ENKHUIZEN, provincie Noord-Holland. Ontstaan in de 14de eeuw door samensmelting van twee dorpen; de twee kernen zijn nog rond de twee hoofdkerken herkenbaar. De hoogste bloei van handel en visserij werd bereikt in de jaren 1560-1650; de stad was zetel van een kamer van de Oostindische Compagnie en een admiraliteitscollege. Spoedig overvleugeld door Amsterdam; na circa 1730 volgde een diepe neergang, waarin pas na 1870 een kentering kwam. Ondanks massale sloop oogt de stad nog authentiek, vooral door haar imposante waterfront, naar provincie kaart, naar plaatsnamen lijst Nederland.

† † †
 
Westerkerk of St.-Gommaruskerk
(NH; Westerstraat).
In minstens drie perioden in de 15de en begin 16de eeuw gebouwde ruime, driebeukige hallenkerk. Merkwaardig is de ene sluiting van drie veelhoekzijden voor de drie beuken gezamenlijk. Door de kosterwoning met haar trapgevel (1600) van de kerk gescheiden, verheft zich aan de oostzijde het klokkenhuis uit 1519 dat in 1877 classicistisch werd omtimmerd.
Pronkstukken in de kerk zijn het sublieme koorhek
uit 1542 met prachtig snijwerk en de preekstoel uit 1567-1568 met in de panelen Johannes de Doper en de vier Evangelisten. Bezienswaardig is ook de Librije met een vroeg-17de-eeuwse inrichting en 400 theologische werken.
 
Zuider- of St.-Pancraskerk (NH).
De bouw van de laatgotische, tweebeukige hallenkerk is waarschijnlijk omstreeks 1423 met het zuiderkoor begonnen. Aan de toren werd vanaf 1450 gebouwd, de monumentale bekroning is uit de jaren 1518-1526. Aan de houten gewelven van de twee beuken zijn nog overblijfselen te zien van beschildering uit 1484.
De marmeren epitaaf voor de arts en natuurwetenschapper Bernardus Paludanus (1550-1633), bekend om zijn rariteiten kabinet, werd twee jaar na zijn dood opgericht. Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernardus_Paludanus

Stadhuis (Breedstraat 53).
Het voorname bouwwerk met een geheel in zandsteen uitgevoerde voorgevel werd in 1686-1688 gebouwd door de Amsterdamse bouwmeester Steven VennekooI. Het is zowel vanbinnen als vanbuiten zo goed als onveranderd gebleven en vormt daardoor een zeldzaam zuiver voorbeeld van de 17de-eeuwse Nederlandse architectuur. Het inwendige is zeer bezienswaardig, vooral de grote burgerzaal en de rijkversierde burgemeesterskamer. Achter het stadhuis ligt schilderachtig een gevangenis uit 1612.

Verdedigingswerken.
Van de vroeg≠16de-eeuwse vestingwerken resteert alleen nog de zgn. Dromedaris, een zwaar rondeel met een poort uit 1540, die in 1649 werd verhoogd. Het gebouw diende o.a. als gevangenis en bevat nog enkele cellen.
De onder leiding van Adriaan Anthonisz. tussen 1595≠1600 uitgevoerde nieuwe omwalling is goed bewaard gebleven; de waterpoortjes de Boerenboom en de Oudegouwsboom dateren nog uit die jaren.
De Wester- of Koepoort aan het einde van de Nieuwe Westerstraat is van 1649 en kreeg in 1730 de huidige afdekking met koepeltorentje.

Waag (hoek Kaasmarkt/Waagstraat).
In 1559 in vroege renaissancestijl gebouwd. De figuren op de blinde borstwering stellen Gerechtigheid, Geloof, Hoop, Liefde en Kracht voor.Zuiderzeemuseum (Wierdijk 18).
Prachtig museumcomplex, gevestigd in een aantal gerestaureerde oude panden, waaronder het pakhuis 'Peperhuis ' uit 1616, het enige dat van de gebouwen van de Oost-Indische Compagnie is overgebleven.
In het binnenmuseum zijn oude vissersschepen, klederdrachten, meubels, schilderijen en scheepsmodellen te zien.
Het Buitenmuseum (vanaf de parkeerplaats aan de dijk Enkhuizen-Lelystad met een boot te bereiken) bestaat uit straten, grachten en tuinen, waaraan 135 huizen staan.
In het 'museumdorp' bevinden zich o.a. een visrokerij, een zeilmakerij, een leerlooierij en een kalkoven. Het geheel geeft een idee van het leven op een dorp in de honderd jaar die aan de afsluiting van de Zuiderzee (1932) voorafgingen. Uit het hele vroegere Zuiderzee- en Waddengebied zijn hier huizen bijeengebracht.

Andere bezienswaardigheden.
De woonhuizen aan de Breedstraat 41 en Westerstraat 76 hebben 16de-eeuwse laatgotische voorgevels. In beide straten is ook een groot aantal renaissancegevels te vinden, bijv. Westerstraat 158.

Het mooiste 18de-eeuwse huis is de Snouck van Loosenstichting aan de Dijk 34-36 (het middendeel van de gevel dateert uit 1741).

Het Glashofje (Parktuinen 75-81) werd gesticht in 1712 en vernieuwd in 1792.

Snouck van Loosenpark (W van de buitenhaven) - complex van volks woningen in parkachtige aanleg, in 1895-1897 opgetrokken naar ontwerp van C. Posthumus Meyes en H. Copijn.
De bakstenen vuurtoren (1843) is op de hoeken bepleisterd met natuursteen.

Hervormde kerk (Markt). De na de grote brand van 1862 in oude stijl herbouwde kerk was in 1480 ontstaan door verscheidene uitbreidingen van een romaans kerkje van omstreeks 1200, dat in 1842 tot zaalkerk werd verbouwd. De onderste laatromaanse geleding van de toren dateert uit de vroege l3de eeuw.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland