Olympia Plattegrond Plattegrond van Olympia

1.    Rivier Kladeos. 
2.    Stoa, zuilengang.
3.    Links zien we resten van de muren die het heiligdom omgaven.
4.    Palaestra, boks- en worstelschool.
5.    In het Theopoleion, priesterhuis, verbleven de opperpriesters.
6.    Het Hero÷n, is een heldenmonument met een klein altaar.
7.    Atelier van Phidias. Hij maakte hier het kolossale beeld van de Gouden Zeus.
8.    Zuidelijk hiervan liggen de resten van het Leonidaion, het gastenverblijf voor de eregasten van de Olympiade.
9.    Bij de Romeinse stadsmuur liggen de ru´nes van het Bouleuterion, (Boule=gemeenteraad).
10.  Zuidelijke Stoa. Aan de hoge aarde wal kun je zien dat de ru´nes meters diep onder het slib lagen. 
11.  De Echo-hal, een langgerekte zuilenhal, Stoa, sloot de Altis in het oosten af.
12.  Noordoostelijk bevindt zich het Stadion of strijdperk, aan de voet van de Kronosheuvel.
13.  Overblijfselen van Schathuizen, eenvoudige rechthoekige gebouwen in de vorm van antentempels.
14.  De Moeder-tempel, Metro÷n, is een kleine peripteros-tempel voor de moeder van Zeus, Rea,  en andere goden.
15.  De Nymphaeon-bron, ligt tussen de Hera-tempel en de schathuizen.
16.  De Hera-tempel, een peripteros tempel, was de oudste tempel.
17.  Van het Prytaneion (Prytanis was toen de burgemeester), het gemeentehuis, zijn nog herkenbare fundamenten over.
19.  In het Pelopion, ongeveer in het midden van de Altis, was het cultus centrum van Pelops, zoon van Tantalos, koning van LydiŰ.
20.  De Dorische  Zeus-tempel is zelfs als ru´ne nog een indrukwekkend bouwwerk.
21.  Op het voorplein van de tempel, oostelijk gelegen, zijn veel sokkels van votiefbeelden bewaard gebleven van overwinnaars van wagenrennen en andere sporten. 

Terug naar Olympia
Naar startpagina Griekenland. Naar steden- , regio- en eilandenlijstaz.
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens öAlle accommodatietypesö!