SÉNANQUE, cisterciënzerklooster in dep. Vaucluse.
Naar overzicht regio Provence.  
Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!

    

Sénanque, cisterciënzerkloosterCisterciënzerklooster
Er staan nog steeds 'bories' op de hoogvlakte, het ruwe en woeste Plateau de Vaucluse tussen Venasque en Gordes. Bories zijn uit stenen, zonder mortel, opgetrokken hutten met gevel, ingangs- en vensteropening, die sinds onheuglijke tijden tot in de 18de eeuw door boeren en schaapherders werden gebouwd en tot op heden als overnachtingverblijven worden gebruikt.

In een dalkom in deze dun bevolkte streek met meer stenen,  

struiken en heide dan bebouwde akkers, ligt de cisterciënzerabdij tussen met bomen begroeide hellingen en te midden van lavendel, brem en zorgvuldig geplant graan. Zij werd gebouwd van grijze kalksteen uit de omgeving, dat in de middagzon in geel en rood verandert.
De cisterciënzerorde
werd in 1098 te Cîteaux gesticht en in 1112 stelde Bernardus van Clairvaux, 1090-1153, de strenge regels voor de orde vast. Hij reageerde daarmee op de rijkdom van de cluniacenser orde, die op haar beurt in 910 ook als een ascetische kloosterhervorming begonnen. Bernardus eiste absolute onthouding, totale afzondering van de wereld en het afzien van alle aardse goederen. De orde breidde zich snel uit. Bij Bernardus dood waren er 350 cisterciënzerkloosters.

De abdij van Sénanque (Abbey Notre-Dame of Senanque)  

werd vanaf 1148 gebouwd door twaalf monniken die zich geheel aan het voorbeeld van hun moederabdij Mazan hielden. Afgelegenheid en armoede van de streek kwamen overeen met de eisen van de cisterciënzers.
Bovendien was er een rivier, de Sénancole,
de enige van de gehele streek. Thans is deze veel kleiner en soms opgedroogd. Het woord Sénanque komt voort uit het Latijnse Sana Aqua, dat 'gezond water' betekent. De familie Agoult-Simiane schonk de monniken circa 100 ha grond, en zij begonnen het klooster te bouwen en het land te bewerken. De kerk ontstond vanaf circa 1160 met het koor in het noorden vanwege de richting van het dal en de loop van de rivier.

Het gebouw kreeg een halfronde apsis  

zoals in Le Thoronet, maar werd verder geheel naar cisterciënzer gebruik als drieschepige basiliek gebouwd. Reeds voor 1178 werden de altaren gewijd. Eind 12de eeuw veranderde men waarschijnlijk het oorspronkelijke plan, vermoedelijk om door een verhoging van het middenschip nieuwe vensters in de wand te kunnen aanbrengen zodat het tamelijk donkere kerkinterieur beter kon worden verlicht.
Ondanks haar kaalheid is de kerk imposant
.
Van het vijf traveeën diepe schip met geknikt tongewelf leiden drie treden naar de vierkante viering waarop een achthoekige koepel rust en naar vier altaarnissen in de dwarsschepen, waarvan er één nog Romaans is. Vervolgens leiden twee treden naar de apsis, die met haar drie vensters aan de H. Drie-eenheid herinnert.

De kloosterhof heeft nauwkeurig gevoegde, vierkante kalkstenen gewelven

die telkens op vier pijlers steunen. Tussen de pijlers staan steeds twee gekoppelde zuilen, die drie bogen dragen. De kloosterhof, even goed bewaard gebleven als de kerk, heeft gebeeldhouwde kapitelen met plantenornamenten - loofwerk, bloemen en ranken - en schachtringen onder de kapitelen uit verschillende perioden. Behalve een dierenmasker aan de noordvleugel ontbreken figuratieve motieven.

Het dormitorium
 

boven de kapittelzaal en het dagverblijf heeft evenals de kerk een geknikt tongewelf en is als een soort verlengstuk van het westelijke dwarsschip gebouwd. Hier sliepen de monniken in één ruimte. Van hieruit leidt een trap direct naar de kerk, een andere naar de 'kloosterhof. De cisterciënzermonniken kregen in de middeleeuwen door hun strenge regels echter niet veel slaap.

De kapittelzaal
 

was de vergaderruimte van de kloostergemeenschap. Hier werd dagelijks een regel uit de orde - denk aan ons werkwoord kapittelen: iemand de les lezen - of uit de bijbel voorgelezen en becommentarieerd. Het kruisribgewelf boven de vierkante ruimte is vermoede­lijk 13de-eeuws.

Het dagverblijf
 

voor de monniken was de enige verwarmde ruimte. Er staat nog een originele schoorsteen. Dit vertrek wordt meestal calefactorium genoemd.

Het refectorium
,  

in 1544 verwoest en in de l7de eeuw in originele staat her­bouwd, werd onlangs gerenoveerd. Een tentoonstelling licht de ontwikkeling van de cisterciënzerorde toe.

Plattegrond, cisterciënzerklooster, SénanqueSénanque, cisterciënzerklooster  

 
1 kloosterhof  2 gewelfpijler van het vroegere bronhuis  3 refectorium  4 kanalen naar de Sénancole. eind 12de eeuw door de monniken. gegraven  5 vroegere keuken en dienstvertrekken. thans tentoonstellingszalen en ateliers  6, 7 toegangsportalen naar abdijkerk 8 schip  9, 10 zijschepen  11 viering met trompen koepel  12N. apsis
13 W. dwarsarm met twee koorkapellen  14 O. dwarsarm met twee koorkapellen  15 graf van de heer van Venasque uit de 13de eeuw  16 trap naar het dormitorium  17 deur naar de sacristie  18 sacristie  19 kapitlelzaal  20 dagverblijf (calefactorium). Boven kapittelzaal en calefactorium ligt het dormitorium

Naast Le Thoronet en Silvacane
 

geldt Sénanque als een van de drie cisterciënzerzusterabdijen van de Provence. Alle cisterciënzerkerken beantwoorden aan de eis van armoede door hun onversierdheid. Men is er hier in Sénanque op een overweldigende wijze in geslaagd een volmaakte en eenvoudige kerk te bouwen, waarin symbolische waarde en technische precisie samengaan. Door het overduidelijke afzien van al het overbodige stralen én de kerk én de gehele abdij harmonie en helderheid uit. Tot het midden van de 13de eeuw maakte de abdij een bloeiperiode door, maar daarna raakte zij steeds verder verwijderd van de cisterciënzergelofte van armoede, tot het klooster in 1470 werd gereorganiseerd.
Intussen hadden de Waldenzen zich in dorpen bij het Lubérongebergte gevestigd.
Zij wilden de Kerk hervormen, maar werden door de clerus en de adel op wrede wijze vervolgd. Uit wraak overvielen zij in 1544 Sénanque en staken het klooster voor een gedeelte in brand. In 1580 woedde de pest. Overal boette de cisterciënzerorde aan aantrekkingskracht in, tot abt De Rancé van de abdij van La Trappe de orde opnieuw hervormde. Sindsdien heten de cisterciënzers trappisten.

Sénanque verviel steeds meer, tot abt De Béthune  

het klooster eind 17de eeuw weer liet opbouwen. Tijdens de Revolutie werd de abdij verkocht en in 1854 kwam zij in handen van abbé De Barnoin, die een novietenverblijf, werk­plaatsen, een grote gastenvleugel en een landbouwschuur liet optrekken. In 1880 en 1902 werden de monniken door de wet tegen de ordegemeenschappen uit Sénanque verdreven, maar enkelen vestigden zich er tussen 1926 en 1969 opnieuw. Nadien werd de Vereniging Vrienden van Sénanque opgericht, waarmee de abdij gered was.
Tegenwoordig
zijn hier instituten voor middeleeuws onderzoek en onderzoek van de Sahara gevestigd. Men bestudeert en beoefent de Gregoriaanse kerkzang. Voorts vinden er ook andere muziekuitvoeringen plaats. Er worden tentoonstellingen van eigentijdse schilders gehouden, en in de 19de-eeuwse vleugels vinden studiebijeenkomsten plaats.

Het aantrekkelijke klooster met de fraaie kruisgang  

wordt vooral in de zomermaanden door talrijke toeristen bezocht. Zij worden al van verre aangetrokken door de gesloten indruk die het middeleeuwse bouwwerk maakt, met de massieve, vierkante klokkentoren met spits en stenen kruis boven de zeshoekige vieringkoepel, het brede spitse dak van de apsis , dat aan de 'bories' herinnert, en de lage lessenaardaken van de zijbeuken. In de middaghitte verstommen de krekels in de geurende lavendelvelden en onder de zinderende hemel staan de cipressen duister voor de ontoegankelijk lijkende muren van het klooster, dat nog steeds de middeleeuwse steunberen en 12de-eeuwse vensters heeft.

** Uw accommodatie
in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 hotels/appartementen online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets