DALFSEN, provincie Overijssel. Groot Sallands dorp aan de Overijsselse Vecht; in de bekoorlijke omgeving een aantal oude landhuizen en -goederen. De gemeente omvat Dalfsen (gemeentebestuur), Hoonhorst, Lemelerveld (gedeeltelijk), Oudleusen en Nieuwleusen, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
  
Hervormde Kerk.
Op de plaats van een ouder bouwwerk ontstond waarschijnlijk in de tweede helft van de 15de eeuw de huidige laatgotische kerk met pseudobasilicaal schip en hoog koor. De imposante, niet helemaal voltooide toren is van oudere datum. In de kapel aan het oostelijke einde van de zuiderzijbeuk bevindt zich het grafmonument voor Johan Zeger van Rechteren (Ü 1701) en zijn vrouw.

Andere bezienswaardigheden.
Huis Den Berg, deftig landhuis uit het begin van de 18de eeuw, dat zijn oorspronkelijke karakter opmerkelijk goed behouden heeft.

Huize Den Aalshorst werd omstreeks 1700 als deftig landhuis in de trant van een 'havezate' gebouwd.

Huize De Leemcule werd in 1823 gebouwd op de plaats waar eerder een adellijk huis stond.

Andere aantrekkelijke landhuizen zijn o.a. De Horte (18de-eeuws) en Hessum (19de-eeuws).

De achtkantige korenmolen 'De Westermolen' is van 1818, gerest. 1988.

Op Prinsenstraat 35 is de plaatselijke Oudheidkamer gevestigd.

Omgeving:
Huis Rechteren
(3 km 0).
Aan dit oude slot, omgeven door een aan van de Vecht, zijn de verschillende bouwfasen goed af te lezen. De hoge ronde verdedigingstoren stamt uit de 14de eeuw, het achtergedeelte met het hoge dak is laatmiddeleeuws, het voorgedeelte met de ingang dateert uit 1726 en het middengedeelte werd in 1898 verhoogd. Het slot is een van de weinige in Nederland die nog worden bewoond door nazaten van de stichter. De graven van Rechteren Limpurg hebben een grote verzameling oude meubelen en kunstvoorwerpen in het slot bijeengebracht.

Rechterense Veld

Het Rechterense Veld bestaat uit naaldbos met aan de randen loofbos. Het beheer van Natuurmonumenten is erop gericht de aanplant met lariksen om te vormen tot een natuurlijker bos.
In het terrein groeien bospaardenstaart en koningsvaren.
Vermeldenswaardige broedvogels zijn raaf, buizerd en wielewaal. Het heideveld wordt  op kleine schaal geplagd om vergrassing tegen te gaan. Dat het Rechterense Veld vroeger een stuifzandgebied was, is nog te merken aan de vele heuvels in het terrein.
Oppervlakte en ligging 127 ha,
ten zuidoosten van Dalfsen  Vrijwandelen op wegen en paden  -   vanaf station Dalfsen 10 minuten fietsen  -  busstation Bosrondweg Dalfsen

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland