ROMEINSE BOUWKUNST, Een nieuwe vondst : het kruisgewelf - Diverse zuilenorden als versiering - Huizen, insulae en villae - Godsdienstige gebouwen - Burgerlijke gebouwen - Gedenktekens en grafmonumenten.
** Naar overzicht kunsthistorie.  Naar uw accommodatie! 

    

Materiaal : baksteen, natuursteen
Romeinse bouwwerken treft men aan in alle landen die eertijds tot het Imperium behoorden (dus ook in onze streken). In tegenstelling met de Grieken gebruiken de Romeinen naast natuursteen vooral baksteen en zelfs beton. Beton en baksteen worden nadien met marmeren platen van diverse kleuren bekleed. Ook voor de zuilen gebruiken de bouwmeesters marmer.

Een nieuwe vondst : het kruisgewelf
  
Naast de architraafbouw passen de Romeinen ook de gewelf bouw (tongewelven) van de Etruri?rs toe. Maar hier vinden zij een nieuw element, nl. het kruisgewelf, d.i. het door elkaar kruisen van twee tongewelven, met als gevolg dat grotere oppervlakten niet minder steen kunnen worden overspannen. In het kruisgewelf wordt de last van het gewelf verdeeld en door meerdere steunpunten opgevangen. Door de verbinding van architraaf- en gewelfbouw scheppen de Romeinen nieuwe bouwvormen.

Diverse zuilenorden als versiering
  
De Romeinen nemen niet alleen de Toscaanse orde van de Etruri?rs over, maar passen ook de drie Griekse zuilenorden toe, vooral de Korintische.
Op te merken valt, dat in de Romeinse gebouwen, vooral in de profane, de zuilen dikwijls hun dragende functie verliezen en een louter decoratieve rol krijgen om als halve zuilen een muur te versieren. Op die manier gebruiken de Romeinen de drie Griekse zuilenorde boven elkaar om b.v. de verschillende verdiepingen te versieren. Een typisch voorbeeld hiervan is het Colosseum te Rome, met onderaan Dorische zuilen, daarboven Ionische en ten slotte Korintische.

Romeinse kunst Voorbeelden van Romeinse bouwkunst:
  
1. Baksteenbouw en in gewelven betonconstructie : ruÔne van de basiliek van Maxentius en Constantijn, Rome;
2. Marmerbekleding : reconstructie van dezelfde basilica;
3. Drie Griekse zuilenorden boven elkaar: buitengezicht van het Colosseum, Rome.

Opbouwtekening en plattegrond van een Romeins huisOpbouwtekening en plattegrond  van een Romeins huis met atrium en peristylium. Langs het voorportaal en de gang (1) komt men in het voorste gedeelte van het huis, het atrium, waar een waterbak in het midden de regen opvangt; daaromheen verschillende vertrekken (2,3). De grote centraal gelegen kamer (ook nr. 1) is de werkkamer van de heer des huizes. Het tweede gedeelte van het huis bevat de tuin (7) met omzuilde wandelgang of peristylium, de gezelschapskamer (8), nog enkele vertrekken (3) en de uitgang (5).

Huizen, insulae en villae
  
In Rome wonen de patriciŽrs in alleenstaande huizen, het gewone volk in insulae of huurkazernes. Het huistype uit de tijd van de republiek is het atriumhuis, opgetrokken rond een binnenplein met impluvium; in de keizertijd wordt er naar Grieks model een peristylium bijgevoegd, d.i. een zuilengang met kamers rond een tuin. De insulae of huurkazernes, te vergelijken met onze appartementsgebouwen, maken het grootste deel uit van de woonruimte in Rome (ten tijde van Augustus : 25 insulae tegen slechts 1 patriciŽrshuis). Deze insulae, soms 20 m. hoog, zijn, gelijk of minder degelijk naar gelang ze in baksteen of in hout zijn opgetrokken. Sommige missen alle comfort en zijn erg blootgesteld aan brandgevaar en instorting.
De rijke Romein beschouwt het als een erepunt op het platteland of in de provincies minstens een villa of landhuis te bezitten. In het begin zijn dit eenvoudige boerderijen, doch naderhand groeien ze uit tot luxevilla's met lusttuinen en badinrichtingen.

Godsdienstige gebouwen
  
In de Romeinse tempels is de architraafbouw, ingevoerd door de EtruriŽrs, overheersend. Langs brede trappen komt men op een hoog podium, dat langs een diepe voorhal naar de cella voert. Tegen de cellamuren zijn over het algemeen halve zuilen aangebracht. Een voorbeeld hiervan is de tempel van N?mes, Maison carr?e. Men vindt ook ronde tempels, soms met een koepelgewelf zoals het Pantheon te Rome. Binnenin bevinden zich nissen in de muren en cassetten in het koepelgewelf, - twee typisch Romeinse elementen.Burgerlijke gebouwen
  
De basilicae, op de fora (marktpleinen) aangelegd, zijn rechthoekige gebouwen met drie tot vijf beuken, die dienst doen als beurzen en gerechtshoven. De buitenmuren worden met arcaden in verdiepingen ingedeeld. Beroemd is de basiliek van Constantijn op het Forum Romanum
De thermen of badinrichtingen zijn reusachtige gebouwencomplexen
  
met badgelegenheden, kleedkamers, sportpleinen, atletiekzalen, bibliotheken en leeszalen. De thermen zijn opgesmukt met kleurrijke fresco's en schitterende mozaÔeken. In de 4e eeuw na Chr. telt Rome 11 thermen (o.m. van Diocletianus, van Caracalla).
Van de Romeinse theaters is dit van Orange een der best bewaarde.
De Romeinen bouwen ook amfitheaters, niet een volle kring als grondplan; ze dienen voornamelijk voor de gladiatorengevechten. Het Flavisch amfitheater met zijn drie Griekse zuilenorden, naderhand het Colosseum genoemd, naar het kolossale standbeeld van Nero dat Hadrianus er in liet plaatsen, is het meest bekende. Dit reusachtige gebouw, 80 ingangen; 70.000 toeschouwers, is door zijn indrukwekkende verschijning het symbool gebleven van de macht van het Romeinse Imperium.

Gedenktekens en grafmonumenten
  
De vele triomfbogen uit de keizertijd, zoals die van Titus, van Septimus Severus en van Constantijn, zijn massieve monumenten, met ??n of meerdere doorgangen, ontstaan uit de in der haast opgebouwde erepoorten ter gelegenheid van een triomftocht. Zwaar monumentaal is de gevel, versierd met prachtige zuilen en fijn reli?f, dat de heldendaden en de overwinningen van de keizers verheerlijkt. Daarnaast bestaan nog triomfzuilen zoals die van Trajanus en van Marcus Aurelius, die een spiraalvormig reli?f ongeveer 30 m. de hoogte inleiden. Voor Marcus Aurelius wordt als gedenkteken nog een ruiterstandbeeld opgericht. Bij de grafmonumenten zijn vooral de mausolea te vermelden. Dit van Augustus op het Marsveld bij de Tiber werd in Etruskische stijl opgetrokken en bekroond niet een aarden heuvel, waarop pijnbomen groeien. Het mausoleum van Hadrianus, in de middeleeuwen tot een soort burcht verbouwd, is thans bekend onder de naam Engelenburcht.

Bouwwerken van sociaal en praktisch nut
  
De burgerlijke bouwkunst van de Romeinen schept verder een hele reeks werken van sociaal belang en praktische noodzakelijkheid: vele stadspoorten, waarvan de Porta Nigra te Trier een prachtig voorbeeld is; aquaducten of waterleidingen, meesterlijke constructies, die over kilometers afstand het water naar de stad leiden en thans nog een pittoresk element van het landschap vormen; viaducten, en tenslotte bruggen. De indrukwekkende Pont du Gard bij N?mes is een der meesterwerken van de Romeinse ingenieurskunst. In haast alle burgerlijke bouwwerken was de boog- en gewelfbouw overheersend.

Voorbeelden van typisch Romeinse bouwwerken :
  
1. Triomfboog van Constantijn met hoge Korintische
zuilen en prachtige medaillons;
2. Triomfzuil van keizer Trajanus te Rome, 43 m. hoog; het spiraalbandreliŽf verhaalt veldtochten en overwinningen van de keizer;
3. Porta Nigra te Trier, 4e eeuw n. Chr., decoratieve uitwerking van een stadspoort.

Hieronder treft u een selectie links aan uit de site van Christopher Witcombe  
Basis bron: Het boek "Kunst van Altamira tot heden", F. Adriaens c.s.. A'dam

Roman-emperors.com  Een visueel compendium van Romeinse Keizers
Roman Art , through etci? Museum
Roman Art in the collection of the Detroit Institute of Art
Roman Architecture ,through Jeffery Howe's Digital Archive of European Architecture, Boston College
Roman Architecture ,part of a History of Western Architecture, through the Leo Masuda Architectonic Research Office, with links to
Pantheon   -  Colosseum   -  Arch of Titus   -  Gate of Hadrian   -  Villa Adriana  -  Temple of Fortuna Virilis (Temple of Portunus)   -  Santa Maria Degli Angeli (Baths of Diocletian)
Roman Architecture , part of 40 Centuries of Architecture, through Thais   
The Pantheon: The Triumph of Roman Concrete , Articles and Research by David Moore, P.E.
The Roman Site of Karanis, Egypt at the Kelsey Museum of Archaeology, University of Michigan
Photographs of Rome , mostly ancient
A Visual Compendium of Roman Emperors , Justin Paola
Forum Romanum , David Camden
Roman-Open Air Museum Hechingen-Stein, A Roman Villa dating from the 1st to the 3rd Century A.D.
Diocletian's Palace
Ancient Vienne , through Grand sites arch?ologique produced by the French Minist?re de la culture et de la communication
** Via Hotels/Booking/Wereldwijd kunt u goed uw accommodatie vinden in 190 landen. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, boeken in uw taal is mogelijk!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets