RafaŽl, School van Athene. Fresco. Rome, VaticaanRafaŽl, School van Athene. Fresco. Rome, Vaticaan

Ontwikkeling
In de 15e eeuw zijn er in ItaliŽ vijf grootmachten, Milaan, VenetiŽ, Florence, Napels en de Kerkelijke Staat. Zij zijn tevens grote kunstbeschermers en opdrachtgevers. In Florence aan het hof van de Medici komt de nieuwe kunst voor het eerst tot uiting.  Later komen de andere steden. Rome is tegen het einde van de 15e eeuw onder de pausen Julius II en Leo X het middelpunt van de hoog renaissance. Het is de tijd van da Vinci in Milaan, RafaŽl in Rome, Michelangelo in Florence en Rome en Titiaan in VenetiŽ. In de 16e eeuw breidt de Renaissance zich over geheel West-Europa uit. 

** Terug naar Renaissance kunst
** Naar overzicht kunsthistorie.
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ! 
** Kunsthistorische schets geeft een eenvoudig totaal overzicht.