BIERUM, provincie Groningen. Bierum, gemeente Delfzijl, ligt in het noordoosten van Groningen aan de Eems, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

Hervormde kerk
.
Opmerkelijk aan deze eenbeukige romaansgotische kerk uit de l3de eeuw is de iets oudere westbouw met zadeldaktoren, gestut door een enorme steunbeer met doorgang. Onder de toren een crypteachtige benedenruimte, met daarboven een galerij die met het schip in verbinding staat. Het koor (14de-eeuws) verving een oudere apsis.
Bij de restauratie kwamen gewelfschilderingen te voorschijn:
Christus op een troon, Maria met het staande Kind op schoot tussen de Evangelistensymbolen, de H. Catharina, de Kroning van Maria, de H. Gregorius en de H. Sebastiaan, en fabeldieren. In dit mooie interieur voorts een rococorouwbord uit 1795.

Omgeving:
Godlinze
(5 km ZW).
In de uitwendig gepleisterde romaansgotische hervormde kerk bevinden zich een - later ingebouwd - sacramentshuisje en resten van gewelfschilderingen (beide uit de 15de eeuw). De onderbouw van de toren is 12de-eeuws, het bovendeel is van 1554.

Holwierde (5 km ZW).
De monumentale, op een terp gebouwde kerk (NH) ontstond na diverse uitbreidingen van een tufstenen schip uit de 11de eeuw; de romaanse vensters werden bij de restauratie weer in ere hersteld. In het vieringgewelf zijn decoratieve en figuratieve schilderijen uit verschillende tijdperken blootgelegd. Voor het laatgotische houten oksaal staat tegenwoordig de barokke preekstoel.

Krewerd (5 km ZW).
Bescheiden maar mooi romaansgotisch kerkje (NH) met een orgel uit 1631 dat een van de oudst bespeelbare van Nederland is.

Spijk (3 km NW).
Karakteristiek, gaaf behouden gebleven kerkringdorp met een fraai gelegen hervormde kerk uit de 13de eeuw, sterk gewijzigd in 1676 en 1902, toen o.m. de toren werd toegevoegd.

 Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
 Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
 Algemene informatie over Nederland