TARQUINIA, ligt 45 km van Viterbo. Tarquinia is bij uitstek een Etruskische stad: de muren van haar wereldberoemde grafkamers zijn bedekt met de oudste schilderingen van de Italische beschaving. Naar overzicht regio Latium. Naar Stedenlijst Italië.   Naar  Regiokaart Italië. Naar uw accommodatie!

    
De stad van vandaag
Heeft uitzicht over de Tyrrheense Zee en ligt op de heuvel tegenover de plek waar de oude stad, de Civita, was gebouwd, slechts enkele kilometers naar het achterland. 
De ruïnes van het oude centrum zijn hier nog zichtbaar. Eens was dit één van de machtigste steden in de Etruskische confederatie samen met Vejo, Vulci, Caere en Tuscania. Een bewijs van haar belangrijkheid vormen de overblijfselen van de fundering van een prachtig gewijd gebouw (het Altaar van de Koningin) waar vlakbij in de jaren dertig van de 19e eeuw de beroemde Gevleugelde Paarden (die het fronton van de tempel versierden) werden aangetroffen. De twee paarden die een wagen met een god trokken, werden het toeristische symbool van de stad. Jammer genoeg zijn ze zoek geraakt. Tussen de huidige civita en Tarquinia bevinden zich enkele meters ondergronds een groot aantal grafkamers, ongeveer 6000, die in kalksteen, “macco”, zijn gegraven. Ongeveer zestig hiervan bevatten belangrijke muurschilderingen. Sommige grafkelders zijn uitgerust met lampen en trappen zodat de toerist hierin kan afdalen. Maar in het kader van het conserveringsprogramma zijn de bezichtigingen aan banden gelegd en mogen steeds minder graven bezocht worden. 
De volgende grafkamers hebben de mooiste schilderingen: Auguren (530 v. Chr.), Baron (eind 6e eeuw v. Chr.) Jacht en de Visvangst (520-510 v. Chr.), Cardelli (eind 6e eeuw v. Chr.), Jongleurs (6e eeuw v. Chr.), Leeuwinnen (eind 6e eeuw v. Chr.), Luipaarden (470 v. Chr.), Orcus (4e eeuw voor Chr.), Stieren (530 v. Chr.), taifoen (150 v. Chr.) Lotusbloemen (eerste helft 6e eeuw v. Chr.), Jachtpaviljoenen (6e eeuw v. Chr.) en Scataglini (4e eeuw v. Chr.). Elke schildering geeft scènes weer van de jacht, banketten, spelen, dieren, planten, paardenraces, demonen etc. 

tarquiniabrochure.gif (170455 bytes) Brochure van Tarquinia Het huidige Tarquinia,  (tot 1922 bekend onder de naam Corneto) waar de bevolking zich vestigde nadat de oude Civita was verlaten, 
heeft één van de belangrijkste archeologische musea in de omgeving dat is gehuisvest in Palazzo Vitelleschi. Het oudste deel van de hoofdgevel van het gebouw, dat in de eerste helft van de 15e eeuw door Kardinaal Giovanni Vitelleschi (de “IJzeren Kardinaal”) werd opgericht, heeft twee prachtige grote boogramen. Andere elementen, zoals de driehoekige gevelspits van de toegangsdeur wijzen op latere ingrepen. Binnen is een sierlijk portiek met een dubbele orde van spitsbogen dat toegang geeft tot verschillende vertrekken.

De begane grond bevat een serie sarcofagen met waardevolle grafbeelden uit de 4e tot 1ste eeuw v. Chr. die in verband staan met de families Partuna, Camna en Pulena. 
Van de eerste familie zijn de monumenten van Laris (hoofd van de gens), van zijn zoon Velthur en zijn kleinzoon waar traditiegetrouw naar wordt verwezen onder de namen Sacerdote, Magnate en Obeso. De familie Camna is vertegenwoordigd door tufsteen sarcofagen van Ramtha Apatrui (moeder van Larth III) en die van Larth III en Larth II. Wat de familie Pulena betreft is de sarcofaag van de Magistraat (Laris) van belang. Deze houdt een enigszins geopende rol met Etruskische inscripties in zijn hand. Ook opmerkelijk is de sarcofaag met scènes van de Amazonomachy.

Op de eerste verdieping is het uiterst sierlijke haut-reliëf van klei van de Gevleugelde Paarden te zien (eerste helft 4e eeuw v. Chr. ). 
De vitrines in de aangrenzende vertrekken bevatten onder andere, in de eerste kamer: biconische en schuin toelopende urnen, kandelabers van terracotta, een borstplaat met stukjes bladgoud, kleine plastische vazen en askoi in Villanova-stijl in de vorm van stieren en duiven. In de tweede kamer: schatten uit het graf van Bocchoris (8ste tot 7e eeuw v. Chr.) waaronder een urn met een gevormd handvat op de deksel en oenochoe, chantharus evenals een halsketting met oude Egyptische amuletten.
In de derde kamer: 
scarabees, halskettingen, albasten voorwerpen en struisvogeleieren met oosters uitziende versieringen.
In de vierde kamer:
proto-Korintische, Etruskisch-Korintische vazen (een zeer sierlijk exemplaar komt uit Rhodes) en Chalcidische vazen en Griekse imitaties van Etruskische vazen, Laconisch aardewerk, een asurn etc.
In de vijfde kamer:
Griekse vazen met zwarte figuren uit de 6e eeuw voor Chr.
In de zesde kamer: 
Griekse vazen in de Strenge Stijl (500-450 v. Chr.)
In de zevende kamer: 
uiterst waardevolle Griekse vazen met rode figuren (5e eeuw v. Chr.) waaronder de zeer beroemde kom die door Oltos werd beschilderd en door de pottenbakker Euxitheos werd vervaardigd. De kom bevat afbeeldingen van de belangrijkste Griekse goden en een Dionysische processie; een sierlijke plastische beker in de verfijnde Ionisch-Attische stijl met het hoofd van een jong meisje met een aristocratische glimlach van de hand van Charinos; een zeer mooie kop met Helena en Priamos en een zeer mooie klokvormige krater die door Pamphaois van gymnastiek schooltaferelen werd voorzien.
Ten slotte de negende kamer: 
spiegels, kandelabers, kleine bronzen Hellenistische hoofden, gouden sieraden, munten, etc. (derde eeuw v. Chr.) Op de tweede verdieping die is gerestaureerd met fresco’s van de dodenstad, zijn de volgende graftomben te zien (gedocumenteerd d.m.v. platen en dia’s): Bigae (5e/4e eeuw v. Chr.),  Grafbed (5e eeuw v. Chr.) Schip (5e eeuw v. Chr.) Olympische Spelen (6e eeuw v. Chr.), Zwarte Zeug (4e eeuw v. Chr.) en Triclinium (5e eeuw v. Chr.) .

Ook de moeite waard is een bezoek aan Etruscopolis. 
In een oude kalksteengroeve op een korte afstand van de stad gelegen, werden verscheidene graftombes en andere kamers die het leven van de Etrusken herscheppen, gereconstrueerd tot in de kleinste details.

In het middeleeuwse Tarquinia
dat wordt gekenmerkt door vele torens (waaronder de toren van Dante) en het kasteel dat volgens de legende onderdak bood aan Matilda van Canossa, treffen we ook de kerk aan van
Santa Maria in Castello. Dit is de oudste kerk van de stad.
Zij dateert uit 1121 zoals een inscriptie binnen in de kerk ons vertelt. De eenvoudige rechthoekige façade waarboven een kleine klokkengevel zich verheft, heeft drie portalen: het middelste portaal en de grote raam erboven zijn versierd met fijn werk van Cosmati. Het majestueuze interieur met een schip en twee zijbeuken die van elkaar door machtige zuilen met friezen en kapitelen in archaïsche stijl gescheiden zijn, onderscheidt zich door kruisgewelven en een grote veelhoekige apsis. Boven de middelste nis van het schip verheft zich de basis van een cupola en wordt verlicht door een prachtig roosvenster met een elegante omlijsting.
De kerk bevat een aanzienlijk aantal waardevolle stukken die door Romaanse marmerbewerkers zijn gemaakt;  
de rechterzijbeuk heeft een achthoekig doopvont; in het middenschip kunnen we een prachtig kansel uit 1209 bewonderen; in het presbyterium bevindt zich een altaar en een baldakijn uit 1166.
Een middeleeuwse toren staat tegenover het kleine plein.

Kathedraal
De in Romaansgotische stijl gebouwde kathedraal werd na de brand in 1643 herbouwd. In het presbyterium van de kathedraal is een serie opvallende fresco’s te zien die dateren van 1508-1509, die behoren tot de mooiste werken van Pastura. In een van de vier gewelfkappen is de Kroning van de Maagd te zien, in de andere een Profeet en een Sibille tussen cherubijnhoofden; de lunet bevat aan de linkerkant de Geboorte van Maria; onder de Piëta, de Ontmoeting van Joachim en Anna en de Madonna met Kind. De lunet aan de rechterzijde is beschilderd met Huwelijk van Maria; onder beeldde het ontbrekende fresco waarschijnlijk De Assumptie uit ter voltooiing van de serie schilderingen van Maria.
De kleine kerk van San Martino dateert uit de 12e eeuw  
en heeft een eenvoudige façade in zuiver Romaanse stijl. Binnen is een fresco te zien uit de 13e eeuw van de school van Siena.

De Annunziatakerk
die verscheidene reparaties onderging, stamt uit de 12e en 13e eeuw. De façade heeft een portaal in Normandische stijl en een roosvenster dat is opgenomen in een mooi versierd frontispice.

De kerk van San Pancrazia (Romaansgotisch, 13e eeuw) 
heeft een in de façade opgenomen klokkentoren en een mooi portaal dat is omgeven door een sierlijk roosvenster.

De San Giovanni Battistakerk dateert uit de 12e eeuw. 
De eenvoudige façade heeft drie portalen: boven de middelste met een gotische boog verheft zich een sierlijk roosvenster. De architraaf van het linkerportaal bestaat uit een gecanneleerde sarcofaagfront uit de 13e eeuw met een afbeelding van een vrouw die tussen twee zegende herders bidt. Het interieur, dat ingrijpend is veranderd, bevat een tabernakel uit de 15e eeuw.

De San Francescokerk 
werd aan het begin van de 14e eeuw in Romaansgotische stijl gebouwd terwijl de klokkentoren, met een koepel in de stijl van Bramante, uit de 17e eeuw stamt. Het hoge interieur, gebouwd volgens een Latijns kruisplattegrond heeft een schip en twee zijbeuken. De apsis aan de rechterzijde is verfraaid met prachtige barokke stucornamenten. Het altaarvoorhangsel  op het hoogaltaar is een kostbaar mozaïek van Cosmati terwijl het altaar aan de linkerzijde bestaat uit marmeren platen met decoraties uit de 12e eeuw.

Op korte afstand van de stad ligt de Santa Maria in Valverdekerk 
die in Romaanse stijl is gebouwd en vervolgens herbouwd. Binnen is een Byzantijns frontispice te zien met een afbeelding van Maria en Kind.

De serie monumenten wordt aangevuld met het prachtige Romaanse Palazzo dei Priori waarvan de sierlijke façade, die in het tijdperk van de barok werd hersteld, een indrukwekkende buitentrap bevat.  Binnen is een cyclus fresco’s uit 1492 te zien met legenden en gebeurtenissen die te maken hebben met de geschiedenis van de stad. Het raadhuis wordt opgesierd met verschillende eigentijdse schilderingen van de hand van Sebastian Matta, terwijl de stadsarchieven onder andere een perkament bekend als “La Margarita” bezitten, waarin verschillende kostbare notariële manuscripten zijn overgeschreven. Op het plein ervoor staat een sierlijke fontein tegenover de Suffragiokerk.

Het Lido di Tarquinia (5 km) is een populaire badplaats. Er zijn honderden appartementen, verschillende hotels en campings. 

De zoutwerken 

Al wat is overgebleven van dit ambitieuze plan uit het begin van de 19e eeuw is een serie grote, ondiepe bassins (met de zee verbonden door toevoerpijpen) die in de onmiddellijke omgeving van het Lido, aan de zuidzijde, kunnen worden bewonderd. Het idee van Giuseppe Lipari, die het land van Pius VII kreeg, had echter weinig succes. Het geproduceerde zout (te donker en korrelig) was niet geschikt voor de handel. Veroordeelden van de nabijgelegen strafkolonie Porto Clemento werden bij de werkzaamheden betrokken. Tegenwoordig staan de grote bassins, overblijfselen van industriële archeologie, opnieuw in de belangstelling vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt. 

Belangrijkste gebeurtenissen 

-Carnevale (Mardi Gras)
-Processie van de Verrezen Christus (Paaszondag)
-Giostra delle Contrade (april)
-Festa della Merca – Brandmerkfestival (april, op de Roccaccia boerderij)
-Tentoonstelling van landbouwmachines
-Giostra degli Sponsali (juli-augustus)
-Steak festival (Lido, augustus)
-Processie op zee (Lido, augustus)
-Festival van de “Ferlengo” (oktober)
-“Kribberoute “ (kerstmis)

De levende Christus 

Dit zeer spectaculaire festival, de Processie van de Verrezen Christus, waar lang van tevoren naar wordt uitgekeken, vindt plaats rond zes uur ’s avonds plaats in Tarquinia op Paaszondag. Tussen de vele mensen wordt het beeld van de verlosser (600 kg) gedragen op de schouders van zestien “broeders” in turkooizen pakken. Zij worden voorafgegaan door een muziekband, een groep van gewapende “schutters” met dubbelloops geweren van de Maremma die met losse flodders in de lucht schieten en door negen enorme met laurier versierde kruisen. Dit is de “levende Christus, op de schouders gedragen boven een zee van hoofden, als een schip in het midden van een storm, zoals Vincenzo Cararelli het onder woorden bracht. Het houten beeld stamt uit de 19e eeuw en werd  gemaakt door Bartolomeo Canini die het baseerde op een gipsen model van de beeldhouwer Pietro Tenerari, dat door een gelukkig toeval in 1982 werd gevonden. “We zouden het nog niet willen ruilen voor de Piëta van Michelangelo” zouden de mensen uit Tarquinia vele jaren terug hebben gezegd tegen een paus die had gevraagd of hij het mocht hebben voor de musea van het Vaticaan.

Specialiteiten 
“Acquacotta”, brood van harde tarwe, gerechten gebaseerd op vis, pasta met ferlenghi paddestoelen, gebakken lamsvlees
Om te kopen  
Kaas, wijn, fruit en groenten, “ferlenghi” paddenstoelen, keramiek, smeedijzeren voorwerpen

A.P.T. Tarquinia 
Piazza Cavour, 1 - 01016 Tarquinia  -  Tel: +39.0766.856.384 Fax: +39.0766.840.479  -  E-mail: turistica@tiscalinet.it  -  Tarquinia  - Site van de Gemeente

** Uw accommodatie in Tarquinia kunt U goed boeken via Hotels/Appart./Tarquinia.  Er zijn 4 (10) hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie!
Hotels op / nabij luchthaven: Fiumicino (FCO) 63.9 km  -  Ciampino (CIA) 85.7 km
Hotels in de populairste steden rondom Tarquinia: Civitavecchia 17.2 km  -  Tolfa 18.7 km  -  Tuscania 20.9 km  -  e.a. 
 

** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets