DORDRECHT, provincie Zuid-Holland. Oudste Hollandse stad, ontstaan in de tweede helft van de 12de eeuw. Van de 13de tot de 16de eeuw grote bloei als overslaghaven (van rivier- op zeeschepen) en stapelmarkt. Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 veilig op een eiland komen te liggen, en daardoor geschikte eerste vergaderplaats voor de opstandige Staten van Holland in 1572. Verpaupering in de 18de en 19de en opleving in de 20ste eeuw hebben hun sporen in de stadskern nagelaten, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

     
 
Gave stads gedeelten (vooral in de curieuze rivierhavenbuurt) worden afgewisseld door niet steeds gelukkige nieuwbouw.
Het rivierfront is een van de meest geschilderde stadsgezichten van het land.

Grote of O.-L.-Vrouwekerk (NH).
De schitterend aan de Oude Maas gelegen Brabantsgotische kruisbasiliek, waarvan de diverse bouwfasen duidelijk herkenbaar zijn, is een van de belangrijkste van Holland, en de enige met een geheel in steen overwelfd schip. De bouw zou in de jaren tachtig van de 13de eeuw begonnen zijn.
De Sint-Elisabethsvloed en de grote stadsbrand van 1457 vertraagden de voltooiing
tot in de tweede helft van de 15de eeuw. De koorbanken van de Vlaming Jan Terwen (omstreeks 1540) behoren tot de beste voorbeelden van laatmiddeleeuwse houtsnijkunst in ons land. Het hoofdkoor zelf is een schepping van Everaert Spoorwater, eveneens een Vlaming. Het interieur telt verscheidene interessante kunstwerken: het grote orgel (1671), het koperen koorhek met marmeren pijlers (1743) en in het bijzonder de marmeren preekstoel met rijk gesneden klankbord (1756).
De imposante toren bleef door verzakking
op een hoogte van 70 m onvoltooid; de opbouw met de vier eigenaardige klokkasten dateert pas uit 1626.  http://www.grotekerk-dordrecht.nl/

Groothoofdspoort
De grote hoofdpoort van de stad, met de toren Engelenburg het enige overblijfsel van de middeleeuwse stadsmuren, werd circa 1326 gebouwd, en in 1618 verbouwd in barokstijl en bekroond met een koepeltoren. Aan de rivierkant bevindt zich een reliëf van de beschermvrouwe van de stad in een rijke omlijsting.

Stadhuis (Stadhuisplein I).
Tussen 1830-1845 werd het oorspronkelijke raadhuis uit 1544 in neoclassicistische trant uitgebreid en verbouwd. Het voorportaal wordt beheerst door vier kolossale Ionische zuilen. In het fronton bevindt zich het wapen van de stad, geflankeerd door twee griffioenen. Boven het middendeel prijkt een vierhoekig klokkentorentje.

Dordrechts Museum (Museumstraat 40).
Hoogtepunten:
schilderijen van Dordrechtse meesters als de familie Cuyp, Nicolaes Maes en Ferdinand Bol; zee- en riviergezichten en landschappen uit de 19de eeuw; werken uit de Haagse en de Amsterdamse School. Bijzondere collectie opgebouwd rond de romanticus Ary Scheffer (1795­1858). Het museum heeft een interessant programma van wisselende tentoonstellingen van moderne kunst.   www.dordrechtsmuseum.nl

Museum mr. Simon van Gijn (Nieuwe Haven 29).
Voormalig woonhuis van de 19de-eeuwse bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn. In 1864 aan de stad nagelaten, nu gemeentelijk museum met stijlkamers en een verzameling voorwerpen van glas en aardewerk, oud speelgoed, historische gravures en objecten.  www.simonvangijn.nl

Andere bezienswaardigheden.
Arend Maartenshof (Museumstraat 38).
Aantrekkelijk hofje uit 1625 met rijke renaissancepoort en lommerrijke binnenplaats; daarin een put met neogotische smeedijzeren bekroning.

Huis De Gulden Os (Groenmarkt 43).
Huis Beverenburgh (Wijnstraat 81) met natuurstenen renaissancegevel uit 1556. Huis Wijnstraat 79, in 1650 naar ontwerp van Pieter Post gebouwd. Huis Korte Engelenburgerkade 10 met pilastergevel en plastische bloemenguirlandes onder de vensters.

Het Tornadohuis
aan de rand van de oude stad (Stationsweg/Burg. De Raadtsingel), in 1959-1962 gebouwd door Maaskant, Van Dommelen, Kroos en Senf.Het zeer rijkversierde kantoorgebouw Holland van 1853 (Burg. De Raadtsingel 97)
 is van de hand van S. van Ravesteyn en H.E. Oud (1937­1939,1969).

WolwevershavenMonumenten: bron gemeentelijke site  http://cms.dordrecht.nl/   
Dordrecht is een stad van historie, cultuur en water.
Dordrecht is ook een eigentijdse stad, maar met een rijk verleden. Zij eist haar plaats op in de top-5 van cultuurhistorische steden.

Het beschermd stadsgezicht
heeft meer dan 900 rijksmonumenten, 160 gemeentelijke monumenten en ruim 400 beeldbepalende panden. Dordrecht is hiermee de achtste monumentenstad van Nederland. Uitgebreide informatie over de monumenten staat op de link monumentenzorg.

Tussen de Groothoofdspoort en de Grote Kerk
ligt een eeuwenoude ketting van architectonische parels. Over een afstand van ruim een kilometer wisselen panden met Jugendstil-invloeden af met zeventiende-eeuwse gevels in Renaissancestijl of imposante voorbeelden van Hollands Classicisme.

Het oudste huis van Holland is er te vinden:
't Zeepaert, maar ook Huis de Onbeschaamde en De Gulden Os.

En dat is nog maar één straat.
Ook in het Steegoversloot, op de Voorstraat, langs de Korte Geldersekade of in de Houttuinen, eigenlijk in de hele binnenstad valt veel te genieten. Denk maar aan de Berckepoort, de oud-katholieke kerk of de Munt: stuk voor stuk pronkstukken.
Dordrecht bezit één van de gaafste historische stadsgezichten
met een bijna nog volledig intact zijnde middeleeuwse structuur, het één van de meest geschilderde rivierfronten in Europa en ligt spectaculair aan het drierivierenpunt.

Contact
Het adres: Spuiboulevard 99, 3311 GN Dordrecht.  -  telefoon: Stichting Dordrecht Marketing/Evenementenbureau (078) 639 6095, VVV Zuid-Holland Zuid 0900 463 68 88.  e-mail: intree@dordrecht.nl 
Openingstijden:
maandag van 13.00 tot 17.30 uur, dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur, donderdag van 9.00 tot 21.00 uur. Iedere eerste en laatste zondag van de maand en tijdens alle grote evenementen.

Omgeving:
Maasdam
(14 km W).
Gelegen aan een oude Maasbedding in een typisch Hollands landschap, met ontelbare sloten waarlangs knotwilgen. De hervormde kerk is een kleine zaalkerk met een toren uit 1650. Daarnaast een kloeke pastorie uit 1811.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland