ANAGNI en ALATRI, ligt in de provincie Frosinone, ten zuidoosten van Rome. Het antieke Anagnia dat eertijds de hoofdstad van de Hernici was, werd in 306 v.C. veroverd door de Romeinen. In de middeleeuwen was het meermalen zetel der pausen. Menige paus werd er geboren: Innocentius III, Gregorius IX, Alexander IV, Bonifatius VIII, 1294-1303); naar regio overzicht LatiumNaar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!

    

Anagni, De dom S. Maria van AnagniDom/S. Maria werd in 1077-1104 door bisschop Pietro gebouwd op de plaats van de oude akropolis. Architectuur en decoratie maken deze kerk tot een van de belangrijkste Romaanse monumenten van ItaliŽ. Exterieur: de naar de stad toegekeerde noordzijde heeft een rijke geleding. Het beeld van Bonifatius VIII, 1295, in zittende houding, neemt een centrale plaats in. Direct aan het transept sluit de met lisenen en blinde bogen versierde oostelijke partij met drie apsissen aan. De dominerende centrale apsis is op de bovenverdieping opengewerkt met een dwerggalerij. Voor de tamelijk sobere faÁade staat de opmerkelijke Romaanse campanile, l2de eeuw, die rondom door vensters is geopend. Interieur: ondanks een 13de-eeuwse verbouwing in gotische stijl, is de Romaanse afkomst bewaard gebleven. Het is een drieschepige, basilicale ruimte met een kort 'langhuis' en wisselende steunelementen. Boven het middenschip bevindt zich een open dakstoel, boven de zijschepen kruisgewelven. Tot aan het transept zijn pijlerbundels gebruikt. Bijzondere aandacht verdient de in cosmatentechniek door Cosma di Jacopo gelegde vloer, 1227. Het schip wordt door een lage koorafsluiting afgescheiden van het transept; het middelste juk daarvan dient tot altaarruimte, die voorzien is van een fraai Romaans ciborium dat op vier Korinthische zuilen rust. Rechts van het altaar staat een monumentale paaskandelaar met gedraaide schacht, versierd met cosmatenwerk. De geknielde atlant, die de druppelvanger draagt, werd in 1263 door Vassalletti gemaakt. Van hem is ook de bisschopstroon in de apsis.

Deze marmeren troon
met liggende leeuwen als armleuningen is eveneens versierd in cosmatentechniek en draagt boven de rugleuning een schijfvormige opstand. In de noordelijke zijbeuk bevindt zich de familiekapel van de Caetani, de familie van Bonifatius VIII. Tegen de linkermuur, onder een gotisch baldakijn, liggen de graven van drie leden van deze familie: werk van Cosma di Jacopo en zijn zoons Luca en Jacopo. Op de achterwand een fresco in de stijl van Pietro Cavallini, 1325. Bij een altaarwijding in 1112 was er reeds in een oorkonde sprake van de crypte. In 1130 werden de resten van de H. Magnus bijgezet. De vloer is het werk van Cosma en de zoons Luca en Jacopo, 1231. De frescocyclus moet aangebracht zijn tussen dit tijdstip en de datum van de algehele inwijding in 1255. Deze decoratie van de muren, de 21 jukken van de drieschepige crypte en de apsissen, behoort tot de rijkste en iconografisch interessantste van ItaliŽ.

Naar stijl en kwaliteit te oordelen,
hebben er drie, onbekende, kunstenaars aan gewerkt. Hun artistieke afkomst gaat terug op de Romeinse traditie. Het geheel valt uiteen in een viertal thema's: 1 de legende van de H. Magnus en de voorstelling van afzonderlijke heiligen, oostelijke apsissen, westelijke muur; 2 theofanieŽn en thema's uit de Openbaring, gewelf; 3 Oude Testament, gewelf; 4 kosmologieŽn, westelijke muur. Naast de crypte ligt de kapel van de H. Thomas Becket, versierd met monumentale Romaanse fresco's. De schatkamer is belangrijk wegens een enorme collectie paramenten uit het bezit van Innocentius III, 13de eeuw. Zeer fraai is het reliquiarium van de H. Thomas Becket, email uit Limoges.

Andere bezienswaardigheden
Twee paleizen in deze aan middeleeuwse gebouwen rijke stad verdienen bijzondere aandacht: het 13de-eeuwse Palazzo Comunale en het Palazzo van Bonifatius VIlI. ALATRI     
Ligt in de provincie Frosinone, op 500 m hoogte, aan de Cosa. Alatri werd een belangrijke kolonie, die later het Romeinse burgerrecht verkreeg. In de 6de eeuw n.C. door Totila verwoest en herbouwd als Civitanova. De stad werd tevergeefs belegerd door de Duitse keizer Hendrik VI, 1186, en Frederik II, 1243. Reeds. in 547 was zij een bisschopszetel en vanaf 1389 was de stad kerkelijk bezit. Alatri is een interessant voorbeeld van middeleeuwse stedenbouw in ItaliŽ. Aan de voet van de machtige akropolis en de indrukwekkende antieke cyclopische muren treft men talrijke goed onderhouden huizen aan uit de Romaanse en gotische tijd.

S. Maria Maggiore
De kerk is gebouwd in de overgangstijd van het Romaans naar de gotiek, l3de eeuw. In de faÁade bevinden zich drie portalen en een roosvenster waarvan het maaswerk in het centrum een vierkant vormt. De fraaie klokkentoren wordt geleed door rijen tweelichtvensters. De lunet van de verbouwde toreningang is gedecoreerd met een l5de-eeuws fresco van de Madonna met Kind. De lunetfresco's boven de gevelportalen stammen uit dezelfde tijd. Het door machtige pijlers onderverdeelde drieschepige interieur wordt voorafgegaan door een nartex.
Aan het linkerzijschip dat in de l8de eeuw volledig is vernieuwd, sluit een reeks kapellen aan. In de eerste kapel staat een Romaans doopvont dat wordt gedragen door twee mannelijke figuren.

Alatri, Madonna van Constantinobel, dom in AnagniDaarachter bevindt zich het pronkstuk van de kerk:
de Madonna van Constantinopel. De zeer fraaie omlijsting waarop nog resten van de oorspronkelijke beschildering te zien zijn, stamt uit het eind van de l3de eeuw, toen deze beeldengroep werd ingebouwd in een vleugeldeur van een reliekschrijn.

Op de schilderachtige Piazza S. Maria Maggiore staan de Fonte Pia,
een door Pius IX geschonken fontein, en de midden-18de-eeuwse kerk S. Maria dei Padre Scolopi waarvan de architect zich klaarblijkelijk heeft laten inspireren door Francesco Borromini.

Akropolis

Dit op een trapeziumvormige plattegrond gebouwde, goed bewaard gebleven vestingwerk dateert uit de 4de eeuw v.C. Aan de zuidwestzijde bevinden zich 14 indrukwekkende zuilen en daarnaast de hoofdingang, de Porta di Civita, met een uit ťťn steen gehouwen bovendrempel. Van hier leidt een door machtige monolieten omsloten trap naar de binnenruimte, een uitgestrekt plein. Aan de noordzijde ligt de met een hek afgesloten Porta Minore met een fallusmotief als decoratie.

Dom

Achter de 17de-eeuwse faÁade gaat een eenvoudig, driebeukig interieur schuil met daarin het grafmonument van de in 1132 naar Alatri overgebrachte resten van paus Sixtus I. Rechts van de dom staat de Casa del Sacristano, huis van de koster, waarvan in de muren wellicht fragmenten van een offeraltaar zijn verwerkt.

Andere bezienswaardigheden
De 13de-eeuwse kerk S. Francesco bezit een fraai roosvenster en resten van fresco's uit de 14de en 15de eeuw. De S. Sillvestro is tweeschepig met in de crypte fresco's uit de 13de en 14de eeuw. In het gotische Palazzo Casegrandi, l3de eeuw, en in de aangrenzende Romaanse woontoren bevindt zich het Museo Civico met talloze Romeinse en middeleeuwse grafstenen. De fundamenten van de zogenaamde tempel van Alatri vindt men aan de weg naar Fiuggi, onge≠veer 1 km buiten de stad.

Omgeving

Certosa di Trisulti, circa 10 km noordoostelijk. Naast de ruÔnes van de in 1204 verlaten benedictijnenabdij stichtten de kartuizers, in datzelfde jaar, op verzoek van paus Innocentius III een nieuw klooster, dat in de 18de eeuw aanzienlijk werd vergroot en gewijzigd. Sinds 1947 is het in bezit van de cisterciŽnzers van Casamari. De oude apotheek met inrichting uit de 17de eeuw spreekt zeer tot de verbeelding. Voor de kloosterkerk bevindt zich het 13de-eeuwse huis van paus Innocentius III. Verder zijn de grote kloostergang, de cellen van de monniken en de grote eetzaal de moeite waard.

** Uw accommodatie in geheel ItaliŽ kunt U goed boeken via Hotels/Appart.ItaliŽ.
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets