Enkele richtlijnen en Afspraken voor onze Sicilië reis Naar Stedenlijst Italië.   Naar  Regiokaart Italië. Naar Stedenlijst Italië.   Naar  Regiokaart Italië. Naar uw accommodatie!

REISROUTE.

    

1. Het verdient aanbeveling om de reisroute op de kaart in te tekenen en deze goed te bestuderen. De beschreven reisroutes zijn als regel goed maar vergissingen zijn mogelijk en daar kan men beter maar op voorbereid zijn.
2. Kilometerstanden wijken bijna altijd af. Elke km-teller “telt” namelijk verschillend. De beschrijvingen moet u dan ook voornamelijk zien als een hulpmiddel om de route op een kaart naar de volgende camping te kunnen vinden.
3. Het is echt niet alleen de “copiloot” die moet weten hoe je moet rijden. Ook de bestuurder moet in grote lijnen de weg “ in zijn hoofd” hebben. Zo weet hij/zij een aantal plaatsnamen waar langs de route loopt. Vaak zien we dat de bestuurder een lijstje met plaatsnamen bij de hand heeft.
4. Komt u op een rotonde in de problemen met afslaan, rijd dan nogmaals die rotonde. Desnoods zolang tot u zeker weet welke afslag genomen moet worden.
5. Ten alle tijden zijn de begeleiders bereid om eventuele vragen of problemen over de route met u door te nemen.
6. Of u samen wilt rijden bepaalt u uiteraard zelf. Als u daar toe over gaat moet u wel goede afspraken maken. Zo zijn bijv. onmisbare afspraken:
    * wat te doen als men elkaar kwijtraakt,
    * wat doet de volger als er geconstateerd wordt dat de voorrijder verkeerd gaat,
    * wat te doen als de een wel door het stoplicht kan en de ander niet en
    * bedenk dat samenrijden een extra inspanning vergt en dat, als u niet goed op elkaar ingespeeld bent er snel irritaties kunnen op treden.

Sicilie reisVERTREK van de CAMPING, REISDAG
 

1. De toeristische fam. vertrekt als regel om 7.00 uur van de camping.

2. De gasten vertrekken als regel tussen 9.00 uur en 10.00 uur. Is het een korte route dan wordt er later vertrokken!

3. De technische familie vertrekt kort na de laatste gast.

4. Om alles op de nieuwe camping voor u te regelen hebben zij die twee uur voorsprong echt hard nodig. Onderweg kan er ook wat bij te sturen zijn en dan zijn die twee uren helemaal hard nodig.

5. De technische familie regelt het vertrek van de camping. Zij zien er met name op toe dat u verspreid vertrekt. Daar waar nodig zal hij u assisteren met bijv. aankoppelen of andere problemen.

6.  Wilt u, voor vertrek, uw standplaats even controleren? Niets laten liggen bijvoorbeeld? Ook de verloopstekker niet? De technisch familie controleert ook nog het gehele terrein, maar ja ook zij kunnen wat over het hoofd zien.

7.  Ligt het routeboek klaar en staat de km teller op nul?

8.  Neem onderweg uitgebreid de tijd voor een koffiestop, een picknick en /of om iets te bezichtigen.

9.  Parkeren onderweg is lang niet altijd een eenvoudige zaak. Benut een geschikte plaats dan ook als u ongeveer toe bent aan een rustpauze en denk niet “er zullen nog wel meer plaatsen komen”. In dorpen of kleine steden zijn vaak heel geschikte plaatsen op kerk- of markt pleinen.

10. Parkeer alleen daar waar het veilig is om te staan. Drie wielen op de weg en drie in de berm is echt niet veilig.

11. Neem voor onderweg wat te eten en/of te drinken in de auto mee. 

12. Bent u in de caravan dan is uiteraard de auto op slot en omgekeerd.

13. Sla geen acht op voorbij rijdende auto’s of motorfietsen waarvan de bestuurders of inzittende u allerlei tekens geven om te stoppen. Ze hebben niet altijd even goede bedoelingen! Stop pas als ze weg zijn en kijk dan even de zaak na.

14. Laat niets kostbaars zichtbaar in uw wagen liggen. Berg alle papieren als  rijbewijs, passen, cheques e.d. op in uw kluisje. Kortom: wees niet achterdochtig, maar wel zeer alert!

15. Tijdens het rijden kunnen het beste de beide achterdeuren en de kofferruimte op slot zitten!

16. Nog enkele tips: wees extra alert op drukke plaatsen zoals bij bezienswaardigheden, markten, in het openbaar vervoer en drukke terrassen; draag geen zichtbare heuptasjes; draag een tas aan de kant van de huizen, dit in verband met scooter dieven; tel eerst tot tien voor u antwoord als u op straat  aangesproken wordt en u wat gevraagd wordt.

17. Bekende truc is het vóór de wagen springen bij een stoplicht. Ineens heb je een lekke band! Probeer veilig te stoppen en ga de band niet wisselen vóór er politie is gearriveerd. “Vrijwilligers” helpen je gaarne, maar dan wel op de verkeerde manier!

18. Mocht u een andere route willen rijden dan is aangegeven meldt dit dan duidelijk aan de technische begeleider.

19. Bij pech onderweg is het van belang dat de technische begeleiding u ziet. Met andere woorden stel u zo op dat zij u kunnen zien.

20. Beschikt u over een mobiele telefoon, meld de pech dan aan de technische begeleider.  Geef duidelijk aan waar u staat. Geef bijv. aan waar u in het routeboek bent!

21. Zij rijden over de meeste parkeerplaatsen en merken u ligt op. Zeker als u zelf daar ook oplet.

22. Het is niet altijd gemakkelijk om met uw combinatie, autocaravan, te tanken. Tank daarom bij voorkeur als u de caravan niet aangekoppeld hebt. Ga dus zoveel mogelijk een reisdag beginnen met een volle tank.

23. Haalt de technisch begeleider u in, voelt u zich dan niet opgejaagd. Voor normaal oponthoud en pauzeren stoppen zij ook . Eventueel doen ze dat bij de eerst volgende gelegenheid.

24. Wij gaan er vanuit dat de technische fam. op een redelijke tijd binnen kan zijn. Er kunnen hem immers nog klussen te wachten staan en pechvogels moet zij niet langer hebben laten wachten dan noodzakelijk.

25. Wilt u langer dan normaal onderweg blijven, overleg dat dan met de technische fam..

AANKOMST OP DE  NIEUWE CAMPING

1.  De toeristisch familie ontvangt u op de nieuwe camping en wijst u uw plaats aan.
2.  Via gele pijlen wordt u naar het ANWB terrein geleid. Wacht s.v.p. bij het begin ervan.
3.  De plaatsen op een camping zijn lang niet altijd groot en vaak moet een caravan “handmatig” geplaatst worden. Ook is er wel eens geen plaats voor uw luifel. We doen ons best maar ….. .
4.  Van de camping houder uit is het niet altijd toegestaan om de auto bij de caravan te zetten. Uiteraard zijn ook wij aan dergelijke voorschriften gebonden.
5.  Altijd is het zo dat er eerst een zo goed mogelijke plaats voor uw caravan wordt gezocht. Is er dan nog ruimte over dan kan daar de auto een plaatsje vinden. Is dat niet het geval dan komt de auto ergens anders te staan.
6.  Caravans en campers worden elk jaar mooier en groter, helaas is dat niet het geval met de campings!
7.  Als de camping daar geschikt voor is leggen we op de voor ons beschikbare plaatsen kaarten met nummers. Wil laat u een van deze nummers trekken en wij wijzen u de plaats waar dat betreffende nummer ligt. Met andere woorden we loten om de plaatsen.
     * Op deze wijze wisselt u steeds van buren.
     * U treft het zo niet altijd even slecht maar ook niet altijd even goed.
     * Het zogenaamd “rijden” of  “sjezen” om bepaalde plaatsen wordt op deze wijze voorkomen.
     * Het grootste voordeel ervan is echter dat we zo alle beschikbare ruimte ook inderdaad benutten.
8.  We geven duidelijk aan wat uw terrein is, wij verzoeken u zich daar ook aan te houden. Aan landje pik doen we natuurlijk niet!
9.  Als iedereen staat en u ziet nog een beter plekje dan kunt u daar, na overleg met de begeleiding, uiteraard naar toe verhuizen. Met z’n allen is zo’n klusje zo geklaard!
10. Het plaatsen van de caravan leidt vaak tot lange discussies tussen de partners.
     * Er wordt vooral gelet op en gediscussieerd over de stand en het verloop van de zon. De windrichting echter is veel belangrijker. Het is namelijk uitermate vervelend als u de wind op de caravandeur hebt. Luifel wordt geschept, gas waait uit, deur slaat open en dicht, kortom u zit niet lekker in of voor uw caravan.
      * Ook het verloop van het terrein is belangrijk. Met name een hellend terrein bepaalt vaak het zetten van uw caravan.
       * Waar u ook op zou kunnen letten is: “hoe komen we hier weer goed en gemakkelijk weg”!
11. Om wille van de privacy is het niet aan te bevelen dat deuren van twee caravans naar elkaar gericht zijn..
12. We moeten nog al eens op elkaar wachten zowel bij vertrek van als bij aankomst op de camping. Elkaar helpen is dan vaak nodig. Let er wel op dat de hulp altijd gericht is op de wensen van de eigenaar van de caravan. Die bepaalt namelijk wat er gebeuren moet. Neem het “roer” nooit over, tenzij er nadrukkelijk om gevraagd wordt.
13. Van te voren hebben wij een en ander, vaak in overleg met de beheerder, zo goed mogelijk bekeken en we hebben gaarne dat u onze aanwijzingen of die van de camping houder opvolgt.
OP DE CAMPING


1.
  Als de technisch begeleider ook aangekomen is op de camping plaatst hij eerst zijn caravan. Daarna is er overleg met de toeristische fam.. Hebt u eventuele technische problemen al aan ons doorgegeven dan kunnen wij die direct aan hem doorgegeven.
2.
  Hebt u zich eenmaal gesetteld, ga dan eens op verkenning uit op de camping. Oriënteer u eens goed. Waar zijn de wc’s, de douches en  zijn er munten voor nodig, is er warm water, waar zijn de telefoons en hoe kan er gebeld worden (kaart en/of munten), wanneer is de kamp winkel open en wat is er te koop, van hoe laat tot hoe laat is de receptie open. Kortom na uw onderzoekje weet u waar alles is en wat er is. Uw oriëntatie rondje voorkomt veel onnodig loopwerk.
3.
  Kunt u geen chemisch toilet ontdekken gebruik dan een hurktoilet. Is die er ook niet dan een gewoon toilet. 
4.
  Ook nader kennis maken met uw buren zou tot de eerste bedrijvigheden op de nieuwe camping kunnen behoren. We zien vaak dat er gezamenlijk een tijdje thee of koffie  gedronken wordt!
5.
  Op een reisdag komen we, als de begeleiders u wat te vertellen en of uit delen hebben, of als er wat te vieren is in de namiddag bij elkaar. Op deze vlag bijeenkomsten proberen we de vakantie enigszins aan “elkaar” te praten. Ervaringen kunnen uitgewisseld worden en vragen kunnen beantwoord worden. Wij verzoeken u een stoel en schrijfmateriaal mee te brengen en soms ook een glas.
6.
   Kunt of wilt u aan bepaalde activiteiten zoals bijv. een excursie niet mee doen, geef dat dan a.u.b. tijdig aan ons door.
7.
   Op de dagkrant vermelden we zoveel mogelijk informatie. Lezen wordt dus aanbevolen.
8.
   Onder de vlag staat een “lectuurbak”. Als u uw uitgelezen lectuur daar in deponeert kan een ander er nog van profiteren!
9.
   Men zou de voornamen op de caravan kunnen plakken. Bijv. naast de deur. Het bevordert de herkenbaarheid.
10. Veiligheid op de camping:
      * Zet de ramen van de caravan zo open dat je zelf of een ander er niet tegen aan kan lopen: dus zover mogelijk open of een klein stukje.
      * Markeer scheerlijnen en haringen, men struikelt er dan niet zo snel over.
      * Draag in de wasruimten en langs het zwembad altijd goed zittende bad slippers. Het voorkomt uitglijden met alle gevolgen van dien.
       +Een waslijn zonder was heeft al heel wat narigheid veroorzaakt

EXCURSIES

1.  Op een excursie dag proberen we echt op tijd te zijn. Let u `s morgens op uw buren of bij hun de wekker wel is afgegaan.
2.  Voor dat u naar de bus gaat, ga dan eerst nog even na of:
     * alle ramen van de caravan en de auto gesloten en op slot zijn,
     * eventueel ook de dakluiken dicht zijn,
     * koffiezet apparaat uitgezet is,
·    * alles wat u mee wilde nemen, ook de ontvangen informatie, bij u hebt.
3.  In de bus blijven de stoelen achter de gids(e) vrij voor de toeristische familie. We moeten contact kunnen blijven onder houden met de gids(e) en de chauffeur.
4.  De technische begeleider zit in de bus in de buurt van de achter(zij)uitgang (nooduitgang). Als eerste is hij bij een stop er dan uit en kan hij de gasten helpen bij het uit de bus gaan.
5.  Roken doen we alleen in de openlucht, maar dat wist u al.
6.  Wissel in de bus eens van plaats. Het is niet leuk om altijd op de achterste bank te moeten zitten en het is niet aardig om altijd de beste plaatsen in te nemen.
7.  Tegen wagenziekte bestaan goede medicijnen zoals u weet.
8.  Volg de gids zo veel mogelijk “op de voet”. Ze willen u namelijk in zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk laten zien en vertellen. Hun storen bij de uitleg doen we uiteraard niet.
9.  Er wordt vaak Engels of Duits gesproken door de gids. Als u zich van te voren enigszins geďnformeerd hebt is de gids beter te volgen.
10. Bij de excursie is de toeristisch begeleider als regel vooraan in de groep. Soms is bijsturen van de gids of het tempo noodzakelijk. De technische begeleider sluit de groep.
11. Excursie dagen zijn echt niet bedoeld om in de te bezoeken stad naar de bank of naar het postkantoor te gaan. Ook  boodschappen doen is niet de bedoeling. De gids en de groep worden er door opgehouden en dat veroorzaakt veel irritatie. Bovendien is het niet denkbeeldig dat we iemand kwijtraken. Als regel is er wel enige tijd vrij.
12. Fotograven en video`ers onder ons verwijderen zich nog al eens van de groep om beter te kunnen “scoren”. Zij moeten er echter wel op attent zijn dat ze de groep niet kwijt raken.
13. Tijdens de excursie is het wel eens nodig om het aantal gasten te checken. We doen dat door de equipe nummers om te roepen. Terug in de bus controleren we elke keer! Het lijkt overbodig maar is het echt niet.
14. Geven we aan dat we elkaar op een bepaalde tijd en plaats weer ontmoeten dan is het soms goed om die bepaalde tijd en plaats even te noteren.
15. Op de dagkrant zetten we het adres van het restaurant waar we lunchen, u zou dat kunnen noteren!
16. Zorg dat als u, om wat voor reden dan ook, de camping verlaat, steeds naam, adres en telefoonnummer van de betreffende camping op papier bij u hebt. Niets is namelijk zo beroerd dan de weg te moeten vragen naar de camping waar je de naam niet van weet.
17. Gepaste kleding, men bedoelt “bedekte”, is als regel nodig voor het betreden van kloosters, kerken en kapellen. De toegang wordt u anders ontzegd.
18. De 65plus pas kunnen we het beste altijd bij ons dragen. De entrees zijn voor 65   plussers vaak lager. De toeristisch begeleider kan je  er om  omvragen.

MAALTIJDEN en DINERS

1.  Zowel voor als na de gezamenlijke maaltijden en diners wordt er, waar mogelijk, enige tijd stilte gevraagd. Is uw tafel bediend dan “smakelijk” eten.
2.  Maaltijden zijn samengesteld naar de gebruiken en gewoontes van het te bezoeken land. Dat is nu eenmaal een van de charmes van het te bezoeken land. Het kan dus voorkomen dat u een bepaald gerecht niet kent maar dat u hopelijk wel goed zal smaken.
3.  Wissel bij de verschillende maaltijden of diners eens van disgenoten. Met andere woorden ga niet altijd met de zelfde personen aan tafel. Leer ook de anderen uit de groep eens beter kennen.
4.  Plaatsen aan tafel reserveren, met uitzondering voor eigen partner, doen we niet. Alle plaatsen zijn ten alle tijden vrij en men kan gaan zitten waar men wil.
5.  Drankjes zoals  wijn, bier of een softdrink,  zijn als regel gelimiteerd. Wens je  meer of anders dan kan dat maar dan wel op eigen kosten.

TOT SLOT

    1.  Bij verre en lange reizen, zoals bijvoorbeeld de Griekenland reis, is het goed dat u  zich daar goed op in stelt.
2. Er gaat tijdens een reis altijd wel iets fout. Bus komt te laat, gids heeft zich verslapen, regent tijdens een excursie, honden naast de camping blaffen de gehele nacht, vlees is aangebrand in plaats van geroosterd, lekke band, aanrijding, bekeuring en vult u verder zelf maar in. Hopelijk is het wel zo dat men daar individueel tegen kan en dat de groep als geheel dat kan verdragen en op kan vangen. Dat is namelijk een van de belangrijkste kenmerken van een goede ANWB kampeerreis.
3.  We helpen elkaar daar waar nodig en gewenst. Hulp opdringen doen we natuurlijk niet.
4.  Heb belangstelling voor elkaar maar bemoei je niet met een ander. Dit leidt gauw tot irritaties. Geef zelf ook geen aanleiding tot irritatie!
5.  Tips en suggesties ter verbetering van onze reis zijn altijd welkom. Tenslotte maken we met zijn allen deze reis.
6. Het kan voorkomen dat u serieus van mening bent dat er iets niet naar uw zin gaat. Praten daarover met uw reisbegeleiders is dan wel het eerste wat u doen moet.
7.  Wij willen gaarne uw begeleiders zijn van deze reis. Wij willen echt geen leiders (met een korte "ei") maar ook liever geen lijders (met een lange "ij") zijn.

8. Samenstelling: Wil en Gerard van Kempen. Waren gedurende 14 jaar toeristische reisbegeleiders bij ANWB kampeerreizen. Zij wensen u een voorspoedige reis!

** Uw accommodatie in geheel Italië kunt U goed boeken via Hotels/Appart.Italië.
 
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets