GENOVA of Genua, hoofdstad van de gelijknamige provincie en van de landstreek LiguriŽ, is gelegen aan de voet van de Ligurische Apennijnen. 'Groot-Genua' strekt zich over ongeveer 35 kilometer uit langs de gelijknamige Golf, van Voltri, in het westen, tot Nervi, in het oosten; naar overzicht regio LiguriŽ. ** Naar Stedenlijst ItaliŽ. -  Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie

    

Palazzo Ducale in Genua)Genua is de zetel van een aartsbisschop en sedert 1812 is het ook universiteitsstad. Voor alles is het thans de grootste zee≠ en handelshaven van ItaliŽ en na Marseille de belangrijkste haven van de Middellandse Zee. De oudste delen van deze haven, Porto Vecchio, werden rond 1250 aangelegd. Op de westelijke punt staat de oudste nog intact gebleven vuurtoren van Genua, de Lanterna uit 1543, als symbool van de stad.
Geschiedenis

De streek was al in de Ligurische tijd bevolkt en men stond toen reeds in contact met de volkeren rondom de Middellandse Zee. In 205 v.C. kreeg de nederzetting de status van een Romeins municipium. Eeuwenlange schermutselingen, ook met de Saracenen, hebben in de 12de en 13de eeuw van Genua, dat al sinds de 10de eeuw een zelfstandige republiek was met aan het hoofd een doge, een geduchte zeemacht gemaakt. In 1284 versloeg het zelfs zijn gevaarlijkste vijanden, de Pisanen. De stad wist niet alleen Corsica, SardiniŽ en Elba in bezit te krijgen maar ook de Griekse eilanden Rhodos, Samos, Lesbos en Chios. Men had ook koloniŽn langs de kust van de Zwarte Zee. Ook het sterke VenetiŽ streed tegen de steeds maar groeiende Genuese concurrentie.
Uiteindelijk moest Genua in de slag bij Chioggia, 1381, tegen VenetiŽ het onderspit delven. De stad verzwakte door langdurige en verbitterde veten binnen de eigen muren. Nu gingen ook enkele belangrijke handelskoloniŽn verloren zodat Genua zelfs vreemde overheersing, door Frankrijk bijv., op de koop toe moest nemen. De stad beleefde onder Andrea Doria een nieuwe periode van bloei, 1528, waaraan in de volgende eeuwen Frankrijk, 1684, Oostenrijk, 1746, en opnieuw Frankrijk onder Napoleon, 1796, een einde maakten. Se≠dert 1815 behoorde Genua tot het koninkrijk SardiniŽ, dat in 1860 een deel werd van het koninkrijk ItaliŽ. In de tijd van het 'Risorgimento', met het geheime genootschap van de 'Carbonari' tegen de Habsburgers, kon Genua nog eenmaal een belangrijke bijdrage leveren aan de geschiedenis van het land. Met name de revolutionairen Mazzini en Garibaldi speelden hierin een grote rol. De voormalige stadsrepubliek werd in 1946 een deel van de republiek ItaliŽ.

Kathedraal S. Lorenzo

De zwart-wit gestreepte marmeren faÁade, rond 1100 voltooid, beÔnvloed door de Toscaans-Pisaanse architectuur, is zeer indrukwekkend door haar strengheid en soberheid. De drie portalen die er pas in de 13de eeuw werden ingebouwd, alsmede het roosvenster verraden de invloed van de Franse gotiek. In het veld van de puntgevel een Majestas Domini met de vier evangelistensymbolen. Aan weerszijden van de deur reliŽfs met voorstellingen van Jezus' Kindsheid, links, en Christus stamboom, rechts. Tegen de rechterhoek van de faÁade bevindt zich een onder de naam Arrotino, scharenslijper, bekend geworden beeld uit de 13de eeuw. De campanile stamt uit 1522.
Interieur

De kerk is drieschepig en heeft drie absiden. Het gotische gewelf wordt door rijkversierde Korintische zuilen gedragen. Ook hier het zwart≠witcontrast. De renaissancevieringkoepel is ontworpen door Galeazzo A1essi, 1567. De gewelffresco's boven het hoofdaltaar stellen het Laatste Oordeel en het Martelaarschap van de H. Laurentius voor. Ze zijn in 1622 aangebracht door Lazzaro Tavarone. Links van het presbyterium komt men in de Cappella Lercari met een altaar van Carlo Barabino, plafondfresco's van G. B. Castello en muurschilderingen van Luca Cambiaso. In de rechter-nevenapsis, ook wel Cappella Senarega genoemd, zijn fresco's te zien van Giovanni Andrea Carlone, met scŤnes uit het leven van de H. Sebastiaan, en een schitterend schilderij van Federico Barocci, een KruisigingsscŤne met Maria, Johannes en Sebastiaan. Bijzondere aandacht verdient de Cappella di S. Giovanni Battista waarin de as van Johannes de Doper wordt bewaard. Deze schitterende kapel werd ontworpen door Elia en Giovanni Gagini en valt op door het prachtige marmeren front. Hier bevinden zich beroemde beelden van Andrea Sansovino, de Madonna en Johannes de Doper. De schatkamer bevat zeer kostbare werken, waaronder Byzantijns goudsmeedwerk: o.a. het Kruis van Zacharias, de mantel van paus Gelasius en voorts de beroemde Sacro Catino, een op een der kruistochten buitgemaakte glazenschaal uit de 1ste eeuw n.C.

S. Ambrogio e Andrea, ook Chiesa del Gesu genaamd, Piazza Matteotti

Deze jezuÔetenkerk werd tussen 1589 en 1606 gebouwd ter vervanging van een oudere kerk die in de 6de en 7 de eeuw als 'uitwijkkerk' diende voor de Milanese bisschoppen. De kerk is drieschepig en bezit een rijke stucwerkdecoratie. De muren en gewelven zijn door Giovanni Carlone beschilderd. Waardevolle schilderijen van Guido Reni, Maria-Hemelvaart, en van P.P. Rubens, de Besnijdenis, hoofdaltaar, en de H. Ignatius geneest een bezetene.

SS. Annuanziata del Vastato, Piazza della Nunziata

De van oorsprong 13de-eeuwse kerk werd met hulp van de Genuese familie Lomellini tussen 1591 en 1620 geheel vernieuwd. Het is een drieschepige basiliek die gebouwd is in de typische Genuese barokstijl. Rijke inwendige versieringen. De sierlijke neoclassicistische zuilenvoorhal werd in 1843 gebouwd naar ontwerpen van Carlo Barabino. De kerk bezit rijke stucdecoraties en is door G. B. en G. Carlone voorzien van fresco's, misschien wel de fraaiste in de stad. Talrijke beeldhouwwerken van belangrijke kunstenaars: Luca Cambiaso, Bernardo Strozzi, Giovanni Andrea Ansaldo e.a. Zeer fraai is de uit hout gesneden beeldengroep van de Genuees A. Maria Maragliano.

SS. Cosma e Damiano

De kerk is zowel van binnen als van buiten karakteristiek voor de strenge Genuese Romaanse stijl.

S. Donato, Piazza S. Donato

Deze zuiver Romaanse kerk behoort tot de oudste van de stad, 12de eeuw. Bijzondere aandacht verdient de hoge achthoekige toren. Aan het einde van het linkerzijschip bevindt zich een drieluik uit 1485 van Joos van Cleve.

S. Giovanni di PrŤ, Piazza della Com≠menda

Op deze plaats bestond al in de 7de eeuw een kerk waarin tot 1098 de as van Johannes de Doper, nu in de kathedraal, bewaard werd. Het streng Romaansgotische bouwwerk uit de 12de eeuw werd tot de restauratie in 1870 her≠haaldelijk verbouwd. De kerk is drieschepig en tamelijk breed van opzet. Het eveneens drieschepige oratorium is het bezichtigen zeker waard.

S. Maria Assunta di Carignano, Piaz≠za Carignano

Galeazzo Alessi begon in 1552 met de bouw van deze centraal ontworpen kerk met koepel en faÁadetorens. De werkzaamheden waren in 1603 voltooid. Van hieruit bijzonder fraai uitzicht over de stad.

S. Maria di Castello, te bereiken vanaf de Piazza Embriace, met de interessante Torre degli Embriaci uit de 12de eeuw, via de Salita di S. Maria di Castello.

De kerk die oorspronkelijk als basiliek op oudere fundamenten was neergezet, werd in de 12de eeuw volledig verbouwd met gedeeltelijke gebruikmaking van oudere bouw elementen. In 1442 kwam zij in het bezit van de dominicanen aan wie een deel van de zeer rijke inrichting te danken is, met name de schilderijen van Pier Francesco Sacchi, 3de kapel rechts, en Giovanni Mazone, 3de kapel links. De deur van de sacristie is door Leonardo Riccomanni in 1452 van fraaie houtsculptuur voorzien. Van daaruit komt men in het interessante, uit drie kloostergangen bestaande en met fresco's versierde 15de/16de-eeuwse complex. In het kleine museum bevinden zich werken van Lodovico Brea, L. Riccomanni en Maragliano alsmede fresco's van Justus van Ravensburg en C. Braccesco, l5de eeuw.

S. Matteo, Piazza S. Matteo

Deze Romaansgotische kerk werd in 1125 door Martino Doria gebouwd. De fraaie zwart-wit gestreepte faÁade stamt uit de l3de eeuw. Inscripties op de witmarmeren banden van de faÁade herinneren aan de roemrijke daden van dit geslacht. Het drieschepige interieur dat schitterend versierd is met stucwerk en marmeren zuilen, beantwoordt geheel aan de gotische bouwprincipes. Bij het hoogaltaar het zwaard van Andrea Doria, in de crypte zijn graf, dat in de 16de eeuw ontworpen is door Giovanni Angelo Montorsoli. Links naast de kerk een bekoorlijke kloostergang uit 1310.

S. Siro, Via S. Siro

De zeer afwisselende geschiedenis van deze oude kerk begint aan het eind van de 4de eeuw toen de S. Siro de eerste bisschopskerk van Genua was. Vanaf de 10de eeuw was de S. Lorenzo de kathedrale kerk. In het begin van de 11de eeuw was de S. Siro eigendom van de benedictijnen, en in 1575 van de theatijnen - naam van de leden van een kloosterorde, in 1524 gesticht door de H. Cajetanus van Thiene en Joannes Petrus Carafa, bisschop van Chieti - , die tussen 1586 en 1613 een nieuwe kerk lieten bouwen. Het rechterportaal van de faÁade stamt nog uit de 16de eeuw. Het interieur is voorzien van barokke fresco's van de Ligurische en Genuese schilderscholen.

S. Stefano, Piazza di S. Stefano

Deze kerk die tot de oudste van Genua behoort, 12de eeuw, werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. De vijfschepige crypte stamt uit de 10de eeuw. De kerk geniet bekendheid als doopkerk van de in Genua geboren Columbus. Het interieur wordt verlicht middels een roosvenster boven het portaal van de hoge faÁade. Het presbyterium is verhoogd, een zeldzaamheid in de kerken van Genua. Tegen de binnenmuur van de faÁade een schitterende zangerstribune van Donato Benti en Benedetto da Rovezzano uit 1499. Onder de talrijke schilderijen verdient een groot paneel van Giulio Romano bijzondere aandacht.Via Garibaldi en haar paleizen

Deze 'Paleisstraat' is een van de grootste bezienswaardigheden van de stad en stellig een van de fraaiste straten van ItaliŽ. De straat ontstond in 1550 naar de plannen van Galeazzo Alessi en heette destijds Via Aurea. Wanneer men vanaf de westzijde van de Piazza Fontane Marose de Via Garibaldi inloopt, komt men langs de volgende bouwwerken: Palazzo Cambiaso, nr. 1, van G. Alessi, thans zetel van de Bank van Napels; Palazzo Gambaro, nr. 2, met fraai portaal, ontworpen door Giovanni Ponzello; Palazzo Parodi, nr. 3, met een elegante loggia en interessante fresco's, van Franco Lercari; Palazzo Carrega-Catal≠di, nr. 4, van Giovanni Battista Castello, zetel van de Kamer van Koop≠handel van Genua, met vergulde galerij met stucwerkdecoratie van Lorenzo de Ferrari; Palazzo Spinola, nr. 5, tweede helft 16de eeuw, met fraaie fresco's van Calvi en Lazzaro Tavarone, thans zetel van de Banca d'America e d'ltalia; Palazzo Doria, nr. 6, van G. B. Castello. De faÁade stamt uit de 17de eeuw. Binnen bevindt zich een fraaie, eveneens door CasteIlo ontworpen marmeren schoorsteen; Palazzo Podestŗ, nr. 7, door G.B. Castello ontworpen, met fraaie binnenhof; Palazzo Cattaneo Adorno, nr. 8-10, met dubbel portaal, eind 16de eeuw. Op nr. 10 fraaie fresco's van L. Tavarone.

Palazzo Doria Tursi of Palazzo Municipale,
nr. 9

Het palazzo werd vanaf 1564 gebouwd door Rocco Lurago. Sinds 1848 is het in gebruik als stadhuis. Het majestueuze gebouw bevat in de voorhal vijf grote fresco's van L. Tavarone, in de grote vergaderzaal een fresco van Francesco Gandolfi. Het is een voorstelling van Columbus aan het Spaanse hof nadat hij Amerika heeft ontdekt. In de Sala del Sindaco bevindt zich de beroemd geworden bronzen tafel met een Romeinse inscriptie alsmede drie handschriften van Columbus. In de Sala Rossa Vlaamse gobelins uit de 17de eeuw. Ze zijn ontworpen door Jordaens. Verder de Guarneri-viool, 1742, van Niccolo Paganini.

Palazzo Bianco, nr. 11

Dit paleis is in 1565 door G. Orsolini en D. Ponzello gebouwd. In 1711 werd het verbouwd en vergroot. Restauraties na 1942. Het geeft niettemin een indrukwekkend beeld van de Genuese barok. In het pa≠lazzo bevindt zich een van de belang≠rijkste schilderijencollecties van de stad. Het zwaartepunt van deze zogenaamde Galleria di Palazzo Bianco ligt bij de schilders van de Genuese en de Ligurische Scholen van de l5de-17de eeuw. Verder zijn er werken van Filippino Lippi, Giovanni Pisano, Veronese, Palma il Vecchio en Pontormo. Uit de Spaanse Scholen Murillo en Zurbaran en uit de Nederlanden o.a. Van Dyck, Rubens, Van der Goes, G. David en Matsijs.

Palazzo Rosso, nr. 18

Dit schitterende bouwwerk van de familie Brignole-Sale is tussen 1671 en 1677 door de Lombardische architect Matteo Lagomaggiore gebouwd. Tussen 1953 en 1960 heeft men het volledig gerestaureerd. De schilderijenverzameling, Galleria di Palazzo Rosso, is ondergebracht in maar liefst honderd vertrekken. De bezoeker vindt hier tevens etsen, tekeningen, munten en kleine beeldhouwwerken. Er is een topografische en cartografische afdeling en bovendien een omvangrijke collectie keramiek met werken uit Albisola en Savona. Zeer fraai is de collectie kerstkribben met houten beeldjes, voornamelijk uit de Genuese School, 17 de en 18de eeuw.

Via Balbi en haar paleizen

Aan het einde van de Via Garibaldi opent zich de Piazza della Meridiana. Hier bevinden zich het Palazzo della Meridiana, nr. 1, en het PalazzoBrignole, nr. 2. De daarop aansluitende Via Cairoli  loopt over in de monumentale Via Balbi die evenals de Via Garibaldi door schitterende paleizen wordt omzoomd. Een van de fraaiste daarvan is het

Palazzo Durazzo Pallavicini, nr. 1

dat vanaf 1618 door Bartolomeo Bianco werd gebouwd. Dit prachtige, zij het strenge bouwwerk wordt dooreen hoog met wapens versierd portaal verlevendigd. De muren worden gebroken door middel van balkons en loggia's met arcaden. Het hierdoor ontstane statige karakter wordt nog versterkt door een prachtige, door zuilen verdeelde trap op het voorplein. Ook hier vinden we in de schitterend ingerichte zalen, naast keramiek≠ en porseleincollecties, schilderijen uit de 17deen l8de eeuw, van Rubens, Van Dyck, Tintoretto, Veronese, Ribera, Guercino, Segantini, Strozzi, Perin del Vaga e.a.

Palazzo dell'Universitŗ, nr. 5

Dit indrukwekkende palazzo werd ontworpen door B. Bianco. Destijds gaven de jezuÔeten hier onderricht in de filosofie en filologie. In 1682 kwam er een medische faculteit bij. Het palazzo bezit de fraaiste binnenhof en tuin van geheel Genua. Belangrijkste kunstwerken: de zes allegorische bronzen beelden van Giambologna in de Au≠la Magna. Ze behoorden aanvankelijk bij het grafmonument van Luca Grimaldi. De rijke universiteitsbibliotheek, ondergebracht in de wat afzijdig gelegen voormalige kerk SS. Gerolamo e Fran≠cesco Saverio - schitterende fresco's van Domenico Piola in het voormalige presbyterium - bevat meer dan 350 000 boedel en, ruim 1000 incunabelen en ongeveer 3000 handschriften.

Palazzo Reale, nr. 10

Het palazzo werd in het midden van de 17de eeuw door Giovanni Angelo Falcone en Pier Francesco Cantone gebouwd. Carlo Fontana wijzigde het ingrijpend en bepaalde daarmee het huidige aanzien. Het palazzo dat aanvankelijk bezit was van de familie Balbi, werd later eigendom van de familie Durazzo. Vanaf 1824 was het koninklijke residentie. Thans herbergt het een rijke schilderijencollectie die in de unieke pronkkamers is ondergebracht: Reni, Guercino, Van Dyck, Giordano, Roos, Guidobono, Strozzi e.a.. Bijzondere aandacht verdient de door Domenico Parodi met fresco's versierde Galleria degli Specchi, waarin zich een werkelijk virtuoos vervaardigde marmeren beeldengroep bevindt van Francesco Schiaffino, de Roof van Proserpina. In de Saletta dei Fiamminghi is een fraaie voorstelling van de Gekruisigde van Van Dyck te zien. Tuin en Teatro Falcone.

Museo di Architettura e ScuItura Li≠gure,
S. Agostino, Piazza Negri
In deze voormalige 13de-eeuwse kerk - fraaie faÁade, met keramiek beklede campanile, werd in 1339 de eerste doge Simon Boccanegra gekozen. Thans bevindt zich hier het museum met beeldhouwwerken en frescofragmenten uit de 10de tot de 18de eeuw.

Museo E. Chiossone
,
Piazza Mazzini≠Villetta Dinegro
Het museum bezit onder meer een buitengewoon interessante collectie oosterse kunst, 3000 v.C. tot in de 19de eeuw.

Bezienswaardige pleinen

Piazza Acquaverde
hier bevindt zich het in 1862 onthulde reusachtige Columbus-monument.

Piazza Corvetto
,

met de Villetta Dinegro en het bijbehorende plantsoen waarin zich het marmeren monument van Mazzini bevindt. Een bezoek waard is de schitterend aangelegde.

Piazza Dante
,

de 18de-eeuwse, met klimop begroeide Casa di Colombo staat op de plaats van het oorspronkelijke huis waarin Columbus zijn jeugd zou hebben doorgebracht en dat in 1648 bij een beschieting door de Franse vloot verloren is gegaan. Daarachter een oude benedictijnen kloostergang, de Chiostro di S. Andrea uit de 12de eeuw. De Porta Soprana behoort tot de best bewaarde delen van de oude uit 1155 stammende stadsmuur.

Piazza de Ferrari,

dit zeer levendige plein, centrum van de stad, is een geschikt uitgangspunt voor tal van bezichtigingen. In de directe omgeving bevinden zich de Piazza Matteotti, de Piazza di S. Matteo en de kathedraal S. Lorenzo. In het midden van het plein staat de grote, schaal vormige fontein van Crosa di Vergagni uit 1936. Het plein is omgeven door talloze monumentale bouwwerken waarvan het Teatro Comunale dell'Operauit 1828 het belangrijkste is. Aan de noordoostzijde staat het in 1893 door Augusto Rivalta vervaardigde bronzen ruiterstandbeeld van Garibaldi. Rechts de Accademia Linguistica di Belle Arti uit 1831, met op de eerste verdieping schilderijen uit de Genuese schilderscholen. Aan de zuidoostzijde het neobarokke beursgebouw. Hier begint de zeer drukke Via XX Settembre met haar bogen, statige gebouwen en talloze winkels.

Piazza Fontane Marose,

het plein wordt omgeven door fraaie palazzi waaronder het Palazzo Spinola, nr. 6. Het Palazzo Negrone, nr. 4, stamt uit de 16de/17de eeuw. Het Palazzo Pallavicini, nr. 2, dateert uit 1575.

Piazza di S. Matteo,

dit schilderachtige plein met de kerk S. Matteo verkeert nog vrijwel in zijn oorspronkelijke staat en geeft ons een indrukwekkend beeld van het oude Genua. De huizen met de nrs. 15, 16 en 17 waren destijds in het bezit van de familie Doria. Ze stammen uit de 13de-15de eeuw. Het renaissancepaleis Casa di Andrea Doria, nr. 17, werd in 1528 door de republiek geschonken aan de doge Andrea Doria, uit dankbaarheid

Azienda di Promozione Turistica Genova

Ufficio Marketing e Promozione  -  Tel. +39 0105767929 - +39 0105767928 - fax +39 010 581408  -  E-mail: aptgenova@apt.genova.it   -  E-mail van de gemeente is redazione@comune.genova.it

Informatie
* Vraag om Genova Pianta della cittŗ, goede plattegrond met veel gegevens.
* De brochure Genova Gateway to the sea geeft goede informative toeristische informatie.
* Voor de omgeving van Genova is Iteneraries and excursions in the countryside around Genoa aan te bevelen

* Genovatouristboard.net  
Toeristenbureau in Genua  -  Apt.genova.it .     A.P.T. in Genua   -  Palazzo Ducale

** Uw accommodatie in Genua kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Genua.  Er zijn 35 hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie!
Hotels nabij:
Bezienswaardigheid: Genova aquarium  -  Conferentiecentrum: Fiera di Genova  -  Monument of oriŽntatiepunt: Palazzo Ducale  -  Museum: Genoa Museum  -  OriŽntatiepunt: Piazza De Ferrari  -  Stadion of Arena: Luigi Ferraris  -  Theater: Vaillant Palace  -  Treinstation: Genova Brignole   -   Genova Piazza Principe
Hotels op / nabij luchthaven: (Afstanden zijn hemelsbreed gemeten. Reisafstanden kunnen groter zijn)
Cristoforo Colombo (GOA) 7.8 km  -  Villanova d'Albenga (ALL) 77.4 km

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets