DEVENTER, provincie Overijssel. Ontstaan in de 8ste eeuw als Frankische militaire basis tegen de Saksen en als missiepost. In de 9de eeuw al een belangrijke handelsplaats, in de 14de/15de eeuw grote bloei als lid van het Duitse koopliedenverbond de Hanze. Toen ook belangrijk centrum van geestelijk leven, speciaal van de Moderne Devotie, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

á á á
   
In de 17de eeuwen latere eeuwen werd de nijverheid belangrijker (metaal, tapijten, koek).
Het centrum (omgeving Grote Kerk en Brink en het voortreffelijk gerestaureerde Bergkwartier) heeft zijn middeleeuwse karakter goed bewaard. Vanaf de overkant van de IJssel prachtig zicht op het rivierfront.

Bergkerk of St.-Nicolaaskerk (NH, einde Bergstraat).
De kerk van het Bergkwartier is oorspronkelijk - omstreeks 1200 - ontstaan als romaanse kruisbasiliek; uit die tijd stammen nog de twee torens aan de westzijde.
In de eerste helft van de 15de eeuw werd een nieuw koor gebouwd en kort daarop een basilicaal schip met brede zijbeuken; omstreeks 1500 werden daaraan nog de dwarskapellen toegevoegd. Eerder waren de torens verhoogd en voorzien van slanke spitsen.
Bijzonder zijn de rondboognissen, nog afkomstig van het voormalige romaanse dwarsschip:
ze zijn beschilderd met resp. een bisschopsfiguur en een Christusafbeelding uit het begin van de 13de eeuw. De decoratieve gewelfschilderingen en enkele beschadigde muurschilderingen zijn laat-15de-, vroeg-16de-eeuws. De kerk doet tegenwoordig dienst als cultureel centrum.

Broederenkerk (RK, Broederenstraat 18).
De aan de H. Lebu´nus gewijde kerk behoorde ooit tot het in 1335 gestichte minderbroederklooster. De tweebeukige hallenkerk met stenen gewelven dateert hoofdzakelijk uit de 15de eeuwen bezit een ivoren kelk (9de eeuw), die aan de Angelsaksische apostel Lebu´nus zou hebben toebehoord. (Het zilveren montuur is begin-16de-eeuws. )

Grote of St.-Lebu´nuskerk (NH; Grote Kerkhof).
De vroegere kapittelkerk werd omstreeks 1046 gesticht door Bernulphus, bisschop van Utrecht. Van de ongewoon grote, vroegromaanse basiliek uit de 11de eeuw zijn aanzienlijke gedeelten behouden gebleven bij de latere verbouwingen tot hallenkerk, speciaal de crypte met ribloze kruisgewelven, maar ook het muurwerk van het hoge koor en het oostelijke dwarsschip.
De ingrijpendste verbouwingen begonnen in de tweede helft van de 15de eeuw
met het zuiderzijschip en de toren, gevolgd door de kooromgang en de raadskapel en (in de l6de eeuw) het noorderzijschip. In de 15de en 16de eeuw kreeg de hele kerk nieuwe kruis-, ster- en netgewelven. In de jaren 1612-1613 werd de toren verhoogd en met een open koepel naar ontwerp van Hendrick de Keyser bekroond. Het klokkenspel is in hoofdzaak van Franšois Hemony. In de kerk bevinden zich op de gewelven en in de kooromgang decoratieve schilderingen.

Mariakerk.
Tegen de NW-hoek van de Grote Kerk bevinden zich de overblijfselen van de voormalige parochiekerk uit de l5de en l6de eeuw (in de 17de eeuw gedeeltelijk gesloopt). De kerk was lange tijd in gebruik als arsenaal en militair magazijn en biedt thans onderdak aan culturele activiteiten.

Landshuis.
Het gebouw, nu deel van het stadhuis, ontstond in 1632 uit een ouder huis en heeft een fraaie fašade in een soort provinciale renaissancestijl.

Penninckshuis (Brink 89).
De bekoorlijke voorgevel van het pand ontstond omstreeks 1590 in renaissancestijl; de figuren symboliseren de verschillende deugden.

Stadhuis (Grote Kerkhof).
Het stadhuis bestaat uit delen uit diverse tijden. De monumentale zandstenen gevel aan het Grote Kerkhof is van Jacob Roman (1693/1694), de pilastergevel aan de zijvleugel in de Polstraat is van Philip Vingboons (1662). Inwendig: fraaie inrichting en o.m. een schilderij dat Gerard Terborch in 1667 maakte van de Deventer magistraat.

Laatgotische Waag op de brink in DeventerWaag (Brink 57). 
Pittoresk laatgotisch gebouw uit 1528 met een traptoren, drie hangtorentjes en een houten torentje op het dak. Het zandstenen bordes is van 1643. Aan de noordzijde hangt een oude koperen ketel, waarin vroeger valsemunters hun straf ondergingen: ze werden gekookt in water, of in olie, zoals een van hen, uit Batenburg, in 1434.

Musea
Atheneumbibliotheek (Klooster 12).
De in 1560 gestichte bibliotheek bezit een belangrijke verzameling van oude handschriften en incunabelen.

Speelgoed- en Blikmuseum (Brink 47).
Het museum, ondergebracht in twee 15de-eeuwse panden, beschikt over een mooie collectie speelgoed en blikken voorwerpen.

Historisch Museum de Waag (Brink 57).
Het Waaggebouw werd in 1913 als historisch museum ingericht. Er is o.a. een fietsenzaal.Andere bezienswaardigheden.
Het Bergkwartier,
dat zijn naam te danken zou hebben aan de op het Noorse Bergen varende vissers, kreeg in 1975 de Europese prijs voor Monumentenzorg voor de zorgvuldige restauratie van zijn bestand aan oude huizen.
Het huis In de drie haringen (Brink 55)
werd in 1575 in de trant van Vredeman de Vries gebouwd.
Het Buiskensklooster (Klooster 12),
een voormalig zusterhuis van de Moderne Devotie, werd gesticht in 1394; sinds 1972 is in het zuidelijke deel het stadsarchief gevestigd en in 1978 verhuisde de Atheneumbibliotheek naar het gerenoveerde noordelijke deel.

VVV Deventer
Brink 56 (De Waag)  -  Tel. 0900 - 35 35 355 (0,35 p/min)  -  Fax. 0570 - 67 15 44   -  vvv@deventermusea.nl
Open: di t/m za 10-17 u, zo en ma 13-17 u
Internet
: http://www.vvvdeventer.nl/   -  Geschiedenis van Deventer: www.deventergeschiedenis.nl  -  Voor bezichtiging van foto's, kaarten en prenten van Deventer  - www.hanzesteden.nl

Omgeving:
Hanzesteden:
Zeven Hanzesteden zijn er met een enorme historische rijkdom.

Monumentale panden, koopmanshuizen, prachtige steegjes en indrukwekkende vestingwerken vormen het decor van deze zeven Hanzesteden gelegen aan de prachtige rivier de IJssel Het gaat hier om Zutphen, Deventer, Doesburg, Zwolle, Hattem, Hasselt en Olst / Wijhe.
De verbindende factor is de rivier de IJssel
die in een groot dal tussen de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug loopt. Prachtige natuur, uiterwaarden en kastelen. De IJssel is een van de mooiste rivieren in Nederland, te bewonderen in de zomer als alle pontjes varen. In de winter als de ganzen op doortrek zijn, zijn de uiterwaarden bij uitstek geschikt voor vogelliefhebbers
Een Hanze of Hanza was een samenwerkingsverband
van een groep kooplieden uit de Middeleeuwen die in hetzelfde product handelde in verschillende steden.
Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te bouwen. Er hebben diverse Hanzeverbonden bestaan, maar de Duitse Hanze is veruit de belangrijkste en bekendste, en wordt vaak de Hanze genoemd.
Deventer is een van de oudste steden van Nederland.
De plaats staat al in achtste eeuw in teksten van het Bisdom Utrecht vermeld. In een bron uit het jaar 965 wordt de plaats voor het eerst echt aangeduid als 'Partus', wat stad betekent (het middeleeuwse woord poorter, nu burger,is hier ook van afgeleid). De stadsrechten van Deventer zijn waarschijnlijk ergens in de 11 de eeuw voor het eerst echt vastgelegd, precies is dit niet bekend.
De IJssel speelde een belangrijke rol voor jagers, vissers, boeren en veehouders, die zich vestigden op de oever.

Bathmen (7 km 0).
De hervormde kerk heeft twee 15de-eeuwse elementen behouden: het koor en een voor Overijssel ongebruikelijke zadeldaktoren. In het koor 15de-eeuwse muurschilderingen. De huidige kerk is van 1870. Langs de weg naar Holten staat de korenmolen 'De Leeuw' uit 1830.  

Diepenveen (4 km NW).
De cisterciŰnzerabdij Sion was het eerste klooster dat na de Reformatie in het Noorden werd gebouwd. De hervormde kerk, overblijfsel van een in 1409 gesticht augustinessenklooster, werd midden 17de eeuw voor de hervormde dienst bestemd en in 1720 verbouwd.
Aan de Boksbergerweg staat een gedachteniskruis uit 1493 voor een zekere Johan Luekens.  www.diepenveen-dorp.nl

Olst (8 km NW).
Het dorp werd al in 974 vermeld als bezit van het klooster Essen. De aardige hervormde kerk heeft een beneden nog romaanse toren, een gotisch schip en een wat ouder koor.
Van Huis Boksbergen
zijn de oudste delen laatgotisch; de havezate werd in de 17de eeuw verbouwd.
Huis Hoenlo,
wellicht 13de-eeuws, bestaat uit een 15de-eeuws hoofdgebouwen twee 18de-eeuwse vleugels.
VVV: Jan Scharmhartstraat 5-H  -  8121 CM Olst  - vvvolst@tiscali.nl

Wesepe (7,5 km NO).
Het eenbeukige schip en de gedrongen toren van de hervormde kerk dateren wellicht uit de l4de eeuw; het koor is van 1503

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland