VITERBO. Veel mensen zien Viterbo, als de stad van pauzen en van de Middeleeuwen. Voor hen is het van minder belang dat net buiten de kasteelmuren, te midden van ruïnes en in de tufsteen uitgegraven tunnels, er nog tekens te zien zijn van oude en rudimentaire begraafplaatsen die behoren tot het voor-Romeinse dorp, of dat er niet veel verderop nog gebouwen staan uit het tijdperk van Augustus. Naar overzicht regio Latium,. Naar Stedenlijst Italië.   Naar  Regiokaart Italië. Naar uw accommodatie!

    
Pauzen: 
Het beeld dat de toerist heeft van Viterbo, is dat van de streken San Pellegrino en Pianoscaranno, de vele fonteinen, de muren en het pauselijk paleis op de Colle del Duomo tegenover de kathedraal, aristocratische getuige van de mooiste jaren van de geschiedenis van de stad toen de Vetus Urbs, oude stad, gedurende een groot deel van de dertiende eeuw samen met andere steden van het patrimonium Petri voor langere of kortere tijd onderdak bood aan pauzen en kardinalen. Viterbo, een aanlokkelijke stad dankzij de frisse lucht en met name dankzij de stevige stadsmuren, was een heilzaam toevluchtsoord voor Innocentius III, Gregorius IX, Alexander IV, Clemens IV, Adrianus V en andere pauzen. De Franse paus, Clemens IV werd bekend omdat na zijn dood in 1268 in Viterbo nog nooit de pauselijke zetel zolang onbezet was gebleven. Het duurde bijna drie jaar, 1271, voor er witte rook, die de verkiezing van Gregorius X aankondigde, uit de schoorsteen kwam.
Van de pauzen in Viterbo noemen we de “Petrus Hispanus” ofwel Johannes XXI, de enige Portugese paus in de geschiedenis van de kerk; hij stierf in 1276. Hij was arts en wetenschapper en zijn grafmonument is in de kathedraal te zien.

Wandeling door de stad  
De kathedraal vormt het uitgangspunt voor een tocht door de stad die gemakkelijk te voet kan worden afgelegd. We raden u aan de auto op een van de parkeerplaatsen buiten het historische centrum van de stad achter te laten en de stad binnen te gaan door één van de poorten in de stadsmuren. Sommige poorten zijn kaal, Carmine, Fiorita, San Pietro, Murata, terwijl andere overdadig zijn voorzien van hardstenen metselwerk en ornamenten, Romana, Verità, Fioretina. Een hiervan, Faul, heeft nog altijd een stevige kleine toren boven de architraaf, een overblijfsel van de laatste renovatie die in de 17e eeuw plaatsvond. Van een andere poort, Sonsa, is alleen een marmeren Romaansgotische inscriptie uit 1095 over. 

De kathedraal van San Lorenzo, Piazza S. Lorenzo  
De uit de 12e eeuw stammende kathedraal staat op de heuvel, bekend onder de naam Colle del Duomo, waar de stad Viterbo oorspronkelijk werd gebouwd. Het Etruskische dorp, dat in de vijfde en vierde eeuw v. Chr. tamelijk levendig was, werd in de tijd van de Romeinse heerschappij verlaten. In de 8ste eeuw trokken er Lombarden in die het castrum, de eerste kern van het groeiende middeleeuwse Viterbo, versterkten. De kerk verving een heidense, aan Hercules gewijde tempel: na de kleine parochiekerk volgde in 1192 de oprichting van een Romaans bouwwerk dat vervolgens ingrijpend werd gewijzigd. De gotisch-Toscaanse klokkentoren dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw. De façade werd in 1570 gerestaureerd door kardinaal Giovan Francesco De Gambara. Het luchtige interieur heeft een schip en twee zijbeuken en zuilen met mooie kapitelen. Het schip bevat de resten van de fundering van Cosmati.

Rechterzijbeuk.  
Op de muur van de ingang is een 17e eeuws schilderstuk van de heilige Hiëronymus te zien; in de kapel van de heilige Catherina is een fresco door een plaatselijke school geschilderd, midden 16e eeuw, met het Mystieke Huwelijk van de heilige Catherina, die de ring ontvangt, en de heilige Barbara; op de zijmuren zijn Sint Ambrosius en Sint Peter, een Dominicaanse martelaar te zien; onder bevinden zich Sint Francisus en Sint Bernardinus.

Opmerkelijk is ook het marmeren doopvont te zien waarvan in elk geval het bassin is uitgevoerd door Francesco d’Ancona, 1470. 
Op de muur prijkt een 16e eeuws schilderstuk met de Onthoofding van Johannes de Doper. Verder zijn er de Heilige Familie en Sint Bernardinus door Giovan Francesco Romanelli van Viterbo, 1610-1662, en het grafmonument van kardinaal Matteo Eustachio Gonella te zien. Halverwege het schip is de kapel van de heiligen Hilarie en Valentijn waarvan de relieken worden bewaard in twee zilveren hoofden die worden beschermd door een urn die zichtbaar is achter de metalen deur aan de linkerzijde. De inscriptie “Faul” op de vloer is het is het acrostichon van de vier kastelen, Fano, Arbano, Vetulonia en Longula, die volgens de legende de stad Viterbo stichtten ten tijde van de Lombarden. Het schilderstuk op het altaar met de twee christelijke martelaren is van Francesco Maria Morandi, 1698. Op de zijmuren zijn ook Hilarie en Valentijn geschilderd door Francesco Ferdinandi, 1714, terwijl op de gewelfkappen van het plafond de vier evangelisten zijn geschilderd. Als we door de rechterzijbeuk lopen, zien we een schildering van de hand van Vincenzo Strigelli, 18e eeuw, waarop Bartholomeus wordt afgebeeld, en een van Marco Benefial, 1684-1764, met St. Laurentius die de Heilige Communie uitdeelt. Het portret in de apsis is van de Gezegende Giacomo van Viterbo, aartsbisschop van Napels 1250-1308. Achter het presbyterium bevindt zich de Grote Kapel, Koor van de kanunniken,  met een door Giuseppe Passeri, 1610-1689, geschilderd fresco waarop onder andere het Laatste Oordeel en de Hoofdzonden zijn afgebeeld.

Het altaar bevat een mooie schildering van Romanelli met St. Laurentius.  
Op de muur aan de rechterzijde, boven, is een schildering uit de 18e eeuw te zien van St. Philip Neri. Ook is er een houten koor uit de 17e eeuw. In de linkerzijbeuk, kan naast het grafmonument van Johannes XXI, onder het tabernakel van het Heilig Oliesel, zijn de grafstenen die de pauzen Alexander IV, 1261, en Clemens IV, 1268, gedenken. Het paneel op het altaar van de apsis is een recente kopie van de Madonna della Carbonara door Alvaro Ricci. Het origineel is te zien in het aangrenzende Colle del Duomo museum. Op de muur van de zijbeuk is St. Laurentius die de zieken geneest geschilderd.  Direct hierachter volgt de kapel van de heilige Lucia die in de 17e eeuw gedeeltelijk door Paolo Guidotti van fresco’s werd voorzien. Op het altaar is een schildering uit de 18e eeuw van de heilige met de Maagd en het Kind met ervoor een houten kruis uit de 17e eeuw.

Opmerkelijk zijn ook de wortelnotenhouten kasten, 18e eeuw, in de sacristie die zijn opgedragen aan kardinaal Gallo, van wie de buste boven de ingang hangt.   
De andere werken aan de muur van het schip zijn onder andere de Zegenende Verlosser met de apostel Johannes, St. Leonardus, St. Benedictus en Johannes de Doper, daterend uit 1472 en toegeschreven aan Gerolamo van Cremona. Ook is er een  schildering van Carlo Maratta, 1625-1713, met St. Laurentius en de armen.

Museo del Colle del Duomo, Piazza San Lorenzo 
Dit strekt zich uit over verschillende, onlangs gerestaureerde vertrekken naast de kathedraal. Een buitenpad, dat is aangekleed met plaques, epigrafen en fragmenten uit verschillende perioden, geeft toegang tot het museum. In de verschillende vertrekken is een tentoonstelling te bewonderen van relieken, schilderstukken, beeldhouwwerken, liturgische gewaden en de marmeren buste door Giovanni Duprè, 1817-1882, van Laetitia Bonaparte die in 1871 in Viterbo stierf en een nicht was van keizer Napoleon III. Er is een reliek uit de 16e eeuw dat de kin van Johannes de Doper zou bevatten en een grafschrift draagt uit 1376 met de optekening van de ontdekking van de reliek.

In het museum is verder te zien:  
een schilderij van De Madonna met  Kind door Bartolomeo Cavarozzi , 1590?-1635;
een paneel van de Madonna della Carbonara, 12e eeuw;
een tondo met De apostel Johannes van Domenico Corvi;
twee schetsen voor fresco’s, Johannes de Doper voor Herodes en de Onthoofding van Johannes de Doper, in 1756 uitgevoerd door Corvi als voorbereiding op de decoraties van de kerk van Gonfalone in Viterbo;
een tempera op hout die wordt toegeschreven aan Benvenuto di Giovanni (1436-1518?) met De Madonna met Kind, twee schetsen voor fresco’s in de kerk van Gonfalone door Anton Angelo Falaschi (1756);
een paneel met De Kruisiging dat wordt toegeschreven aan Michelangelo (eerste helft 16e eeuw);
een schildering uit de 18e eeuw door een onbekende kunstenaar (St. Rosa die de ketterij overwint);
een andere schildering uit dezelfde periode van Domenico Corvi waarop de Gezegende Giacinta Marescotti en de bekeerde Francesco Pacini zijn afgebeeld;
een schildering van Pietro Vanni (eind 19e eeuw) met De Dode Christus;
een gotische reliek door een onbekende kunstenaar uit de tweede helft van de 14e eeuw;
een reliek van St. Laurentius in verguld goud en zilver door Domenico Aloisi (15e eeuw);
de reliekbuste van St. Sixtus, ook in verguld goud en zilver met edelstenen uit de 15e eeuw;
een zilveren reliek met edelstenen in de vorm van het kruis door Giovanni Francesco Franci (17e eeuw); twee zilveren armvormige relieken uit de 13e en 14e eeuw;
een kelk en een pateen van verguld zilver uit de 15e eeuw;
liturgische gewaden die, zo wil de overlevering, toebehoorden aan St. Bonifacius, bisshop van Ferento (vermoedelijk uit de 6e eeuw);
een gouden zijden kazuifel (19e eeuw), een geschenk van Pius IX aan de kathedraal;
een goud- en zilverkleurig zijden koorkap die toebehoorde aan kardinaal Pastrovik (de voormalig bisshop van Viterbo) uit de tweede helft van de 18e eeuw en een met goud en zilver versierde kazuifel die toebehoorde aan kardinaal Pianetti, van 1826-1860 bisshop van Viterbo.

Viterbo: Palazzo dei Papi, Piazza San LorenzoPalazzo dei Papi, Piazza San Lorenzo  
Dit paleis, één van schitterendste monumenten in de stad, werd tussen 1255 en 1267 gebouwd na de uitbreiding van het bisschoppelijk paleis, als versterkte residentie voor de pauzen. De façade, waarvoor een brede trappenpartij staat en met kantelen bovenop, heeft zes dubbele lancetvensters die via een verheven kroonlijst met elkaar zijn verbonden.
Het front wordt aangevuld met een prachtige loggia dat rust op een groot gewelf dat wordt ondersteund door slanke dubbele zuilen die zijn verweven tot een sierlijk entablement.  
Vanaf de balustrade hebben we zicht op het Fauldal, een stuk van de vestingmuren, de koepel van de Trinita-kerk naast het Augustijnenklooster en de kleine klokkentoren van de kerk van Santa Maria della Cella, één van de oudste in Viterbo. Vanaf de tegenoverliggende zijde is er uitzicht op de façade van de kathedraal met de klokkentoren en het huis van Valentino della Pagnotta, een opvallend voorbeeld van niet-kerkelijke architectuur en dat waarschijnlijk dateert uit de 15e eeuw.
Het paleis was de plaats voor verschillende pauselijke verkiezingen waaronder die van 1268-1271 volgend op de dood van Clemens IV.  
Nadat de pauselijke zetel drieëndertig maanden onbezet was gebleven, werd Teobaldo Visconti gekozen die de naam Gergorius X aannam. De kronieken vertellen dat de mensen van Viterbo, moe van het lange wachten en met de bedoeling de verkiezingen te bespoedigen, sloten ze eerst de kardinalen in cum clave (met de sleutel – de oorspronkelijke betekenis van het woord “conclave”) op en lichtten vervolgens het dak van het paleis. Binnen bevinden zich de conclavezaal en andere vertrekken die gewoonlijk worden gebruikt voor conferenties of exposities.  

Specialiteiten 

“Lombrichelli”, soepen of acquacotta, kikkererwten en kastanjes, soepen - spelt, rijst en linzen, pasta en bonen -, lamsvlees en konijn op jagerswijze, geroosterd speenvarken, of pignattaccia, gemengde gebraden gerechten van Viterbo, artisjokken, wilde cichorei, trifle en gebakjes met jam.

Om te kopen  
Wijn, extra virgin olijfolie, kaas, pecorino en caciotta, salami en koud varkensvlees, zoetigheid, tozzetti, keramiek, likeur Sambuca.

A.P.T
della prov. Viterbo  
Piazza dell'Oratorio, 2 - Palazzo Doria Pamphilj  -  01030 SaMartino al Cimino - Viterbo  -  Tel.:+39.0761.291000 - Fax +39.0761.379.233   -  Regions/latium   Gegevens over de regio Lazio of Latium

** Uw accommodatie  in Viterbo kunt U goed boeken via Hotels/Viterbo.  Er zijn 13 hotels online boekbaar.
Hotels op / nabij luchthaven: Fiumicino (FCO) 68.4 km  -  e.a.
Hotels in populaire steden in de omgeving van Viterbo:   Montefiascone 14.1 km  -  Tuscania 19.1 km  -  Bolsena 27.7 km - e.a.
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets