EDAM, provincie Noord-Holland. Prachtig polderstad, ontstaan in de 13de eeuw om een dam in het stroompje de Ye. Het omstreeks 1500 ommuurde stadje bloeide door handel, scheepsbouw en scheepvaart, totdat de aanleg van een sluis in 1565 de zeeverbinding afsloot. Nadien zorgden de vee- en kaasmarkten voor blijvende welvaart, totdat die in de 18de eeuw stagneerde. De zeer gave, nog grotendeels omgrachte oude stad vormt een beschermd stadsgezicht, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
  
Grote of St.-Nicolaaskerk (NH).
De zeer grote, laatgotische hallenkerk ontstond na de verbouwing van een kruiskerk uit de 15de eeuw. De toren (vroeg-15de-eeuws) is waarschijnlijk het oudste deel van de kerk, het koor dateert uit de 16de eeuw. Het inwendige is door zijn weidsheid en harmonische verhoudingen buitengewoon indrukwekkend. De vrijwel volledig bewaard gebleven gekleurde 17 de-eeuwse beglazing draagt daar veel toe bij. Het grootste deel van het meubilair is eveneens 17de-eeuws, enkele laatgotische banken zijn van omstreeks 1500.

Edam, speeltorenSpeeltoren.
De slanke toren van de voormalige O.-L.- Vrouwekerk of Kleine Kerk (die in 1883 werd afgebroken) stamt vermoedelijk in hoofdzaak uit de 15de eeuw. De achtzijdige lantaarn is waarschijnlijk in 1569 speciaal voor het carillon gebouwd, de klokken zijn uit dezelfde: tijd.

Stadhuis.
De ingang en het middenvenster van de statige voorgevel van dit in 1737 gebouwde stadhuis zijn versierd met een zandstenen omlijsting, op het dak verheft zich een houten koepeltorentje. In de raadzaal beschilderd behang met Bijbelse voorstellingen (1738). In de vroegere vroedschapszaa] hangen ruiterportretten van de prinsen Maurits en Frederik Hendrik.

Damsluis
(Damplein).
Brede bakstenen overkluizing van de sluis uit 1591. Een deel van de ijzeren leuningen is nog laatgotisch.

Edams Museum (Damplein 8).
Ondergebracht in een fraai trapgevelhuis van omstreeks 1550, dat nog laatgotische trekken vertoont. De collectie bestaat o.a. uit meubels en schilderijen, waaronder drie zeer eigenaardige, voorstellende: 'De dikke man' (die meer dan 200 kilo zou hebben gewogen), 'De man met de lange baard' en 'De lange maagd' (ze zou 2,5 m gemeten hebben). Alle drie liggen in de Grote Kerk begraven.

Gemeenlandshuis (Schepenmakersdijk 16).
Schilderachtig geheel van gebouwen om een rechthoekige hof. Het kreeg zijn huidige bestemming in 1701.

Andere bezienswaardigheden.
Fraaie woonhuizen waaraan men nog goed de vroegere welvaart van de stad kan zien, staan in o.a. de Grote en de Kleine Kerkstraat, aan de Voorhaven en aan de Lingerzijde.

Omgeving
Volendam (2 km Z).
Ooit vissersdorp aan de mond van de Ye, nu voora] toeristische attractie.
De hervormde kerk (1658) heeft de vorm van een stolpboerderij, bekroond door een houten klokkentorentje.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
 Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
 Algemene informatie over Nederland