BERGEN OP ZOOM, provincie Noord-Brabant. Ontstaan in de l3de eeuw als handelsnederzetting aan Zoom en Oosterschelde. Tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog belangrijk als vestingstad. Van de uitgebreide l8de-eeuwse verdedigingswerken is een enkel ravelijn bewaard. Rond het driehoekige marktplein is een aardige oude stadskern bewaard gebleven, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †

 
St.-Geertrudiskerk (NH).
Forse, met natuursteen beklede en geheel overwelfde kruisbasiliek, opgetrokken in de tweede helft van de l5de eeuw onder leiding van de Brabantse bouwmeesters Everaert Spoorwater en Anthonius Keldennans. In 1747 werd de toen al vervallen kerk zwaar beschadigd bij het beleg door de Fransen. Tijdens het herstel werd de houten spits vervangen door een achtzijdige koepel. De brandschade uit 1972 is goeddeels hersteld. In de kerk een aantal rijke, maar deels nogal beschadigde grafmonumenten uit de l6de en 17de eeuw.

Lieve-Vrouwepoort.
De uit witte natuursteen opgetrokken poort - naar een latere functie ook wel Gevangenpoort genoemd - is vroeg-14de-eeuws en maakte ooit deel uit van de verdedigingswerken van de stad. De twee imposante torens hebben schiet- en werpgaten. De bakstenen aanbouw met twee arkeltorentjes is van latere datum.

Markiezenhof (Steenbergsestraat).
Laatgotischpaleisje van de markiezen van Bergen, tussen 1485-1532 gebouwd door Anthonius Keldermans en zijn zoon Rombout. De verschillende vleugels zijn harmonisch om drie binnenplaatsen gegroepeerd, waarvan twee met open galerijen. Het smeedijzeren traliewerk voor de vensters aan de voorgevel stamt uit de bouwtijd. In het interieur een monumentale schouw, rijk versierd met o.m. een grote Christoffelfiguur in reliŽf. Dezelfde heilige is ook te zien in een nis boven de hoofdingang. Het grootste deel is intussen ingericht als cultuurhistorisch museum.

Stadhuis.
Het stadhuis bestaat uit drie delen:
1) het zgn. Schepenhuis, het eigenlijke oude raadhuis dat na de grote brand van 1397 gebouwd werd,
2) de Leeuwenborch rechts daarvan, het centrum van de Engelse kooplieden die de Bergense jaarmarkt bezochten en
3) het Huis 'De Olifant', links van het Schepenhuis, dat over het St.-Annastraatje gebouwd werd. In 1611 kregen het Schepenhuis en de Leeuwenborch hun huidige gevels.
Het stadswapen aan het bordes werd in 1938 aangebracht.

Gemeentemuseum.
Bezit een veelzijdige collectie voorwerpen betreffende de geschiedenis van stad en markizaat van Bergen op Zoom.Andere bezienswaardigheden.
De stad telt nog enkele huizen uit de 16de eeuw:
Grote Markt 5 (met een kopie van een oud Lieve-Vrouwebeeld), O.L.-Vrouwestraat 41.

Uit de 18de eeuw stammen:
 
het Gouvernementshuis (Wonnsestraat 1) uit 1771, het Spuihuis aan de Haven, de Militaire Provoost aan de Potterstraat 36 en het Groot Arsenaal uit 1764.

Omgeving: Halsteren (2,5 km NW).
In de aantrekkelijke oude dorpskern staat het kleine raadhuis met trapgevel in renaissancestijl. Gebouwd in 1633, maar gerestaureerd en vergroot in 1917 en in 1949 hersteld na oorlogsschade. Opmerkelijk is de leeuw met wapen aan de top van de gevel. De achter het raadhuis gelegen St.-Martinuskerk werd na 1457 op oude fundamenten gebouwd. Het aardige gebouw is uit baksteen op≠getrokken, met hier en daar versierin≠gen van natuursteen.

Roosendaal (10 km NO).
De St.-Jans≠kerk (RK) is gebouwd in de zgn. Waterstaatsstijl (1839) en heeft een zuilenportaal met timpaan. In het lichte interieur enkele barokke altaren en beelden. Het in 1975 gerestaureerde oude raadhuis (Markt 1) stamt oorspronkelijk uit 1534. In het Tongeriohuis (Molenstraat 2), voormalige pastorie uit 1762, is tegenwoordig een Regionaal Museum ingericht.

Wouw (5 km NO).
De 15de-eeuwse St.-Lambertuskerk werd in 1944 vrijwel volledig verwoest. Kerk en toren zijn, voor zover mogelijk, weer opgebouwd. De bewaard gebleven houten beelden vonden een nieuwe plaats in het koor.

 Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
 Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
 Algemene informatie over Nederland