EINDHOVEN, provincie Noord-Brabant. Het oorspronkelijk onbeduidende marktstadje ontwikkelde zich in deze eeuw tot een van de belangrijkste industriesteden, in het bijzonder door de vestiging van de NV Philips. Veel stede schoon heeft de stad niet te bieden, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
  
St.-Catharinakerk
(RK; Kerkstraat).
Deze neogotische kruisbasiliek uit de jaren ]860-1867 is werk van de architect P.J.H. Cuypers. De twee verschillende torens worden bekroond met een lelie en een kruis.

Stedelijk Van Abbemuseum
(Bilderdijklaan 10).
In 1936 gesticht door de sigarenfabrikant Henri van Abbe en gebouwd door de architect A.J. Kropholler. Het behoort tot de belangrijkste musea voor moderne kunst in ons land. De collectie omvat vrij wel alle belangrijke stromingen van de 20ste-eeuwse kunst, vanaf het kubisme tot de meest recente hedendaagse kunst.

Andere bezienswaardigheden.
Tot de weinige historische bouwwerken in de stad behoren het voormalige augustijnenklooster 'MariŽnhage' uit de 17de eeuw en een l5de-eeuwse kerktoren bij het kerkhof.

Het enorme in beton uitgevoerde complex van het in 1891 gestichte Philips aan de Emmasingel is nog steeds in gebruik.

Evoluon (Noord-Brabantlaan la). Futuristisch bouwwerk naar ontwerp van L.C. Kalff, in 1966 opgetrokken als tentoonstellingsruimte ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips.

Een ander interessant voorbeeld van eigentijdse architectuur is 't Karregat van F. van Klingeren (1973), een multifunctioneel centrum aan de Broekakkerseweg.

Omgeving
Asten (24 km 0).
De forse kerk Onze≠Lieve-Vrouw Presentatie uit de 19de eeuw heeft een mooi klokkenspel.
Aardige standerdmolen uit 1506 in de Molenstraat.
Het natuurreservaat De Grote Peel ten zuiden van Asten is een merkwaardig veenlandschap dat men via knuppelbruggen (al bij de Romeinen bekend) doorkruisen kan.
In het bezoekerscentrum Mijl op Zeven wordt de geschiedenis van de turfwinning aanschouwelijk gemaakt.

Bergeyk (15 km ZW).
Rondom het Kempische dorp werden grafheuvels uit de bronstijd gevonden.
Het ontwerp van Gerrit Rietveld voor weverij De Ploeg (1956) heeft een van de belangrijkste voorbeelden van naoorlogse fabrieksarchitectuur opgeleverd.

Boomen, aan de Zuid- Willemsvaart, ca. 15 km ten oosten van Eindhoven
Vanaf Lierop loopt de Laan ten Boomen
als een schilderachtige landweg naar het gehucht Boomen. Wie nog verder naar het oosten gaat, bereikt uiteindelijk via een brug over de Zuid-Willemsvaart, Asten.
Het in de Cirkel rond Eindhoven gelegen Boomen is Noord-Brabant ten voeten uit. Er staan een aantal fraaie, lommerrijke langgevelboerderijen, maar vlakbij ziet men de drukke E 3, de bungalows van hier neergestreken stedelingen en de bouwsels van de bio-industrie.
Dat de provincie Noord-Brabant wat betreft het verstedelijkt grondgebied (wegen, woonwijken, industrieterreinen enz.) per inwoner in Nederland vooroploopt, valt zelfs in dit mooie gehuchtje waar te nemen.
De naam ervan herinnert aan een 'De Boomen' genoemde grote pachtboerderij, die hier eertijds stond. De nog aanwezige hoeven zijn merendeels fraaie staaltjes van landelijke bouwkunst.
In deze langgevelboerderijen
liggen woning, stallen en akkerbouwafdeling broederlijk maar toch gescheiden van elkaar onder ťťn, enorm dak. Soms is de bedrijfsingang (de 'deeldeuren') aan een smalle zijde, vaak ook vindt men alle ingangen (van woning, stal en dorsdeel) aan ťťn lange zijde. In Boomen komen beide typen voor.

Een vijftal km naar het westen ligt de Lieropse en de Strabrechtse Heide.
Door de vele vennen en de uitgestrektheid van de struik- en dopheidevelden is het een van de mooiste heidegebieden van Nederland. Het 80 ha grote ven Beuven is door de zeldzame waterflora van grote natuurwetenschappelijke betekenis. In het beekje Witte Loop, dat zich dwars door het gebied slingert, komt de bij ons uiterst zeldzame beekgrondel voor.Bzienswaardigheden
Monumentale boerderijen, aan de Laan ten Boomen en in het dorp.

Omgeving
Eersel (14 km ZW).
Een van de oudste Brabantse dorpen en een van de acht waarvan de naam op '-sel' eindigt, wat hun de gemeenschappelijke naam 'De Acht Zaligheden' opleverde. Op het Kempische Marktplein met oude linden en een stenen pomp staat de Mariakapel uit 1464, die tot 1957 als raadhuis diende. De rooms-katholieke kerk heeft een schitterende toren uit omstreeks 1400 met overhoeks (diagonaal) gestelde steunberen.

Geldrop (6 km 0).
Aan de Mierloseweg staat het kasteel Geldrop, omgeven door een voor bezoekers toegankelijk Engels landschapspark. Het kasteel dateert uit 1616 en is gedeeltelijk omgracht.
De St.-Brigidakerk met grote koepel en twee torens werd in 1891 gebouwd door Carel Weeber.

Heeze (10 km ZO).
Het oudste deel van het kasteel, een langgerekt gebouw met trapgevels, ontstond in de l6de eeuw op oudere fundamenten. Het hoofdgebouw (1665) is van Pieter Post. Mooie inrichting, vooral zalen met wandtapijten.

Nuenen (7 km NO).
Vanaf december 1883 tot november 1885 woonde Vincent van Gogh in Nuenen. Ter herinnering aan deze tijd werd hier in 1932 een gedenksteen van de beeldhouwer Hildo Krop opgesteld.
De hervormde kerk, waarin de vader van Van Gogh predikte, is een eenvoudig gebouw uit 1824. De pastorie erachter werd zoveel mogelijk teruggebracht in de staat van omstreeks 1884, vooral het atelier van de kunstenaar.

Oost-, West- en Middelbeers (15 km W).
In Oostelbeers staat als enig overblijfsel van het vroegere kerkdorp een toren uit de 14de eeuw.
Westelbeers heeft een kleine Mariakapel uit 1637, opgericht voor aanroepingen tegen de pest.
De gotische kerk van Middelbeers werd geheel gerestaureerd.

Weert (29 km ZO).
Voor het eerst vermeld in 1062. De oude singels om de stad heen zijn nog goed te volgen.
In de St.-Martinuskerk, een laatgotische hallenkerk uit de 15de en 16de eeuw met een forse Kempische toren, bevindt zich o.a. het graf van graaf van Horne, heer van Weert, die samen met graaf van Egmond in 1568 in Brussel onthoofd werd.
De kerk van het Franciscanenklooster werd gewijd in 1526, de kloostergebouwen dateren grotendeels uit de 18de eeuw.
Van de uit de l5de eeuw daterende burcht bleven na de Spaanse Successieoorlog van 1702 slechts ruÔnes over.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland