STEDEN in APULIň, Ital. PUGLIA bijv, Manfredonia: provincie Foggia, ligt aan de voet van de Monte Gargano, aan de Golf van Manfredonia. De stad werd in 1256 door Manfred, de zoon van keizer Frederik II, gesticht.  naar  regio overzicht   ApuliŽ. Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!

    

Manfredonia werd bevolkt door de laatste bewoners van het nabijgelegen, al uit de antieke tijd stammende Sipontum, dat zwaar geteisterd was door de malaria en dat in ditzelfde jaar geheel werd opgegeven.
De nieuwe stad Manfredonia viel in 1620 ten prooi aan de Turkse verwoestingen. Later werd ze volgens het zgn. schaakbordpatroon herbouwd. Van de oude stad zijn slechts onbeduidende resten bewaard gebleven: de S. Domenico met een gotisch portaal, en het kasteel uit de tijd van de Hohenstaufen. 

Manfredonia:  S. Maria di Siponto,De belangrijkste bezienswaardigheid is ongetwijfeld de 5 km ten zuiden van Manfredonia gelegen voormalige kathedraal S. Maria di Siponto, die in 1117 door paus Paschalis II werd ingewijd. Het is een vierkant bouwwerk met een koepel. Het exterieur is versierd met rondbogige blinde arcaden op zuilen. Het portaal heeft een voor ApuliŽ karakteristieke Romaanse vormgeving. De zuilen worden door leeuwen gedragen. Het geheel is overwelfd met een door dieren gedragen baldakijn. Boven de ingang bevond zich vroeger een adelaar, een overblijfsel van de 11 de-eeuwse kansel, thans in het Castello Svevo in Bari. Het interieur is in de 16de eeuw ingrijpend gewijzigd. Op het altaar een Byzantijns houten beeld van de Madon≠na met Kind. Aan de linkerzijde de toegang tot de crypte. Verder een catacombe en een klein museum met archeologische vondsten uit het antieke Sipontum.

S. Leonardo 
Deze voormalige drieschepige abdijkerk stamt uit dezelfde tijd als de S. Maria.

Oorspronkelijk drie koepels met achthoekige tamboers. Het exterieur is met lisenen versierd. Drie absiden, tongewelven in de zijschepen. Het portaal aan de noordzijde is een van de rijkste en meest harmonische portalen van ApuliŽ. De zuilen worden door leeuwen gedragen, het baldakijn met puntgevel wordt gesteund door griffioenen. Deurstijlen en boogfries zijn versierd met reliŽfs met florale motieven, naast centauren die op dieren jagen en een lier bespelen. In het timpaan is de 'Majestas Domini' afgebeeld.

Barletta 
Barletta, provincie Bari, is een havenstad aan de Adriatische Zee.
Dom S. Maria Maggiore, Via del Duomo

De bouw van deze kerk is begonnen in de Romaanse periode. Uit die tijd stammen de vier westelijke langhuisjukken. De muren van de oorspronkelijke apsis
zijn te zien in de crypte. Na 1307 werd de kerk in gotische stijl afgebouwd en in oostelijke richting verlengd. Aan het eind van de 14de eeuw werden nogmaals twee jukken toegevoegd. In de kerk kan men een ciborium en een preekstoel, deels 13de-eeuws, bewonderen. In de middelste van de vijf apsis
kapellen de in 1387 door P. Serafini geschilderde Madonna della Disfida.

S. Sepolcro, Corso Vittorio Emanuele 

Deze kerk lag aanvankelijk buiten de stad maar kwam er bij een uitbreiding van de stadsmuren, 1162, binnen te liggen. Later verbouwd in Bourgondisch≠cisterciŽnzer stijl. Aan de westzijde bevindt zich een voorhal met daarboven een kapel. Boven de nartexfresco's uit de 13de eeuw.

Kolos van Barletta, pal vůůr de S. Sepolcro 

Dit fameuze bronzen beeld van bijna 4,5 meter hoogte stelt hoogstwaarschijnlijk de laat-Romeinse keizer Valentinianus, 364-375, voor. Het is een van de karakteristieke voorbeelden van beeltenissen die het goddelijk karakter van de keizer weerspiegelen. Het beeld werd in de 4de eeuw in het Oosten gemaakt en is in 1204 door de Venetianen als oorlogsbuit uit Constantinopel meegenomen. Uiteindelijk kwam het in Barletta terecht, waar in 1309 monniken de armen en benen gebruikten om er klokken van te gieten. Nadien heeft men het gerestaureerd en sinds 1491 staat het op deze plaats.

Andere bezienswaardigheden

De S. Andrea heeft een mooi portaal uit de 13de/14de eeuw. Het in de l3de eeuw door de Hohenstaufen gebouwde kasteel is niet voor publiek toegankelijk.
Interessant is ook het Museo Comunale aan de Corso Garibaldi, met het beroemde 'borstbeeld van Barletta', dat lange tijd gegolden heeft als de beeltenis van Frederik II.
Een fraai barok ensemble vormt het Palazzo di Monte di Pietŗ met de JezuÔetenkerk .
Omgeving

Aanbevelenswaardig is een tochtje langs de kust van ongeveer 15 km in noordelijke richting naar Margherita di Savoia, het meest uitgestrekte zoutwinningsgebied van ItaliŽ.Bitonto      
Bitonto ligt in de Terra di Bari. Bitonto is een oud-Apulische nederzetting. Archeologische vondsten, o.a. munten met de naam Butontinon, getuigen van een grote bloeiperiode in de 4de eeuw v.C.

Uit een tweede bloeiperiode dateert de kathedraal, 13de eeuw, geÔnspireerd op de San Nicola van Bari en een van de meest geslaagde voorbeelden van Romaans-Apulische architectuur. In het strenge, harmonieuze interieur ziet u: een ambo uit 1229,  een in de 18de eeuw uit oude reliŽfs samengestelde kansel en een romaanse doopvont. De crypte wordt gedragen door dertig zuilen met verschillende kapitelen. Van de San Francesco d'Assisi rest uit het bouwjaar 1286 alleen nog de gevel, een zeldzaam voorbeeld van gotiek in ApuliŽ. Het Palazzo Sylos Labini, 16de eeuw, heeft een Catalaans-gotisch portaal en een binnenplaats in renaissancestijl.

Monte Sant'Angelo      
Monte Sant'Angelo, provincie Foggia, ligt aan de zuidelijke helling van het Garganogebergte, ten noorden van de Golf van Manfredonia.

In Monte S. Angelo staat een aan de H. MichaŽl gewijd heiligdom, het belangrijkste en oudste in ItaliŽ. De kerk werd al aan het eind van de 5de eeuw door bisschop Laurentius van Siponto gesticht, nadat herders hier een visioen van deze aartsengel hadden gehad.

Grot van de H. MichaŽl 

Men betreedt de grot via een in de rotsen uitgehouwen trap. Aan de ingang een Romaans portaal met de oudste bronzen deur van ApuliŽ, die in 1076 op kosten van Pantaleon van Amalfi in Constantinopel werd gegoten. De schenker staat onder op de rechterdeurvleugel vermeld. De afzonderlijke platen zijn op hout gespijkerd en uitgevoerd in niŽllotechniek. Op de 24 vlakken is de 'lofprijzing van de engelen afgebeeld' .
In de grot zelf verdienen bezichtiging:
rechts, achter het portaal, het Franciscusaltaar, Franciscus van Assisi heeft de grot destijds bezocht; links van het hoofdaltaar een uit ťťn blok marmer gehakte bisschopstroon. de oudste van ApuliŽ, 11de-12de eeuw; links daaraan aansluitend een Mariaaltaar; tegen de wand, links van de ingang, ziet men twee oude reliŽfs met afbeeldingen van de H. MichaŽl. Het albasten beeld van de H. MichaŽl wordt toegeschreven aan Sansovino. De vondst van een Mithrassteen onder het hoogaltaar bewijst dat de grot al in de voorchristelijke tijd als sacrale ruimte in gebruik was. Boven de grot staat een achthoekige, vier verdiepingen hoge klokkentoren, 1273-1281.

Tomba di Rotari

De naam van deze 12de-eeuwse tombe berust op een foutieve interpretatie van 'Rodelgrimus' (inscriptie links van de ingang).
Er zijn aanwijzingen dat de tombe gediend heeft als doopkerk. De vierkante benedenbouw wordt bekroond door een aan de basis achthoekige en daarboven elliptische koepel. Binnen fraaie kapitelen met bijbelse scŤnes. Op de plaats waar de onderbouwen de koepel elkaar raken, zijn reliŽfs aangebracht met voorstellingen van 'Luxuria'. Aangrenzend een apsis , overblijfsel van de Romaanse kerk S. Pietro.

Andere bezienswaardigheden

Naast de Tomba di Rotari staat de S. Maria Maggiore. die in 1170 op de resten van een oudere kerk gebouwd werd. Het portaal van de Toscaanse faÁade stamt uit 1198. De kern van het kasteel stamt uit de tijd van de Noormannen. Het complex werd onder de Hohenstaufen en de Aragonezen vergroot met de vijfhoekige hoofdtoren, 'Toffe dei Giganti'.

Omgeving 

Interessant is een uitstapje naar San Giovanni Rotondo, 25 kilometer westelijk, dat bekendheid kreeg door de inmiddels overleden 'Padre Pio', alsmede naar de schilderachtig gelegen plaatsjes Vieste en Peschici, aan de kust.

Molfetta      
Molfetta, provincie Bari, ligt aan de aan de Adriatische Zee.
Dom S. Corrado
, Duomo Vecchio, bij de haven
De kerk werd vanaf 1150 gebouwd en vertoont een combinatie van Byzantijnse en Romaanse stijlelementen. Zij staat bekend als de belangrijkste koepelkerk van ApuliŽ. Drie koepels boven het langhuis: de middelste heeft een elliptische basis, de andere twee zijn rond; de eerste twee hebben een achthoekige, de laatste heeft een vierkante tamboer. Ze worden alle drie bekroond door een piramidevormig dak.
De faÁade wordt geflankeerd door twee halfhoge torens;
aan de apsis twee klokkentorens. De apsis ronding is verborgen achter een muur. De binnenruimte van de kerk is asymmetrisch van vorm. Het vloerniveau van het transept is later verlaagd, nadat de crypte onder het presbyterium wegens het gevaar van binnendringend water was volgestort, hetgeen nog te zien is aan de sokkels van de pilasters die de koepel van het presbyterium dragen.

Andere bezienswaardigheden 

De kathedraal S. Maria Assunta, Cosso Dante stamt uit de 17de eeuwen heeft een fraaie barokfaÁade. In de kerk S. Bernardino, nabij de Piazza Garibaldi, bevindt zich een schildering van Ribera.

Omgeving 

Zes kilometer in zuidoostelijke richting, aan zee, ligt Giovinazzo, met de Romaanse kathedraal uit 1283 die in de 17de eeuw in de stijl van de barok is verbouwd.

Canosa di Puglia       
Canosa di Puglia, provincie Bari, ligt in het dal van de Ofanto.

Kathedraal S. Sabino 
Deze kerk, die in 11 0 1 werd ingewijd, werd in 1689, na een aardbeving, met drie traveeŽn uitgebreid. Het is de enige kerk in ApuliŽ met vijf koepels. Drie boven het dwarsschip en twee boven het schip. De faÁade uitde 19de eeuw is nimmer gereedgekomen. In het interieur bevinden zich 18 antieke zuilen, een bisschopstroon en een kansel, meesterwerken van Apulische kunst. De bisschopstroon werd, blijkens een inscriptie aan de rechterzijkant, tussen 1078 en 1089 gemaakt door Romualdus. De diermotieven, olifanten en adelaars, wijzen o.m. op Arabische invloed: Zeer fraai is ook de kansel, de oudste die in ApuliŽ bewaard is gebleven.
De lezenaar wordt gesteund door een adelaar, het oude symbool van Johannes de Evangelist. In het rechterdwarsschip de toegang tot de Tomba di Boemondo, het grafmonument voor een van de zonen van Robert Guiscard, met een prachtige dubbele bronzen deur met Saraceense versieringen in de rozetten, niŽllotechniek: versieringstechniek in de edelsmeedkunst, waarbij in metaal gegraveerde, geŽtste of geperste motieven worden opgevuld met niŽllopoeder. Dit wordt verkregen door het samensmelten van zilver, koper en lood met een overmaat van zwavel.

Andere bezienswaardigheden 

Uit de Romeinse tijd dateren het amfitheater, dicht bij het station, de Arco Romano, aan de weg naar Foggia, de Romeinse brug over de Ofanto, enige Romeinse kamergraven, Ipogei Lagrasta en en≠kele antieke sarcofagen bij de Torrente Lamapopoli.

Het Museo Civico bezit beeldhouwwerk uit de oudheid. 
Basilica di S. Leucio, Colle SS. Angeli. Hier bevinden zich op de fundamenten van een Romeinse tempel resten van een vroegchristelijke basilica. Het Battisterio di S. Giovanni stamt uit de 5de/6de eeuw.

Omgeving 

Circa 20 km in de richting Barletta bevindt zich Canne della Battaglia, naar algemeen wordt aangenomen de plaats waar in 216 v.C. de beroemde slag van Cannae werd geleverd, waarbij Hannibal de Romeinen een nederlaag toebracht
.
Bij opgravingen op een van de heuvel glooiingen is een immense necropool blootgelegd. Links van de weg naar de stad bevindt zich een grote menhir.

Lucera      
Ligt in de provincie Foggia.
Dom S. Maria, Piazza del Duomo

De kerk werd tussen 1300 en 1317, in opdracht van Karel II van Anjou, op de puinhopen van een Saraceense moskee gebouwd. Pierre d' Angicourt was de architect. Drie gotische portalen geven toegang tot het drieschepige interieur met de fraaie apsis
. Hier bevinden zich de cenotaaf van Karel II van Anjou (l4de eeuw), een houten crucifix uit de 14de eeuwen 15de-eeuwse fresco's. De altaartafel zou afkomstig zijn uit het Hohenstaufenslot Castel Fiorentino.

Kasteel 
Bij opgravingen is gebleken dat het kasteel, waaraan men in 1223 in opdracht van Frederik II begon te bouwen, op Romeinse en Byzantijnse fundamenten staat. Het werd na de val van de Hohenstaufen door Karel I van Anjou vergroot. Later raakte het geheel in verval en werd het als steengroeve gebruikt. Het complex heeft als grondvorm een onregelmatige vijfhoek met een totale muurlengte van circa 900 meter.
Van de 24 verdedigingstorens waren de zogenaamde leeuwen- en leeuwinnentoren rond.
Aan de noordoostzijde bevindt zich het oorspronkelijke Staufische complex in de vorm van een donjon waarvan echter alleen het onderste muurdeel bewaard is gebleven. Het was een vierkant gebouw van 50 bij 50 meter, dat naar boven toe de vorm had van een afgestompte piramide. Op de binnenhof resten van een fontein.

In het Museo Civico 'Giuseppe Fiorel!i', Via de Nicastri 
vondsten uit het antieke Luceria. Interessant zijn een Venusbeeld uit de 1ste eeuw n.C. en een negerkop van grijze kalksteen.

Andere bezienswaardigheden 

De S. Francesco, Via Zuppetta
stamt uit de 14de eeuwen bezit fresco's uit de 14de, 15de en 18de eeuw. Aan de stadsrand ligt het gerestaureerde Romeinse amfitheater uit de 1ste eeuw v.C. Het meet 131 bij 99 meter.
Omgeving
20 kilometer in noordoostelijke richting, bij Masseria Petrulli, liggen de schamele resten van het Staufische jachtslot, Castel Fiorentino, waar Frederik II is gestorven.

Gravina di Puglia      
Gravina di Puglia, provincie Bari, ligt een hoogte van op 350 m.
De stad is gelegen op de rand van het die≠pe Gravinaravijn, een juweel van een erosiedal. In de grotten werden in de vroegchristelijke tijd kerken en woningen gebouwd.
Dom S. Maria Assunta
De kerk werd gesticht in 1092 en nam de functie als hoofdkerk over van de S. Michele. De huidige kerk laat een combinatie zien van Romaanse, gotische en renaissancevormen. Fraaie koorbanken.

Rione Fondovico 

Hier in het oudste gedeelte van de stad bevindt zich de Byzantijnse grotkerk S. Michele, de vroegere hoofdkerk van de stad. Het langhuis is vijfschepig en wordt door pijlers onderverdeeld. Het presbyterium wordt afgesloten door drie absiden die geheel in het tuf zijn uitgehouwen. Van de oorspronkelijke frescoversiering, l0de≠14de eeuw, is vrijwel niets bewaard gebleven. In de buurt een tweede grotkerk, de S. Vito Vecchio, met een klein museum waarin zich gerestaureerde Byzantijnse fresco's bevinden.

Kasteel
, sleutel in het Palazzo del Comune 
Bij deze ruÔne moet men zich een jachtslot van keizer Frederik II voorstellen. Van de toren boven de ingangspoort zijn slechts schamele resten overgebleven. Onder de binnenhof een groot overwelfd waterbassin.
Andere bezienswaardigheden

De kloostergang van de S. Sebastiano dateert uit de 13de eeuw, kapitelen met fraaie dier- en plantenmotieven. De S. Maria delle Grazie stamt uit het begin van de l7de eeuw. Verder verdienen vermelding de S. Sofia en de S. Maria dei Morti.

Gallipoli    
Gallipoli, provincie Lecce, ligt aan de Golf van Taranto.
De naam is afgeleid van het Griekse Kallipolis (= mooie stad). In Gallipoli en omgeving wordt nog een aan het Grieks verwant dialect gesproken.
Bezienswaardigheden
In de barokke, 17 de-eeuwse dom bevindt zich een fraai koorgestoelte van Antonietta da Pace.
Links van de brug met het vasteland staat het kasteel dat dateert uit de 13de≠17de eeuw. Aan de landzijde van deze brug vindt men de Fontana Ellenistica, een barokke fontein, 1756, met drie hellenistische reliŽfs. In het Stedelijk Museum, bij de dom, o.a. antieke vazen.

Omgeving 

17 km naar het zuidoosten ligt Casarano
met de Chiesa di Casara≠nello. Deze kruiskoepelkerk met Byzantijnse mozaÔeken dateert uit de 5de eeuw.

15 km in noordoostelijke richting ligt Galatone
met de barokkerk Santuario del Crocifisso.

De Romaansgotische dom in Nardo, 20 km noordelijk,
stamt uit de 12de eeuw. De S. Domenico uit de 16de eeuw met Hosianna, 1603.

Galatina, 25 km ten noordoosten van Gallipoli. De vijfschepige franciscanenkerk S. Caterina di Alessandria stamt uit het eind van de 14de eeuw. De kerk is overwegend gotisch maar bezit nog een Romaans portaal. De fresco's zijn in de 15de eeuw aangebracht.

Castel del Monte      
Dit fraaiste paleis van de Hohenstaufen in ItaliŽ wordt ook wel de 'Kroon van ApuliŽ' genoemd. Het werd rond 1240 gebouwd door keizer Frederik II, die het waarschijnlijk zelf als een jachtslot had ontworpen. Na de nederlaag van de Hohenstaufen tegen Anjou, in 1268, deed het dienst als gevangenis voor de kleinzonen van Frederik II. Het is een vroeggotisch kalkstenen bouwwerk in de vorm van een gelijkzijdige achthoek met acht achthoekige torens. Iedere verdieping telt acht vertrekken die alle even groot zijn. De decoraties en de marmeren muurbekledingen zijn vrijwel verdwenen.
Het exterieur is onversierd gelaten en maakt een strakke, ongenaakbare indruk.
Alleen het hoofdportaal is beklemtoond en lijkt enigszins op een Romeinse triomfboog. Het wordt bekroond door een timpaan en daarboven een tweelichtvenster. De acht zijden van de bovenverdieping, aan de binnenplaats, zijn voorzien van spitsbogige, blinde arcaden. In zaal 1 bevindt zich een prachtige gotische schoorsteen met zitnissen. Zaal 8, precies boven de hoofdingang, bezit twee nissen van waaruit een installatie bediend werd die het hoofdportaal hermetisch kon afsluiten.

Cannae      
Cannae, Ital.: Canne, in de oudheid een dorp in Zuid-ItaliŽ, ligt aan de zuidoever van de rivier de Aufidus, Ofanto. Het gaf in de Tweede Punische Oorlog zijn naam aan de veldslag bij de noordelijke oever, 216 v.C., waarin de Carthagers onder Hannibal een numeriek sterker Romeins leger onder de consuls Gaius Terentius Varro en Lucius Aemilius Paulus vernietigend versloegen. Het aantal gesneuvelden aan Romeinse zijde was ten minste 50 000, aan Hannibals zijde 5700. In de strategie werd Cannae het schoolvoorbeeld van omsingelingsslagen door middel van een dubbele omvatting.

Andria      
Andria, provincie Bari, ligt ten zuiden van Barletta. Was een der geliefde residenties van keizer Frederik II van Hohenstaufen, 1211-1250.
Dom S. Riccardo

Van groter belang dan de oorspronkelijk in Normandische stijl gebouwde dom is de crypte. Oorspronkelijk was dit een l0de-eeuws, zelfstandig bouwwerk dat bij de bouw van de dom geÔncorporeerd werd. De toegang bevindt zich in het rechterzij schip. Twee gemalinnen van Frederik II liggen er begraven: Iolanthe van Jeruzalem, door wie Frederik de titel 'Koning van Jeruzalem' verwierf en die in 1228 stierf, en Isabella van Engeland, die in 1241 in Foggia overleed. De exacte positie van de graven is echter omstreden. De crypte die sinds de 15de eeuw in gebruik was als knekelhuis, is sinds 1904 voor het publiek opengesteld.

Andere bezienswaardigheden 
 
Aan de Piazza S. Agostino staat de gelijknamige kerk met een fraai portaal uit de 14de eeuw.

De kerk van Santa Maria di Porta Santa heeft een renaissanceportaal met, volgens de overlevering, in de medaillons op de pilasters afbeeldingen van Frederik  II en zijn zoon Manfred. Naast de S. Domenico bevinden zich de resten van een 14de-eeuwse kloostergang. In de sacristie staat een borstbeeld van Francesco  II del Balzo, gemaakt door Francesco Laureana.
Op de Porta S. Andrea, gelegen aan de weg naar Castel del Monte,
bevindt zich een inscriptie die wellicht door Frederik II zelf bedacht is. Het is een dankbetuiging aan de burgerij van Andria: 'Andria fidelis nostris affix a medullis Ē het trouwe Andria dat ons zo na aan het hart ligtĒ. Aan de Piazza della Repubblica ligt het van oorsprong 15de-eeuwse Palazzo Ducale, dat in de 17del18de eeuw verbouwd is.

Altamura  
Altamura ligt in de provincie Bari.
De stad bezit een Romaanse kathedraal uit de 13de eeuw, gebouwd onder Frederik II, met rijk gebeeldhouwd voorportaal en fraai roosvenster; de torens dateren uit de 16de eeuw.

Troia 
Troia, provincie Foggia, ligt aan de voet van het Dauniagebergte
.
Kathedraal S. Maria Assunta
De kerk werd in 1093 gebouwd en vertoont een fraaie combinatie van oosterse versieringsmotieven met de Romaans- Pisaanse architectuurstijl. In het midden van de 12de eeuw werd een vorige bouw, waarschijnlijk een kruiskoepelkerk, als transept geÔntegreerd in de nieuwe kerk. Bij restauratiewerkzaamheden vond men resten van de oude bouw, zoals fundamenten van een apsis in een van de transeptarmen. De faÁade wordt door een kroonlijst op consoles in tweeŽn gedeeld. In het onderste deel een portaal tussen ronde blinde bogen. Het portaal heeft fraaie bronzen deuren die in 1119 door Oderisius van Beneventum gemaakt zijn. Op de 28 panelen in niŽllotechniek worden heiligen, bisschoppen en dierenkoppen afgebeeld. Rechts onder vindt men de wijdingsinscriptie. Let ook op de mooie deurkloppers.
In het bovengedeelte van de faÁade het opmerkelijk grote roosvenster met fantasievol stenen maaswerk en dierenkoppen op consoles eromheen.  
Een tweede prachtig portaal bevindt zich aan de westzijde van het transept. In het timpaan Christus met twee engelen. De bronzen deuren werden in 1127 door dezelfde Oderisius in dezelfde techniek als de deuren in het hoofdportaal gemaakt. Het exterieur van de apsis is fraai versierd met rondbogen op dubbele zuilen. De drie schepen van de kerk worden gescheiden door halfronde bogen op zuilen met fraaie kapitelen. Het belangrijkste kunstwerk in de kerk is de marmeren kansel uit 1169. Vierhoekige vorm op vier zuilen met acanthuskapitelen. Op de linker dwarszijde een reliŽf met een dierengevecht (leeuw, schaap, hond: oosters motief). De kuip is versierd met een patroon van weelderig groeiende planten. De lessenaar wordt gedragen door een arend die een haas gevangen heeft, Byzantijns thema. De domschat in de sacristie bevat verschillende kostbare stukken, zoals drie Exultetrollen, paaslofprijzing, uit de 12de eeuwen twee ivoren kokers die met goudbrons beslagen zijn.

Andere bezienswaardigheden 

S. Basilio, een 11de-eeuwse koepelkerk. Op een van de zuilen van de tribune is een heidens motief bewaard gebleven, namelijk de met een krans versierde stier als symbool van het bloedoffer in de oudheid. De kansel in de kathedraal stond oorspronkelijk in deze kerk.
Omgeving
 
In het dal van de Celone onder Troia, waar men wapens en graven heeft gevonden, zou in 216 v.C. de slag bij Cannae hebben plaatsgevonden. Deze theorie is echter niet algemeen aanvaard.

Stranden van de Salento    
Aan de ene kant rijst de stadswal van het oude centrum uit het water omhoog, aan de andere kant strekt zich de boulevard uit langs het strand. Ondanks het vroege uur brandt de zon behoorlijk. Een enkele badgast zoekt al verkoeling in zee. Het middeleeuwse Otranto blijkt twee prachtige kerken te bezitten, de Byzantijnse San Pietro, gebouwd in de 10de en 11de eeuw (sleutel te verkrijgen op de Piazza del Popolo nummer 1) en de Cattedrale dell'Annunziata met een bijzondere mozaÔekvloer uit de twaalfde eeuw. Niet langs de boulevard, maar achter de pier aan het eind, ligt het mooiste stukje strand verscholen. Geen langsrijdende auto's, wel parasols en ligbedden en een prachtig uitzicht over de azuurblauwe zee.
Ten zuiden van Otranto wordt de kustlijn langzaam maar zeker rotsachtige en ruiger.  
Via de Capo d'Otranto, het meest oostelijke puntje van ItaliŽ, leidt de weg zuidwaarts naar Santa Cesarea Terme. Een kuuroord dat zijn faam dankt aan vier bronnen met zwavelhoudend water van 27,9 graden C. De ideale plek voor wie zon, zee en strand wil aanvullen met baantjes trekken in een zwavelbad, in de schaduw van statige gebouwen als het Palazzo Sticchi, een villa in Moorse stijl. Men kan ook een schoonheidsbehandeling ondergaan of een weldadige kuur tegen reuma of aandoeningen van de luchtwegen. Bij drie verschillende stabilimenti termali kan met zich laten behandelen. Aan de wachtenden te zien, is het een uitje dat erg populair is onder nonnen.
Speleologen kunnen hun hart ophalen in de omgeving van Santa Cesarea Terme, want het water heeft hier vele grotten uitgeschraapt, zoals de grotta Zinzulusa bij het iets zuidelijker gelegen Castro met prachtige stalagmieten en stalactie ten. Sommige zijn per land te bereiken, andere alleen via zee, maar bij hoogtij zijn de grotten het domein van de golven van de Adriatische Zee.
De rit over de kustweg levert spectaculaire uitzichten op.  
Soms verheffen de rotsen zich tientallen meters boven de zee, dan weer glijdt het landschap geleidelijk de zee in. We komen aan in wat in Romeinse tijden finis terrae werd genoemd, het einde van de wereld - de tegenhanger, Cap FinistŤre, is te vinden in Bretagne. Hier in Santa Maria di Leuca vermengen zich de wateren van de Adriatische en de Ionische Zee.
Aan de Adriatische kust zijn vele mogelijkheden om te duiken. Vlak bij Otranto bevindt zich duikschooi Divino Paradise, die vele arrangementen aanbiedt. 'Baia delle Orte', Otranto, tel. +39 0836 801737.

** Uw accommodatie in geheel ItaliŽ kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Booking/Italie. Geen reserveringskosten, laagste prijsgarantie, maximale keuze, onpartijdige hotelbeoordelingen, website en klantenservice in het Nederlands en nog veel andere talen.

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets