DOETINCHEM, provincie Gelderland. Vanouds handelsstadje en streekcentrum, dat na zware oorlogsschade (1945) weinig aantrekkelijks heeft bewaard. De gemeente Doetinchem bestaat sinds 1 januari 2005 uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen en Wehl en een aantal buurtschappen. Elke plek heeft zijn eigen historie, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
 
Waar de naam Doetinchem vandaan komt, is niet zeker.

In een historisch document uit 838 wordt voor het eerst gesproken over Ďvilla Duetinghemí, een nederzetting met een kerk. Doetinchem verwierf het recht om een stadsmuur met poorten te bouwen rond het jaar 1100.

De eerste informatie over Gaanderen dateert uit omstreeks 1150.
Dit komt door het klooster Bethlehem dat in die jaren is gesticht. Het buurtschap Gernere bestond toen voor een groot deel uit moerassen, heuvels omringd door een rivier en beekjes en uit her en der verspreide nederzettingen.

In Wehl was er ruim tienduizend jaar geleden al sprake van menselijke activiteiten.
Jagers en verzamelaars bezochten aan het eind van de Oude Steentijd het gebied. In de Romeinse tijd zijn er zeker vijf nederzettingen geweest. Onder andere op het Hessenveld en in het centrum. Rond 1200 komt voor het eerst de naam Wehl (Weel) voor in akten. 

De prachtige natuurgebieden in en rond Doetinchem zijn ideaal
 
voor wandelaars en fietsers. Wandelen in bosgebied De Wrange, fietsen door de Kruisbergse bossen of kanoen op de Oude IJssel.
Bron
: gemeentelijke site http://www.doetinchem.nl/

Grote of St.-Catharinakerk (NH).
Een grote gotische hallenkerk, met sierlijke toren, uit de 16de eeuw. Het koor dateert uit de 14de eeuw.

Andere bezienswaardigheden.
De evangelistlutherse kerk in de Gasthuis steeg 2 is van omstreeks 1500.
Aan de IJsselkade staat een stellingmolen uit 1850.

Omgeving's-Heerenberg (12 km Z).
Het kasteel van de heren, later graven, Van den Bergh wordt nog altijd beheerst door de vierkante bakstenen woontoren uit de 15de eeuw (van de 12de-eeuwse ronde verdedigingstoren die hier gestaan heeft, is nog een fragment te zien in de muur van het hoofdgebouw). De oorspronkelijk omgrachte ronde burcht kreeg zijn huidige rechthoekige vorm bij latere verbouwingen. Branden in 1735 en 1939 maakten restauraties noodzakelijk.
De grote kunstverzameling van het kasteel is te bezichtigen.
Het laatgotische raadhuis is van 1528, de voormalige munt dateert uit de 15de eeuw.

Hummelo-Keppel (5 km NW).
Hummelo heeft een plezierige dorpskern rondom hotel 'De Gouden Karper'.
In Hoog-Keppel staat een hervormde kerk met tufstenen romaanse toren, in

Laag-Keppel
het schilderachtige en mooi gelegen slot Keppel, grotendeels uit de 17deeeuw.

Kasteel Slangenburg (4 km 0).
Het prachtig gelegen, omgrachte herenhuis (l7de-eeuws) op deze plaats is de opvolger van een middeleeuws slot, waaraan de ronde torens aan de achterzijde nog herinneren. In de hal bevinden zich interessante stucplafonds en mythologische muurschilderingen uit omstreeks 1700.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland