Een fries uit het schathuis van de SiphiŽrs in  Delphi  Een fries uit het schathuis van de SiphiŽrs in  Delphi 

Uitgebeelde mythen zijn:
Aan de oostzijde de vergadering van de goden in de Trojaanse oorlog, links de helpers van de Trojanen en rechts de goden die de Grieken welgezind zijn;
Oordeel van Paris, waarbij Aphrodite als schoonste wordt aangewezen;
Strijd van de goden tegen de giganten.
Apollo en Artemis richten hun pijlen. Ares bindt de strijd aan met de reuzen.
We zien hier de Sfinx die door de bewoners van Naxos gewijd was aan Apollo en die vroeger op een twaalf meter hoge zuil stond. De sfinx zit op de achterpoten, de vleugels zijn sikkelvormig en de boezem is versierd met veren. 

Terug naar Delphi
Naar startpagina Gr.. Naar steden- , regio- en eilandenlijstaz.  
Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ!