voorzieningen zijn gedateerd.  -  Er zijn administratiekosten verschuldigd.

Parc du Futuroscope
 

BP 303Q Route Nationale 10  - F-86130 Jaunay-Clan  - Tel.
+33 (0)5 49 49 30 00 Fax +33 (0)5 49 49 30 30  - 
Internet: http://www.futuroscope.com
   /   Planete-futuroscope.com

** Uw accommodatie
in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 11.000 hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!
 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets