FRASCATI, ligt in de provincie Rome, een van de Castelli Romani. De stad die prachtig gelegen is tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels, geniet bekendheid door haar heerlijke witte wijn en is beroemd om haar grandioze villa's;  naar regio Latium. Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!

    

Grottaferrata, 6 km ten zuiden van FrascatiDe stichting gaat terug op de door paus Coelestinus III in 1191 bevolen verwoesting van het nabijgelegen Tusculum,
waarvan de verdreven bewoners zich vestigden rondom de kerken S. Maria en S. Sebastiano. In de 14de eeuw werd er een stadsmuur gebouwd. De villa's ontstonden tussen 1550 en 1650. Deze voormalige pronkstukken van de Romeinse adel hebben als gevolg van bombardementen zwaar te lijden gehad.

Kathedraal/S. Pietro
Deze door Girolamo Fontana gebouwde drieschepige kerk heeft als grondvorm een Grieks kruis, faÁade 1698-1700. Het interieur is vorm gegeven door Carlo Rainaldi en Prospero de Rocchi. Dicht bij de hoofdingang bevindt zich het grafmonument van Charles Eduard Stuart . Op het derde altaar rechts een Rozenkransmadonna in de stijl van Domenichino. Het altaarpaneel met de madonna, op het tweede altaar links, dateert uit de 14de eeuw.

Chiesa del Gesu
De elegante faÁade, met travertijn bekleed, van deze eenschepige jezuÔetenkerk wordt toegeschreven aan Pietro da Cortona. Binnen leidt een witte marmeren band naar een zwarte marmeren schijf, de blikvanger waarop Antarto Colli in linnen een schijnkoepel schilderde. De fresco's bij de drie altaren en in het presbyterium stammen van A. Pozzo.

Villa Aldobrandini, of Belvedere
De villa werd tussen 1598 en 1604 door Giacomo della Porta en Carlo Maderno gebouwd, in opdracht van kardinaal Aldobrandini. De zeer korte bouwperiode en de inzet van de belangrijkste architecten van die tijd weerspiegelen de betekenis van de villa die model heeft gestaan voor soortgelijke ondernemingen. De indeling van het park wordt bepaald door twee hoofdassen die elkaar haaks snijden. Het watertheater is met een elegante ronding in de berghelling uitgehouwen. In de wand zijn nissen uitgespaard waarin zich beelden bevinden. In de middelste nis prijkt een Atlasfiguur. De langgerekte vleugels van het watertheater, links de tuinzaal en rechts de kapel van de H. Sebastiaan, zijn door Domenichino van fresco's voorzien.

Kapucijnenklooster S. Francesco

In het klooster, 1575, bevindt zich een schildering van Paulus Bril, voorstellende de Stigmatisatie van de H. Franciscus.

Villa Lancellotti, Piccolomini,

Ligt aan de Via di Villa Lancellotti, die aan het begin van de Via Car. Massaia afbuigt. Het is een typische, 'dalvilla' waarvan de architectuur is afgestemd op het landschap. Er is een gracieus nymphaeum alsmede een oud mozaÔek te zien. In twee vertrekken plafondschilderingen van Annibale Carracci. Het watertheater dateert van 1620.

Villa Falconieri
Dit is de oudste villa van Frascati en werd tussen 1545 en 1548 door Alessandro Ruffini gebouwd. Na 1650 werd het casino in opdracht van de Falconieri uitgebreid door Francesco Borromini. Het interieur is rijk versierd met fresco's, o.a. van Carlo Maratta. Vanaf de Leeuwenpoort die aan Borromini wordt toegeschreven, bereikt men de cipressenvijver, door BŲcklin verscheidene malen als motief voor zijn schilderijen gebruikt, van dit statige palazzo dat tussen 1614 en 1621 door Vasanzio, de uit Nederland afkomstige architect Jan van Santen, voltooid werd. De villa was een geliefde verblijfplaats van paus Gregorius XIII, die hier zijn goedkeuring gaf aan de naar hem genoemde kalender, 1582.

Overige villa's.
De Villa Vecchia, uit het midden van de 16de eeuw, werd vernieuwd door Vignola. De Villa Borghese stamt uit 1604-1605 en is gebouwd naar het voorbeeld van de Villa Mondragone. De Villa Grazioli bezit talrijke fresco's van Domenichino, Annibale Carracci en kunstenaars uit de kring rond Zuccari.

Omgeving
Tusculum, circa 6 km van Frascati
Tusculum is spreekwoordelijk geworden voor een rustig en behaaglijk landgoed. Telegonus, de zoon van Circe en Odysseus, zou de legendarische stichter zijn. De naam verraadt echter Etruskische oorsprong. Al in de Romeinse keizertijd bezaten talrijke welgestelden onder wie Cicero en Lucullus hier hun buitenverblijf. Ook Caesar en Tiberius hadden hier een villa. In de l0de tot 12de eeuw werd Rome beheerst door de graven van Tusculum die ook talrijke pausen leverden. Onder paus Coelestinus III werd Tusculum volledig verwoest, 1191. Vele antieke ruines herinneren nog aan het grootse verleden: amfitheater, substructies van de villa van Tiberius, waterleidingen en cisternen. Bovendien is er nog een goed geconserveerd Grieks theater.

Grottaferrata, circa 6 km ten zuiden van Frascati
De Abbazia di Grottaferrata, gebouwd op de ruÔnes van een der villa's van Cicero, werd in 1005 gesticht door de H. Nilus, als klooster van de basilianer monniken van de Griekskatholieke ritus. Het complex werd gebouwd door een leerling van Nilus, de H. BartholomeŁs. De drieschepige vroeg-Romaanse kerk werd in 1025 door paus Johannes XIX gewijd. Kardinaal Giuliano della Rovere, de latere paus Julius II, gaf aan het einde van de 15de eeuw Giuliano da Sangallo opdracht het klooster met zware muren met poorten en torens te omgeven. Het marmeren portaal met laat≠11de-eeuwse ingelegde deurvleugels, in de voorhal van de kerk S.Maria, doet Byzantijns aan. Timpaan met DeŽsis mozaÔek. Het doopvont uit de 10de-11de  eeuw rust op vier gevleugelde leeuwen en is met reliŽfs versierd. Het interieur van de kerk is bepaald door de 18de-eeuwse verbouwing in de stijl van de barok. Er zijn fragmenten bewaard gebleven van de oude cosmatenvloer. De triomfboog is met mozaÔeken versierd, Pinksteren. Daarboven bevinden zich fresco fragmenten uit dezelfde tijd, 13de eeuw. De Cappella di S. Nilo is door Domenichino met frescoís versierd, 1609-1610, leven van de H. Nilus en BartholomeŁs. Barokke iconostasis, altaarwand, met de 10de-eeuwse icoon van de Madonna van Grottaferrata. De schitterende klokkentoren dateert uit de 12de eeuw. In het museum bevinden zich talrijke kunstschatten waaronder klassieke sculpturen, o.a. een grafstŤle uit de 5de eeuw v. C.,handschriften, schilderijen en iconen.

Rocca di Papa
, circa 12 kilometer ten zuidoosten van Frascati
Dit hoogst gelegen plaatsje van de Castelli Romani, aan de voet van de kratertop Monte Cavo, wordt in 1181 als pauselijke burcht vermeld. De kerk S. Maria Assunta, 1664≠/1753, werd na een aardbeving tussen 1815 en 1845 herbouwd. In de rechtertranseptarm bevindt zich een altaarpaneel van C. Giaquinto, 1739.

Omgeving
Marino, circa 10 km ten westen van Frascati
Het stadje is een van de bekendste wijncentra van de Castelli Romani. Eenmaal per jaar, op de eerste zondag van oktober, wanneer de Sagra del Vino, wijnfeest, wordt gevierd, spuiten de fonteinen op de centrale piazza wijn. Het plaatsje is ontstaan in de buurt van het antieke Castrimoenium en wordt reeds in de 11 de eeuw vermeld. Vanaf 1419 was het in het bezit van de familie Colonna. De kerk van de Madonna del Rosario, 1713, doet denken aan de 17de≠eeuwse architectuur in Noord-ItaliŽ. Opmerkelijk interieur. In de laatrenaissancekerk S. Maria delle Grazie bevindt zich een altaarpaneel met de H. Rochus dat wordt toegeschreven aan Domenichino. De Vier Morenfontein op de Piazza del Plebiscito, 1642, herinnert aan de zeeslag bij Lepanto waarin Marcantonio Colonna aanvoerder was van de pauselijke vloot. 

Subiaco   
Ligt in de provincie Rome, ten oosten van Rome, aan de Aniene. Er is wintersport in de nabijgelegen Monti Simbruini.

Het antieke Sullaquem, boven de meren, ontstond aan de oever van drie door keizer Nero aangelegde kunstmatige meren waaraan de keizer een van zijn villa's liet bouwen. Al daarvoor brachten vier aquaducten het water van de rivier de Anio naar Rome. In het begin van de 6de eeuw vestigden de H. Benedictus van Nursia (= Norcia) en zijn zuster de H. Scholastica zich in Subiaco. Benedictus en zijn vele volgelingen stichtten er dertien kleine kloosters. Alleen het Monastero S. di Scolastica is bewaard gebleven.

Monastero di S. Scolastica

In 937 schonk Leo VII het kasteel van Subiaco met de omliggende boerderijen aan het klooster. Het beleefde zijn bloeitijd van de 11de tot de 13de eeuw. In 1464 richtten de Duitsers A. Pannartz en C. Schweynheim er de eerste drukkerij van ItaliŽ op. De bomschade aan de faÁade en aan de eerste kloostergang, l6de eeuw, werd hersteld. De tweede kloostergang uit 1052 werd in de 14de eeuw vernieuwd. De fraaie arcade bij de ingang is gebouwd in de stijl van de Duitse late gotiek en dateert uit de 15de eeuw. Binnen vindt men Romaanse zuilen met cosmatenwerk aan de kapitelen.
De kerk werd in 980 door Benedictus VII gewijd en inde 13deeeuw,onderinvloed van de cisterciŽnzer gotiek, vernieuwd.
14de≠eeuws fresco in het portaal. Toegang door de eenvoudige maar indrukwekkende Romaanse klokkentoren, 1052. De schoorbalk is versierd met een stenen reliŽf, 8ste/9de eeuw, waarop dieren zijn afgebeeld, en inscriptie. In de doorgang fresco's uit de 11de eeuw. Het interieur van de kerk is classicistisch en dateert uit 1769-1776. Koorgewelven met fresco's uit het begin van de 15de eeuw. In de sacristie een altaarstuk dat wordt toegeschreven aan C. Maratta. Van hieruit loopt een gang naar de Grotte di S. Scolastica. In de Cappella degli Angeli fresco's uit 1426. De derde kloostergang, cosmatenwerk, is in twee fasen gebouwd: de zuidflank is van Meester Iacopo, ca. 1200, de ande≠re zijn van zijn zoon Cosma en diens zonen Luca en Iacopo, 1227-1243. Archief en bibliotheek.

Monastero di S. Benedetto in SubiacoMonastero di S. Benedetto, Sacro Speco  

De grot die de H. Benedictus drie jaar als kluis gebruikte, Sacro Speco, was aanleiding voor het oprichten van het schilderachtig gelegen klooster dat op en in een rots gebouwd werd en dat in zijn huidige vorm voor het grootste deel uit de 13de eeuw dateert. De bouwstijl is die van de gotische cisterciŽnzer kerken. De bovenkerk onderging 14de-eeuwse veranderingen. Het klooster is vooral van belang vanwege het beschilderde interieur dat het tot een 'pinacotheek' van de Italiaanse frescoschilderkunst van de middeleeuwen maakt.
De fresco's dateren uit de 9de≠15de eeuwen het oudste fresco, ca. 800,
bevindt zich in de Grotta dei Pastori en stelt een Madonna met Kind en heiligen voor. In de Cappella di S. Gregorio Magno, Cappella degli Angeli, bevinden zich fresco's in Byzantijnse stijl uit de School van Rome uit de 12de eeuw. Bij de ingang van de kapel het tijdens zijn leven geschilderde portret van de H. Franciscus uit 1224. In de benedenkerk frescoís uit de school van Rome uit de 13de eeuw ten tijde van Pietro Cavallini. In de Cappella della Madonna, met de Scala Santa, treft men fresco's uit de SiŽnese school van de 14de eeuw. Een gedeelte van de fresco's in de bovenkerk is van dezelfde hand. De fresco's in de Sala del Capitulo Vecchio zijn van de School van Perugino.

Andere bezienswaardigheden

S. Francesco. De eenvoudige franciscanenkerk werd in 1327 boven het oude oratorium van S. Pietro al Deserto gebouwd. Er is een triptiek van Antoniazzo Romano uit 1467. De fresco's in de derde kapel links en het altaar met de Geboorte van Christus worden toegeschreven aan Sodoma. Kathedraal S. Andrea. De door twee eenvoudige torens geflankeerde faÁade uit 1765 werd na het bombardement weer hersteld. De koepelkerk heeft een classicistisch interieur. Van Sebastiano Conca Wonderbare visvangst. In de sacristie Madonna met Kind van C. Dolci en waardevolle kerkelijke gewaden. Castello Abbaziale. Het kasteel werd in de 11de eeuw ter bescherming van het klooster opgericht door abt Giovanni. Later was het de residentie van de commandeurkardinalen van de abdij. In 1775 kwam het aan paus Pius VI.   

** Uw accommodatie in Frascati kunt U goed boeken via Hotels/Frascati.  Er zijn 13 (31) hotels online boekbaar
*** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets