DELFZIJL, provincie Groningen. Delfzijl is in de l3de eeuw ontstaan en was tijdens de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke vesting aan de Eems­monding. De stad is uitgegroeid tot de derde haven van Nederland, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland 

     
   
De gemeente, gelegen in Noordoost-Groningen, aan weerszijden van de monding van het Eemskanaal in de Eems,
omvat o.a. Bierum, Biessum, Borgsweer, Delfzijl, Farmsum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Meedhuizen, Spijk, Termunten, Termunterzijl, Uitwierde, Wagenborgen, Weiwerd en Woldendorp.

Molen 'Adam'.
De voormalige schilmolen uit 1795 afkomstig uit Bedum, werd in 1875 in het centrum van Delfzijl herbouwd.

Museum De Noordhoorn (Zeebadweg 7).
Behalve aan een zeeaquarium biedt het museum ook onderdak aan een verzameling geologische vondsten uit Groningen en Drenthe. Daarnaast een schelpenshow van meer dan 6000 soorten.
 
Andere bezienswaardigheden.
De gevel aan de achterzijde van het Zijlvesthuis dateert uit 1752.

Op het Pijpplein staat nog een schandpaal.

Aan de Rijksweg bij het Jaagpad
staat het door Pieter d'Hont gemaakte beeld (1966) van Maigret, de wereldberoemde commissaris van Georges Simenon. In de jaren dertig verbleef de schrijver meermalen met zijn jacht in Delfzijl.

VVV Delfzijl
Johan van den Kornputplein 1a. Tel. 0596 - 61 81 04. Fax. 0596 - 61 65 50
9934EA http://www.delfzijl.nl/

Muzeeaquarium Delfzijl

Zeebadweg 71  -  Delfzijl  -  Tel. 0596 - 635455 / 612318.  -  Openingstijden: dagelijks 10.00 - 16.30 uur.

Stichting Expositie Molen Adam
Molenberg 21  -  Delfzijl   -  Openingstijden: vrij/za/zo 14.00 - 17.00 uur   -  Tel. 0596 - 624550.

Museum Gemaal Cremer
Mello Coendersbuurt 1  -  9948 PL Termunterzijl  -  Iedere zondag geopend van 13.00 - 17.00 uur , toegang gratis.
Kijk ook op: www.museumgemaalcremer.nl.

Bezoekerscentrum Reidehoeve
Prachtig gelegen aan de Dollard  -  Dallingeweersterweg 30, Termunten.   -  Openingstijden: elke zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur elke zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Oranjemuseum "Het Paleisje"
Hoofdweg N 20  -  Spijk  -  Tel. 0596 - 591285.  Geopend op afspraak.  -  Particuliere verzameling over het Koningshuis.

Museum Golden Zieltje
Plankpad 5  -  Termunterzijl  -  Tel. 0596 - 610677.  -  Openingstijden: tijdens expositie en afspraak za t/m zo 14.00 - 17.00 uur. Het museum verhaalt over de maritieme geschiedenis van Termunterzijl.

Atelier Janijs
Hoofdweg 5  -  Godlinze  -  Tel. 0596 - 582019  -  Kijk ook op: www.atelierjanijs.nl

Omgeving:
Biessum
:
is een van de best bewaarde wierden in de provincie Groningen. Veel van de oorspronkelijke radiaire verkaveling is nog aanwezig. De woningen en boerderijen staan aan de oude ossenweg

Farmsum
,
met hervormde kerk (1869) een fraai gebeeldhouwde grafzerk uit 1633 van Maurits Ripperda, het bekend Lohman-orgel en een 17de-eeuwse zandstenen doopvont. Voor de kerk een 18de-eeuwse gerechts- of geselpaal.

Marsum
(N)
Hervormde kerk. Het kerkje is een van de oudste romaanse bakstenen ge­bouwen in deze streek, uit de tweede helft van de 12de eeuw. De halfronde apsis is nog met de oude dakpannen bedekt. De twee ruimtes onder de zadeldaktoren openen zich met rondbogen naar het schip. Het koorhek is 16de-eeuws en de kansel uit de jaren 1791-1792.

Termunten
(7,5 km ZO).
De op een terp gelegen hervormde kerk heeft fundamenten uit de 12de eeuw. Het koor is een mooi voorbeeld van de rijk gelede romaansgotische Groninger stijl in de l3de eeuw. De voorzijde van de toren is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en daarna gerestau­reerd.

Termunterzijl (7 km ZO). Het dorp is Nederlands tweede garnalenhaven. De sluisbrug heeft een monumentale borstwering uit 1724, rijk versierd met wapens en kardoezen.

Uitwierde (aan de noordelijke rand van Delfzijl).
De toren van de in 1839 gebouwde hervormde zaalkerk dateert uit de tijd omstreeks 1200. Boven de ingang bevindt zich een mooie renais­sancistische grafsteen voor Uneko Rip­perda. Aan weerszijden van de deur zijn vroeg -17 de-eeuwse grafstenen te zien.

Eemskanaal
loopt  van de stad Groningen naar het Eemsestuarium bij Delfzijl, 26, 5 km lang. Gegraven van 1866 tot 1876. Het kanaal is tussen dijken op gesloten en bestaat uit één pand.
ij Oosterhoogebrug
staat het via de Oostersluis in verbinding met het Van Starkenborghkanaal.
Het Eemskanaal vormt een boezem, waar ook delen van het Winschoterdiep, het Noord-Willemskanaal en het Reitdiep toe behoren en waarop de Drentse A, de Hunze en delen van het Stadskanaal lozen.
Het kanaal ligt te hoog om van het omringende land water te kunnen ontvangen.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland