BEUSICHEM gemeente Buren, in de Betuwe, ca. 2 km ten noordoosten van Culemborg, provincie Gelderland. Aan het Beusichemse veer dat u over de Lek zet is het meestal een gezellige drukte van mensen die naar Beusichem gaan of er vandaan komen. U hebt er een weids uitzicht op het Betuwse rivierlandschap met zijn boomgaarden. Stroomopwaarts ziet u Ravenswaay liggen en bij helder weer zelfs Wijk bij Duurstede, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

Marktplein van BeusichemAl in de Middeleeuwen was het gunstig gelegen Beusichem de plaats waar men de rivier placht over te steken op weg van noord naar zuid of vice versa. Het dorp werd een pleisterplaats op de handels­route Amsterdam-Brussel. De oversteek was niet altijd zonder gevaar. Toen Jan van Renesse, een van de leiders van de Vlaamsgezinde, anti­Hollandse partij in Zeeland, in 1304 haastig uit het Sticht Utrecht naar de Gelderse kant wilde vluchten sloeg zijn bootje om waardoor hij, en met hem verscheidene andere edelen, in de Lek verdronk.

De Betuwe behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van ons land.
Al omstreeks 330 is er in de annalen van Beusichem sprake. In de Middeleeuwen zetelden hier de Heren van Beusichem. In de 13e eeuw stichtte Hubertus van Beusichem het kasteel Culemborgh in de gelijknamige heerlijkheid. Zijn nazaten namen in de 14e eeuw de naam Van Culemborg aan. De Beusichemers gaan er prat op dat Culemborg zijn ontstaan aan hun dorp te danken heeft. Door huwelijk en vererving ontstonden er overigens ook banden met het dichtbij gelegen Buren, waartoe Beusichem thans behoort.

Het hart van dit vriendelijke dorp is zonder twijfel het marktplein,
dat voor een deel omringd wordt door 17 e-19e-eeuwse huizen die in de schaduw staan van linden. Het is een van de belangrijkste dorpspleinen in de Betuwe. De gotische kerk met zijn zware romaanse toren staat er dwars op en beheerst het geheel. Het verhaal dat de toren op ossenhuiden is gebouwd om verzakken tegen te gaan berust op een misverstand, vermoedelijk ontstaan door een verkeerde vertaling of interpretatie van middeleeuwse teksten.

Het zal niemand verbazen dat dit gave oude plein met haar directe omgeving tot beschermd dorpsgezicht werd bestempeld.
Hier wordt elke derde zaterdag in juni de beroemde paardenmarkt gehouden, een traditie die al uit de 15e eeuw stamt. Het hele dorp staat dan op zijn kop. Het viert tevens kermis en verenigt zo het nuttige met het aangename. In de cafés en aan de kraampjes worden de zaken onder het drinken van een goed glas afgerond. Een uithangbord aan de markt nodigt uit tot het betreden van 'Het Heerenlogement', het gerestaureerde 'Oude Rechthuis' dat tot een gezellig caférestaurant is ingericht. Zijn de paardenmarkt en de kermis voorbij dan is het enorme plein met zijn hardstenen paaltjes, waaraan de paarden stonden vastgebonden, weer voor een heel jaar een stille vlakte.

Evenals vele andere plaatsen aan de grote rivieren heeft Beusichem in het verleden herhaaldelijk van overstromingen te lijden gehad.
Berucht is de watervloed van 1741, waarbij bewoners met al hun have en goed een veilig heenkomen moesten zoeken in de kerk. Een gedenksteen, aangebracht in de zuidelijke muur van de kerk, herinnert aan de grote watersnood van 1809. Talloze Betuwenaren verloren daarbij het leven. Getuige de gedenksteen vielen er in Beusichem 18 slachtoffers: 'Hier rust in 't volkrijk graf - het kenmerk van de nood des onvergeetbren nachts, toen dijk en dam moest wijken. Toen 't ijs door storm gevoed, verwoesting spreidde en dood. Toen huis en berg en schuur daar dreven op de golven. Toen koe en paard en mensch door zonden in den plas, toen zelfs de laatste hoop scheen in dien vloed bedolven...' Het zondenbesef van die dagen maakte dat men de vloedgolf als een straf Gods zag.

In 1940 bood de kerk onderdak aan vele Culemborgers
die om een andere reden dan watersnood hun woonplaats waren ontvlucht. De Duitse luchtmacht beschoot de brug bij Culemborg en de Culemborgers waren bang dat ook hun stad doelwit zou worden.

De Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog de twee grote 17e-eeuwse klokken van de kerk weggehaald en tot wapentuig omgesmolten.
Na de oorlog heeft het gemeentebestuur van Beusichem nieuwe klokken laten aanbrengen.
Vóór 1965 was Beusichem een in zichzelf gekeerd dorp. Daarna kreeg het nieuwbouw en is het mee gaan doen aan de algemene expansie.

Bezienswaardigheden:
Markt, met vele 17e-19e-eeuwse gevels, o.a. op nr. 31 het gerestaureerde 'Oude Rechthuis', uit de 16e-18e eeuw, waarin thans het café-restaurant 'Het Heerenlogement' is gevestigd.

NH.-Kerk,
aan de markt. Gepleisterde gotische pseudobasiliek uit 15e-16e eeuw, met 12e-eeuwse romaanse tufstenen toren die in de 15e of 16e eeuw met een bakstenen verdieping is verhoogd.
 
Hoeven 'Kattenburg' en 'Ganzenoord', Ganssteeg, ten zuiden van de markt.

Veer Beusichem - Wijk bij Duurstede T 0345 501210  -  vaartijden: Ma t/m zo 6.30-22.30 uur

* Bron:  Dorpen in Nederland

 Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
 Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
 Algemene informatie over Nederland