EMILIA-ROMAGNA: STEDEN en LINKS, steden zijn: Bobbio, Fidenza, Faenza, Carpi, Cattolica; naar regio Emilia-Romagna. Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!

    

Romagna
Is het zuidelijk deel van de Italiaanse regio Emilia-Romagna, vormde tot 1860 met een gedeelte van Toscane het noordelijk deel van de Kerkelijke Staat en omvatte Bologna, Ravenna, Ferrara en Forlž. Bij het ontstaan van het koninkrijk ItaliŽ in het jaar 1861 werd Romagna bij het landschap Emilia ingelijfd.

Bobbio 
Bobbio ligt in de provincie Piacenza, regio Emilia-Romagna.
Basiliek S. Colombano dateert in haar huidige vorm uit de 18de eeuw; Romaanse campanile uit de 11de eeuw. Voorts de van oorsprong Romaanse dom. De nog bestaande kloostergebouwen (vnl. 15de en 17de eeuw) zijn ingericht als museum.

Bobbio is bekend vanwege het in 612 door de heilige Columbanus gestichte klooster,
dat in 643 ten dele en in de 10de eeuw volledig de regel van Benedictus aannam. Het was het eerste klooster in het Westen waaraan exemptie, direct onderhorig aan Rome en niet aan de plaatselijke bisschop, werd verleend, 628 en een van de belangrijkste cultuurcentra van de vroege middeleeuwen. Zijn beroemde boekenschat, met vele palimpsesten Ė perkamentrollen die na afkrabbing of onzichtbaar making van het oorspronkelijk geschrevene opnieuw beschreven is - werd sedert de 17de eeuw verspreid, o.a. over de Ambrosiaanse Bibliotheek te Milaan en de Vaticaanse Bibliotheek. Het klooster werd in 1803 opgeheven.

Fidenza      
Fidenza, in de Romeinse tijd: Fidentia, van de 9de eeuw tot 1927: Borgo San Donnino), ligt in  de provincie Parma, regio Emilia-Romagna.

Dom S. Donnino, Via Don Minzoni

In de 9de eeuw is hier al sprake van een bedevaartkerk. Een tweede kerk werd aan het begin van de l2de eeuw gebouwd. De huidige drieschepige kerk met een lang koor, zonder transept, stamt waarschijnlijk van het einde van de l2de eeuw. Het bovenste deel van de faÁade is nog onafgewerkt.
De dom dankt zijn buitengewone betekenis
aan het schitterende beeldhouwwerk op de onderste zones. De reliŽfs van het hoofdportaal, maar ook de figuren van de twee portaalnissen daarnaast, staan dicht bij de kunst van Benedetto Antelami. De kerk bezit waardevolle muurschilderingen (eind l3de eeuw) en een kostbare kerkschat.

Andere bezienswaardigheden

Dicht bij de dom staat een gotische stads≠poort
.
De geseculariseerde kerk S. Giorgio
aan de Via Goito, bezit een gotische faÁade, frescoresten uit de l4de≠l5de eeuwen een in barokstijl verbouwd interieur.

Faenza      
Faenza ligt in de provincie Ravenna, regio Emilia-Romagna, ten zuidoosten van Bologna, aan de Lamone.
De stad, die al uit de Etruskische tijd stamt, werd in de 3de eeuw v.C. Romeins, Faventia. In de middeleeuwen was zij tijdelijk een vrije stad. In de l5de en l6de eeuw verkreeg ze beroemdheid door haar majolicaprodukten, die naar de naam van de stad 'faience' genoemd werden.

Kathedraal S. Pietro, Piazza della Li≠bertŗ

De kerk werd tussen 1474 en 1513 gebouwd op de plaats van een vroegchristelijke voorganger. Het ont≠werp was van Giuliano da Maiano, die afkomstig was uit Toscane. De inwijding vond pas plaats in 1581. Het is een van de belangrijkste renaissancekerken in de Romagna. Boven een monumentale trap een rijk gelede faÁade. Daarachter ontvouwt zich het drieschepige interieur dat als grondvorm een Latijns kruis heeft. De stijl is zuiver Toscaans. Langs beide zijschepen bevinden zich acht kapellen. In het interieur bevindt zich een aantal bezienswaardigheden.
In de Cappella di S. Savino, links van het koor,
de beroemde Area di S. Savino van Benedetto da Maiano, rond 1475; arca = graf. In de vierde kapel rechts hangt een fraaie Madonna met Kind van Innocentius van Imola uit 1526. In de vijfde kapel rechts de l5de-eeuwse Toscaanse Area di S. Terenzio. In de achtste kapel links een fraai marmeren grafuit de renaissance, I5de eeuw.

S. Maria Vecchia, Piazza S. Maria foris portam

Het bouwwerk ontstond in de l7de eeuw op de resten van een vroegmiddeleeuwse kerk. Van deze oorspronkelijke kerk is alleen de interessante 8ste-eeuwse klokkentoren overgebleven. De toren heeft een achthoekige grondvorm. De verdiepingen worden geopend door enkele en dubbele vensters. De klokkenverdieping is rijk versierd met drielichtvensters en met ten dele oude zuilen. Ook in het interieur bevinden zich fraaie laatantieke zuilen.

Keramiekmuseum, Museo delle Ceramiche, Via A. Campidori

Dit in 1908 gestichte museum geeft op twee verdiepingen een overzicht van de keramiekproductie in de gehele wereld in alle eeuwen. De plaatselijke majolicaproductie is goed vertegenwoordigd.

Pinacotheek en Museo Civico, Via S. Maria dell'Angelo
De collecties bestaan sinds 1805 en zij geven onder meer een verantwoord overzicht van de schilderkunst in de Romagna.

Andere bezienswaardigheden

De S. Francesco

aan het gelijknamige plein, dateert uit de 13de eeuw. De Cappella della Madonna della Concezione is bij≠zonder rijk versierd.
De SS. Ippolito e Lorenzo,
aan de Via Ippolito, bezit een vroeg-middeleeuwse crypte met fraaie kapitelen.
De S. Bartolomeo
aan de Corso Matteotti, dateert uit 1209. Van de oorspronkelijke kerk zijn alleen de apsis en de toren bewaard gebleven.
De S. Agostino 
aan de Corso Matteotti, dateert uit de 18de eeuw. Er zijn resten te zien van een oudere kerk uit de 14de eeuw.
Het historisch centrum van de stad wordt gevormd door de Piazza del Popoio
met het 12de-eeuwse Palazzo del Podestŗ (van de dom uit gezien links) en het 13de-eeuwse Palazzo del Municipio (rechts; interessant interieur). Voor de dom bevindt zich de Fontana Monumentale, een barok ontwerp van D. Paganelli (rond 1620).Carpi, zie de afbeelding      
Carpi ligt in de provincie Modena, regio Emilia-Romagna, aan het gelijknamige kanaal.
Carpi wordt voor het eerst in oorkonden genoemd ten tijde van de Longobardenkoning Astolf, 8ste eeuw. In de middeleeuwen werd de stad vele malen het slachtoffer in de strijd tussen verschillende dynastieŽn. In 1115 viel zij toe aan de paus. Vanaf 1327 zwaaide de familie Pio uit Modena hier de scepter. De stad beleefde onder het laatst regerende familielid, Alberto 'il dotto', de geleerde, een periode van bloei. Door toedoen van keizer Karel V kwam Carpi in 1525 in het bezit van de familie Este, tot 1859.

Kathedraal/S. Maria Assunta, Piazza dei Martiri

Met de bouw van deze kerk werd in 1514 een begin gemaakt. Alberto Pio was de opdrachtgever, Baldassare Peruzzi leverde het ontwerp. Na een onderbreking in 1518 werd in 1523 het koor voltooid. De faÁade stamt uit 1667, de portalen uit 1701. De decoraties in het interieur van Lelio Rossi en het merendeel van de door Fermo Forti en Albano Lugli aangebrachte muurschilderingen zijn uit de 19de eeuw. De altaren tonen de rond 1600 in Carpi door Guido Fassi vervolmaakte stuctechniek 'scagliola'.

S. Maria, ook Sagra genoemd, Piazza Re Astolfo

Deze kerk, die al in 751 door koning Astolfo gesticht werd, werd in 1184 door paus Lucius III gewijd. In 1515 werd er een nieuwe faÁade gebouwd, een opmerkelijke prestatie, naar ontwerpen van Peruzzi (1513-1514). De absiden en het portaal met in de lunet een midden-12de-eeuwse Kruisiging, alsmede de campanile, 1217-1221, dateren nog van het Romaanse bouwwerk.

S. Nicolo, Piazza S. Nicolŗ

Deze in 1493 gebouwde kruiskoepelkerk staat op de fundamenten van een ouder bouwwerk. De apsis
en de koepel die tijdens de eerste bouwfase tot stand kwamen, tot 1507/1508, zijn waarschijnlijk ontworpen door een leerling van Bramante. Voor de bouw van het langhuis, tweede bouwfase, 1517-1522, was Peruzzi verantwoordelijk. De oorspronkelijke beschildering van de koepel is van de hand van Giovanni del Sega, 16de eeuw.

Castello dei Pio, Piazza dei Martiri

De bouw van dit uit baksteen opgetrokken kasteel werd in de 14de eeuw begonnen en in de 16de eeuw voltooid. De faÁade kwam tot stand onder de leiding van Alberto Pio. Links daarvan bevinden zich de Uccelliera uit 1480 en de Torre del Passerino uit 1320. In het midden van deze twee staat de 17de-eeuwse klokkentoren. Rechts daarvan de Torrazzo di Galasso uit 1456. Op de eerste verdieping is het Museo Civico ondergebracht, met 17de- en 18de-eeuws scagliola-stucwerk uit Carpi, alsmede meubilair uit de 17de en 19de eeuw. Er zijn verder ontwerpen tentoongesteld van de 18de-eeuwse architect Girolamo Dosi alsmede voorwerpen die herinneren aan de voormannen van het Risorgimento.
Van bijzondere betekenis in de vorstelijke vertrekken op de tweede verdieping zijn de kapel, de Studio del Principe, beide 16de-eeuws, met muurschilderingen van Bernardino Loschi, en de Sala della Torre del Passerino, waarin zich Lombardische muurschilderingen bevinden.

Andere bezienswaardigheden

De S. Francesco
aan de Via Trento e Trieste, stamt uit 1682 en is in haar oude gedaante gereconstrueerd. In de kerk bevindt zich een sarcofaag uit 1418 die gemaakt is door een leerling van Jacopo della Quercia. Een 15de-eeuws fresco van de madonna wordt toegeschreven aan Antonio Alberti da Ferrera.
De S. Bemardino da Siena,
ook aan de Via Trento e Trieste, stamt uit 1620. De kerk bezit een schildering van Palm a il Giovane met een afbeelding van het martelaarschap van de H. Laurentius. De H. Carolus BorromeŁs werd rond 1600 geschilderd door Procaccini.
De Chiesa del Crocifisso,

thans Santuario dell'Adorazione, Via S. Bernardino da Siena, dateert uit 1724.
De S.Ignazio,
aan de Corso Man≠fredo Fanti, ontstond na 1670.
Het Palazzo Bonasi-Gandolfi,
aan de Corso Manfredo Fanti, dateert uit de 18de eeuw. Het klooster S. Chiara met kloostergang, Corso Manfredo Fanti kwam tot stand in de l6de eeuw.

www.mediasoft.it Klik links op Piazze d'Italia, dan Rinascimentali, Carpi: Piazza dei Martiri

Cattolica      
Ligt in de provincie Forlž, regio Emilia-Romagna, aan de Adriatische Zee, ten zuidoosten van Rimini. Is een drukbezochte badplaats. Heeft verder visserij en conservenindustrie. 

Internet        
Emiliaromagnaterme.it Thermen in Emilia-Romagna
www.emiliaromagnaturismo.it/ Welcome in "Emilia-Romagna". Met belangrijke links
Parks.regione.emilia-romagna Parks, Reserves and other Protected Areas in Emilia-Romagna
Parco.delta. Natuurpark van de Po-Delta
Parks.nazionale-casentinesi Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
Enkele belangrijke steden:   
Bologna: E-mail:IAT_AutoStazione@comune.bologna.it
Parma: E-mail: turismo@comune.parma.it
Ravenna: E-mail: turismorav@provincia.ra.it  -  www.turismo.ravenna.it
Ferrara: E-mail: infotur@provincia.fe.it
Forli-Cesena: E-mail: iat@comune.forli.fo.it 
Rimini: E-mail: infomarinacentro@riminiturismo.it  -  www.riminiturismo.it
Modena: E-mail: iatmo@comune.modena.it  -  www.comune.modena.it
Piacenza: E-mail:iat@comune.piacenza.it  -  www.comune.piacenza.it                

** Uw accommodatie
kunt U goed boeken via Hotels/Appart./Emilia-Romagna.  Er zijn 580 hotels online boekbaar.
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets