COLOSSEUM of Colosseo, in het dal tussen de Palatijn, de Esquilijn en de Caelius, is het symbool van Rome. Ondanks veelvuldige beschadigingen door branden, aardbevingen en plunderingen heeft het de eeuwen doorstaan en maakt nu nog indruk door zijn 'kolossale' afmetingen. Naar  overzicht regio Latium en Rome. Naar Stedenlijst ItaliŽ.   Naar  Regiokaart ItaliŽ. Naar uw accommodatie!

 

Reconstructie van de touschouwersruimte en de arena, Colosseum RomeHet Colosseum,  bood plaats aan meer dan 70.000 mensen, die er gladiatorengevechten, dierengevechten en naumachiae, nagespeelde zeeslagen, kwamen zien.
De naam 'Colosseo'
kreeg het Amphiteatrum Flavium pas in de Middeleeuwen, waarschijnlijk omdat het vlak bij de 20 m hoge Colossus van Nero stond. Vespasianus begon in 72n.C. met de houw van het grootste amfitheater van de Romeinse wereld op het terrein van een kunstmatig meer dat oorspronkelijk bij de Domus Aurea, het keizerlijk paleis van Nero, behoorde. Bij de inwijding door zijn zoon en opvolger Titus in 80n.C. werden feestelijke spelen gehouden die 100 dagen duurden en waarbij 5000 dieren werden gedood. Het elliptische gebouw meet 188 m over de lengte- en 156 m over de dwarsas.

Van de buitenste, 

geheel uit travertijn opgetrokken ring (hoog- te 50 m) staat tegenwoordig nog tweederde overeind. Hij telt vier verdiepingen; de drie onderste bestaan uit elk 80 bogen, waarvan de halfzuilen tot verschillende orden - de Dorische op de eerste, de Ionische op de tweede en de Korintische op de derde - behoren. De vierde verdieping is als een attica gebouwd, die door Korintische pilasters in muurvlakken is verdeeld die om en om van een rechthoekig venster zijn voorzien. In de gaten boven de consoles zaten vroeger de masten van het zonnezeil dat als het nodig was, kon worden uitgerold.

Binnengangen

De toegang tot het Colosseum was door een goed doordacht systeem geregeld. Behalve de vier ingangen op de hoofdassen, die uitsluitend waren bestemd voor geprivilegieerde personen, waren alle bogen op de begane grond voorzien van cijfers. Doordat deze overeenkwamen met de cijfers op de toegangsbordjes, tesserae, konden de toeschouwers snel hun plaatsen vinden en in een noodgeval vlug worden geŽvacueerd. Een slim stelsel van rondlopende, van tongewelven voorziene gangen, waarop straalsgewijze trappen en opritten uitkwamen, maakte het mogelijk elke rang en daarbinnen de betreffende rij snel te bereiken.

Toeschouwerruimte en arena

De toeschouwerruimte was verdeeld in vijf boven elkaar gelegen rangen. De toegang was weliswaar gratis, maar de verschillende rangen waren, overeenkomstig de Romeinse klassenmaatschappij, bestemd voor bepaalde bevolkingsgroepen. Op de plaatsen direct aan de arena zaten de senatoren en op de assen bevonden zich de ereplaatsen voor de keizer en zijn familie, hoogwaardigheidsbekleders, priesters en Vestaalse maagden. De tweede rang was voor de ruiters bestemd, de derde en vierde voor de overige bevolkingslagen, terwijl de bovenste rang met houten banken - de andere waren van steen - aan vrouwen was voorbehouden.

Onder de vloer van de arena

Onder de 78 x 46 m grote arena, die bestond uit een met zand bedekte planken vloer, bevonden zich alle voor de spelen benodigde voorzieningen, zoals kleedkamers, machinerieŽn, kooien voor de dieren en wapens. In de 30 nissen van de ondergrondse ringmuur waren takels aangebracht die de wilde dieren en de gladiatoren in de arena brachten. Over scheeflopende vlakken van blokken tufsteen konden met behulp van scharnieren en contragewichten alle mogelijke coulissen door een draaibeweging in de arena worden getakeld, waardoor de dierengevechten in landschappen met heuvels en bossen konden worden gesitueerd.

Brood en spelen

Tot 523n.C. werd in de arena de honger van het Romeinse volk naar panem et circenses, brood en spelen, gestild. Onder de koning van de Ostrogoten Theoderic, 473-526n.C., vonden de laatste bekende spelen plaats. In de middeleeuwen lag het Colosseum er verlaten bij, alleen een apocalyptische voorspelling van de Angelsaksische monnik Beda herinnerde aan het vroegere belang van het gebouw: zolang het Colosseum staat, zal Rome bestaan; als het Colosseum valt, dan valt ook Rome, als Rome ten onder gaat, vergaat ook de wereld.

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen werd het door de Romeinse adellijke familie Frangipani tot vesting verbouwd en later werd het, net als veel andere oude gebouwen, vooral als steengroeve gebruikt. Pas toen het monumentale gebouw in 1744 tot een gedenkplaats voor christelijke martelaars werd gemaakt en in de arena een bronzen kruis werd opgericht, was het tegen verdere plunderingen beschermd. Binnenkort zullen de ondergrondse gangen niet meer open liggen, maar, net als in de Oudheid, door een houten arenavloer zijn bedekt.

** Uw accommodatie in geheel ItaliŽ kunt U goed boeken via Hotels/Appart.ItaliŽ.
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets