MONTE CASSINO, ligt in de provincie Frosinone,  De stad heette in de oudheid Casinum. Boven de stad ligt het beroemde benedictijnenklooster; naar overzicht regio Latium.  Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ.  Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar uw accommodatie!

    

Het klooster Montecassino, 519 meter boven het plaatsje Cassino, regio Latium of Lazio, tussen Rome en Napels gelegen, op de plek waar zich in de oudheid een tempel van Apollo verhief, is de wieg van de benedictijnenorde.
Over een weg met haarspeldbochten en een schitterend uitzicht naar beide zijden komt men bij deze abdij.
Hier stichtte de heilige Benedictus in het jaar 529 een abdij met prachtige gebouwen van een grote rijkdom, excellerend door wetenschappelijke ambities waar het waardevolle archief en de belangrijke bibliotheek al spoedig van getuigden.

Abdij Montecassino. Reconstructie, tijd 1075Pelgrimsoord
Pelgrims, bezoekers, zieken vooral, kwamen met honderden tegelijk naar de berg Cassino; de monniken hadden een goede reputatie als geneeskundigen; er werd beweerd dat ze zelfs in het bezit van heilzame balsem van de berg Sion waren.
Vier keer vernietigd
De laatste maal tijdens de Slag van Cassino (oktober 1943-mei 1944). Nadat de geallieerden Napels hadden ingenomen, maakten de Duitsers van Monte Cassino hun belangrijkste verdedigingsplaats op de weg naar Rome. Hier liepen dan ook de aanvallen van de geallieerden vast ondanks de heldhaftige strijd van de Poolse strijdkrachten. die zware verliezen leden. Na deze mislukking besloten de Amerikanen tot een luchtbombardement en vernietigden de abdij. De abdij is nadien naar voorbeeld van originele tekeningen herbouwd en het indrukwekkende vierkante bouwwerk verrijst nu weer als vroeger op de Monte Cassino.

De abdij
Voor de abdij liggen vier met elkaar in verbinding staande kloostergangen die het geheel een plechtige sfeer geven. De sobere gevel van de basiliek doet niets van het prachtige interieur vermoeden: marmer, stucwerk, mozaÔeken en vergulde versieringen in 17de- en 18de-eeuwse stijl vormen een schitterend. maar wat kil aandoend geheel. In het koor ziet men een mooi notenhouten koorgestoelte, 17de eeuw, en een marmeren graf met de relikwieŽn van de H. Benedictus.
Het grote en ondanks de ruimtelijke beperking door zijn ligging royaal aangelegde complex omvatte kerk,
kapittelzaal, dormitorium, refectorium, keuken, cellarium of voorraadkamer, novicencel, vestiarium of garderobe, oud en nieuw infirmarium of ziekenboeg en het palatium.
Van het oorspronkelijke complex zijn alleen de door de kunstschool van Beurone beschilderde crypte (1889-1913) en de graven van Benedictus en zijn tweelingzuster, de heilige Scholastica, bewaard gebleven.

Benedictus
Is  de vader van het westerse monnikenleven en de belangrijkste 'cultuurpaus' van zijn tijd, eiste van zijn confraters, vooral ten noorden van de Alpen, strenge discipline. Ora et labora, bid en werk, luidde de regel. Meditatie, verinnerlijking van het religieuze leven - dat was zijn credo. Hij was niet teerhartig en kwezelachtig, maar een fanatieke gelovige en strenge patriarch, die strijdlustige woorden vond om zijn leer onder de aandacht te brengen. Door de 'inspanning der gehoorzaamheid', zo preekte hij, moest men de deugden zien weer te vinden waarvan men zich 'in de traagheid der ongehoorzaamheid' had verwijderd: 'We moeten dus lichaam en ziel gereedmaken om als soldaat dienst te doen, in gehoorzaamheid aan de geboden."
Van een contemplatief kloosterleven is bij Benedictus geen sprake; wie wil intreden, zo luidt de boodschap, moet streng zijn tegen zichzelf "Elk uur een wakend oog op doen en laten van uw leven houden", zo luidt het hoofdprincipe van S. Benedicti Regula Monasteriorum.
De heilige schreef deze regels na 534 op de Montecassino en somde precies op 'welke de werktuigen van de goede werken zijn': "Gods geboden dagelijks in daden omzetten. De kuisheid liefhebben. Niemand haten. Geen jaloerse gevoelens koesteren. Niet uit afgunst handelen. Niet van onenigheid houden. Arrogantie vermijden. De ouderen eren, van de jongeren houden-. Maar: 'De werkplaats waar wij vlijtig met al deze werktuigen moeten werken is het isolement van het klooster en het voortdurende verblijf in de gemeenschap." Paus Gregorius de Grote prees het eerbiedwaardige leven van de heilige. Hij was telg uit een voornaam geslacht te Nursia en werd naar Rome gestuurd om daar te gaan studeren. Toen hij zag hoevelen daarbij in de poel van ondeugd en verderf wegzonken, liet hij zijn studie voor wat het was, nam afscheid van het ouderlijk huis en het vermogen van zijn vader en verkoos, in het verlangen God alleen te behagen, het ordegewaad. Benedictus stierf op Witte Donderdag in het jaar 547 in gebed voor het altaar in de kloosterkerk van Montecassino. Zijn stoffelijke resten werden in 703 naar Fleury in Frankrijk overgebracht.

Museo abbaziale 
Dit museum is gewijd aan de geschiedenis van de abdij en herbergt de kunstwerken die in 1944 niet verloren gingen bij de bombardementen.
Door naar beneden terug te rijden, richting Cassino, komt men langs het museo Archeologico Nazionale en het nabijgelegen gebied met opgravingen (amfitheater, theater, graf van Umidia Quadratilla).

** Uw accommodatie in geheel ItaliŽ kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Booking/Italie. Geen reserveringskosten, laagste prijsgarantie, maximale keuze, onpartijdige hotelbeoordelingen, website en klantenservice in het Nederlands en nog veel andere talen.

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets