EZINGE, provincie Groningen. Tijdens opgravingen in de vijf meter hoge terp, waarop het dorp ontstond, zijn tussen 1931-1934 resten van fundamenten gevonden van huizen van 700-600 v.C. tot de tijd rond 1300.

     
 
Hervormde kerk.
Het eenbeukige kerkgebouw dateert net als de vrijstaande zadeldaktoren uit de 13de eeuw. Bij de in 1959 voltooide ingrijpende restauratie werden de kerkwanden in hun oorspronkelijke toestand gereconstrueerd.

Andere bezienswaardigheden.
Het fraai gelegen, door grachten omgeven complex van Huize Allersma bestaat uit een 15de-eeuwse zuidvleugel van één verdieping waarvoor in de 18de eeuw aan de oostzijde een vleugel van twee verdiepingen is gebouwd.

Museum Wierdenland 
Ezinge
| Zuidhorn - Torenstraat 12  -  0594 - 62 15 24  -  http://www.wierdenland.nl
600 jaar voor het begin van de jaartelling waren er in dit oude Noordelijk stukje Nederland uitgestrekte moerassen en kwelders. Drassig en leeg. Onophoudelijk blootgesteld aan de invloed van water en wind. Voor het eerst trekken mensen het kustgebied binnen.
Duizend jaar lang beschermen zij zich tegen het wassende water
van winterstormen en springvloeden door het bouwen van wierden. Pas in de Middeleeuwen worden de eerste dijken aangelegd.
Museum Wierdenland in Ezinge
geeft een beeld van de oeroude bewoning van het Groningse kustgebied. U ziet er hoe in de loop van ruim 2000 jaar wierden en dijken werden opgeworpen en afgegraven en welke sporen dat heeft achtergelaten in het landschap van vandaag.
Prof. Dr. A.E. van Giffen
zorgde rond 1930 voor wereldnieuws door in Ezinge tientallen resten van woonstalhuizen, vanaf ± 400 voor Chr. bloot te leggen. Een deel van de oudste boerderij is - samen met een doorsnede van de wierde - in het museum nagebouwd. Ook worden allerlei in Wierden gevonden voorwerpen getoond, variërend van aardewerken potten tot uit been vervaardigde 'glissen', voorlopers van onze schaatsen 
Bron
: http://www.vvvwesterkwartier.nl/

Omgeving
Niehove (4 km Z).
De eenvoudige, langgerekte hervormde kerk uit de vroege 13de eeuw staat midden in het dorp.
Oldehove (3 km Z).
Van de hervormde kerk, oorspronkelijk 13de-eeuws, is vooral de noordgevel goed bewaard gebleven. De forse toren stamt uit de 15de eeuw.
Twee molens nemen een prominente plaats in het dorpsbeeld in: de grootste, 'De Leeuw', is van 1855, de 'Aeolus' van 1846.
Saaksum (2 km W).
De hervormde kerk werd in 1850 gebouwd door de Groningse stadsbouwmeester D.H. Bos. De zadeldaktoren uit 1550 bleef, zij het met latere veranderingen, goeddeels bewaard.

Zoeken naar een accommodatiebestemming (6498) in Nederland
Zoeken via Hotels/Wereldwijd naar een accommodatie in 212 landen.
Algemene informatie over Nederland