ELBURG, provincie Gelderland. Aantrekkelijk stadje, dat zijn regelmatig rechthoekig grondplan dankt aan een verplaatsing van een eerdere, meer westelijk gelegen voorganger in 1396. Een van de weinige voorbeelden in Nederland van een volgens plan opgetrokken middeleeuwse stad. Een deel van de oude ommuring is gespaard gebleven. Stoepjes van witte en zwarte keitjes vormen een plaatselijke specialiteit, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland

St.-Nicolaaskerk.
Forse overwelfde basiliek uit de l5de eeuw; de torenspits brandde in 1693 af en werd niet herbouwd. In het interieur wandschilderingen en l6de-eeuws meubilair.

Feithenhof (Ledige Stede).
Mooi hofje uit 1740, bestaande uit een statig hoofdgebouwen lage huisjes rond een binnenplaats. Een ander schilderachtig hofje is de Weduwenhof aan de Zuiderkerkstraat.

Huis van Arent Toe Boecop (Schapesteeg).
Middeleeuws adelshuis, gebouwd in 1396, diende van 1400 tot 1953 als stadhuis. In de loop der eeuwen steeds verbouwd.

Stadhuis (Jufferenstraat 8).
Het huidige stadhuis is gevestigd in het in 1418 gestichte Agnietenklooster, dat bestaat uit twee hoge, haaks op elkaar staande vleugels. In het complex is ook het Gemeentemuseum ondergebracht.

Vischpoort.
Goed bewaarde stadspoort (1592), biedt nu onderdak aan Visserijmuseum. Achter de poort een oude touwslagerij. Van de voormalige synagoge is nog een bakstenen poortje te zien.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland