BLARICUM, in het Gooi, provincie Noord-Holland. Het Gooi wordt tegenwoordig beschouwd als ťťn groot villadorp. Vier eeuwen terug zag het er heel anders uit. Hier en daar lag er een Saksische buurtschap. Schaapherders dwaalden met hun kudde over de uitgestrekte heide. De boeren werkten op het gemeenschappelijke bouwland, de eng, en lieten hun vee grazen op de meent, de gemeenschappelijke weide, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
  
Een van de vele, goed geconserveerde woonboerderijen van het GooiEr was toen een markengemeenschap die het gebruik van alle gemeenschappelijke gronden regelde.
De rechten van de Gooiers op die gronden gingen over van vader op zoon, vandaar dat ze Erfgooiers werden genoemd. De namen Meentweg en Engweg herinneren in vele Gooise dorpen nog aan die tijd. In het portaal van de Nederlands-Hervormde kerk van Blaricum staat de Erfgooiersboom die aan de vroegere boeren in het Gooi herinnert. Het monument is uit ťťn boom gehakt en toont koeienkoppen en andere elementen uit het boerenleven.

Blaricum is de juiste plaats voor dit gedenkteken.
Het is n.l. in het Gooi de best bewaarde agrarische nederzetting uit die tijd en het is geen wonder dat IsraŽls, Mauve, Mondriaan en Singer naar Blaricum kwamen om er te schilderen. Ze vonden er alles wat ze voor hun inspiratie nodig hadden: bos, heidevelden, akkers, weiden, kronkelpaadjes, oude hoeven en landelijke woningen. Ze behoorden tot de eerste vreemdelingen die het dorp vanaf het einde van de vorige eeuw successievelijk van de inheemse boerenbevolking zouden gaan 'overnemen'.

Kunstenaars, intellectuelen, kooplieden en gepensioneerden lieten het stadsrumoer voor wat het was en vestigden zich in Laren en Blaricum,
om te genieten van landelijke rust en natuurschoon. Zij lieten er villa's en buitenhuizen optrekken. Lange tijd hebben de Erfgooiers zich hevig verzet tegen het bouwen van woningen op hun gemeenschappelijke gronden. Pas in 1975 werd het erfgooiersschap officieel opgeheven. Veel grond is sindsdien opgeofferd voor nieuwbouw, maar de nu nog resterende ca. 100 ha weidegebied wenst Blaricum voor haar boerenstand als meent te bewaren.

De kern van Blaricum - niet door nieuwbouw verstoord -
vertoont nog steeds alle schilderachtigheid van een oud Goois boerendorp. Er rondwandelend waant men zich terug in vroeger tijden. Schijnbaar op willekeurige plaatsen zijn de boerderijen neergezet. De meeste zijn van het Saksische hallehuistype en hebben een laag rieten dak. Enkele boerderijen hebben een hooiberg. Om de erven van elke twee of drie hoeven lopen paden. Ze geven het centrum een labyrinthisch en knus karakter. Vůůr het woongedeelte van vele hoeven staan geschoren linden.

De erven worden hier en daar gescheiden door fraaie hulsthagen.
De meent aan de noord≠oostzijde van de William Singerweg accentueert het oorspronkelijke karakter van het dorp. Niet voor niets werd de dorpskom van dit typisch Gooise brinkdorp tot beschermd dorpsgezicht verklaard. De boerderijen dateren er van de 17e, 18e en 19e eeuw; ca. 40 staan op de monumentenlijst. Vele hebben hun oorspronkelijke functie behouden. Andere zijn tot woonboerderijen verbouwd.

Aan natuurschoon valt er rondom Blaricum nog veel te genieten.
Men kan heerlijk wandelen in het Gooisch Natuurreservaat, over de Tafelbergheide en de Blaricummerheide.
Iets van de oude geschiedenis van Blaricum herleeft nog elk jaar in augustus. Dan worden er tijdens de driedaagse kermis op paarden en met versierde sjezen wedstrijden in het ringsteken gehouden.Bezienswaardigheden:
Erfgooiersboom
,
in portaal van de N.H.-Kerk. Een uit ťťn boom gehakt monument ter herinnering aan de Erfgooiers. Het is een werkstuk van de Blaricumse kunstenaar Graddus Lanphen.

NH.-Kerk, Torenlaan 5.
Ondanks de grote brand van 1696 is deze uit 1582 daterende kerk grotendeels behouden gebleven en bijzonder fraai gerestaureerd. Het interieur is te bezichtigen na voorafgaand overleg.

Gemeentehuis 'Huize Nederheem',
aan de Torenlaan. Vroeger bewoond door de Amerikaanse schilder William H. Singer. Zijn werk vormt de kern van het bezit van het Singer Museum in Laren, dat na zijn dood door zijn vrouw in 1956 werd gesticht.

Achter het gemeentehuis ligt een fraaie Gooise heemtuin.
Zowel tuin als gemeentehuis (met schilderijencollectie) zijn te bezichtigen.

Saksische boerderijen,
rondom de 'Brink' in het centrum van Blaricum.

De Tafelberg,
een hoge heuvel, 2 km ten noordwesten van Blaricum. Deze hoogte bood vroeger een prachtig uitzicht over het fraaie bos- en heidelandschap in de omgeving.

Een deel van het Gooisch Natuurreservaat
ligt op het grondgebied van de gemeente.

* Bron:  Dorpen in Nederland

 Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
 Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
 Algemene informatie over Nederland