ROUEN, is hoofdstad van het departement  Seine-Maritime. Het mooiste totaalbeeld krijgt men van af de Corniche de Rouen, D 95, de rotspunt Sainte Catherine en de belvédère van Bonsecours. Het stadscentrum is autovrij. 
N
aar overzicht regio Normandië.
 Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Rouen, de voormalige hoofdstad van Normandië,
is een belangrijk handels- en havencentrum aan de rechteroever van de Seine. Het ligt op het plateau van Caux en is het middelpunt van veel industrie.
'Grand Rouen'
heeft echter nog een waardevolle historische kern en wordt vanwege zijn grote aantal kunstschatten ook wel 'museumstad' genoemd. Ofschoon de stad in de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel is verbrand, is een aantal mooie kerken en andere gebouwen behouden gebleven.

In de schilderachtige straten van het centrum
 

bevinden zich veel mooie vakwerkhuizen, het stadsbeeld getuigt van de bijna tweeduizendjarige geschiedenis van Rouen. De Gallo-Romeinse kern ligt aan de rechteroever van de Seine. Reeds in die tijd had de stad enige betekenis, zij werd zetel van de aartsbisschoppen Ouen en Romain en maakte de doop van de bekeerde Rollo mee, een Viking die in 911 de eerste hertog van Normandië werd.
Fransen en Engelsen streden fel om de stad;
zij werd vele malen belegerd en kwam pas in 1449 definitief aan Frankrijk. Door de Bourgondiërs gevangengenomen en aan de Engelsen uitgeleverd, onderging Jeanne d'Arc, de Maagd van Orléans, hier haar proces. Zij werd door een kerkelijk tribunaal veroordeeld en in mei 1431 levend verbrand. Dicht bij de plaats van haar terechtstelling hebben de bewoners een moderne kerk en een gedenkteken opgericht.

Literair verleden
 

Rouen kan ook op een literair verleden terugkijken.
Pierre Corneille
werd hier in 1606 geboren en woonde er tot 1662. Hij schreef hier een aantal van zijn stukken zonder echter zijn beroep als advocaat te verwaarlozen. Een mooie vrouw uit deze omgeving inspireerde hem tot zijn eerste werk, Mélite. De eveneens in Rouen geboren neef van Corneille, Fontenelle, publiceerde hier zijn werk.
 
Blaise Pascal
 

bracht in deze stad enkele jaren van zijn jeugd door, ontwikkelde een machine om zijn vader bij berekeningen te helpen en deed zijn eerste ontdekkingen over de luchtdruk, die hij door middel van experimenten aantoonde. Hier kwam hij ook met de gedachtenwereld van het jansenisme in aanraking, waaraan hij veel geschriften wijdde.
Gustave Flaubert,
zoon van een chirurg, kwam in 1821 in een paviljoen van het Hôtel-Dieu ter wereld en woonde en stierf in Croisset, een dichtbij gelegen voorstadje aan de oever van de Seine. Het leven in Rouen en omgeving beschrijft hij in zijn roman Madame Bovary.


Kathedraal Notre-Dame
.
Zie:
Afbeeldingen van kathedraal notre dame rouen 
De grote kathedraal van Rouen behoort tot de mooiste en bekendste religieuze gebouwen uit de gotiek in heel Frankrijk. Zij staat op een plaats die al in de 4de eeuw tot cultus ruimte was uitgekozen. Voordat men met de gotische kathedraal, ongeveer in 1170, begon, stond hier een oude romaanse kerk, die in haar geheel moest wijken voor het nieuwe gebouw. De belangrijkste gedeelten van de Notre-Dame waren omstreeks het midden van de 13de eeuw voltooid.
De kerk werd echter in de daaropvolgende eeuwen
door de aartsbisschoppen en kanunniken van Rouen vergroot en verfraaid. Zo ontstonden de zijkapellen aan het einde van de 13de eeuw, de Mariakapel aan het begin van de 14de eeuw en de bekende klokkentoren, de Tour de Beurre, tussen 1485 en 1506.

De gewaagde, hoge torenspits,
 

die op kilometers afstand te zien is, werd er pas in 1825 opgezet en is geheel van gietijzer. Gelukkig waren in 1939 de mooiste glazen uit de ramen verwijderd, dit gebeurde niet alleen met de vensters van de Notre-Dame, maar ook met die van veel andere kerken te Rouen.
Toen de Duitse troepen binnenmarcheerden,
juni 1940, brandde de kathedraal gedeeltelijk uit en in april en juni 1944 werd zij opnieuw zeer ernstig beschadigd. Om de ruïne niet geheel aan het verval over te leveren, begon men reeds in hetzelfde jaar met een grondige en zorgvuldige restauratie, die nog steeds voortduurt. Momenteel maken de restaurateurs zich zorgen over de sterke vervuiling en verwering van de fijn bewerkte stenen ornamenten aan het hoofdportaal.

De façade met dit portaal werd door Claude Monet
 

meesterlijk weergegeven op verscheidene van zijn schilderijen: de Notre-Dame op verschillende uren van de dag en bij wisselende weertypen. Het 137m lange schip is naar het oosten gericht, is dus op de klassieke manier georiënteerd, het koor wijst in de richting van de opgaande zon en Jeruzalem. De plattegrond heeft de vorm van een kruis. Aan de noordzijde van de kerk bevinden zich de grote, strenge gebouwen van het aartsbisschoppelijk paleis, l5de en 18de eeuw.
Het grote plein
voor de kerk is voetgangersgebied geworden. Hier bevindt zich het voormalige Bureau des Finances, een elegant renaissance gebouw uit 1509, waarin tegenwoordig het verkeersbureau is ondergebracht. Op het plein ook een minder aantrekkelijk modern congresgebouw, waarin de restanten van een renaissancehuis zijn opgenomen dat door het bombardement verwoest werd. In het plaveisel staan twee cirkels die de diameters van de twee oude klokken, de Georges d'Amboise en de Jeanne d'Arc, aangeven.

De geweldige façade
 

met de drie portalen is een bijzonder fraai stenen kunstwerk. Het hoofdportaal werd in het begin van de 16de eeuw door Rouland le Roux gebouwd en wordt bekroond door een luchtige topgevel, volgezet met grote en kleinere beelden. In het timpaan bevindt zich een boom van Jesse, werk van de uit Rouen stammende Pierre des Aubeaux. Twee spits toelopende torentjes flankeren het portaal. De schuine dagkanten zijn versierd met beelden van profeten en apostelen; een vroegere reeks aartsbisschoppen daaronder is verdwenen.

De twee zijportalen dateren
 

waarschijnlijk uit 1170-1180: rechts het portaal van de heilige Stefanus en links het portaal van de heilige Johannes. Dit laatste geeft op het timpaan, 13de eeuw, Johannes de Evangelist en het martelaarschap van Johannes de Doper weer. Het beruchte feest van Herodes, waarbij Johannes de Doper onthoofd moest worden, wordt voorgesteld door de acrobatisch op haar handen dansende Salome. Aan het einde van de 14de eeuw, juist bij het begin van de flamboyante stijl, werden die delen van de façade die boven de flankerende portalen liggen vernieuwd.
Twee torens
staan aan beide zijden van de façade: links de stevige Tour Saint-Romain, waarvan het onderste gedeelte omstreeks 1160 is gebouwd. De bovenste gedeelten werden er pas in de 15de eeuw aan toegevoegd. De afdekking werd in de oorlog volledig verwoest. Rechts de veel subtieler gelede Tour de Beurre in de flamboyante stijl van de late 15de eeuw. Een luchtige balustrade met kleine pinakels vormt de afsluiting van deze toren, die over een klokkenspel met 56 klokken beschikt.

Dit klokkenspel dateert uit 1920
 

en speelt zowel religieuze als profane melodieën. De naam 'Botertoren' heeft een interessante herkomst: tijdens de vastentijd was over het algemeen het gebruik van boter en andere melkproducten verboden. Door de tijdelijke opheffing van dit verbod kon uit de opbrengsten van de boterverkoop de bouw van de klokkentoren gefinancierd worden.

Noordzijde, Rue Saint-Romain
 

Aan de noordwesthoek van de kathedraal stuit men op een binnenhof, de Cour d'Albane, die zijn naam ontleent aan een aartsbisschop van Rouen, de kardinaal van Albano uit Italië. Hij had hier een middeleeuws college gesticht dat zijn naam droeg. Vanuit deze hof heeft men een uitstekend zicht op de hoogste kerktoren van Frankrijk, waarvan de gietijzeren spits 151 m de lucht in reikt.
De schilderachtige, door vakwerkhuizen omzoomde Rue Saint­Romain
voert langs de noordzijde van de kerk via het noordelijk portaal, 15de eeuw, naar de Cour des Libraires, 13de tot 15de eeuw, en ten slotte naar het Portail des Libraires, einde 13de eeuw. Dit portaal verdient de aandacht. Het is gemaakt door Jean Davy en bezit een groot aantal beelden van engelen, apostelen en heiligen. De onderste gedeelten van het muurwerk zijn versierd met 150 stenen medaillons die met een levendige fantasie de meest verschillende scènes uit de bijbelse geschiedenis en onderwerpen uit middeleeuwse fabels uitbeelden.

Ruoen, kathedraal Notre-Dame, zuidtrasept, Portail de la CalendeZuidzijde, Rue du Change, Place de la Calende
 

Deze geheel rechte zijde van de kathedraal heeft erg geleden onder het geweld van de oorlog. Alleen het Portail de la Calende, dat sterk verwant is aan het Portail des Libraires aan de noordzijde en dat in dezelfde tijd is ontstaan, bleef daarvan gevrijwaard. Het is nog steeds een van de grootste kunstwerken van de kathedraal. Ook dit portaal, geflankeerd door twee mooie 13de-eeuwse torentjes, is rijk versierd met beeldhouwwerk. Op de onderbouw bracht Jean Davy medaillons aan: 230 voorstellingen illustreren scènes uit de bijbel en uit het leven van de bekendste aartsbisschoppen van Rouen. In het timpaan herkent men het lijden en de opstanding van Christus, de bogen zijn volgezet met beelden van engelen, profeten en martelaren.

Schip en zijbeuken
 

Het schip is opgetrokken in de eenvoudige, heldere voeggotische stijl van de 13de eeuw. Boven de orgelkast, in Lodewijk-XV­stijl, straalt het grote roosvenster van de westgevel, waarvan de fraaie glazen helaas niet meer op tijd konden worden weggehaald en aan het bombardement ten offer vielen. De zijbeuken, omzoomd met kapellen, maken een zeer smalle en hoge indruk, waarschijnlijk. doordat men ervan heeft afgezien boven deze zijbeuken tribunes of galerijen te maken.
Dat verklaart ook het merkwaardige systeem van colonnetten
dat door de kapitelen gedragen wordt. Van de onderbouw van de toren Saint-Romain, aan het begin van de noordelijke zijbeuk, links van het hoofdportaal, werd een doopkapel gemaakt. De andere kapellen beschikken veelal over heel mooie vensters, in de kapel Saint-Jean uit de 13de eeuw, in de kapel Saint-Sever uit de tweede helft van de 15de eeuw. Aan het begin van de zuidelijke zijbeuk is de basis van de Tour de Beurre tot een kapel in flamboyante stijl ingericht. Doordat deze zijbeuk door bommen werd beschadigd, zijn de kapellen voor een belangrijk deel modern en van contemporaine vensters voorzien. In een kapel die door het bombardement niet werd beschadigd zijn foto's die in 1944 van de kathedraal zijn gemaakt, tentoongesteld: treurige beelden van een bijna ingestorte kerk.Kruising en transept
 

Vier machtige pijlers dragen de lantaarn die zich op de kruising boven de kathedraal verheft en als sokkel dient voor de spits van de kruisingstoren. Het licht valt daardoor verticaal naar binnen, wat een bijzonder indrukwekkend effect heeft. De overigens zakelijke transeptarmen zijn aan de korte zijden, portaalgevels, rijk versierd met beelden, baldakijn, balustraden en roosvensters. In de noordelijke transeptarm bevindt zich een aardige, laatgotische trap, die in ca. 1480 door Guillaume Pontifs werd gebouwd. In een van de kapellen van het transept staat een expressieve piëta van Eustache Desplanches, ca. 1590. De beide roosvensters in het transept hebben nog het oorspronkelijke glas, het noordelijk venster uit de 14de eeuw, het zuidelijk venster uit de 14de eeuwen de renaissance, dat men er na de oorlog weer ingezet heeft. De zuidelijke transeptarm herbergt een bezienswaardige ecce-homo uit de 15de eeuw. Hier is ook de kapel Sainte-Jeanne-d'Arc de moeite van het bezichtigen waard, vooral vanwege de contemporaine glazen van Max Ingrand:
Koor en kooromgang
In het zeer eenvoudige koor uit de 13de eeuw is de restauratie na de oorlog heel goed gelukt. De decoratie is gedeeltelijk oud, gedeeltelijk modern. Uit de 18de eeuw dateert de door twee engelen omgeven Christusfiguur boven het hoogaltaar. Langs de omgang liggen fraaie koorkapellen waarvan de blauwrode vensters uit de 13de eeuw dateren. De Bartholomeüskapel, die ook wel de Chapelle du Revestiaire genoemd wordt, omdat zij voor de monniken en kapelaans als kleedkamer diende, is een van de mooiste werken van Guillaume Pontifs, 1479. In de omgang bevinden zich talrijke grafmonumenten en grafzerken. De Mariakapel, precies achter het hoogaltaar gelegen, is met haar rijkdom aan beeldhouwwerk en de prachtige glazen uit de 14de eeuw een waar gotisch kunststuk, 1302-1320. Hier vindt men het gotische grafmonument van de hofmaarschalk Pierre de Brézé, een monumentaal mausoleum van Louis de Brézé, midden 16de eeuw, en het graf van de kardinalen van Amboise, een met beeldhouwwerk versierd monument dat in het begin van de 16de eeuw door Roulland le Roux werd gemaakt. Onder het koor bevindt zich nog een crypte die van de romaanse kerk uit de 11de eeuw afkomstig is. Deze bevat een put en een urn met het hart van Karel V.

Kerk Saint-Maclou
 

Een heel mooie kerk in flamboyante stijl, 1437-1517, die na de oorlog erg goed werd gerestaureerd. De toren uit de 19de eeuw is 82 m hoog; brede façade met vijf zeer fraaie portalen, die voor een deel aan Jean Goujon worden toegeschreven. In het interieur is o.a. de laatgotische wenteltrap de moeite van het bezichtigen waard.

Kruisgang Saint-Maclou
 

De Aitre Saint-Maclou, ten noorden van de kerk in de Rue Martainville, is een merkwaardige kruisgang waarvan de galerijen, 16de eeuw, vroeger als knekelhuis gebruikt werden en die rondom een voormalig kerkhof is aangelegd. Boven de arcaden ziet men opvallende sculptuur en interessante houten friezen.

Rouen, St. -Ouen, koor, middenkapel Verkondiging, 1325Kerk Saint-Ouen
 

Voormalige abdijkerk van het klooster Saint-Ouen; een schoolvoorbeeld van gotische bouwkunst, met uitzondering van de façade, 19de eeuw. Bijzonder interessant is de zuidzijde van de kerk: achter de voorhal het Portail des Marmousets met een wonderlijk timpaan; in de koorkapellen mooie vensters met scènes uit het leven van de heilige Ouen, 14de eeuw, en een contemporain venster van Max Ingrand. Voorts bezit de kerk een van de beroemdste orgels van Frankrijk, orgelkast van 1630, zeer fraaie koorhekken uit de 18de eeuwen een grote Mariakapel met beelden en grafzerken.

Andere kerken
 

Saint-Eloi: een enigszins bouwvallige kerk met een mooi orgel uit de 18de eeuw.
Saint-Gervais: gebouwd in de 19de eeuw op een crypte uit de 14de eeuw.
Saint-Godard: gebouwd aan het einde van de 15de eeuw; driebeukig, met een houten gewelf; twee bezienswaardige vensters uit de 16de eeuw.
Saint-Nicaise: na de oorlog gedeeltelijk nieuw opgetrokken; koor en vensters stammen nog uit de 16de eeuw; retabel uit de 17de eeuw.
Saint-Patrice: gebouwd in de 16de eeuw; kerk in flamboyante stijl met veelkleurige vensters, 1538 tot 1625.
Saint-Roman: gebouwd in de 17de en de 18de eeuw; mooie vensters uit de 16de eeuw; beschilderde koepel en klein, waardevol orgel.
Saint­Vivien: kerk met bezienswaardig por­taal; orgelkast uit de late 16de eeuw; kansel uit de 18de eeuwen mooi retabel uit het begin van de 18de eeuw.
Sainte-Madeleine: tussen 1758 en 1780 aan de zijde van het Hôtel-Dieu gebouwd; zowel aan het exterieur als in het interieur bevindt zich beeldhouwwerk van de in Rouen geboren kunstenaar Jaddoulle.
Sainte-Jeanne-d'Arc: moderne kerk, in 1979 gewijd; gebouwd volgens ontwerp van Louis Arretche. Zij zou met de vensters van de voormalige kerk Saint-Vincent uitgerust worden.

Paleis van Justitie
 

Het prachtige gebouw in flamboyante stijl werd tussen 1508 en 1526 opgetrokken, dikwijls veranderd en na de zware beschadigingen in de laatste oorlog zorgvuldig gerestaureerd. De façade aan de Cour d'honneur, het voorplein, verdient bijzondere aandacht door het zeer fraaie beeldhouwwerk. Tijdens de restauratiewerkzaamheden in 1976 ontdekte men de restanten van een Romaans monument met Hebreeuwse opschriften die van een synagoge uit de 11de of 12de eeuw afkomstig zouden zijn.

Hôtel de Bourgtheroulde, Place de la Pucelle
 

Het enigszins misvormde plein, dat desondanks nog enige mooie vakwerkhuizen laat zien, beschikt over een bijzonder gebouw: de poort van een gerestaureerd paviljoen vormt de toegang tot een prachtig particulier paleis dat gebouwd is door de heer van Bourgtheroulde, Guillaume le Roux, en door zijn zoon, de abt van Aumale. Aan het begin van de 16de eeuw begon men met de bouw. Het iets teruggelegen pand vertoont nog laatgotische, flamboyante kenmerken. De overige gedeelten van het Hôtel de Bourgtheroulde dateren uit de renaissance. De galerij en de friezen aan de linkerzijde stammen uit ongeveer 1520. Zeer de moeite van het bezichtigen waard zijn de reliëfs, voorstellend de triomf van Plutarchus en de bekende ontmoeting van Frans I en Hendrik VIII, de koning van Engeland.

Tour Jeanne d'Arc
 

Deze voormalige donjon in de Rue du Donjon is het enige overblijfsel van een kasteel uit de 13de eeuw. In de benedenzaal, met het mooie spitsbogige gewelf, werd Jeanne d'Arc verhoord.

Fierte Saint-Romain,
Place de la Haute­Vieille-Tour
 

Dit Romeinse gebouw, gelegen naast de oude, nu gerestaureerde markthallen, bleef tijdens de oorlog onaangetast. Het diende als bewaarplaats voor de reliekschrijn van de heilige Romain, schutspatroon van Rouen.

Place du Vieux-Marché en historisch centrum
 

Bijzonder mooi marktplein met oude huizen. Hier werd Jeanne d'Arc verbrand. Een monument en de aan haar gewijde kerk moeten daaraan herinneren. Op dit plein begint de Rue du Gros-Horloge, die midden door het hart van Rouen voert, tot de kathedraal. Zij gaat onder de boog van het Pavillon du Gros-Horloge door. Dit houten gebouw, met een hoge klokkentoren uit de 14de eeuwen middeleeuwse klokken, dateert van 1527 en is tegenwoordig een van de karakteristieke monumenten van de stad. Het is de moeite waard de historische stadskern met zijn fraaie, gedeeltelijk herbouwde vakwerkhuizen te bezoeken, Rue du Gros-Horloge, Rue Saint­Romain, Martainville, Damiette. Eau­de-Robec en Beauvoisine.

Musée des Antiquités
 

De interessante verzameling antieke kostbaarheden is in een klooster uit de 17de eeuw, Rue Beauvoisine 198, ondergebracht. Men treft er Gallo-Romeinse mozaïeken, middeleeuwse kunstschatten, wandtapijten uit de 15de eeuwen zeer verschillende religieuze voorwerpen van ivoor, albast en goud aan.

Musée des Beaux Arts
 

De grote schilderijengalerij is op de Square Verdrel in een groot 19de-eeuws gebouw ondergebracht. Schilderijen uit de 17de eeuw, waaronder twee bijzondere stukken van Poussin; impressionisten als Monet, Sisley, Renoir; een belangrijk stuk van Gérard David, 1450-1523, La Vierge et les Saintes, evenals werk van de in Rouen geboren Géricault.
Tot 1981 was de rijke keramiekcollectie hier te zien,
die daarna is ondergebracht in het dichtbij gelegen Hôtel d'Hocqueville, l7de eeuw. De verzameling geeft een overzicht van de geschiedenis van de keramiekproductie in Rouen van de 16de tot de 18de eeuwen bevat honderden zeer waardevolle stukken.

Andere musea
 

Musée Corneille,
Rue de la Pie 4: geboortehuis van Corneille waarin met allerlei voorwerpen de herinnering aan deze dichter levendig wordt gehouden. Later woonde hij in het Maison des Champs in Petit-Couronne, 8 km van Rouen verwijderd.
Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine,
Rue Lecat 52: persoonlijke documenten van Flaubert, die hier woonde; informatie over de geschiedenis van de geneeskunst; beelden van heiligen, die wonderbaarlijke genezingen zouden hebben bewerkstelligd. In een paviljoentje in het dichtbij gelegen stadje Croisset bevinden zich nog enkele andere persoonlijke voorwerpen van de schrijver en chirurg.

Musée Jeanne d'Arc,
 

Place du Vieux­Marché: wassenbeeldenkabinet, dat ook interessante historische documenten bevat.
Musée d'Histoire naturelle, d'Ethnographie et de Préhistoire,
Rue Beauvoisine 198: informatie en verzamelingen met betrekking tot prehistorie,  geologie en volkenkunde. Musée Le Secq-de-Tournelles, Rue Thiers, Rue Jacques-Villon: voor zover bekend de enige verzameling van siersmeedwerk in de wereld, hek van de abdij van Ourscamp, 13de eeuw, sleutels en sloten uit alle eeuwen, duizenden opmerkelijke, smeedijzeren kunst- en gebruiksvoorwerpen.


Office de Tourisme: 

25, Pace de la Cathédrale  -  BP 666  -  76008   ROUEN Cedex 1  -  Tel: 33 (0) 2 32 08 32 40     -  Fax: 33 (0) 2 32 08 32 44  - Ga voor afbeeldingen naar: Images.Cathedrale Notre Dame=Google+zoeken  -  E-mail: otrouen@mcom.mcom.fr

Departement Seine-Maritime , voor ligging zie kaartje, naar overzicht regio Normandië     
Seine-Maritime kliffen, kloosters en rust 

Voor kliffen van een dramatische schoonheid moet u naar Seine-Maritime. De steile en hoge kalkstenen formaties baden vaak in een schitterend licht. Niet alleen impressionistische schilders hebben dit natuurverschijnsel vereeuwigd, ook vakantiegangers laten zich hier graag imponeren. Elke badplaats heeft hier zijn eigen charme. Étretat heeft een strand dat ligt ingeklemd tussen machtige kliffen. Langs de kust kunt u prachtig wandelen. Of genieten van de specialiteit tong in de aantrekkelijke havenstad Dieppe. In het sfeervolle Fécamp staat ondermeer de destilleerderij van de benedictijnenlikeur.

Landinwaarts fietst of wandelt u door pure, groene valleien.  
De meanderende Seine vormt de verbinding tussen Parijs en zee. Langs de oevers ontdekt u grote natuurgebieden en imposante overblijfselen uit het verleden. De ruïnes van de beroemde abdijkerken Jumièges en St. Wandrille herinneren aan de tijd dat kloosters hier veel macht hadden. De prachtige stad Rouen lijkt op een openlucht­museum met flamboyante gotiek, vele mooie vakwerkhuizen en vermaarde musea.
Comité départemental de Tourisme 
6 rue du Couronné - B.P.60  -  76420 Bihorel  -  Tel: 33 (0)2 35 12 10 18 - Fax: 33 (0)2 35 59 86 04  -  Email : seine.maritime.tourisme@wanadoo.fr  -  tourisme@cdt76.fr  - 

** Uw accommodatie in Frankrijk  
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets